Articles

Id Title Subjects Tokens Count
1 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، مصاحبه با رئیس دفتر الجزیره در تهران ، 1380 ( # # الجزیره هیچ ارتباط خاصی با طالبان ندارد . # دیر زمانی از راه اندازی شبکه ی خبر الجزیره نمی گذرد ، سياسي 3197
2 # منبع : ) موسسة تایپ و حروفچینی مدبران ( # # مقدمه # با چشم پوشی از کارهای جزیی و کوچک انجام گرفته از سوی بعضی از افراد ، معلمان و سازمانهای دولتی ، باید بگوئیم که متأسفان آموزشي 2904
3 # منبع : ) موسسة تایپ و حروفچینی مدبران ( # این روش ، افزون بر ضربه زدن به دانش آموز ، پایبندی شدید به کتابهای درسی ، استفاده صرف از حافظه ، آن هم نادرست ، دلیل ناتوانی معل روانشناسي 2996
4 # منبع : ) موسسة تایپ و حروفچینی مدبران ( # # اصول و گزینش کتاب # 1 - توجه به شرایط رشد و ویژگی دانش آموز ) پیش دبستانی - دبستانی - راهنمایی و دبیرستانی ( برای آموزشگاه های پیش آموزشي 2966
5 # منبع : ) موسسة تایپ و حروفچینی مدبران ( # آن دسته از دانش آموزانی که اولیاء خود را بیشتر شوق خواندن کتابها می دانند متعلق به گروه متکمن هستد که مطابق جدول شماره 3 همگی ب آموزشي 1669
6 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، نقد فیلم ، دربارة احمدرضا معتمدی و فیلم » زشت و زیبا « ( # احمدرضا معتمدی » هبوط « را در سال 1372 ساخت و » زشت و زیبا « را در 1376 . » هبوط « داستان ان هنري 2713
7 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، از نصرالله قادری ، به استاد اکبر رادی ، نمایشنامه نویس گرانقدر ایران ( # # این دمل جای دیگر است . # استاد گرانقدر ، نامه ای از شما در مجلة وزین » داستان 2203
8 مشکل موهای مجید شهباز با مرض گری حل شد . هنرپیشه ی دیگری به نام منوچهر فرید هم دارای همین مشکل بود ولی از آن جا که نقشش مثبت بود ، با چسباندن موهایی به سرش مشکل را حل کرد هنري 5507
9 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، مراکز استانی صدا و سیما ، کارگزاران وحدت ملی و توسعه محلی ) بخش دوم ( محمدرضا رضایی بایندر ( # جهان در دو دهه اخیر تحولات عظیمی پذیرفته و رشد فن فرهنگي 2440
10 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، گفت وگو با اصغر توسلی ، کارگردان سریال » دختران « ( # # می خواهم فیلم سینمایی بسازم ! # # اشاره # در آخرین لحظاتی که داشتم این گزارش را می نوشتم ، اجتماعي 1800
11 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، گفت وگوی ویلیام فروگ با لارنس دورت قسمت سوم ، مترجم : آساسالیانی ( # # فیلمنامه از دیدگاه فیلمنامه نویس # چطور سوژه ای را انتخاب می کنید که اتفا هنري 2318
12 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، به قلم : یوسفعلی میرشکاک ( # # داستان رسانه های دیداری # !!! خوشتر آن باشد که سر دلبران ، گفته آید در حدیث دیگران !!! . عصر ما عصر سیطرة رسانه های فر اطلاع رساني 2278
13 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، گفت وگو با دکتر صدرالدین شجره ، 1380 ( # # از رنجی که می بریم ... # یک توضیح و یک شروع در سلسله دیدارهای تازه و گفت وگوهای فنی و هنری سروش ، که از این هنري 4307
14 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، درباره ی میکل آنجلو آنتونیونی و نقد فیلم » حرفه : خبرنگار « ( # # شاعر تلخی های عصر ما # - زندگی هنری : میکل آنجلو آنتونیونی در 29 سپتامبر 1912 در ایت هنري 4925
15 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، مقاله به قلم ژان دوشه ، ترجمه : وحید جان فرسا ( # # تقلید هنر نیست . # بررسی موج نو فرانسه و فراز و فرود آن : رفتارگرایی پس از موج نو ، که در سینمای هنري 2313
16 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( سکانس 10 : شب ـ خارجی / داخلی # بیرون و داخل خانة عمه زیبا ستاره چند زنگ ممتد که گویی علامت خاصی است می زند و با کلیدش در را باز می ک داستان 5402
17 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # آرزو : خدا کنه به یاد ! ... لحظاتی می گذرد و عابرانی در گذرند . ناگهان در تاریکی متوجه آمدن فرد مورد نظرش ) ستاره ( می شود . ستاره به داستان 5381
18 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # پدر آرزو : سلام آقای رحمانی خیلی خوشحالم که شما رو از نزدیک زیارت می کنم . رحمانی : سلام خوش آمدید ، خواهش می کنم منم خوشحالم . پد داستان 3223
19 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، به قلم : ریتا استریت ، مترجم : علی عامری ، 1380 ( # # درست به هدف # برای ساختن برنامه های تلویزیونی کودکان ، تشخیص این موضوع که مخاطب در چه سنی است ، روانشناسي 2506
20 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، گفت وگو با علیرضا خمسه ( # # آینه ای برای تماشای خود # علیرضا خمسه متولد 1331 تهران و دانش آموخته ی روانشناسی است . فعالیت در تلویزیون را در سال 1360 هنري 1440
21 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # # حسابداری موجودی مواد و کالا # # کلیات موجودیها # مواد و کالا بخش مهمی از دارائی بسیاری از واحدهای تجاری را تشکیل میدهد . بنابرا حسابداري 4422
22 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروفچینی مدبران ( # برخی از واحدهای تجاری در ارتباط با ثبت دائمی موجودیهای کالا از شیوه دوم استفاده می کنند و مبالغ ریالی را از مدارک تفصیلی که به حسابداري 3200
23 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # این روش با اصل شناخت درآمد تضاد دارد زیرا ، فرایند کسب سود که لازمه شناخت درآمد است تکمیل گردیده است . به منظور اجتناب از این ا حسابداري 3105
24 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # 3 - در مورد اقلام کم گردش ، خسارت دیده و معیوب ، مبنای تحقیق به کار می رود . قیمت بازار در این شرایط غالبا بایستی با توجه به وضعیت حسابداري 1268
25 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، به قلم : ساکی ) اچ اچ مونرو ( ، مترجم : محمدرضا نوروزپور ( # # قصه گو # بعدازظهر داغی بود و کوپة قطار هم خفه و گرفته تا ایستگاه بعدی ، تمپل کام ، یک داستان 2619
26 # شروع تدریس ولایت فقیه در نجف # سواری سرفراز از پشت اسب بر خاک افتاد . مصطفی ، به دست مزدوران خانها ، بی خبر و ناجوانمردانه هدف گلوله قرار گرفت و از پا درآمد . روح الله ب تاريخي 1243
27 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ( # # همچون سفری بی انتها # - نگاهی به عکسهای ویم وندرس در نگارخانه ی برگ : وندرس را بیشتر با فیلمهایش می شناسیم . » دلهره ی دروازه بان در لحظه ی پنا هنري 572
28 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # سئوال 1 - اجزای تشکیل دهنده موجودی نقد کدامند ؟ 2 - اقلام زیر را چگونه در ترازنامه طبقه بندی می کنیم ؟ الف ( پیش پرداخت هزینه سفر حسابداري 1051
29 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # 1 - برآورد هزینه اعطای اعتبار به مشتریان : الف - بر مبنای تجارت گذشته ، مبلغی که باید در دوره جاری به حساب ذخیره مطالبات مشکوک ال حسابداري 4661
30 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # تاریخ سررسید سند 31 / 3 / 1372 است . حسابداری سند مزبور در دو حالت مختلف در زیر نشان داده می شود : الف - سند با بهره به نرخ 16 درصد : مبلغ حسابداري 638
31 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، 1380 ( # # روی آنتن رگبار رنگ و برگ در » برگبار « # چندین هفته است که شاهد پخش سریال » برگبار « ساخته ی اکبر خواجویی هستیم ؛ کسی که سریال موفق » پدر هنري 9373
32 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # انواع روشهای هزینه یابی مورد استفاده واحدهای تولیدی عبارتند از : 1 ( هزینه یابی سفارش کار 2 ( هزینه یابی مرحله ای . روش هزینه یاب حسابداري 4454
33 منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( اطلاعات و محاسبات مذکور عبارتند از : 1 ( هزینه های انتقالی از دایره قبل . 2 ( تعدیل بهای تمام شده یک واحد کالای ساخته شده دایره قبل ب حسابداري 2963
34 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # 1 - از نقطه نظر حقوقی ، وضعیت شعب یا واحدهای تابع یک شرکت را می توان به صورت زیر گروه بندی نمود : الف - مرکز و شعب آن دارای یک » شخص حسابداري 759
35 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، اریک روت : فیلمنامه نویس مجرب ، مصاحبه گر : ویلیام فروگ ، مترجم : فاطمه کرمعلی ( # # فیلمنامه از دیدگاه فیلمنامه نویس # زمه کیس اجازه می داد حس کن هنري 2694
36 # منبع : ) موسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # # تاریخچه هوای فشرده # انسان از سالهای نخستین زندگی ، خود از نیروی بازدم برای انجام امور استفاده می کرده و میکند . اما هوای فشرد فني 3593
37 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # » کمین « از سریالهایی است که نظر مخاطبان را جلب کرده است . قصهٌ » کمین « قصهٌ عشق و فرار و ... نیست . » کمین « به فلاکت اعتیاد می پردازد ؛ فلاکت هنري 11433
38 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، جهانگیر خسروشاهی ( # # لباس مشکی # در خانه ی بزرگ رضوانی ها تلویزیون روشن بود . نوحه ی ملایمی پخش می شد . جماعتی در حال سینه زنی بودند . مجتبی هما داستان 2116
39 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، گفت وگو با ضیاءالدین دری ، نویسنده و کارگردان مجموعه ی تلویزیونی » کیف انگلیسی « ( # # لحظه ای طلایی برای دیدن و لمس کردن # آقای دری ، چرا اسم سر هنري 7414
40 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # سایر مطالبات : مطالباتی به جز حسابها و اسناد دریافتنی تجاری را به طور معمول زیر عنوان سایر مطالبات یا مطالبات متفرقه طبقه بند حسابداري 4363
41 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # در این روش ، مبلغی که بابت استهلاک به هر واحد محصول تعلق می گیرد ، ثابت باقی می ماند در صورتی که خط مستقیم ، با تغییر میزان تولی حسابداري 2873
42 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # 2 - فزونی ارزش اسقاط که بر بهای تمام شده اولیه : در زمان حاضر که بسیاری از دارایی ها به طور مداوم بر اثر تورم افزایش می یابد ، ارز حسابداري 2359
43 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، مصاحبه با نصرالله قادری ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ( # # من هیچ وقت از زنها متنفر نبوده ام . # قهرمان اصلی نمایش نامه ) به سوی دمشق ( » ناشناس « ا داستان 2307
44 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # توضیحات : کالای ) الف ( ـ برای ارزشیابی موجودی کالا ) الف ( بهای تمام شده مبنا قرار گرفته است زیرا از قیمت بازار کمتر است . کالای ) حسابداري 3310
45 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # کاهش مستقیم ارزش موجودیها در دوره قبل موجب تغییر بهای تمام شده از یک دوره به دوره بعد می گردد در حالی که اعمال روش ذخیره کاهش ا حسابداري 4170
46 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، گفت وگو با علیرضا طالب زاده ، فیلمنامه از دیدگاه فیلمنامه نویس ( # # فیلمنامه مذهبی در دستان سیمون دوبوار ! # # فرهاد گلفام # آیا داستایوفسکی بر هنري 4154
47 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، جان الیس ، ترجمه علی عامری ( # به هر حال ، این ها مواردی بود در مقایسه تصویر تلویزیونی و تصویر سینمایی . علاوه براین ، تصویر تلویزیونی کیفیات م هنري 1856
48 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، گفت وگو با روت پراور یابوالا ، مصاحبه گر : ویلیام فروگ ، مترجم : آسا سالیانی ( # # بانویی باوقار ، محجوب و فروتن با قلمی گیرا # # آیا امروز برخورد هنري 1868
49 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، تهیه و تنظیم : محمدرضا نوروزپور ( # # همه چیز درباره ی تد ترنر بنیادگذار سی . ان . ان # تد ترنر مردی است افسانه ای و ماهیت او مثل کلافی است سردرگم . داستان 7192
50 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، درباره تابلویی از ونسان ون گوگ ، از : عبدالمجید حسینی راد ( # # چهره نقاش # ونسان ون گوگ ، نقاش نوگرای هلندی ) 1853 ـ 1890 ( ، هموطن رامبراند و هالس بو هنري 688
51 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # سیستم ثبت دائمی موجودیها ـ بر خلاف روش اولین صادره از اولین وارده ، نتایج حاصل از بکارگیری روش اولین صادره از آخرین وارده در س حسابداري 3876
52 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، گفت وگو با دیوید داچونووی ، هنرپیشه ی فیلم » Evolution « ( # # نمی دانستم این قدر بامزه ام ! # دیوید داچونووی از جمله ی هنرپیشگان مشهور دنیای تلویزیو هنري 598
53 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، نوشته : مارک تواین ، ترجمه : فاطمه کرمعلی ( # # خوش شانس # به افتخار یکی از دو ، سه مقام نظامی برجسته و مشهور نسل امروز میهمانی ای در لندن ترتیب د داستان 1668
54 # منبع : ) نمایش نامه ، نیکلای اوریانوف ، نویسنده ی روس ) 1879 ـ 1953 ( ( # # خداحافظ # صحنه : آشپزخانه والیا : خب ، تموم شد ! قلم را کناری می گذارد و نامه را برمی دارد . ببینم چی نوش هنري 5951
55 # نمایشنامه ، نیکلای اوریانوف ، نویسنده ی روس ) 1879 ـ 1953 ( # # خداحافظ # صحنه : آشپزخانه والیا : خب ، تموم شد ! قلم را کناری می گذارد و نامه را برمی دارد . ببینم چی نوشتم . با صد هنري 5921
56 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ( # # روی آنتن مفاخر ایران ، مهرنوش خسروی # از گنجینه های فرهنگ و تمدن ایران اسلامی مفاخر ادبی ، فرهنگی و علمی اند که آثار جهان شمولی عرضه کرده ان هنري 822
57 # منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، گزارش مجموعه ی » زندگی ، راز هستی « ( # # کودکی ، جوانی ، پیری ... این است زندگی # چند سالی است که مجموعه سازی ، جدا از سریالهای معمول ، در سیاست بر هنري 1993
58 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، ترجمه و تنظیم : محمدرضا نوروزپور ( # # هیولایی به نام روبرت ماردوخ # روبرت ماردوخ ، هیولای رسانه ای تمام اعصار ، شاید یکی از متنفذترین یهودیا سياسي 6137
59 # منبع : ) موسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # # سیر و بیماریهای قلبی - عروقی # مصریان باستان 1550 سال قبل از میلاد مسیح نوشتند که سیر برای قلب مفید است . ایسکوردیاز اهل آنزاربا پزشكي 7433
60 منبع : ) مجلة سروش هفتگی ، یادداشتی بر فیلم » پارتی « ( # # ابتذال کسب و کار من است ! # در یکی از صحنه های ابتدایی فیلم » سیاوش « ، در ساعته ای انتهایی شب و در خیابانی خلوت هد هنري 1041
61 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # نگاهی به ویژه برنامه های محرم در تلویزیون # نوروز هشتاد در لابه لای بیرق های سبز و سیاه محرم و سفره ی هفت سین جلوه ای خاص داشت . هرازگاهی که اجتماعي 862
62 # منبع : ) موسسة حروف چینی مدبران ( # # پروردگار من ! # !!! پروردگار من ! درخت به زبان تو سخن می گوید . باران به نگاه تو می بارد . و نسیم به رفتار تو نرمپوی است . در محضر تو . هلال ادبي 4771
63 # نگاهی به ویژه برنامه های محرم در تلویزیون # نوروز هشتاد در لابه لای بیرق های سبز و سیاه محرم و سفره ی هفت سین جلوه ای خاص داشت . هر از گاهی که نرمه باد بهاری ، گونه ی نرم هنري 866
64 # نقش صدا و سیما در تشویق کودکان و نوجوانان به کتابخوانی # پیشنهادها و توصیه هایی برای دست اندرکاران و برنامه سازان صدا و سیما : 1 - با توجه به این اصل در یادگیری مشاهده ا هنري 3464
65 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # به یاد دلیران خاموش تنگستان ، مهدی قنبر ، مینا غرویان # تاریخ ایران خصوصاً خطه جنوب ، پر است از جنگهای آزادی خواهانه و یادآوری این که امنی هنري 5407
66 # منبع : ) موسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # باید توجه داشت که قبایل عربی مسیحی موجود در سرزمین شام - سوریه بزرگ - به دلیل مخالفتشان با ذلت و تسلیم پذیری در برابر رومیان ، ا تاريخي 9694
67 # به یاد دلیران خاموش تنگستان # تاریخ ایران خصوصاً خطه ی جنوب ، پر است از جنگهای آزادی خواهانه و یادآوری این که امنیت و آزادی این روزها ، مدیون فداکاری و قربانی شدن جوا هنري 5432
68 # خودم میهمان ترنجبین شدم . # ناصر هاشمی بازیگر تلویزیون که در سریال » پدر سالار « بازی کرده است ، امسال سال پرکاری داشته است . به این مناسبت با او گفت وگوی کوتاهی کردیم . هنري 1736
69 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، برگرفته از مقدمه ی کتاب » حادثه کربلا در مثنوی « ، علامه جعفری ( # حسین کیست ؟ # !!! با شریف آن کرد آن دون از کجی که کند با آل یاسین خارجی . تا چه ک مذهبي 1283
70 # منبع : ) کتاب ابوتراب ، نوشتة آقلی یوسف محمد عمرو ( # حمد و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است ، و درود خداوند بر مولا و سرور ما محمد و خاندان پاک ایشان ، مخصوصا بر برادری تاريخي 6083
71 # حسین کیست ؟ # حسین کیست ؟ و یزید کیست ؟ این گونه سوالاتی که رودرروی هم قرار گرفته اند فراوان پیدا می شوند . ازقبیل : موسی ) ع ( کیست ؟ و فرعون کیست ؟ محمد ) ص ( کیست ؟ و ابوج ادبيات 1207
72 # سه الگوی داستان گویی یوجین ویل # با بررسی ویژگیهای مادی قالب سینما ، از مفاهیمی چون فضا ، تصویر و صدا ، ابزارهای بیان ، بزرگ نمایی ، و ترکیب بندی صحنه با عوامل مکان ، ز هنري 817
73 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، مقاله : لادن بهبودی ( # # نگاهی به مجموعه » کارآگاه فراست « . # چند هفته ای است که شاهد پخش سریال » کارآگاه فراست « از شبکه یک سیما هستیم که یکشن هنري 603
74 # نگاهی به مجموعه » کارآگاه فراست « # چند هفته ای است که شاهد پخش سریال » کارآگاه فراست « از شبکه یک سیما هستیم که یکشنبه ها ساعت 22 از این شبکه پخش می شود . بسیاری از مخاط هنري 587
75 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، ترجمه ی لیلی برات زاده ( # # آرتور سی کلارک : ادیسه ی نهایی # صحبتهای پدر ادبیات علمی ـ تخیلی را با اسپایک می خوانید . بحث بر سر زندگی است ، جهان اجتماعي 1974
76 # منبع : ) ترجمه و تحقیق ( # # کتاب ابوتراب - امام علی ابن ابیطالب علیه السلام # # چکیده # رساله ای که پیش رو دارید ترجمه و تحقیق است پیرامون کتاب » ابوتراب - امام علی بن ابیطا تاريخي 925
77 # آرتور سی کلارک : اودیسه ی نهایی # صحبتهای پدر ادبیات علمی ـ تخیلی را با اسپایک می خوانید . بحث بر سر زندگی است ، جهان و خیلی چیزهای دیگر . اسپایک : این مصاحبه بخشی از تاز هنري 1923
78 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، مصاحبه گر : زهره بزرگزادکان ، کانون اندیشه پژوهشهای سیما ( # # فیلمنامه از دیدگاه فیلمنامه نویس # در شماره 1000 بخشی از مصاحبه با ناصر تقوایی ب هنري 11295
79 # گوینده باید فردی ممتاز باشد . # اشاره : جمیله بی نیاز فعالیت رسمی خود را در سازمان در سال 1354 ، با عنوان مترجم در مونیتورینگ واحد مرکزی خبر آغاز کرد . پس از پیروزی انقلاب هنري 1057
80 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با جمیله بی نیاز ، گوینده رادیو ، مصاحبه گر : رضا نورانی ( # # گوینده باید فردی ممتاز باشد . # اشاره : جمیله بی نیاز فعالیت رسمی خود را د هنري 1074
81 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( فکر می کنی بازیگر خوبی هستی ؟ * سوال قشنگی است ! من آمدم به تئاتر چون در مدرسه نمی توانستم حرف بزنم و اگر معلم در جمع از من سوال می کرد ، چنان تپ هنري 6720
82 فکر می کنی بازیگر خوبی هستی ؟ سوال قشنگی است ! من آمدم به تئاتر چون در مدرسه نمی توانستم ، حرف بزنم و اگر معلم در جمع از من سوال می کرد ، چنان تپش قلب می گرفتم که خودم را هنري 6670
83 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # در این باران رازی هست . # - گفتار اول : در بازار سریال سازی تلویزیون کم پیش آمده که سریالی واقعاً تماشاگران را جذب کرده باشد . البته تعداد بر هنري 7098
84 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # جایگاه جوانان در برنامه های صدا و سیما # در گستره مخاطبان صدا و سیما ، جوانان از اهمیت ویژه ای برخوردارند . جوان بودن ترکیب جمعیتی کشور و به اجتماعي 2452
85 # جایگاه جوانان در برنامه های صدا و سیما # در گستره مخاطبان صدا و سیما ، جوانان از اهمیت ویژه ای برخوردارند . جوان بودن ترکیب جمعیتی کشور و به تبع آن افزایش سهم جوانان د هنري 2449
86 # منبع : ) کتاب تاریخ ارمنیان ، نوشتة آگاتانکغوس ، سدة پنجم میلادی ، ترجمة کارون سارکسیان ( # # سخن مترجم # سال 2001 میلادی مصادف است با هزار و هفتصدمین سالگرد پذیرش مسیحیت تاريخي 4755
87 # منبع : ) کتاب تاریخ ارمنیان ، نوشتة آگاتانگغوس ، سدة پنجم میلادی ، ترجمة کارون سارکسیان ( # 9 ( اینان همچنین با برکات آسمانی ، نیازها را برمی آورند و رنجدیدگان را آسایش مذهبي 5243
88 # منبع : ) کتاب تاریخ ارمنیان ، نوشتة آگاتانگغوس ، سدة پنجم میلادی ، ترجمة کارون سارکسیان ( # ) ) اما کسی که بانو آناهیتا نامش نهاده ای ، شاید روزگاری چنین کسی زیسته باشد . مذهبي 5457
89 # منبع : ) کتاب تاریخ ارمنیان ، نوشتة آگاتانگغوس ، سدة پنجم میلادی ، ترجمة کارون سارکسیان ( # 168 ( هریپسیمة مقدس چون این جمع انبوه و پلید را دید و سخنان دایاکش را شنید ، با مذهبي 5444
90 # منبع : ) کتاب تاریخ ارمنیان ، نوشتة آگاتانگغوس ، سدة پنجم میلادی ، ترجمة کارون سارکسیان ( # 223 ( سپس گریگور پرسید که کجاست پیکر شهیدان خداوند ؟ گفتند : ) ) از کدام شهیدان س تاريخي 5312
91 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # مسابقات تلویزیونی و گونه شناسی مخاطبان # مسابقات تلویزیونی عموماً در گروه برنامه هایی قرار دارند که اهداف سرگرمی و تفریح ساخته می شوند و اجتماعي 1772
92 # مسابقات تلویزیونی و گونه شناسی مخاطبان # مسابقات تلویزیونی عموماً در گروه برنامه هایی قرار دارند که به اهداف سرگرمی و تفریح ساخته می شوند و گاه اهداف دیگری مثل آموز هنري 1762
93 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، فیلمنامه ، نویسنده : ابراهیم علی برزی ( # # آخرین برخورد # خلاصه ی قسمتهای قبل : عوامل ساواک پس از شناسایی پیرمرد انقلابی ، او را دستگیر و روان هنري 4856
94 # آخرین برخورد # خلاصه ی قسمتهای قبل : عوامل ساواک پس از شناسایی پیرمرد انقلابی ، او را دستگیر و روانه ی زندانی در خارج از شهر می کنند . پیرمرد در زندان با جواد ، که به عل داستان 5001
95 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # برداشت های تلویزیون از قصه های ایرانی ، با نگاهی به مجموعه » قطار ابدی « . # قصه و افسانه چیست ؟ جایگاه این عنصر ملی و مردمی کجاست و تلویزیو هنري 1857
96 # برداشت های تلویزیون از قصه های ایرانی ، با نگاهی به مجموعه » قطار ابدی « # قصه و افسانه چیست ؟ جایگاه این عنصر ملی و مردمی کجاست و تلویزیون در برخورد با آن چگونه رفتار هنري 1854
97 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گزارشی از مجموعه ی تلویزیونی » دیوار شیشه ای « ، گزارشگر : بابک فرجی ( # # خانه ی دونیم شده # احتشام و فخری در پیری و پس از سالها زندگی مشترک ، ب هنري 3400
98 # منبع : ) بانک رفاه کارگران ( # # فصل اول # # تاریخچه بانک رفاه # در دوره نوزدهم مجلس شورای ملی ، ایجاد بانکی برای رفاه حال کارگران به منظور کمک و تامین منافع رفاه کارگران د اقتصادي 5459
99 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گزارشی از مجموعه ی تلویزیونی » دیوار شیشه ای « ، گزارشگر : بابک فرجی ( # # خانه ی دونیم شده # احتشام و فخری در پیری و پس از سالها زندگی مشترک ، ب هنري 3372
100 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # جهان ارتباطات # تد ترنر و سیاست : روبرت ادوارد ترنر سوم ، معروف به تد ترنر ، در تمام دنیا معروف به غول رسانه ای است و اولین کسی است که موفق ش سياسي 6142
101 # جهان ارتباطات # تد ترنر و سیاست : روبرت ادوارد ترنر سوم ، معروف به تد ترنر ، در تمام دنیا معروف به غول رسانه ای است و اولین کسی است که موفق شد نخستین شبکه ی ماهواره ای خ هنري 6114
102 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # مراکز استانی صدا و سیما ، کارگزاران وحدت ملی و توسعه محلی # جهان در دو دهه اخیر تحولات عظیمی پذیرفته و رشد فن آوری در حوزه های گوناگون ، تو اجتماعي 2446
103 # مراکز استانی صدا و سیما ، کارگزاران وحدت ملی و توسعه محلی # جهان در دو دهه اخیر تحولات عظیمی پذیرفته و رشد فن آوری در حوزه های گوناگون ، توسعه یافتگی و اصول مفهوم توسع هنري 2430
104 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گزارشی از مجموعه ی » جاودانه « ، گزارشگر : نیره رضایی ( # # نفوذ اینترنت در » داستان راستان « # اشاره : » لطفاً از تکیه دادن کفش خود به دیوار خود هنري 2419
105 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گزارشی از مجموعه ی » جاودانه « ، گزارشگر : نیره رضایی مطلق ( # نفوذ اینترنت در » داستان راستان « # اشاره : » لطفاً از تکیه دادن کفش خود به دیوار هنري 2406
106 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با گوینت پالترو ، هنرپیشه ی فیلم » هال سطحی « ( # # مدتی گریه کردم ، بعد خندیدم . # گوینت پالترو نخستین نقش بلند خود را در فیلم » shout « به هنري 800
107 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با گوینت پالترو ، هنرپیشه ی فیلم » هال سطحی « ( # مدتی گریه کردم ، بعد خندیدم . # گوینت پالترو نخستین نقش بلند خود را در فیلم » shout « به س هنري 777
108 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گزارشی از سریال » یادداشتهای کودکی « ، گزارشگر : فرشته زمانی ( سریال » یادداشتهای کودکی « که پیش از این » توطئه ی شیرین « نام داشت و ساخت آن از هنري 1003
109 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گزارشی از سریال » یادداشتهای کودکی « ، گزارشگر : فرشته زمانی ( سریال » یادداشتهای کودکی « که پیش از این » توطئه ی شیرین « نام داشت و ساخت آن از هنري 997
110 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با مرشد ترابی ( # # نقالی ، هنری رو به زوال # اشاره : ولی الله ترابی معروف به مرشد ترابی از معدود نقالان در حال حیات ایران زمین است که چ هنري 2402
111 # منبع : ) دادگستری استان تهران ( # # در خصوص نقص پرونده اتهامی آقای عبدالله مقیمی فرد به اتهام فروش مال غیر و کلاه برداری ، 15 آذر 9 / 11 / 1376 # مقام محترم ریاست شعبه بیست و سوم قضايي 7886
112 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با مرشد ترابی ( # نقالی ، هنری رو به زوال # اشاره : ولی الله ترابی معروف به مرشد ترابی از معدود نقالان در حال حیات ایران زمین است که چهر هنري 2352
113 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، نقد نمایش » سنساره « ، نوشته و کار نصرالله قادری ، علی اکبر باقری ارومی ( # # چگونگی بر دار شدن سنساره بر ما معلوم نشد ! # در نظر اول باور نمی کن هنري 1238
114 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، نقد نمایش » سنساره « ، نوشته و کار نصرالله قادری ، علی اکبر باقری ارومی ( # چگونگی بر دار شدن سنساره بر ما معلوم نشد ! # در نظر اول باور نمی کنم هنري 1232
115 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با جان بورمن ، کارگردان فیلم » خیاط پاناما « ( # اوکتاو میربیو ، فیلسوف بزرگ قرن نوزدهم فرانسه گفته بود که آنچه جذاب تر از زیبایی است هنري 1123
116 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با جان بورمن ، کارگردان فیلم » خیاط پاناما « ( اوکتاو میربیو ، فیلسوف بزرگ قرن نوزدهم فرانسه گفته بود که آنچه جذاب تر از زیبایی است ، هنري 1102
117 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با : قصه گوی قدیمی ، حمید عاملی ( # # گویندگی مرد ! # اشاره : حمید عاملی ، یکی از قدیمی ترین گویندگان رادیو ، از حال و گذشته ی گویندگی و گ هنري 3131
118 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، نویسنده : آگوستوس مویه ، ترجمه ی شهناز راهپیما ( # # مزاحم # بدون آن که از خیابان طولانی بگذرد ، سریع به خانه نزدیک شد . می دانست چطور بی سر و صد هنري 1374
119 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # گفتم مامان مگر من چه رفتاری کرده ام که تو با من این طور صحبت می کنی ؟ تو چیزی می خواهی به من بگویی خوب بگو ! چرا این همه حاشیه می داستان 2838
120 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، نویسنده : آگوستوس مویه ، ترجمه ی شهناز راهپیما ( # # مزاحم # بدون آن که از خیابان طولانی بگذرد ، سریع به خانه نزدیک شد . می دانست چطور بی سر و صد هنري 1385
121 # منبع : ) کتاب ، تالیف آقای عبدالحسین موحد ، فروردین 1378 ، تهران ( # # پیشگفتار # این دفتر در حقیقت ، بخش نخست طرح یک مجموعه چندجلدی است که در زمینة نقد و بررسی شیوه فکری و و فلسفي 4954
122 # منبع : ) کتاب ، تالیف آقای عبدالحسین موحد ، فروردین 1378 ، تهران ( # تخیل و پرمایگی شاعر ، ما را از صور خیال شعر او به آنچه ذاتی هنر اوست ، هدایت می کند و ما با نوعی اخلاق حس فلسفي 5419
123 # منبع : ) کتاب ، تالیف آقای عبدالحسین موحد ، فروردین 1378 ، تهران ( # این گونه نگریستن به دنیا و جهان خاکی ، نتیجه تعقلی علوی است . نگریستن شاعر در این بیتها ، نوعی تأمل کرد فلسفي 5661
124 # منبع : ) کتاب ، تالیف آقای عبدالحسین موحد ، فروردین 1378 ، تهران ( # این گونه به خویشتن نگریستن و این گونه در فلسفه حیات و راز عمر و زندگانی اندیشیدن ، جز از یک حکیم متالهه فلسفي 5311
125 # منبع : ) کتاب ، تالیف آقای عبدالحسین موحد ، فروردین 1378 ، تهران ( # چنین نتیجه گرفته است که خدا هر که را بخواهد ، گمراه و هر که را که بخواهد ، هدایت میکند . این گونه است که فلسفي 4967
126 # منبع : ) کتاب ، تالیف آقای عبدالحسین موحد ، فروردین 1378 ، تهران ( # به نکته دیگری از لایه های شعر فردوسی ، نگاه می کنیم . یکی از دقیقه های بسیار ظریف درون مایة قصه های منظو فلسفي 1238
127 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # پریدن از شب ، شب است و ظلمت # در آسمان نقره فام کوفه ستاره ای می درخشد . لکه ای ابر از دور می خزد و نزدیک می شود . کوفه در سکوتی شبانه فروخفته اجتماعي 1245
128 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با مجتبی آقایی ( # # هدف ما معرفی اندیشه های جوان مسلمان است . # دبیر اولین نمایشگاه بین المللی دوسالانه هنرهای تجسمی دانشجویان مسلما اجتماعي 1867
129 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( نگاهی به فیلم » ماندولین کاپیتان کورلی « # # ملودرام نخ نما # » ماندولین کاپیتان کورلی « بر اساس رمان » اقتباس ناپذیر « ، نوشته ی لوئیس برنیر هنري 1737
130 # منبع : ) فیلمنامه ، نویسنده : مرتضی صدر عامری ( # # صحنه 59 - اوایل شب - خارجی - کوچه غلام - ادامه # کوچه ای خلوت و بی سروصدا با خانه هایی که فقر از در و دیوار آن می بارد و تیر چ داستان 6575
131 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگوی ویلیام فروگ با لارنس دورت ، مترجم : آسا سالیانی ( # # فیلمنامه از دیدگاه فیلمنامه نویس # کدام یکی از کارهایتان به خودی خود قصهٌ بسیار هنري 2321
132 # منبع : ) فیلمنامه ، نویسنده : مرتضی صدر عامری ( # منصور : فقط یک راه حل هست . همه به او نگاه می کنند . منصور اول به احمد نگاه می کند و بعد ادامه می دهد . ادامه منصور : یک عروسی داستان 3349
133 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # # فصل اول - کلیات تحقیق - مقدمه # برای شروع یک تحقیق ضروری است تا محقق در ابتدای آن چارچوب کلی تحقیق را روشن کند . در فصل اول تحقیق سياسي 4659
134 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # 2 - حکومت مردم سالار : مردم سالاری لفظی است یونانی که معنی آن حکومت مستقیم و بدون واسطه مردم است . برخی از دانشمندان آن را ترکیبی سياسي 4996
135 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # ب ( انتخاب رئیس قوه مجریه به وسیله مردم - در بعضی از کشورها رئیس قوه مجریه محل ، به طور مستقیم به وسیله مردم انتخاب می شود . این ن سياسي 4891
136 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # بلافاصله پس از انقلاب کبیر فرانسه یعنی بین سالهای 1789 - 1790 مجلس ملی ، یک سیستم حکومت محلی دموکراتیک و غیرمتمرکز به وجود آورد ، ک شهرسازي 4871
137 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # 22 - تشریک مساعی با سازمان فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره . 23 - اهتمام در مراعات شرایط به شهرسازي 4130
138 # منبع : ) موسسه تایپ و حروف چینی مدبران ( # 1 - جاده ها خیابانها ، کوچه ها و میدانها ، باغهای عمومی ، مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه . 2 - تنظیف و نگهداری و تسطی شهرسازي 5070
139 # منبع : ) مؤسسه تایپ و حروف چینی مدبران ( # 5 ـ کار میدانی و جمع آوری و دریافت اطلاعات و داده ها . 6 - کدگذاری و پردازش داده ها . 7 ـ تجزیه و تحلیل آماری . 8 ـ گردآوری نتایج و آز رياضي 5124
140 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # - پیشنهادات کلی : با توجه به مصاحبه ها و نتایج به دست آمده از آزمونها ، پیشنهادات کلی زیر ارائه می گردد : 1 - توجه بیشتر به مسئله ن شهرسازي 960
141 # منبع : ) جمله ی سروش هفتگی ، برگردان با تصرف : رضا صوفی ( # # آشنایی با عکاس : اوژن اتژه از فرانسه # ژان اوژن اگوست اتژه از اولین عکاسان مطرح در زمینه ی مستند اجتماعی است . ت هنري 812
142 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، ترجمه : عباس اکبری ( # # فیلمنامه از دیدگاه فیلمنامه نویس # رابرت وان اسکویک ، ویراستار داستان در » قتلی که او رقم زد « ، از رادیو محلی دیتان ا هنري 3864
143 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # خسرو سینایی و » یار در خانه و ... « # کارنامه : خسرو سینایی متولد 1319 ساری است و فارغ التحصیل آکادمی موسیقی و هنرهای نمایشی وین در رشته ی کارگ هنري 3500
144 # منبع : ) تحقیق ، شورای اسلامی شهر زاهدان ( # # بررسی تاثیر عملکرد شورای اسلامی شهر بر اثربخشی عملکرد شهرداری ، اردیبهشت 1378 # - چکیده تحقیق : سازمان محلی ، سازمانی عمومی ا سياسي 807
145 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، نمایش نامه ی در یک پرده ، اثر گی فواسی ، ترجمه داریوش مؤدبیان ( # # کودکی مرده کنار پیاده رو # گی فواسی ، فرانسوی ، متولد 1932 ، در شهر داکار ، پا هنري 6205
146 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # جایگاه مستندسازی در سیما # مردم جهان در عصر ارتباطات و اطلاع رسانی با پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و از بین رفتن مرزها ، بیش از هر زمان دیگر ع اطلاع رساني 1398
147 # منبع : ) کتاب سیستم حسابداری مالی ( # # فصل سوم : چرخة حسابداری # بخش اول - مراحل حسابداری در طول دورة مالی . بخش دوم - مراحل حسابداری در پایان دورة مالی . - توالی مراحل حساب حسابداري 3516
148 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، ترجمه و تنظیم : محمدرضا نوروزپور ( # # مروری بر رسانه های جمعی آلمان # با شروع فعالیتهای تلویزیون در دهه ی شصت ، روح تازه ای در کالبد بی جان صن اجتماعي 4108
149 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، ترجمه شادی شبدیز ( # تلویزیون و موسیقی یوزف پوپل # توجه مدیران موسسات تلویزیونی به آموزش موسیقی و شناساندن این هنر زیبا از موضعی کارشناسانه هنري 1767
150 # منبع : ) کتاب سیستم حسابداری مالی ( # # کلیات سیستم حسابداری # در طول چند دهة گذشته ، نظریه سیستمها و تفکر سیستمی در جهان رایج شده است و اینک به عنوان مهمترین روش تحلیل ب حسابداري 1678
151 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( ( # مسابقه ای از خط و نقش مهدی قنبر # . مسابقه های تلویزیونی اکنون جزء جدایی ناپذیر این رسانه تصویری و از ارکان ارتباط مخاطبان خاص و عام به تلوی اجتماعي 723
152 # منبع : ) موسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # خداوند در آفرینش نوع بشر ، به منظور پرورش اندیشه از روز واپسین با شرایط زمان پیامبران پاک خویش را فروفرستاد تا انسان به موازا اجتماعي 6834
153 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با سید علی اکبر محلوجیان ، مصاحبه گر : عباس بیاتی ( # # فیلمنامه از دیدگاه فیلمنامه نویس # سید علی اکبر محلوجیان نویسنده ای محجوب است هنري 4787
154 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با امرالله احمدجو ، مصاحبه گر : زهره بزرگ زادگان ، کانون اندیشه پژوهشهای سیما ( # چه مدت است با تلویزیون همکاری می کنید ؟ حدود بیست و هنري 4127
155 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، مترجم : محمدرضا نوروزپور ( # # برنامه های بی . بی . سی در انتخابات انگلیس # جان هامفریز مجری بی . بی . سی و » مصیبت سیاست مداران « ، در تمامی روزها سياسي 1160
156 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # 46 - موضوعات عملیاتی : موضوعات عملیاتی به این که چگونه می توان اهداف عمومی مدیریت کیفی زیست محیطی را به دست آورد ، مربوط می گردد محيط زيست 3694
157 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # اخیرا" شرکت بزرگ رسانه ای ویاکام دو شبکه ی تلویزیونی خود را در امریکا ادغام کرده است . این شرکت اختیارات لسلی مونوز ، رئیس سی . بی . اس ، را ب سياسي 9115
158 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # فیلمسازی برای تمام جهان # ران هاوارد ، هنرپیشه ، تهیه کننده ، کارگردان و فیلمنامه نویس امریکایی است . ران هاوارد در سال 1954 در ایالت اوکلاه هنري 1356
159 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با زهرا مهرافزا ( # هر گوینده می تواند تکنیکی نو عرضه کند . # اشاره : زهرا مهرافزا لیسانسیه ادبیات نمایشی است . او در سال 1367 به وسیله حمی هنري 1422
160 # منبع : ) موسسة تایپ حروف چینی مدبران ( # # مدیریت کیفیت جامع راهبردی # 1 - مفهوم مدیریت کیفیت جامع راهبردی ) STQM ( : در سال 1993 توسط » مادو « و » کویی « شناسانده شد . آنها STQM را ب محيط زيست 7762
161 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، نوع متن ، ساده و اجتماعی ( # یادداشتهای پراکنده # تصویر سادگی : » تصویر زندگی « عنوان برنامه ای از شبکه ی دوم سیماست که نمونه های آن دست کم در ش اجتماعي 1584
162 # منبع : ) موسسه تایپ و حروف چینی مدبران ( # به مامان گفتم که می خواهم به کوه بروم . موقع رفتن گفت : ساغر اگر فکر کرده ای که می تونی پای فرهاد را در این خانه باز کنی اشتباه کر داستان 11034
163 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با : علیرضا آدم بکان ( # # سکوت نامهای ماندگار # معمولا شبکه ی چهار سیما به عنوان شبکه ی علمی و تخصصی جا افتاده است . شبکه ای که بیشتر با هنري 2838
164 # منبع : ) موسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # نامزدی روز سه شنبه بود ولی فرهاد فقط یک روز قبل از نامزدی با من آشتی کرد و دسته گل خرید و به دیدن من آمد . روی تختم دراز کشیده بو داستان 5420
165 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # سایه روشن # بازی در نقش خوب و پویا ، وسوسه ای دائمی است . لادن طباطبایی ، بازیگر جوان سینما و تلویزیون ، که این روزها در سریال » ولایت عشق « هنري 2619
166 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # این خانه به این بزرگی نه به درد ما می خورد نه به درد شما . من هم تا چند روز دیگر بازنشسته می شوم . مطمئن باشید که درصدد کاری برای داستان 1694
167 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با عوامل سریال » هم شاگردیها « ( # # روی آنتن خاطره ای از روزهای دور # بابک فرجی : سریال » هم شاگردیها « از آن سریالهایی است که سرگذشتی هنري 5748
168 # منبع : ) موسسه تایپ و حروف چینی مدبران ( # نوجوانی مرز بین بچگی و بزرگی است ، نه بچگی است که بتوان با او مثل بچه رفتار کرد نه بزرگی است که بتوان از او توقع آدم بزرگها را د داستان 10627
169 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، نوشته و کار : پری صابری ؛ مکان اجرا : تالار وحدت ؛ شهریور 1380 ( # # خلوتی در خلوت رندی هشیار # نگاهی به بیان نغز در نمایش » رند خلوت نشین « علی اکب اجتماعي 1159
170 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # آن را نوشته ام ، حالا تو می خواهی چه چیزی را به من بفهمانی . حالتش عادی نبود . خیلی ترسیدم ، گفتم : نکند چاقویی در دستش باشد ، شان داستان 895
171 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با کالی کوری ، مصاحبه گر : ویلیام فروگ ، مترجم : نادیا غیوری ( # ناگاه اندیشه ای بسیار ژرف # قسمت اول ، اشاره : کالی کوری از فیلمنامه نوی هنري 1954
172 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گزارشی کوتاه از سریال » بوی یاس « از سری برنامه » به رنگ بال کبوتر « شبکه یک سیما ، مصاحبه گر : مهدی قنبر ( # # با همرهان سفره افطار # عصر پنج شن هنري 1748
173 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، محمدرضا صدیقی ( # # بچه های عزیز مشقهاشون رو بنویسن ! # . نگاهی به روانشناسی کودک و بازنمود آن در برنامه های نوروز : در گذشته ای نه چندان دور ، ب روانشناسي 1587
174 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با علی منافی ، گوینده رادیو ، مصاحبه گر : رضا نورانی ( # # آفتابی پشت واژه ها # اشاره : علی منافی فعالیت خود را در رادیو از 1359 به عنوان ب هنري 1148
175 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # سیاست گذاری سینمای ایران # مسعود فراستی : در این جلسه مبحث » سیاست گذاری سینمای ایران « را آغاز می کنیم . مهمانهای این برنامه دوستانمان آق هنري 5023
176 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، مترجم : محمدعلی شیخ علیان ( # # من از شیمی درمانی وحشت دارم ، اسکات ! . # تبلیغات کارامد و کاهش مصرف تنباکو : کابوی امریکایی معروف به مرد مارلبو اجتماعي 996
177 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، نگاهی به فیلم سفر قندهار ساخته ی محسن مخملباف ، تهیه کننده : مهرزاد دانش ( # ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی ... # . » سفر قندهار « فیلمی درباره ی مرد هنري 1179
178 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، کاری از اداره ی کل پژوهشهای سیما ، گردآورنده : ایما سعیدیان ( # # قسمت سوم : نگاهی نو به مفهوم مخاطب # دسته بندی مخاطبان ارتباط گران رسانه ها ا اجتماعي 2647
179 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، نصرالله قادری عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ( # # علت فاعلی و درام دفاع مقدس ! # تادیوش کانتور ، کارگردان بزرگ لهستان ، می گوید : » زندگی و سرنوشتم هنري 3327
180 # منبع : اینترنت # # نویسنده : بیژن روحانی # # زندگیها # آغاز کردم ، مبارزه ایی سخت و تنها . چه می دانستم . هر کس دیگری هم اگر بود حدس نمی زد . گرچه همکارانم مدتی بود گوشه و کنا داستان 3612
181 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گزارشگران : آزاده سهرابی ، نیره رضایی ( # # کز نیستان تا مرا ببریده اند ... # # گزارش پشت صحنه ی سریال » نیستان « # » در 12 بهمن 79 » نیستان « کلید می هنري 4540
182 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، پژوهشگران : اعظم پنابادی ، ماریا بختیاری ( # # برنامه های محلی صدا و مخاطبان آنها # . تحقیقات اجتماعی ، بویژه تحقیق در زمینه رسانه و مخاطبان آ اجتماعي 1989
183 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی نقد حالوسترنی از دورة مک کارتی دربارة بایرون هاسکین و فیلم » دنوٍر و ریوگرانده « # بایرون هاسکین در 22 آوریل 1899 در اورگون متولد شد و در 85 سالگی هنري 3292
184 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، اصغر شعاع ( # # رسانه های آینده ، افکار عمومی و نظارت اجتماعی # برای دستیابی به برداشت کلی از آثار پیش بینی پذیر وسایل پخش الکترونیکی بر آیند اجتماعي 3744
185 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # هرگز از رسام جدا نمی شوم ! # بیژن بی رنگ متولد 1328 تبریز است و در دانشگاه هنرهای دارماتیک در رشته ی ادبیات درس خوانده است . وی از دانشگاه کال هنري 1910
186 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با فردوس کاویانی ، بازیگر ، گزارشگر : سعید اسماعیلی ( # همه این ها نقشه بود ! ... # . گشاده رویی فردوس کاویانی ، هنرمند خوب و باصفای کشورم هنري 1630
187 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، داستان کوتاه ، نویسنده : ساپر ، مترجم : فاطمه کرمعلی ( # چشم بت # به نظر من حتی یک کلمه از حرفهای دنتون حقیقت نداشت . » این قضیه ی شیرین کاری اروا اجتماعي 5711
188 منیع : ) جمله ی سروش هفتگی ( # با موسیقی در محضر استاد # . علیرضا آدم بکان : موسیقی پیوندی تنگاتنگ با زندگی امروز دارد و یاریگر انسان در پیشبرد زندگی است . اما موسیقی در راد هنري 3007
189 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، درام تلویزیونی ، غلامحسین لطفی خرم آبادی ( # بینندگان تلویزیون ، برنامه های تلویزیون و شیوه های کارکرد آن در جامعه به قدری متنوع اند که کمت هنري 6076
190 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، تهیه کننده : مهرزاد دانش ( # # تکلیفی پرتکلف # درباره ی چگونگی پخش اذان از تلویزیون : اذان یکی از شعایر اسلامی است که به دلیل فراخوانی اش به اد مذهبي 1048
191 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با نرگس اصفهانی ، گوینده رادیو ، گزارشگر : رضا نورانی ( # # تنها صداست که می ماند # . شنونده به کمک موسیقی مناسب ، از برنامه بیشتر لذت م هنري 2172
192 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گزارشی درباره ی سریال انیمیشنی » خداوند لک لکها را دوست دارد « ( # لک لکهای ایرانی به سیزده کشور جهان پرواز می کنند . # صبحهای جمعه از شبکه ی دو هنري 2711
193 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، نگاهی به طراحی صحنه ی ویژه برنامه های انتخابات 80 در شبکه های سیما ، تهیه کننده : پیام فروتن ( # صحنه تو را به فراموشی تحلیل می خواند . # 18 خرداد 1 اجتماعي 1600
194 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # # آنچه خود داشت ... # تلویزیون در طی دوران فعالیت سی و چندساله ی خویش ، در زمینه ی تولید فیلم مستند بی تردید آثار درخشانی را به سینمای مستند ا هنري 1493
195 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گزارشگران : آزاده سهرابی ـ ندا انتظامی ( # قصه های شهر ما # برخورد نزدیک از نوع اول » گزارش " داستان یک شهر " تا هفته آینده باید آماده باشد . « خب هنري 5607
196 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگوی اختصاصی با زوج هنرمند ، محمود پاک نیت و مهوش صبرکن ، گزارشگر : حسن فرازمند # # و آنگاه ... روزهای غریب پس از باران # . اشاره : گرچه توانا هنري 6625
197 # منبع : ) موسسه تایپ و حروف چینی مدبران ( # ابوالفضل بیهقی پدر تاریخ ایران که زمانی هم در دربار غزنویان مشاغل بالائی را داشت در کتاب معروف تاریخ بیهقی در مورد متعددی به تاريخي 9410
198 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفتگو با پری صابری ، گزارشگر : نازنین احمدی ( # # من شیفته ی عرفانم ! # منظر خانم پری صابری در مورد » آیین « ، » دیالوگ « ، » تئاتر امروز غرب « ، » هنري 3588
199 # منبع : ) موسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # تحسین برانگیزترین کار خواجه نظام الملک توجه وی به گسترش علم و دانش از طریق تأسیس مدارس و دانشگاه های زیادی در شهرهای مهم ایرا تاريخي 12974
200 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، مروری بر مجموعه برنامه های نوروزی کودکان و نوجوانان ( . # چون که با کودک سر و کارت فتاد ... # اهمیت تولید برنامه برای گروه سنی کودک و نوجوان با ا هنري 1226
201 منبع : ) موسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( . طبق قانون » یاسا « مجازات قتل ، سرقت ، دروغ و تبانی ، زنا ، لواط ، کلاهبرداری ، جعل ، تزویر و خیانت اعدام بود . اگر این قانون در زم تاريخي 10093
202 # منبع : ) موسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # # # هجوم تیمور ترک به ایران # # اصل و نسب تیمور : تیمور در سال 735 قمری در شهر ) کش ( در ازبکستان امروزی ) ماورءالنهر ( متولد شد که به ا تاريخي 4982
203 منبع : ) مجله سروش هفتگی ، نقد خوانندگان ، صادق عبدالملکی از تهران ( # جوانان هرچه می پرسند . # در هفته های پیش در برنامه ای به نام » جوانان می پرسند « بحث خدمت سربازی مطرح اجتماعي 1370
204 # منبع : ) موسسه تایپ و حروف چینی مدبران ( # # همایون بیچاره # # بعد از مرگ بابر پسرش همایون به پادشاهی هند رسید و رابطه دوستانه همایون با نوشیعه های صفوی باعث ایجاد کدورتی تاريخي 11091
205 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، مصاحبه با پانته آ بهرام به مناسبت حضور او در مجموعه » مسافر « ( # مرحله ی اول دموکراسی اجرا نشده است . # پانته آ بهرام متولد 1348 است . از زمستان س هنري 1652
206 # منبع : ) موسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # # شروع زوال و انحطاط عثمانیها # سلطان سلیم دوم معروف به » سلیم شرابخوار « به جای وی به سلطنت رسید . جلوس سلطان سلیم دوم بر تخت سل تاريخي 8556
207 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، ترجمه وحید جانفرسا ( # # ویدئو ، آغازی دوباره با دیجیتالیسم # قسمت اول ایستگاه های تلویزیونی و استفاده کنندگان خانگی تجهیزات ویدئویی بالاخر اطلاع رساني 5950
208 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # در آن زمان در ماوراءالنهر شخصی به نام » محمد شیبانی خان ازبک « حکومت می کرد که به » شیبک خان « معروف بود . شاه اسماعیل در طی یک ج تاريخي 5242
209 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # یک پزشک آلمانی به نام » اینگلبرت کمپفر « که در آن زمان در اصفهان زندگی می کرد کتابی از خود به یادگار گذاشته است و در آن کتاب اوض تاريخي 5055
210 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # # پادشاه مست کرد و سقوط کرد . # نادر بعد از آن همه فتوحات پی درپی و کسب آن همه ثروت و محبوبیت دیگر راضی نمی شد که آقابالاسری مانند تاريخي 5149
211 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # قبائل عرب ، لر و بختیاری با گله های گوسفند خود به طرف کوهستانهای صعب العبور فرار کرده و می کنند ، قناتها تمام خراب و از خاک پر ش تاريخي 2386
212 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # تاکنون مورخین و پژوهشگران ضرورتی برای کشف آن علت نکرده اند ولی از آنجائی که مردمی بودن کریم خان همیشه برای من جاذبه زیادی داش تاريخي 5305
213 منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # اینجا ، آن جاست ؛ صدای ما را از همه جا می شنوید ! # . جهانی شدن ، رسانه ها و جایگاه ما _ وقتی هگل » روح قومی « را حد واسط فردگرایی و جهان وطنی در ن اجتماعي 1808
214 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گزارشی از نمایش » ژاندارک در آتش « ، کار احسان فکاء ، گزارشگر : نیما دهقان ( # # اگر یک مقدار کرگدن باشیم ، می توانیم نمایش اجرا بکنیم ! . # احسا هنري 2296
215 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گزارشی از نمایش » ژاندارک در آتش « ، کار احسان فکاء ، گزارشگر : نیما دهقان ( # # اگر یک مقدار کرگدن باشیم ، می توانیم نمایش اجرا بکنیم ! # . احسا هنري 2297
216 # منبع : ) کتاب راهنمای روش باستان شناختی ، تالیف پروفسور ولی سوین ، ترجمه از بهرام آجرلو ، 1374 ( # # حضور ریاست محترم سازمان # # جناب آقای حجةالاسلام والمسلمین دکتر احمدی # آموزشي 301
217 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، امیرحسین مدرس ( # # یادداشتی کوچک برای شبکه ای بزرگ # این یادداشت که به قلم یکی از مجریان شبکه ی جهانی جام جم است ، قصد نقد این شبکه ندارد ؛ تن هنري 1130
218 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، اخبار سینمایی ( # رایدلی اسکات ) گلادیاتور ( قصد دارد فیلمی را بر اساس رمان مشهور آلمانی » داستان یک قاتل « کارگردانی کند . پاتریک ساسکیند ، ن هنري 931
219 # منبع : ) سازمان بین المللی مهندسی تغذیه ، اکتبر 1997 ( # # غذاهای مفید # شایعه ای در این مورد وجود ندارد : غذاهای مفید اینجا هستند تا باقی بمانند . غذاهای با منافع سلامت بخش تغذيه 2978
220 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، تاملی در بازخوانی مستندهای ماندگار تلویزیون ، تهیه کننده : همایون امامی ( # # غبار نور # تلویزیون به عنوان رسانه ای که حضور خود را در حریم خان هنري 3317
221 منبع : ) موسسة تایپ و حروف چینی مدبران . ( # سیر برای بیماریهای خاص # در این مقاله توضیح داده ام که می توانید سیر را برای انواعی از بیماریها مورد استفاده قرار دهید . توجه د تغذيه 6554
222 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # # طب آیورودایی # آیورودا ، طب سنتی هند ، دست کم سه هزار سال سابقه تاریخی دارد . در نخستین آثار به یادمانده از آیورودا اشاره هایی پزشكي 1554
223 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، درباره ی فیلمنامه ی انیمیشن ، مترجم : فاطمه کرمعلی ( # # فیلمنامه از دیدگاه فیلمنامه نویس # کیت کاچ و شریل اسکاربورو _ کیت کاچ و شریل اسکاربور هنري 2494
224 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با حمید قاسمی ، مدیر گروه ورزش شبکه ی خبر ( # # اطلاع رسانی به موقع ، مهمترین هدف ما # گروه ورزش شبکه ی خبر از جمله گروههای ورزشی است که فرهنگي 2820
225 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، گفت وگو با عوامل و بازیگران سریال » قلب یخی « ( # یخ بستن قلب در تابستان گرم ! # هر یک از معضلات اجتماعی ـ اقتصادی می تواند موضوع چندین فیلم یا هنري 7107
226 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، نوشته ی هنری ، ترجمه : محمدرضا نوروزپور ( # # بعد از بیست سال # افسر پلیس محکم و استوار به سمت بالای خیابان قدم می زد . وقار و جدیت حرکات او ذاتی داستان 1718
227 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # سیر گیاهی است تک لپه ای ، علفی و یکساله . ساقة علفی آن 20 تا 30 سانتیمتر و در زمین مساعد گاهی بیشتر قد می کشد . در زیر خاک معمولا دا پزشكي 2517
228 # منبع : ) موسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # # سیر در گذشته # سیر از شروع تمدن بشری مورد توجه انسانها قرار داشته است . در غارهایی که انسانها در بیش از ده هزار سال قبل در آن زن تغذيه 4454
229 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، نگاهی به نمایش » شام اول ـ شام آخر « ، نوشته و کار فرهاد آییش ، تهیه کننده : مشهود محسنیان ( # # هویت و مرگ بورژوازی # مهمانی یا به قولی همان پار هنري 1892
230 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # # روشهای مختلف مصرف سیر # - انواع مختلف سنتی : در این فصل توضیح داده ام که چگونه می توانید از 32 نوع سیر در منزل استفاده کنید . همان تغذيه 3336
231 منبع : ) مؤسسة تایپ و حروفچینی مدبران . ( # طب یونانی : # پزشکی یونانی مورد اشاره ما ، نظامی از گیاه پزشکی سنتی روم و یونان است . همان طورکه توضیح دادیم ، موضوع بر سر طب یونا 1599
232 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # # سیر در پزشکی محلی معاصر # در این فصل به استفاده از سیر در چند فرهنگ اشاره کرده ایم . همان طور که ملاحظه خواهید کرد در بسیاری از تغذيه 1990
233 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، تالیف همایون لنگرودی ( # # نخستین عکسها و عکاسان در ایران # در طول تاریخ هیچگاه وسیله ای به گستردگی عکس برای ثبت لحظات و وقایع در دست انسان نب هنري 2057
234 # منبع : ) مؤسسة تایپ و حروف چینی مدبران ( # # عوارض جانبی و موارد عدم مصرف سیر # در نظر من واکنشهای منفی به گیاهان دارویی را می توان به سه گروه تقسیم کرد : مسمومیت ، عوارض ج تغذيه 3116
235 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ، به انگیزه ی چهلمین روز درگذشت جمیله شیخی ، تهیه کننده : پیام فروتن ( # # مسافران بدون مادربزرگ برنمی گردند . # چهل و چهار سال او را دیدیم . چهل و هنري 1189
236 # منبع : ) پایان نامه ، تهیه کننده : سمیه علی بخشی ، دانشکده تربیت دبیر فنی دختران شریعتی ، بهار 1381 ( # # سیستم حسابداری مالی # # پیشگفتار # انجام دادن یک عمل و حتی خودداری از حسابداري 3210
237 # منبع : ) پایان نامه ، تهیه کننده : سمیه علی بخشی ، دانشکده تربیت دبیر فنی دختران شریعتی ، بهار 1381 ( # با این حال ، صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده کنندگ حسابداري 4654
238 منبع : ) پایان نامه ، تهیه کننده : سمیه علی بخشی ، دانشکده تربیت دبیر فنی دختران شریعتی ، بهار 1381 ( # حقوق صاحبان سرمایه # گرچه حقوق صاحبان سرمایه به عنوان یک رقم باقی مان حسابداري 5079
239 # منبع : ) پایان نامه ، تهیه کننده : سمیه علی بخشی ، دانشکده تربیت دبیر فنی دختران شریعتی ، بهار 1381 ( # کاربرد مفهوم اهمیت در حسابداری # طبق قاعده کلی ، تمام اصلاحات باید د حسابداري 1107
240 # منبع : ) بررسی تأثیر عملکرد شورای اسلامی شهر بر اثربخشی عملکرد شهرداری زاهدان ( # # چکیده تحقیق # سازمان محلی ، سازمانی عمومی است که به موجب قوانین عمومی و یا اساسی یک ک سياسي 5694
241 # منبع : اینترنت # # داستان # # نویسنده : ندا زندیه # # دریچه های سیمانی # !!! " اگر به خانه ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه ی خوشبختی بنگ داستان 1706
242 # منبع : ) مجله ی سروش هفتگی ( # از نظر کیفی می شود گفت که او برای جنبش مفید بود . البته فکر می کنم نویسنده هم زیاد نتوانسته روی این نقش جولان بدهد و ماجراهای بین رئیس علی و هنري 5648
243 # منبع : اینترنت # کورها تا حاشیه جاده آمده اند . دو کلاغ ساکت و سمج نشسته اند بر لبه ی تابلوی آبی رنگ دانشکده و زل زده اند به دو آدم برفی که در خیابان امجدیه شانه به شانه داستان 4196
244 پریدن از شب ، شب است و ظلمت . در آسمان نقره فام کوفه ستاره ای می درخشد . لکه ای ابر از دور می خزد و نزدیک می شود . کوفه در سکوتی شبانه فروخفته است . تنها از محله ی بنی کنده پ تاريخي 1262
245 # منبع : اینترنت # # نویسنده : مصطفی مستور # # ملکه الیزابت # همه اش تقصیر اسی بود . لعنت به اسی . لعنت به خودش و اون بازی مسخره اش . خبر مرگ اش یعنی بازی جدیدی آورده بود . گفت چ داستان 4121
246 # منبع : اینترنت # آخرین داستان یعقوبی در ماهنامه داستانی زمان یک هفته قبل از دستگیریش چاپ شد . عنوان داستانهای چاپ شده یعقوبی در ماهنامه داستانی زمان ، روزهایی چند از داستان 1939
247 # منبع : اینترنت # # فارسی شکر است . # # محمدعلی جمال زاده # هیچ جای دنیا تر و خشک را مثل ایران با هم نمی سوزانند . پس از پنج سال دربه دری و خون جگری هنوز چشمم از بالای صفحه ی ک داستاني 4075
248 # منبع : اینترنت # # نویسنده : پاکسیما مجوزی # # من ماندم و قصه ای ناتمام # تمام این سالها را پای پیاده آمده بود ، کفشهایش سوراخ شده بودند ، آفتاب صورتش را سوزانده بود ، دست داستان 2658
249 # منبع : اینترنت # # دریا هنوز هم توفانی بود . # وقتی گفتند : » مردان باید بروند ! « پسرکم نگاه تلخی کرد ؛ دخترکم دستم را محکم گرفت ؛ و زنم ، گفت : » برو ! ما به دنبالت می آییم ! داستان 321
250 # منبع : اینترنت # # نویسنده : آزاده شاهمیری # # تمام مسیرها مسدود است . # ساعت زنگ زد ، مرد دستش را روی ساعت کوبید ، صدای زنگ قطع شد . غلت زد . تمام شب صدای گربه ها نگذاشته بود داستان 1975
251 # منبع : اینترنت # # نویسنده : آرمین مالکی # # فندک گمشده # # این داستان را تقدیم می کنم به دوست مرحومم نیکی ابطحی . # هوا خیلی سرد بود . خودم را محکم توی کتم پیچیده بودم . تاری داستان 3682
252 # منبع : اینترنت # # نویسنده : علی اصغر عزتی پاک # # مقبره # پلکهای چروکیده ات را روی هم می گذاری و فکر می کنی این توده های کبود تا کی بالای سرت خواهند بود . به انگشتهایی فکر داستان 2316
253 # منبع : اینترنت # # در تابوتی از هیچ روی شانه های هیچ کس # # امین فقیری # اتاقی ساخته است در مرکز جهان – دور تا دورش برهوتی از شن و ماسه و باد – شاید تک درخت کودکیهایش را گا داستان 1448
254 # منبع : اینترنت # # نویسنده : محمد حسین محمدی # # مردگان # جنازه هایمان را از بین چاه کشیدند و همراه خودشان بردند . بعد از چند روز ، پای که روی مان مانده شد ، بیدار شده بودیم داستان 4120
255 # منبع : اینترنت # # نویسنده : مهدی رجبی # # این سرما مرا می کشد . # دستهای کبودش را زیر بغلش می چپاند و فشار می دهد . مف پشت لبش یخ بسته و دماغ سرخ و سیاه سرمازده اش گزگز میکند داستان 3854
256 # منبع : اینترنت # # چتر و گربه و دیوار باریک # # رضا قاسمی # هرگز نخواسته بودم نویسنده باشم . همه چیز با یک ساعت مچی » وست اندواچ « شروع شد . تقصیر هم تقصیر گاو بود . کلاس چها داستان 3578
257 # منبع : اینترنت # # کلاغ هندی # # فرشته مولوی # به آواز کلاغی بر شاخه ی بیدی ، به رقص نور بر سایه ی رویا ، به بوی صبح گرمسیری # # در دهلی از خواب پریدم . پرده ی کتانی را کنار می داستان 2751
258 # منبع : اینترنت # # نویسنده : آرش سیار # # مرده ها هم حوصله ندارند . # قبرستان حسابی تاریک بود . صدای باد پر از وهم بود . ازش پرسیدم : " تو که مردی ! بگو ببینم آدم برای مردن دلیل داستان 3419
259 # منبع : اینترنت # # نویسنده : اکرم محمدی # # مریم بارانی # من و مریم رابطه ی خانوادگی تنگاتنگی نداشتیم ، شاید علت آن شوهرش ، محسن بود که زیاد معاشرتی نبود . اغلب مریم بعداز 2445
260 # منبع : اینترنت # # نویسنده : نادر خوشدل # # همیشه همین طور است # اواخر زمستان سه سال پیش ، من با امیر خان ، صاحب رستوران باخ واقع در خیابان کانت ، قرارداد یک ساله ای بستم و داستان 3737
261 # منبع : اینترنت # # نویسنده : آتوسا افشین نوید # # سفارش یک سنگ قبر # حاجی بابایی آدم خوش برخورد و خنده رویی نبود . نه این که از مادر غرغرو و بدخلق به دنیا آمده باشد . چین وچر داستان 2719
262 # # منبع : اینترنت # از گرمای دوست داشتنی چراغ نفتی # # مهدی صفائیان # چی ؟ می خوای چی رو ثابت کنی ؟ ساعت یه ربع به شیشه بگیر بخواب . » مامان ! ساعت شیشه ! پا نمی شی ؟ « سوال می داستان 1807
263 # منبع : اینترنت # # ماهی و جفتش # # ابراهیم گلستان # مرد به ماهی ها نگاه می کرد . ماهی ها پشت شیشه آرام و آویزان بودند . پشت شیشه برایشان از تخته سنگها آبگیری ساخته بودند که داستان 790
264 # منبع : اینترنت # آغا سلطان کرمانشاهی مهشید امیرشاهی وقتی ممه شروع به حرف زدن می کند دیگر فایده ندارد . کتاب را باید کنار گذاشت و باید شنید . حتی فایده ندارد که بگویی » ح داستاني 2779
265 # مسعود شجاعی طباطبایی # دنیای آدولف بورن دنیای اتفاقات رویایی است . برای این که بتوانیم آثار زیبای این هنرمند را درک کنیم و از آنها لذت ببریم ، باید ذهن خود را پذیرای چ هنري 883
266 # فیلمنامه کوتاه وسوسه # # نسرین صالحی # احمد زیر پتو خوابیده است . صدای مادر به گوش می رسد . مادر : احمد ! احمد ! دیرت شد . مادر ! پاشو ! احمد زیر پتو غلت می زند . مادر : احمد پا داستان 3684
267 # منبع : ) مجله ی رشد ( # چرا یخ روی آب شناور می ماند ؟ این موضوع که یخ روی آب شناور می ماند ، برای همه تجربه شده است . هر قدر هم که اندازه ی یخ بزرگ باشد ، بازهم غرق نمی شود . اجتماعي 2508
268 # منبع : ) مجله ی رشد ( # این مقاله می تواند راهنمایی مناسب برای تدریس فصل ادبیات داستانی در کتابهای ادبیات فارسی دوره ی دبیرستان و پیش دانشگاهی به شمار آید . نویسنده در س ادبي 5670
269 # میزگردی با دست اندرکاران برنامه « جست وجو » # چطور شد که چنین برنامه ای شکل گرفت و چطور شد که این برنامه ساخته شد ؛ چه بخشهایی داشت و کدام بخشها را توانستید به عمل برسا هنري 5579
270 # منبع : ) مجله ی رشد ( # # توصیف مقیاسهای کنار آمدن # کنار آمدن رویارویانه : توصیف کننده کوششهای پرخاشگرانه برای تغییر موقعیت است و به درجه هایی از خصومت و خطرجویی اشاره د اجتماعي 2837
271 # منبع : ) مجله ی رشد ( # هدف از این تحقیق ؛ بررسی روشهای تمرینی کل ، جزء و تعیین روش برتر از حیث میزان و سرعت یادگیری در شنای قورباغه است . به این منظور چهل نفر آزمودنی با د اجتماعي 2570
272 # منبع : ) مجله ی رشد ( # از این که به عنوان یکی از برگزیدگان دومین جشنواره کتابهای آموزشی معرفی شده اید چه احساسی دارید ؟ * خوشحالی و آرامش از این که توانسته ام قدمی در را آموزشي 4743
273 # منبع : ) مجله ی رشد ( # چکیده و پیام مقاله : تبعیض جنسی به معنای فراداشت مردان به بهای فروداشت و تحقیر زنان ، باوری است که طی سالیان ، ریشه های عمیق خود را در عرصه های حیا فرهنگي 4247
274 # منبع : ) مجله ی رشد ( # # مقدمه # در جریان فعالیتهای ورزشی ، اتساع عروقی وسیعی در سرخرگهای قلب و عضلات اسکلتی به وجود می آید . در زمینه ی میانجی های متسع کننده ی عروقی که م پزشكي 2960
275 # منبع : ) مجله ی رشد ( # علیرضا حاجیان زاده ، مدیرکل دفتر انتشارات کمک آموزشی و محبت الله همتی دبیر دومین جشنواره کتابهای آموزشی ، در جمع خبرنگاران رسانه ها طرح سامانده آموزشي 3534
276 # تجربه تلویزیون مذهبی در بریتانیا # # تعاریف ، ضوابط و مخاطبان برنامه های مذهبی تلویزیون در بریتانیا ) قسمت دوم ( # # محمدرضا رضایی بایندر # ویژگیهای مخاطبان برنامه های اطلاع رساني 2551
277 # منبع : ) مجله ی رشد ( # # گزارش کارگاه ریاضی # بالاخره انتظار به پایان رسید . مدتی در انتظار این روز بودیم . از یکی دو هفته پیش اعلام شده بود که برنامه دهه ی فجر امسال با سا آموزشي 4154
278 # منبع : ) مجله ی رشد ( # نویدی ، احد ، برزگر ، محمود ، همشهری ، شماره 2637 ، 11 بهمن 1380 ، ص 15 . منزلت اجتماعی معلمان در آینه پژوهش ) از وضع موجود تا وضع مطلوب ( . چکیده : پائین بود اجتماعي 4488
279 # داستان یک شهر # # گفت وگو با اصغر فرهادی ، تهیه کننده و کارگردان مجموعه تلویزیونی « داستان یک شهر » # آقای فرهادی ، با تشکر از حضور شما ، اول در مورد خود سریال بفرمایید . هنري 7645
280 # نقد خوانندگان عجیب ولی واقعی # دیری است که در برنامه های مختلف تلویزیونی شاهد مسابقه های گوناگون و گاه سرگرم کننده هستیم ، « از یک مسابقه سی سوالی » گرفته تا مسابقه « هنري 1358
281 # منبع : ) مجله ی رشد ( # # به سوی صلح مسلح در خاور نزدیک ، جفری آرونسن ، ترجمه ی : ک فخرطاولی # # صلح / خاور نزدیک # چکیده : در این گزارش ، تونی لیک ، مشاور امنیت ملی رییس جمهور اجتماعي 1692
282 در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس یک فوریت طرح تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات به تقاضای نمایندگان طرفدار دولت حذف شد و در نتیجه این طرح که دوفوریت آن در جلسه ر سياسي 5104
283 # دور آبدارخانه در هشتاد روز # متجاوز از هشتاد روز است که این غضنفر بی سواد داغول باز ، دور سماور آبدارخانه دارد می چرخد و ما را هم با خودش می چرخاند . امان ما را که بریده باستان شناسي 5052
284 تیم ملی فوتسال ایران در چهارمین دیدار خود در چارچوب رقابتهای قهرمانی آسیا در بانکوک سه شنبه شب با نتیجه 10 بر یک قرقیزستان را شکست داد . تیم ایران نیمه اول را با برتری ی حوادث 2306
285 # تمبرهای شخصی در کانادا چاپ می شود . # اداره پست کشور کانادا به مردم اجازه داده است با چاپ تمبرهای مورد علاقه خود ، آنها را در مکاتبات به کار برند . پست کشور کانادا نخست پزشكي 4011
286 # سخنان بزرگان # اگر بر خود مسلط باشیم ، فرمانروای سرنوشت خود هستیم . کلینگر - آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر می سازد ، عموماً زیاده روی در خود زندگی است . روسو - مشع آگهي 3626
287 # استاد علی حجتی کرمانی درگذشت . # حجت الاسلام والمسلمین علی حجتی کرمانی ، نویسنده ، محقق و استاد برجسته دانشکده الهیات دانشگاه تهران ، پس از زیارتی عارفانه و عاشقانه اقتصادي 3747
288 # نشانی : تهران ، صندوق پستی 661 - 55651 / تلفن و فاکس : 2317078 # # فهرست برخی مطالب # ماجرای کتاب دو قرن سکوت - چهرهٌ مسیح در ادبیات فارسی - دمی با بورخس و کتابخانه بابلش - سینمای ای سياسي 4803
289 در جدیدترین رده بندی بهترین تیمهای فوتبال جهان ، تیم برزیل همچنان پیشتاز است ، درحالی که آرژانتین به لطف دو پیروزی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2002 در منطقه آمریکای ج حوادث 4051
290 واشنگتن - ایرنا : پژوهشگران می گویند جراحی های قلبی که تاکنون با کمک روبات انجام گرفته ، همگی نتایج موفقیت آمیز داشته اند . شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا در گزارشی گ جدول 3980
291 # حرفهـای آسمـانی # مؤمن سخنش اندک است و کارش بسیار . تمام مردم روی کره زمین ، می توانند پیوسته در رحمت و آسایش به سر برند ، مادامی که بشردوست ، امین مال و آبرو و شرف و پی آگهي 2730
292 دکتر عطاءالله مهاجرانی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعدازظهر شنبه در راس یک هیات بلندپایه وارد کویت شد و مورد استقبال دکتر بن طفله ، همتای کویتی خود قرار گرفت . دکتر مه اقتصادي 5130
293 # خاتمی : دریای خزر متعلق به پنج کشور است . # نوشهر - رئیس جمهور خاتمی اعلام کرد : نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کوچکترین تردیدی در حفظ مرزها ، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی هنري 4101
294 حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب در خطبه های نمازجمعه تهران ، یک بار دیگر گروههای مختلف داخل نظام را به وحدت و یکپارچگی فراخوا ندند . متن بیانات رهبر انقلاب در خطبه سياسي 6114
295 از ابتکار روزنامه شما و اداره کل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور در خصوص پاسخگویی به مشکلات ایرانیان دور از وطن تشکر می کنم . من در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می ک پزشكي 4137
296 # بقیه از صفحه 4 # دنبال عدالت و رفع شکاف طبقاتی و رفع فقر بودند ؛ این هم یکی از ارزشهایی بود که مردم دنبالش بودند ؛ این مقوله ی دیگری غیر از عدالت است . در جامعه ، کسی یا م سياسي 6362
297 # بانک ملی 2800 میلیارد ریال در صنایع کشور سرمایه گذاری کرد . # رئیس جمهور : سازمان کنفرانس اسلامی در عرصه بین المللی اثرگذار شده است . رهبر انقلاب : بزرگان حوزه علمیه باید سياسي 320
298 دکتر عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت همراه روز یکشنبه با شیخ جابر الاحمد الجابر الصباح امیر کویت دیدار کردند . وزیر ارشاد در این دیدار پیام شفاهی آ اقتصادي 4929
299 روزنامه لس آنجلس تایمز به دولت آمریکا پیشنهاد کرد با انتشار اسناد باقی مانده از دخالت واشنگتن در ماجرای کودتای 28 مرداد به استقبال گفتگوی تمدنها برود . روزنامه لس آنج فلسفي 4917
300 همدان - مدیرعامل شرکت مخابرات استان همدان گفت : امسال با ایجاد یک مرکز تلفن همراه با ظرفیت یکصد هزار شماره ، همدان به مرکز تلفن همراه غرب کشور تبدیل می شود . محمد رضا زه سياسي 1025
301 تیم ملی تکواندو ایران در اولین روز از چهاردهمین دوره مسابقه های تکواندو قهرمانی آسیا که در هنگ کنگ چین جریان دارد ، به 2 مدال برنز دست یافت . علی رامشگر در وزن اول و فری سياسي 4915
302 # طرح جدید اتحادیه اروپا درباره مصرف ویتامینها # تهران - واحد مرکزی خبر : بر اساس پیشنهاد و طرح جدید اتحادیه اروپا ، بسته های حاوی قرصهای ویتامین ، احتمالا در آینده نزد جدول 4245
303 هفته پیش را من در دارالعباده زیبای یزد ، نایب الزیاره بودم و ساختمانهای زیبا و باغهای دلپذیر را تماشا می کردم - باغها و ساختمانهایی که نتیجه تمدن قنات بود . و مسافرت من داستان 5432
304 رئیس جمهور خاتمی دیروز در پیامی به همایش تغییر و تحولات فرهنگی و امنیت ملی تصریح کرد که امنیت از طریق استقرار کامل و حاکمیت قانون دوام و قوام می یابد . آقای خاتمی برگز سياسي 4911
305 # 2 تکواندوکار ایرانی از دور رقابتهای آسیا کنار رفتند . # در ادامه چهاردهمین دوره مسابقه های تکواندو قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در هنگ کنگ جریان دارد ، روز دوشنبه دو ت رياضي 5724
306 نخستین موزه نجوم در کشور همزمان با کنگره جهانی بزرگداشت نهصدمین سال وفات خیام و در هفته میراث فرهنگی در شهر نیشابور افتتاح می شود . در این موزه پیشینه علم ستاره شناسی طنز 3695
307 توضیح : استاد احمد گلچین که حیات پربار خود را یکسره در عرصهٌ تحقیقات ارزندهٌ ادبی و انجام کار فهرست نگاری و تصحیح و تدوین تذکره نویسی و معرفی بزرگان شعر و ادب ایران زم ادبيات 5089
308 # " نرمش یا خشونت " از دکتر محمدهادی عبدخدائی سفیر جمهوری اسلامی ایران - واتیکان # در زمان رسول اکرم ) ص ( برخی از مردمی که دارای قوت ایمانی نبوده و گرفتار بیماریهای روانی اقتصادي 4734
309 معاون وزیر راه و ترابری اعلام کرد : سازمان بنادر و کشتیرانی آماده است حدود 21 هزار میلیارد ریال از دارایی های خود به نرخهای جاری را که نرخ استهلاک آن بیش از یکهزار میلی هنري 4960
310 تکواندو آسیا - اقیانوسیه : تکرار مقام چهارمی ، بازهم با 3 مدال تیم ایران به مقام چهارمی چهاردهمین دوره مسابقه های تکواندو قهرمانی آسیا - اقیانوسیه که در هنگ کنگ چین جری سياسي 1662
311 تیم پیروزی تهران که پیش از این قهرمانیش در مسابقه های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های ایران ) جام آزادگان ( مسجل شده بود و در طول بازیهای لیگ به هیچ یک از تیمها نباخ ورزشي 2233
312 ماریو مونتی کمیسر اتحادیه اروپا از فراخوان جنجال انگیز یوشکافیشر وزیر خارجه آلمان برای تشکیل اروپای فدرال حمایت کرد . به گزارش رویتر ، فیشر جمعه گذشته اعلام کرد که ا جدول 3252
313 بهار فصلی است که روی روشن ادب فارسی را ، مانند آفتاب گردان ، به سوی خود گردانیده است . از سه فصل دیگر سال کمتر حرفی به میان می آید . علت ، آن است که در اقلیم زبان فارسی ، ، اقتصادي 3663
314 مصر به عنوان اولین کشوری که با اسراییل به توافق صلح رسیده است ، تمایل بسیاری به ایفای نقش میانجی در خاورمیانه دارد . در همین راستا ، رییس جمهور حسنی مبارک به واشنگتن س سياسي 988
315 # دو بزرگراه تازه در تهران به بهره برداری رسید . # بزرگراه نیایش و فاز دوم بزرگراه یادگار امام صبح دیروز توسط آقای خاتمی رئیس جمهوری افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گ اقتصادي 4473
316 یک نشریه آمریکایی با اشاره به معکوس شدن روند مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور در یکی دو سال اخیر ، نوشت : ایرانیان مقیم خارج گروه گروه برای جستجوی هویت خویش به سرزمین ا هنري 5019
317 فدراسیون کشتی اعلام کرد : تیم کشتی آزاد پیشکسوتان ایران در نهمین دوره مسابقه های کشتی آزاد قهرمانی پیشکسوتان جهان در سال 2000 که در شهر فرایبورگ آلمان برگزار خواهد شد ، فهرست منابع 5022
318 واشنگتن - ایرنا : یک روزنامه آمریکایی روز چهارشنبه نوشت که کمیته یهودیان آمریکایی ) ای جی سی ( مراسم نکوداشت نلسون ماندلا را که قرار بود روز جمعه در واشنگتن برگزار شود اجتماعي 2935
319 روزی از روزها ، بزغاله بازیگوشی دنبال چند پروانه دوید و از گله عقب ماند . ناگهان گرگی گرسنه جلویش سبز شد . بزغاله تا گرگ را دید ، رنگ از رویش پرید و با صدایی بلند فریاد ز داستان 2283
320 نامه ای به شاعر شوریده برادر عزیزم ، جناب آقای یوسفعلی میرشکاک ! با سلام و احترام . سلسله مقالات " نامه ای برای رئیس جمهور آینده ات ! " را خواندم . چنانکه انتظار می رفت ، گ بهداشتي 4320
321 تبریز - بخشی از گنجینه تاریخی و با ارزش ارجان همزمان با گرامیداشت هفته میراث فرهنگی در محل موزه آذربایجان در تبریز برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است . به گفته ر فرهنگي 6123
322 # تجلیل از قهرمانان تیم ملی تکواندو ایران # هیأت تکواندو استان تهران روز جمعه با برگزاری آیینی از تکواندوکاران ملی پوش ایران که در رقابتهای جام جهانی به مدال دست یافت داستان 4794
323 تهران - واحد مرکزی خبر : پژوهشگران انگلیسی با استفاده از مهندسی ژنتیک ، گیاهی ساخته اند که بر اثر لمس کردن درخشان می شود . این یافته می تواند به درک این نکته که چگونه گی جدول 2746
324 جناب آقای مهاجرانی ! امیدوارم به آرزوی خود برسید و عوام در شهرهای قحطی زده برای دیدن شما ازدحام کنند و شعارهایی از این دست بدهند . صل علی محمد ! مهاجرانی آمد ، تو نور قل سياسي 5230
325 نامه ای به شاعر شوریده میرشکاک عزیز ! در یادداشتهایت ، سه سطح از دردمندی مطرح شده است ، الف : از منظر مردم ، ب : از منظر خواص ، ج : از منظر فردی و خانوادگی . این دردمندی مبا سياسي 5049
326 زنان - سال 9 ، شماره 26 - نشانی : تهران ، صندوق پستی 3655 - 57851 / تلفن : 8760488 / فاکس : 9760488 . فهرست برخی مطالب : ورود به هزارهٌ سوم به رهبری یک زن ، گزارشی از مراسم معارفهٌ نخستین رئ سياسي 5770
327 هفته پایانی مسابقه های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های ایران جام آزادگان همزمان در تهران و شهرستانها روز یکشنبه انجام شد و در مهمترین دیدارها تیمهای پیروزی و است سياسي 4225
328 تهران - واحد مرکزی خبر : زنانی که تحت فشارهای عصبی زیاد قرار دارند ، به جای رفتار خشونت آمیز و پرخاشگری ، سعی دارند روابط اجتماعی بیشتری برقرار کنند . به گفته پژوهشگران آگهي 3888
329 اشاره : رویدادهای هشت سال جنگ عراق علیه ایران ، هر یک دربردارندهٌ نشانه هایی از اوج مقاومت و سرافرازی ملتی با هزاران سال تاریخ است . ملتی که فرزندانش با عشق به سرزمینش جنگ تحميلي 4552
330 نامه ای به شاعر شوریده یوسفعلی عزیز ! کفا بالمرء حسنا ان یعرف قدره ، شایسته ترین نیکویی انسان آن است که قدر خود را بشناسد . قدرت خلاقیت ، نعمت شگفتی است که از آن بهره ور اقتصادي 4706
331 عکسنامه - سال 3 ، شماره 10 - نشانی : تهران ، صندوق پستی 1964 - 57851 / تلفن : 4631288 فاکس : 584238 . فهرست برخی مطالب : عکاس به مثابهٌ شاعر - پرتره به دو روایت - آیا نگاه زنان عکاس نگاهی مت هنري 4735
332 تیم ملی فوتبال ایران به منظور شرکت در مسابقه های بین المللی فوتبال جام ملک حسین ، بعدازظهر روز دوشنبه وارد شهر امان پایتخت اردن شد و از سوی ایرانیان مقیم این کشور و چن فرهنگي 3846
333 وقتی می گوئیم مرزها باید مشخص شود به هیچ وجه به این معنا نیست که کسانی که مخالف ما هستند - حتی مخالف این نظام هستند - قلع وقمع شوند ، به هیچ کس نباید اجازه داد که از مرزه سياسي 5081
334 # نامه ای به شاعر شوریده # بیت الغزل نوشته ات این است که : همه شما رجال دو دهه اخیر ، بالاترین مرتبت و منزلتی که شناخته اید پادشاهی است . نیچه بزرگ می فرماید : اگر دیری در سياسي 4319
335 # رئیس قوه قضائیه : مجازاتهای زندان باید کاهش یابد . # رئیس قوه قضائیه روز سه شنبه اعلام کرد در تدوین قوانین و مصوبات جرم و جزا در نظام قضائی ، باید مجازاتهای زندان کاهش هنري 5113
336 تیم پیکان تهران نماینده ایران در دومین دوره مسابقه های والیبال کنفدراسیون والیبال آسیا با پیروزی مقابل نماینده قزاقستان به مرحله نیمه پایانی این رقابتها گام گذاشت . ورزشي 4264
337 9 کشور کمونیستی سابق ، تمایل خود را برای پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ) ناتو ( تا سال 2002 اعلام کرده و قول دادند به منظور تحقق این هدف ، به صورت جمعی تلاش کنند . ب جدول 3685
338 گشایش : اربعین حسینی یادآور خاطرات اندوهبار مصائب اهل بیت و تجدید غمگنانهٌ آئین سوگوارهٌ عاشوراست . عاشورایی که فراتر از یک روز شده و به یک تاریخ بدل گردیده است . تاری آگهي 3996
339 # ثروت سرانه ایران 38 هزار دلار است . # عضو کمیته صنعت و بهره وری سازمان بهره وری ملی ایران گفت : میزان متوسط ثروت سرانه در جهان 86 هزار دلار است درحالی که میانگین این سران آگهي 4804
340 صنعت چاپ - سال 81 ، شماره 210 - نشانی : تهران ، صندوق پستی 9966 - 57851 / تلفن : 3734288 120 / فاکس : 5427488 120 ، فهرست برخی مطالب : ماشین سازی چاپ در گرو برنامه ریزی و مدیریت صنعتی - از سال 27 هنري 5215
341 تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب مسابقات بین المللی غرب آسیا که در استادیوم ملک عبدالله امان برگزار می شود با نتیجه سه بر صفر بر تیم قزاقستان غلبه کرد . گل اول این بازی ر ادبي 4693
342 پکن - ایرنا : دانشمندان چین علایمی مبنی بر وجود آلودگی در قله اورست ، بلندترین قله جهان یافته اند . خبرگزاری شین هوا روز چهارشنبه گزارش داد طبق تحقیقات صورت گرفته در فل پزشكي 4108
343 یک روز خیلی داغ ، یک روز غمگین بود . از خون گل ، آن روز یک دشت رنگین بود ، یک غنچه در قنداق از تشنگی پژمرد ، پروانه ای آمد او را از آنجا برد ، بازوی یک گل را از شاخه اش چیدن پزشكي 1738
344 طوطیها از آن دسته پرندگانی هستند که منقار عقابی نوک برگشته ، پرهایی به رنگ روشن و پاهای چهارانگشتی دارند . دو انگشت آنها رو به جلو و دو تای دیگر رو به پشت پایشان است . ط حيات وحش 307
345 # نامه ای به شاعر شوریده # چنان که گفته ای سلطنت یک صورت نیست ، بلکه می تواند سیرتی ماندگار هم داشته باشد . صورت سلطنت ، نظام پادشاهی است که به یمن انقلاب اسلامی آن صورت اقتصادي 4689
346 مجلس ششم روز شنبه افتتاح شد و در نخستین مرحله ، تعیین رئیس و ترکیب هیات رئیسه مهمترین و بحث انگیزترین موضوع رقابت احزاب و فراکسیونهای مجلس جدید می باشد . رایزنی احزاب عمراني 5725
347 در دهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان که با شرکت 196 کشتی گیر در قالب چهار تیم از کشورهای قطر ، ارمنستان ، گرجستان ، آفریقای جنوبی و چهار تیم از ای سياسي 5444
348 من 17 سال است که در نروژ زندگی می کنم ، قصد دارم برای دیدار از وطن و اقوام به ایران بیایم ، آیا برای آوردن وجه نقد و اجناس به ایران محدودیتی وجود دارد یا خیر ؟ هموطن عزیز نجوم 3600
349 مراسم گشایش ششمین دوره مجلس شورای اسلامی ، روز شنبه ، هفتم خرداد ، برگزار شد و ضمن آن دکتر محمدعلی شیخ ، به عنوان رئیس سنی جلسه ، در سخنان مشروحی ، اظهار امیدواری کرد ک سياسي 4568
350 # از روز دوشنبه هفته آینده آغاز می شود . # # سفر چهارروزه رئیس جمهور به شهرهای خراسان # با حضور رئیس جمهوری 500 طرح عمرانی با یک هزار و 310 میلیارد ریال هزینه در استان خراسان آگهي 4548
351 " قبسات " پژوهشنامه فصلانه در حوزهٌ فلسفه ، دین و فرهنگ ـ سال 4 ، شماره 4 ـ نشانی : تهران ، صندوق پستی 44 ـ 54131 / تلفن : 8153280 ، فهرست برخی مطالب : تمدنها ، فرهنگها : تقابل یا تعا هنري 5262
352 یوسف کرمی تکواندوکار تیم آذربایجان شرقی در آخرین روز از مسابقه های بین المللی تکواندوی جام عصمت ایراز ترکیه به مدال طلا دست یافت . کرمی روز یکشنبه در رقابتهای وزن هشت سياسي 3870
353 اردوی آمادگی تیم والیبال جوانان ایران برای شرکت در دهمین دوره مسابقه های والیبال قهرمانی جوانان آسیا از روز یکشنبه در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی تهران تشکیل شد ورزشي 387
354 برای نخستین بار به همت تالار کتیبه های موزه ملی ایران و به منظور معرفی بهتر پیکره مصری داریوش ، پادشاه هخامنشی ، متن کتیبه های نوشته شده بر روی این پیکره به زبانهای فا جدول 3481
355 مجموعه ای از آثار نقاشان ایرانی تحت عنوان بیان تمثیلی در نقاشی نوگرای ایران به همت موزهٌ هنرهای معاصر از دهم اسفند 1378 تا بیست و دوم اردیبهشت 1379 به نمایش درآمد . سمبولی هنري 4563
356 مهدی کروبی رئیس موقت مجلس ششم دیروز اعلام کرد : مجلس ششم ، بر مبنای ارزشها و اصول انقلاب حرکت می کند ، اما در این راه ، مسیر اصلاحات را برگزیده است . مهدی کروبی که با خبر سياسي 4467
357 # بقیه از صفحه 2 # وی اضافه کرد : درعین حال ما معتقدیم که در بحث انتخاب نایب رئیسها وضعیت می توانست کارآمدتر و بهتر از این باشد ، تصور می کنیم که در انتخابات هیات رئیسه دا اقتصادي 3439
358 # مرحله نخست مسابقات فوتسال زیرگروه باشگاه های کشور # گروه یک و شش در شهرکرد و گروه 7 و 8 در بندرعباس عصر سه شنبه در سالن تختی شهرکرد و سالن فجر بندرعباس آغاز شد . در مساب ورزشي 239
359 پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با شرکت بیش از هفت هزار دانشجوی دختر و پسر در 30 رشته ورزشی ، تابستان امسال در تهران برگزار می شود . مهرزاد حمیدی مدیرکل تربیت بدنی مواد مخدر 738
360 تهران ـ واحد مرکزی خبر : با آن که خطر بروز سکته مغزی در زنان بیش از مردان است ، پژوهشها نشان می دهد که زنان از عوامل خطرآفرین سکته مغزی و چگونگی پیشگیری از بروز آن آگاهی جدول 3777
361 پسربچه ها بیشتر دچار مشکل شب ادراری می شوند . برخی از آنها هیچ گاه نتوانسته اند ادرار خود را کنترل کنند و برخی دیگر پس از این که مدتی از این معضل رهایی پیدا کرده بودند ب بهداشتي 3936
362 # عملیات ساخت راه آهن بافق - مشهد آغاز می شود . # عملیات احداث پروژه راه آهن بافق - مشهد هفته آینده همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان خراسان ، آغاز می شود . بر اساس گزارش سياسي 4858
363 آیت الله هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، روز چهارشنبه تأکید کرد : صداقت در امانت و کار مهمترین عامل در کار نشریات کشور است . وی که در دیدار مسئولان دانشجو مذهبي 4512
364 # جستارگشایی # سالروز رحلت نبی گرامی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی از دردناکترین ایام فراق و سوگواری ماست . در آستانه این روز تاریخی با مطلبی از استاد محمدرضا حکیمی ، وص تاريخي 5854
365 # پرخاشگری و عصبانیت در جوانان منجر به بروز تصلب شرائین می شود . # پژوهشگران در دانشگاه اوکلند می گویند : پرخاشگری موجب بروز زودهنگام پدیده تصلب شرائین در افراد جوان می جدول 1224
366 تهران ـ واحد مرکزی خبر : به گزارش شبکه تلویزیونی چین ، سازمان جهانی حمایت از حیات وحش اعلام کرد ، جمعیت ماهیان آزاد هم اکنون به پایین ترین سطح خود رسیده است . این سازما حيات وحش 214
367 # ایران و سوریه در دیدار پایانی رقابتهای غرب آسیا # تیمهای ملی فوتبال ایران و سوریه چهارشنبه شب با برتری مقابل اردن و عراق به دیدار نهایی رقابتهای غرب آسیا راه یافتند . حوادث 2444
368 # به مناسبت تولد پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی # # حرفهای آسمانی # لجبازی نکن که اولش نادانی و پایانش پشیمانی است . راستی مایه آرامش است و دروغ مایهٌ تشویش و نگرانی . خوش ا زيست شناسي 2344
369 آقای خاتمی رئیس جمهور در مراسم عزاداری حضرت امام رضا ) ع ( و سالگرد ارتحال امام خمینی گفت : مردم ناظر بر ارکان حکومت اند و حقوقی دارند که باید اجرا شود . رئیس جمهور که جم سياسي 4276
370 3 - این نگرانی هم وجود داشت که در صورت قتل امام حسین ) ع ( مردم مدینه از خبر مرگ معاویه هم مطلع شوند و بر حاکم مدینه شورش نمایند . مروان بن حکم از آنجا که اولاً مسئولیت مست تاريخي 1516
371 اراک - در سال جاری 91 معدن در استان مرکزی به بهره برداران واگذار می شود که با واگذاری این تعداد ، علاوه بر ایجاد اشتغال برای 220 نفر ، تعداد معادن فعال استان مرکزی به 2000 م سياسي 3080
372 رقابتهای فوتبال غرب آسیا ، جام ملک حسین که با شرکت هشت تیم در شهر امان مرکز اردن جریان داشت جمعه شب با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید . در دیدار پایانی تیمهای ملی ایرا حوادث 3859
373 # انصراف ایران از شرکت در مسابقه های قرقیزستان # تیم دوومیدانی فولاد مبارکه اصفهان که به نمایندگی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مسابقه های بین المللی دوومید ورزشي 416
374 من در یکی از کشورهای اروپایی در سال آخر دبیرستان مشغول به تحصیل هستم . دو سال پیش برای دیدن اقوام ، تعطیلاتم را به ایران آمدم . در آن زمان چون کمتر از 18 سال داشتم لذا مشک سياسي 3560
375 پس از جنگ جهانی دوم مراکز ایران شناسی و زبان فارسی در آمریکا ایجاد شد و این رشته گسترش قابل ملاحظه ای یافت به طوری که اکثر دانشگاههای معتبر آن کشور اکنون بخش ایران شنا تاريخي 4491
376 صورتحسابهای سنگین حاصل از مکالمات خارجی را فراموش کنید . به سادگی با استفاده از پیش شمارهٌ 4 یا 5 رقمی ، مکالمات تلفنی خود را از طریق این شبکهٌ مخابراتی انجام دهید . دوس آگهي 387
377 # آگهی استخدام # مکانیک خودرو برای کار در ایران در یک شرکت معتبر ، آشنائی به زبان آلمانی و انگلیسی و تجربه چندساله در تعمیر سواریهای بنز مدل 79 ، با حقوق و مزایای مکفی در آگهي 260
378 # پیام تسلیت رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت حجت الاسلام ابوترابی # تهران - ایرنا : حضرت آیت الله خامنه ای ، رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت درگذشت حجت الاسلام والمسلمین سید سياسي 3983
379 به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی و آغاز به کار ششمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری بیانیه ای منتشر شد . در این بیانیه آمده است : بدون شک نظام سياسي 391
380 اطلاعات سیاسی - اقتصادی - سال چهاردهم - شمارهٌ هفتم و هشتم ، مدیر مسئول : مهدی بشارت ، صاحب امتیاز : مؤسسهٌ اطلاعات ، تلفن : 06239992 - 26439992 پست تصویری : 2208522 ، نشانی : تهران - بو هنري 4665
381 روابط عمومی فدراسیون فوتبال اعلام کرد : 20 بازیکن برای حضور در رقابتهای بین المللی چهارجانبه تهران به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدند . رقابتهای چهارجانبه تهران ورزشي 2935
382 تهران - واحد مرکزی خبر : سازمان بهداشت جهانی روز یکشنبه اعلام کرد ، معجزه اقتصادی شرق آسیا در این منطقه به ابتلای 30 میلیون نفر به بیماری دیابت منجر شده است . به گزارش خب جدول 3391
383 # درآمد # مجلسی که روز شنبه 7 خرداد 79 گشایش یافت ، ششمین مجلس قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی است . لیکن سابقه قانونگذاری در ایران بسیار فراتر از این می رود به گونه ای ک تاريخي 4261
384 اطلاعیهٌ بانک ملی ایران ، بانک ملی ایران به منظور رفاه حال ایرانیان محترمی که در خارج از کشور اقامت داشته و قصد پرداخت وجوهی به نفع بستگان یا طرفهای تجاری خود در ایرا آگهي 782
385 دکتر کمال خرازی روز دوشنبه در دیدار با هاک سوکیم ، مدیر اجرایی جدید اسکاپ ، در بانکوک تأکید کرد : ایران می تواند در جهت نزدیکی و ارتباط بیشتر آسیای میانه و اروپا عمل کن سياسي 2606
386 گفتمان خصوصی - زورکی ! البته اگر یک بار دیگر این غضنفر دهان باز کند و همچین مطالبی بر زبان براند ، ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که به نمایندگی از سوی مقام شامخ گل صنعتي 4891
387 کنفدراسیون کاراته آسیا با پیشنهاد ایران مبنی بر تاسیس فدراسیون کاراته غرب این قاره موافقت کرد . فدراسیون کاراته ایران اعلام کرد : در اجلاس کنفدراسیون کاراته آسیا که سياسي 4047
388 بن - ایرنا : به گزارش یونیسف ، صندوق اضطراری سازمان ملل متحد برای کودکان ، سالانه فقط حدود یک میلیون دختربچه ، صرفاً به خاطر دختر بودن ، در کشورهای جنوب آسیا کشته می شو طنز 3343
389 مسعودی مورخ بزرگ اسلامی می گوید : ایرانیان از هر قومی دیگر سزاوارترند که دانشها از آنان فراگرفته شود ، هرچند که اخبار آنان کهنه و مناقب و رسومشان با گذشت زمان و حوادث تاريخي 4896
390 # روابط نزدیک تهران و ریاض به سود صلح جهانی است . # رئیس مجلس شورای عربستان سعودی روز سه شنبه گفت : روابط نزدیک ایران و عربستان ، نه تنها به مصلحت طرفین ، بلکه در جهت خیر هنري 4265
391 رئیس جمهوری اسلامی ایران در دومین روز سفر خود به استان خراسان از سه شهر شمالی این دیار پهناور بازدید و در جمع پرشور ، صمیمی و هیجان انگیز قشرهای مختلف مردم سخن گفت . آق اقتصادي 4812
392 تیم ملی فوتبال ایران که از روز دوشنبه تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در پیکارهای چهارجانبه تهران آغاز کرده ، صبح روز سه شنبه نیز این تمرینات را با حضور همه دعوت ش ورزشي 4246
393 نیویورک ـ ایرنا : خبرنگاران خارجی مقیم آمریکا روز گذشته به رئیس کمیسیون ملی تروریسم آمریکا اعتراض کردند که اطلاعات دست اول را فقط در اختیار خبرنگاران خاصی در این کشو پزشكي 2998
394 ضعف اعتماد به نفس یکی از متداولترین مشکلات روانی در جامعه است . ضعفی که روی همه جنبه های زندگی تأثیر منفی به جای می گذارد . افرادی که قادر به انجام کار در حد مطلوب نیستن ژنتيک 1799
395 آیا شما یک کودک نازپرورده هستید ؟ یک کودک نازپرورده ، دوست داشتنی ولی پرتوقع و اخمو که مخالفت با خود را تحمل نمی کند . او در تمام عمر ، نقاط ضعف خود را با خویش یدک می کشد روانشناسي 2161
396 رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به پیام تبریک دکتر رمضان عبدالله ، دبیرکل حرکت جهاد اسلامی فلسطین ، پیامی خطاب به وی صادر کردند . متن کامل این پیام به شرح زی اجتماعي 5103
397 سید محمد خاتمی ، رئیس جمهوری شامگاه چهارشنبه در پایان سومین روز از سفر خود به استان خراسان در جمع اساتید ، دانشجویان و دانشگاهیان مشهد اظهار داشت : برای مسئولان نظام محيط زيست 4884
398 تیم ملی فوتبال ایران با شکست از تیم مصر در ضربات پنالتی از رسیدن به دیدار نهایی مسابقه های بین المللی فوتبال چهارجانبه در تهران جام ال . جی بازماند . دیدار تیمهای ملی ف نظامي 3627
399 آلماتی ـ ایرنا : قزاقستان رسماً اعلام کرد ، علت مرگ خوکهای دریایی در محدوده قزاقستانی دریای خزر یک بیماری واگیردار با نام پاسترلیاز بوده است . مرگ خوکهای دریایی از دو محيط زيست 243
400 عمو جان صدایش را انداخته بود بیخ گلویش و چنان باحرارت مشغول صحبت کردن بود که انگار مدتها از نعمت حرف زدن محروم بوده و حالا قصد تلافی دارد . گاهی برای این که جمله بلندی فرهنگي 2135
401 فیل شنیده بود که شیر در به در دنبال او می گردد تا شکارش کند . می دانست که فرار کردن بی فایده است . شیر ، سمج بود و همین که تصمیم می گرفت حیوانی را شکار کند ، دیگر دست بردار داستان 276
402 محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح روز شنبه در گفت وگویی مطبوعاتی اعلام کرد : سیاستگذاری و تصمیم گیری درباره پرونده قتلهای زنجیره ای بر عهده رؤسای قوه مجریه و سياسي 4789
403 # موسوی لاری : بخشهای معطل مانده قانون اساسی باید تحقق یابد . # وزیر کشور گفت : در دهه سوم انقلاب با هدایت و رهبری رهبر انقلاب و تدبیر راهگشای رئیس جمهوری و به همت مردم شر سياسي 197
404 چگونه با چه روشی و با چه سیاستی ؟ قطعاً تعطیل کردن و مسدود کردن جریان اطلاع رسانی در جهان امروز ناممکن است . با توسعه مطبوعات داخلی و اعتماد به این جریان و تحمل انتقادا سياسي 1786
405 برزیل ، بهترین تیم فوتبال جهان ، ایران بهترین آسیا - فدراسیون بین المللی فوتبال » فیفا « جدیدترین جدول برترین تیمهای فوتبال جهان را منتشر کرد که همچون 6 سال گذشته تیم حوادث 3269
406 نیویورک - ایرنا : نقشه تهیه شده توسط یک تلسکوپ مجهز به روبات در استرالیا ، نظریه تولد کیهان و محدود بودن جهان مادی را تأیید کرد . روزنامه نیویورک تایمز نوشت : یک تلسکوپ پزشكي 2994
407 # مقدمه # روز به روز حجم فعالیتهای بشر در کره خاکی افزایش می یابد و انسان در شرایط نگران کننده تری زندگی خود را سپری می کند . جمعیت کره خاکی از مرز شش میلیارد نفر گذشته و اقتصادي 4847
408 نوین تاندونگ معاون نخست وزیر ویتنام عصر یکشنبه در رأس یک هیأت بلندپایه اقتصادی وارد تهران شد و از سوی محمد هاشمی معاون اجرایی رئیس جمهوری مورد استقبال قرار گرفت . تان سياسي 4987
409 زنان - سال 9 ، شماره 63 نشانی : تهران ، صندوق پستی 5563 - 15875 تلفن : 8840678 / فاکس : 8840679 فهرست برخی مطالب : ناگفته هایی از کنفرانس برلین - جمیله کدیور : از نردبان قدرت و شهرت مردهای سياسي 4792
410 دومین جلسه بررسی و هماهنگی امور فنی و آماده سازی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران ، روز یکشنبه با حضور مسئولان فدراسیون کشتی و اعضای کمیته تدارکاتی بازیهای المپیک 2 حوادث 3889
411 دمشق ـ ایرنا : مراسم تشییع جنازه حافظ اسد رئیس فقید جمهوری سوریه امروز برگزار می شود . امروز جنازه حافظ اسد روی دوش مردم ، از منزلش در منطقه مالکی دمشق تا میدان الامویی سياسي 3016
412 امام حسین » ع « نمی خواهد در گوشه ای مثل شمعی پرپر بزند و انعکاس شعله شهادت و فریادش و پیامش در آن زمانه پرنیرنگ محو و تحریف و فراموش شود . از مکه هجرت می کند که مبادا پی سياسي 3964
413 # خاتمی : ایران وارد مرحله جدیدی از روابط خود با کشورهای جهان شده است . # نیکلاس رولاندیس وزیر صنایع ، بازرگانی و توریسم قبرس روز دوشنبه با رئیس جمهور خاتمی دیدار و پیام آموزشي 3473
414 تازه های اقتصاد » ماهنامه علمی ، اقتصادی و بانکی « شماره 89 نشانی : تهران ، صندوق پستی 1148 - 16765 تلفن : 2855608 / فاکس : 2855637 فهرست برخی مطالب : تجارت به مثابهٌ نیروی رشد آفریقا - محيط زيست 4725
415 از سوی فدراسیون کشتی ، اسامی اعضای تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران ، اعزامی به پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان 18 تا 20 سال جهان در سال 2000 در فرانسه اعلا تاريخي 1502
416 بشار اسد جانشین احتمالی رییس جمهوری فقید سوریه گفت به مردم سالاری معتقد است . به گزارش خبرگزاری فرانسه ، او در مصاحبه با هفته نامه مصری الاسبوع گفت : من به مردم سالاری پزشكي 2274
417 خانه شریفیان واقع در محله صدره کاشان که یکی از بناهای منحصربه فرد دوره قاجار به شمار می آید ، در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید . به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فر داستان 1007
418 انگار حیات از متن شورانگیز چشمه مرگ می جوشد : پایش را در میان چشمه مرگ محکم کرد و گفت : ای مرگ ، از درون تو زندگی می جوشد . غزالی در بحث پیرامون حقیقت مرگ می گوید : فقط مرگ هنري 3605
419 آقای خاتمی رئیس جمهور پس از شرکت در مراسم تشییع پیکر حافظ اسد رییس جمهوری فقید سوریه در دمشق ، سه شنبه شب به تهران بازگشت . رئیس جمهور در سفر یک روزه خود به دمشق با بشار آموزشي 4063
420 رییس قوه قضائیه روز سه شنبه در دیداری از مجتمع قضایی قدس در غرب تهران ، بر ایجاد مجدد دادسراها و دادستانی ها برای تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی تاکید کرد . آیت ال آگهي 384
421 محمد در اروپا داستان هزار سال افسانه سازی و خیال پردازی غرب ، این عنوان کتاب جدیدی است ، نوشته مینو ریوز » صمیمی « که در فروردین ماه امسال در انگلیس و به زبان انگلیسی ت هنري 4643
422 نفرات برتر مسابقه دوستانه ووشو بین تیمهای منتخب پاکستان و نساجی قائمشهر که دوشنبه شب در سالن تختی شهرستان قائمشهر برگزار شد معرفی شدند . این مسابقه در فرمهای تالو و س ورزشي 3703
423 # کشف 56 کیلوگرم تریاک در لرستان # 56 کیلوگرم تریاک روز دوشنبه در شهرستان دلفان استان لرستان کشف شد . این مقدار مواد مخدر به طرز ماهرانه ای در یک دستگاه اتومبیل سواری جاس حوادث 288
424 واشنگتن - ایرنا : یک روزنامه آمریکایی به ارزیابی بشار اسد ، فرزند حافظ اسد رییس جمهوری سوریه پرداخته و تلویحا" او را صاحب صلابتی می داند که لازمه حکومت است . روزنامه کر طنز 2442
425 از طرف دیگر وقتی امام حسین » ع « از شهادت سخن می گفت ، آنانی که ممکن بود یا محتمل بود به طمع غنیمتی یا موقعیتی یا خودنمایی یا کینه جویی قبیله ای و ... آمده بودند ناگزیر بو تغذيه 4510
426 سالگرد رحلت استاد بزرگ حوزه های فقاهت و اخلاق و عرفان و حکمت ، حضرت آیت الله العظمی سلطانی طباطبایی ، بار دیگر یادآور مقام و موقع خطیر آن پیر روشن ضمیر است . امتیاز برج اقتصادي 3036
427 مختصر این که : درصد آرای ایشان و اختلاف فاحش آن با نامزد جناح مقابل ، حاکی از شناسایی درست نیازهای مردم و همصدایی با آن به دلیل همزیستی در میان آنها بود ، این توسعه سیا سياسي 1310
428 موسوی لاری وزیر کشور می گوید : امواج متلاطم مسائل و موضوعات سیاسی هرگز به وزارت کشور و متصدیان آن فرصت کافی برای طرح مسائل و موضوعات اجتماعی را نداده است ، ولی تفکیک م ادبي 4434
429 عدم حاکمیت قانون ، بی توجهی به جایگاه مردم و شئون آزادیهای مصرح در قانون اساسی ، شکاف دولت - ملت ، رانتهای سیاسی - اقتصادی برای اشخاص و نهادهای خاص ، عدم شکل گیری نهاده سياسي 2264
430 تیم ملی فوتبال ایتالیا ، چهارشنبه شب در دومین بازی خود برابر تیم ملی بلژیک یکی از دو میزبان این دوره از مسابقات قرار گرفت و توانست با دو گل حریف خود را مغلوب کند و صاحب اجتماعي 1792
431 نیویورک - ایرنا : وزیر انرژی آمریکا هیات مستقلی را مامور بررسی سخت افزارهای امنیتی مفقود شده در تاسیسات اتمی این کشور می کند . در پی مفقود شدن دو سخت افزار کامپیوتری حا پزشكي 2833
432 حرفهای آسمانی - از لجاجت دور باش که در آغاز از نادانی سرچشمه می گیرد و در پایان مایهٌ پشیمانی است . کسی که به پدر و مادر خود نیکی کند خداوند بر عمر او می افزاید . نماز ، پ داستان 3330
433 بعد از تیم ایتالیا که با کسب شش امتیاز در دو بازی حضورش در مرحله یک چهارم نهایی قطعی شد ، اینک تیمهای فرانسه و هلند و پرتغال نیز با کسب شش امتیاز به این مرحله راه یافته مذهبي 2931
434 # معادن چین بازهم قربانی گرفت . پکن _ ایرنا : ریزش بارانهای سیل آسا در شهر دویون استان گوی جو چین حداقل 21 کشته بر جای گذاشت . روزنامه ساوت چاینا مورنینگ چاپ هنگ کنگ روز شن حوادث 1223
435 حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب ، روز یکشنبه در دیدار نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی ، با تجلیل از جایگاه مجلس ، عمل به تمامی اصول قانون اساسی را علاج اساس سياسي 5181
436 بزرگراه رایانه ، سال 3 ، شماره 42 _ نشانی : تهران ، صندوق پستی 316 ، 58141 / تلفن : 0994048 فهرست برخی مطالب : طراحی صنعتی به کمک رایانه _ گونه جدیدی از سخت افزار پدیده جذاب نوظهور _ سياسي 3537
437 به مناسبت میلاد فرخنده رسول اکرم و حضرت امام جعفر صادق و همچنین سومین سالگرد تأسیس موزه نقاشی پشت شیشه نمایشگاهی از آثار استاد بیوک احمری نقاش خلاق و صاحب سبک نقاشی پ اقتصادي 924
438 # شمار دیدارهای مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه های اروپا کاهش می یابد . اتحادیه فوتبال اروپا ، یوفا در نظر دارد شمار دیدارهایی را که تیمها در مرحله مقدماتی مسابقه های حوادث 4393
439 # ارگ کلاه فرنگی بیرجند ، مقر حکومتی و از بناهای تاریخی ، اواخر دوره زندیه و اوایل قاجار بازسازی و مرمت شد . به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی کشور ، این بنا با ب جدول 2902
440 تهران ـ ایرنا : به گزارش شبکه خبری سی ان ان ، با الحاق لهستان به اتحادیه اروپا ، مرز واقعی شرق و غرب به سرحدات لهستان و اوکراین منتقل شده و این مرز تفکیک کننده شرق و غرب سياسي 422
441 او را با نگاهی که اشیاء و اشخاص را می بینیم نباید نگریست ، باید از روانشناسی ، جامعه شناسی و تاریخ نگاهی تازه ساخت و بر سیمای محمد افکند ، او را باید در صف شخصیتهای عظی مذهبي 4512
442 امام حسین خود در حالی که بیش از هر یک از یاران خود زخم شمشیر و تیر و سنگ خورده دعائی که در آن لحظات پایان عمر امام حسین منسوب است می گوید : در قضای تو شکیبا هستم خداوندی اقتصادي 4860
443 رهبر انقلاب : یکی از دردهای بزرگ دنیای اسلام ، تفرقه و جدایی است . دیروز در خجسته سالروز میلاد نبی اکرم و ولادت حضرت امام جعفر صادق ، رؤسای قوا ، مسئولان و کارگزاران نظ سياسي 4151
444 معاون تحقیقات ، آموزش و ترویج وزارت تعاون اعلام کرد : طرح زمینه یابی اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها ، امسال از سوی این وزارتخانه به اجرا درمی آید . داوود مجتهدی افزو اقتصادي 3683
445 # کاراته کاهای دانشجوی ایران در پیکارهای قهرمانی کشور شرکت می کنند . تیم کاراته دانشجویان ایران که خود را برای شرکت در رقابتهای قهرمانی جهان آماده می کند ، در پیکارها ورزشي 4215
446 امامزاده سلیمان بن علی مربوط به دوره صفویه واقع در جاده دیلم شهرستان بندر گناوه با شماره 6752 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت . به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهن جدول 3626
447 استاد تاریخ ابوالفضل بیهقی در تعزیت استادش بونصر مشکان می فرماید : خواستم قلم را لختی بر وی بگریانم . عمق این سخن را کسانی درمی یابند که استادی نادر را از دست دهند و کل ادبي 3778
448 فرهنگ تعاون نشریه اتحادی تعاونیهای مصرف فرهنگیان ایران ـ شماره 81 ـ نشانی : تهران ، صندوق پستی 766 ـ 54131 / تلفن : 8641646 - فاکس : 7269146 . فهرست برخی مطالب : تبلیغات بازرگانی در عر اقتصادي 3196
449 چندی پیش خبری مبنی بر آمدن گابریل گارسیا مارکز نویسنده مشهور کلمبیایی و برنده نوبل ادبی 1982 در یکی از روزنامه های صبح تهران درج شده بود : مارکز از سوی انتشارات شیرین به سينما 1503
450 تیمهای ملی فوتبال آلمان و انگلیس سه شنبه شب با تحمل شکست در برابر رقیبان خود در مسابقات جام ملتهای اروپا به دو ناکام بزرگ این جام تبدیل شدند . آلمان در آخرین بازی خود د ورزشي 3411
451 ! پنجشنبه و جمعه 2 و 3 تیر 1379 برابر با 22 ژوئن 2000 و 19 ربیع الاول 1421 به وقت محلی . جدول ساعات شرعی بر اساس زمان استاندارد کشورهای یاد شده تنظیم شده و تغییر ساعات تابستانی در ورزشي 459
452 بن ـ ایرنا : به گزارش وزارت کشور آلمان ، در سال گذشته میلادی بیش از 11 هزار نفر خارجی توسط باندهای قاچاق انسان به این کشور وارد شدند . فاجعه چند روز گذشته در آلمان و کشف 85 جدول 4093
453 ژن چاقی بالاخره کشف شد این مطلبی است که به تازگی در روزنامه ها عنوان می شود . درواقع ، آزمایشهای انجام شده بر روی موشها آشکار ساخت که چاقترین آنها نوعی بی نظمی واحدی را پزشكي 3828
454 تهران ـ ایرنا : وزیر صنایع گفت : به منظور اتصال صنعت خودرو کشور با همتایان بزرگ این بخش در جهان هفته گذشته یازده قرارداد بین قطعه سازان ایرانی و خارجی امضاء شد . مهندس غ سياسي 4295
455 یزد ـ نخستین جشنوارهٌ فیلمهای دینی سینما که از روز سه شنبه همزمان با فرخنده میلاد حضرت محمد مصطفی در شهر یزد و چند شهر دیگر این استان آغاز به کار کرده بود ، بعدازظهر ا سينما 931
456 با پایان گرفتن مرحله مقدماتی یازدهمین دوره مسابقه های فوتبال قهرمانی جام ملتهای اروپا ، 8 تیم صعودکننده به مرحله یک چهارم پایانی این مسابقه ها مشخص شدند . در پایان رق سياسي 4735
457 لندن ـ ایرنا : روزنامه دست راستی دیلی ، چاپ لندن ، در مقاله ای به انتقاد از شیوه بازسازی تاریخ انگلیس به وسیله سینماگران هالیوود پرداخته و آنان را به تحریف تاریخ این ک جدول 3767
458 اژدهای صورتی می خواست یک پیراهن سبز خالدار تنش کند . پیراهنی که آستینهای پفدار ، یقه توری و دکمه های طلایی داشته باشد . اژدهای صورتی آرزویش را به یک دلقک سیرک که به تاز زيست شناسي 2046
459 # دانستنی علمی # تنها 3 درصد از آبهای موجود در سطح کرهٌ زمین قابل آشامیدن است . 79 درصد بقیه ، آب شور اقیانوسهاست که آشامیدنی نیست . در منطقه های گرم زمین ، خورشید آب اقیان جغرافيا 133
460 مسکو ـ ایرنا : وزارت دفاع روسیه گزارش داد که یک نظامی بلندپایه این کشور برای یک دیدار رسمی از جمهوری اسلامی ایران ، دیروز یکشنبه ، وارد تهران شد . خبرگزاری اینترفاکس ر سياسي 4887
461 استادان گرانقدر ! دانشجویان عزیز ! حضار محترم ! بسیار خوشحالم که فرصت آن را یافته ام تا در دانشگاه پکن که از مراکز علمی برجستهٌ آسیاست ، به نام ملت دیرپا و سربلند ایران جغرافيايي 5772
462 دور یک چهارم نهایی جام ملتهای اروپا شب گذشته با دیدار تیمهای پرتغال و ترکیه آغاز شد . پرتغال اولین صعودکننده _ در این بازی تیم ملی فوتبال پرتغال با پیروزی بر ترکیه ، به سياسي 3522
463 # جوانان ایران 21 بر صفر منتخب جوانان شهر میلان را شکست دادند . # تیم ملی فوتبال جوانان ایران که در محل باشگاه تیم اینتر در نزدیکی شهر میلان اردو زده است ، عصر شنبه در دوم ورزشي 148
464 با سلام خدمت شما دست اندرکاران محترم ستون با شهروندان . اینجانب محمد امین ، 76 ساله ، دارای 52 سال خدمت در یکی از سازمانهای دولتی ایران می باشم که حدود 12 سال پیش به خاطر ت اجتماعي 3397
465 # بازرگانی میان چین و ایران # وی برای قرن 21 ، بر توسعه همکاریها در عرصه بین الملل و گسترش مذاکرات جنوب ـ جنوب و ایجاد نظام نوین عادلانه بین الملل تاکید کرد . آقای جیانگ ا اقتصادي 3609
466 تهران ـ ایرنا : حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا ، طی حکمی سرتیپ ناصر آراسته را به سمت مشاور نظامی فرمانده کل نیروهای مسلح در امور زمینی ، منص سياسي 4372
467 هنگ کنگ ـ ایرنا : همزمان با آخرین روز از سفر سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین ، صبح روز دوشنبه همایش فرصتهای همکاری اقتصادی ایران و هنگ کنگ در هنري 5077
468 لندن ـ ایرنا : بر اساس یک بررسی جدید ، درآمد سالانه سه چهارم نویسندگان انگلیسی کمتر از متوسط درآمد در این کشور است و درآمد سالانه نیمی از نویسندگان نیز ، پنج هزار پوند جدول 2179
469 تهران ـ ایرنا : محققان موفق به ابداع مدار الکترونیکی جدیدی شده اند که می تواند فعالیت مغز را تقلید کند . از این کشف می توان برای تولید رایانه هایی که بسیار شبیه به انسا زيست شناسي 1634
470 سئول ـ ایرنا جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی برای تقویت همکاریهای اقتصادی دوجانبه اقدام به امضای یک موافقتنامه گمرکی کردند . رئیسان گمرک ایران و کره جنوبی که روز دوش سياسي 4678
471 بر اساس توافق شرکت نورنیکوی چین مبلغ پانصد میلیون دلار برای راه اندازی خط چهار مترو تهران اختصاص یافته است . رئیس جمهوری تصریح کرد : اکنون که زمان گفت وگوی تمدنها است اقتصادي 4365
472 تیم والیبال جوانان ایران که برای انجام چند دیدار دوستانه به عربستان اعزام شده است ، یکشنبه شب در نخستین دیدار خود مقابل تیم والیبال جوانان این کشور به برتری دست یافت ورزشي 4717
473 # اروپا در قبال پدیده مهاجرت سیاست واحدی اتخاذ می کند . # رم ـ ایرنا : خاویر سولانا دبیرکل سابق ناتو و نماینده کنونی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی روز دوشنبه در رم ا سياسي 1537
474 تهران ـ ایرنا : بر اساس جدیدترین تحقیقات به عمل آمده ، خوردن یک سیب پوست نکنده در روز ، برای مقابله با تجزیه سلولها و تقویت سیستم حفاظتی بدن در مقابل سرطان ، موثرتر از پزشكي 1707
475 همزمان با میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی ، مردم خونگرم و هنردوست استان یزد ، این خطهٌ آرمیده در قلب کویر ، شاهد برگزاری یکی دیگر از جشنواره های فیلم سينما 3127
476 سازمان ملل ـ ایرنا : خداداد عزیزی فوتبالیست صاحب نام ایران به دعوت سازمان ملل در ویژه برنامه مبارزه با مواد مخدر این سازمان شرکت کرد . عزیزی در گفت وگو با خبرنگار ایرن سياسي 3452
477 شهرری ـ معاون اول رییس قوه قضائیه روز سه شنبه اعلام کرد : تا پایان سال جاری ، دادسراها در سراسر کشور دوباره راه اندازی می شوند . حجت الاسلام هادی مروی به خبرنگار ایرنا سياسي 4394
478 آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه به نامه 151 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ داد که این جوابیه در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس با وجود برخی مخالفتها و سياسي 552
479 پیام زن ـ سال 9 ، شماره 4 ، شماره پیاپی 100 ـ نشانی : قم ، صندوق پستی 561 ـ 58173 ، تلفن دفتر مجله در قم : 347837 ، فاکس : 503337 . فهرست برخی مطالب : نامه امام خمینی به همسر گرامیشان ـ نگ اقتصادي 5219
480 # کشتی گیران نوجوانان آسیا در همدان وزن کشی کردند . # کشتی گیران نوجوان کشورهای آسیایی که در مسابقه های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی نوجوانان 16 و 17 سال آسیا در سال 2000 در هم سياسي 5076
481 مادرید ـ ایرنا : جمعیت اسپانیا در سال 9991 میلادی تنها 7 هزار و 683 نفر افزایش یافت . مؤسسه ملی آمار اسپانیا طی گزارشی اعلام کرد که در سال گذشته 773 هزار و 908 کودک در این کشور جامعه شناسي 265
482 خانه اغلب به عنوان پناهگاه امنیت و خوشبختی تصور می شود ، اما خشونت خانگی بخشی از تجربهٌ بسیاری از اعضای خانواده هاست . خشونت خانوادگی بلای اجتماعی جدیدی نیست . در سده اجتماعي 4042
483 سخنگوی وزارت خارجه روز چهارشنبه اعلام کرد به دلیل اشتغالات و سفرهای خارجی دکتر خرازی وزیر امور خارجه ، سفر رابین کوک همتای انگلیسی وی به تهران به تعویق افتاده است . ح اجتماعي 4072
484 کیهان فرهنگی ، ماهنامه فرهنگی و هنری ـ سال 71 ، شماره 561 ـ نشانی : تهران ، صندوق پستی 1363 ـ 56321 / تلفن و فاکس : 4142113 . فهرست برخی مطالب : تصحیح نسخ خطی ـ روش تصحیح نسخه های خطی سياسي 4166
485 پل تاریخی آغلاغان مربوط به دوره صفویه واقع در 04 کیلومتری غرب شهرستان اردبیل در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید . به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی کشور ، تاری جدول 3061
486 سازمان ملل ـ ایرنا : خداداد عزیزی مهاجم تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با شرکت در برنامه ویژه سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر در یک پیام بین المل ورزشي 154
487 یکی بود ، یکی نبود . در زمانهای خیلی نزدیک ، که شاید فاصله اش تا الان ، فقط به اندازه یک آه کشیدن بود ، و در جایی همین دوروبرها که شاید فاصله اش تا به اینجا فقط به اندازه ادبي 2180
488 محمدرضا راه چمنی دبیرکل حزب همبستگی ایران اسلامی با یادآوری این که مرحله دوم انتخابات و یا میاندوره ای به طور طبیعی با استقبال کمتری از سوی مردم مواجه می شود ، به خبر قضايي 4573
489 جمعیت ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی ـ سال 8 ، شماره 92 و 90 ـ نشانی : تهران ، صندوق پستی 966 ـ 56311 / تلفن و فاکس : 506076 . فهرست برخی مطالب : فواید و اشکالات روش فرزندان خود در برآورد با سينما 4578
490 والتر ماتئو هنرپیشه آمریکایی صبح روز شنبه در یکی از بیمارستانهای سانتامونیکا در کالیفرنیا بر اثر حمله قلبی درگذشت . به گزارش خبرگزاری فرانسه از لس آنجلس ، سخنگوی بیم حوادث 146
491 تهران ـ واحد مرکزی خبر : شرکت آر ام سی صاحب حقوقی بهره برداری از قطعات کشتی تایتانیک که در سال 1934 غرق شد ، ماموریتی اکتشافی را از 10 ژوئیه تا 30 ماه اوت برای کشف لوازم درو اجتماعي 205
492 اولین همایش تربیت نیروی انسانی در دوره های دکترای تخصصی رشته های علوم پزشکی در داخل و خارج از کشور 31 مرداد لغایت اول شهریور 1379 در تهران برگزار می گردد . وزارت بهداشت ، اقتصادي 3807
493 # انسان معاصر تنهاست . # کلود اومبر ، روزنامه نگار سابقه دار فرانسوی و دارای علقه های فیلسوفانه است و به وفور از افلاطون ، هایدگر و ... نقل قول می کند . او یکی از شخصیتهای مذهبي 356
494 # اطلاعیهٌ بانک ملی ایران # بانک ملی ایران به منظور رفاه حال ایرانیان محترمی که در خارج از کشور اقامت داشته و قصد پرداخت وجوهی به نفع بستگان یا طرفهای تجاری خود در ایرا اقتصادي 604
495 ملکه رانیا همسر پادشاه اردن به دعوت خانم صادقی همسر رئیس جمهور کشورمان روز دوشنبه برای دیدار از ایران ، وارد تهران شد . ملکه رانیا همسر ملک عبدالله پادشاه اردن طی سفر سياسي 4230
496 صنعت حمل ونقل علمی ، فنی ، اقتصادی و خبری ـ شماره 191 . نشانی : تهران ، صندوق پستی 8161 ـ 57851 ، تلفن : 4498293 . فهرست برخی مطالب : خشکسالی و بحران مدیریتی ـ بخل آسمان و جای خالی تف اقتصادي 4162
497 علی نظری نماینده اراک و عضو هیات رئیسه کمیسیون تحقیق مجلس گفت : پرونده براتعلی محمدی نماینده سنقر و کلیایی مراحل نهایی خود را در کمیسیون تحقیق طی می کند و احتمالا اوا سياسي 352
498 تیم ملی فرانسه با زدن گل طلایی موفق شد به مقام قهرمانی مسابقات جام ملتهای اروپا یورو 2000 دست یابد . این گل در دقیقه دوازدهم نیمه نخست از وقت اضافی توسط ترزگه بازیکن شما ورزشي 4541
499 تهران ـ واحد مرکزی خبر : رئیس بزرگترین کارخانه لبنیات در ژاپن ، به دلیل آلوده بودن شیر کارخانه اش ، از مردم این کشور عذرخواهی کرد . شیر تولیدی این کارخانه تا امروز موجب اقتصادي 104
500 تهران ـ واحد مرکزی خبر : دانشمندان دانشگاه ایلی نویز آمریکا روز جمعه اعلام کردند : عمل کاشت ریزتراشه سیلیکونی را در زیر شبکیه چشم انسان ، برای نخستین بار با موفقیت انج جدول 3242
501 نیویورک ـ ایرنا : وزیر امور خارجه آمریکا درحالی که شش ماه بیشتر به پایان کار دولت فعلی آمریکا باقی نمانده است ، از نبود حمایتهای داخلی ابراز تاسف و به منتقدان داخلی سی سياسي 342
502 آینده را پیش بینی نمی کنند ، بلکه برای آن آماده می شوند . در ابتدا باید درک کرد که هر قرن وارث قرن پیش از خود است . با در نظر گرفتن وقایع تاریخی ، قرن نوزدهم در سال 1978 میل سياسي 4999
503 تهران - ملکه رانیا ، همسر ملک عبدالله دوم ، پادشاه اردن را که روز دوشنبه وارد ایران شد ، هیأتی 20 نفره متشکل از خواهر ملک عبدالله دوم ، مادر ملکه و یک نماینده مجلس اردن ه اقتصادي 4298
504 سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران ، نه فقط درآمد ارزی مورد نیاز کشور را تأمین می کند ، بلکه در رفع معضل مهم اقتصادی و اجتماعی کشور که بیکاری است ، مؤثر است . دکتر عل اقتصادي 563
505 تهران - ملکه رانیا ، همسر ملک عبدالله دوم ، پادشاه اردن را که روز دوشنبه وارد ایران شد ، هیأتی 20 نفره متشکل از خواهر ملک عبدالله دوم ، مادر ملکه و یک نماینده مجلس اردن ه اقتصادي 4287
506 گردهمایی بین المللی بزرگداشت سعدی شیرازی روز دوشنبه با حضور آقای سید محمد خاتمی ، رئیس جمهوری و بیش از 350 شخصیت فرهنگی ایران و کشورهای عربی در تهران گشایش یافت . این گ فرهنگي 804
507 گردهمایی بین المللی بزرگداشت سعدی شیرازی روز دوشنبه با حضور آقای سید محمد خاتمی ، رئیس جمهوری و بیش از 350 شخصیت فرهنگی ایران و کشورهای عربی در تهران گشایش یافت . این گ فرهنگي 800
508 با آن که سه روز از پایان یازدهمین دورهٌ مسابقات جام ملتهای اروپا می گذرد و تیم ایتالیا ناباورانه در آخرین لحظه دیدار پایانی را واگذار کرد و بر قهرمانی فرانسه در جام ج ورزشي 4034
509 باآنکه سه روز از پایان یازدهمین دورهٌ مسابقات جام ملتهای اروپا می گذرد و تیم ایتالیا ناباورانه در آخرین لحظه دیدار پایانی را واگذار کرد و بر قهرمانی فرانسه در جام جه ورزشي 3340
510 با آن که سه روز از پایان یازدهمین دورهٌ مسابقات جام ملتهای اروپا می گذرد و تیم ایتالیا ناباورانه در آخرین لحظه دیدار پایانی را واگذار کرد و بر قهرمانی فرانسه در جام ج ورزشي 4042
511 # سازمان ملل ـ ایرنا # : بر اساس پیش بینیهای سازمان ملل ، رشد اقتصادی جهان در سال 2000 در مجموع ، حدود 3 / 5 درصد خواهد بود . بخش اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در گزارش خود با ع علمي 1654
512 # سازمان ملل ـ ایرنا # : بر اساس پیش بینیهای سازمان ملل ، رشد اقتصادی جهان در سال 2000 در مجموع ، حدود 3 / 5 درصد خواهد بود . بخش اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در گزارش خود با ع علمي 1655
513 # اشاره # : اندیشه ، هنر و تخیل خلاق نخبگان هر نسل چونان بارانی حیات بخش ، فرهنگ هر عصر را بارور می سازد . فرهنگ امروز نیز از شعله تابناک روح این سرآمدان معارف بشری گرمی و اجتماعي 4583
514 # اشاره # : اندیشه ، هنر و تخیل خلاق نخبگان هر نسل چونان بارانی حیات بخش ، فرهنگ هر عصر را بارور می سازد . فرهنگ امروز نیز از شعله تابناک روح این سرآمدان معارف بشری گرمی و اجتماعي 4586
515 جمهوری آذربایجان در تبریز کنسولگری باز می کند . خبرگزاری غیررسمی آذرپرس اعلام کرد : کنسولگری جمهوری آذربایجان ، ماه سپتامبر ، شهریور ـ مهر سال جاری میلادی همزمان با س اقتصادي 4072
516 نمایندگان منتخب اقلیتهای مذهبی در مجلس دیروز با رئیس جمهوری دیدار کردند . رئیس جمهوری در این دیدار با اشاره به این که دین وحدانی وجه اشتراک همه ادیان الهی است گفت : پی سياسي 283
517 # معمار ـ شماره 8 ـ نشانی : تهران ، صندوق پستی 7151 ـ 15875 / تلفن و فاکس : 8706138 ، فهرست برخی مطالب : تخیل در معماری ـ ساخت ، معماری و سازه ـ معماری از واقعیت تا مجاز ـ اصول نظریه فرهنگي 4350
518 دومین روز رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان عصر روز سه شنبه در شهر نانت فرانسه پیگیری شد . در رقابتهای وزن 69 کیلوگرم پرویز زیدوند نایب قهرمان جوانان جهان در باز سياسي 3602
519 # تهران ـ ایرنا # : ویسنته فوکس ، رئیس جمهوری منتخب مکزیک که در انتخابات روز یکشنبه پیروز شد ، به منظور هموار کردن راه انتقال قدرت به مخالفان که برای نخستین بار در تاریخ طنز 3499
520 # بدیهی است که مردان و زنان از نظر بیولوژیکی و اجتماعی با هم متفاوت هستند ولیکن اهداف زندگی ، و نتایجی که به دست می آورند یکسان است # . ما اغلب یکدیگر را کاملاً درک نمی ک ادبي 4201
521 ممکن است یک زن و شوهر یا یکی از آن ها به یک یا چند مادهٌ غذایی حساسیت داشته باشد که احتمال کمی وجود دارد حساسیت غذایی آن ها به فرزندشان منتقل شود . اما این بدان معنا نیس علمي 391
522 دکتر مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه در پیام تسلیتی خطاب به باباخان محمداف وزیر فرهنگ تاجیکستان ، درگذشت استاد لایق شیرعلی شاعر توانای تاجیک را فقدان اجتماعي 3178
523 # بقیه از صفحه اول # قابل تغافل نیست . روزنامه انتخاب با عنوان پنهان کاری به صلاح کشور و انقلاب نیست نوشت : سخنان روز دوشنبه حجت الاسلام زم در شورای شهر و گزارش تکان دهند اجتماعي 1572
524 نخستین نشست رئیس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با دکتر عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان و رئیسان سازمانهای تابعه این وزارتخانه روز چ هنري 3603
525 # بقیه از صفحه 2 # زمان و ... باعث شده است که بسیاری عناصر و افراد به شدت سیاسی پای به عرصه مطبوعات گذارند که البته ممکن است با تغییر سیاستها و شیوه ها از این شغل به سمت دیگ سياسي 1368
526 تیم بسکتبال جوانان ایران ، در دومین دیدار خود در مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان غرب آسیا ، مقابل تیم عراق به پیروزی دست یافت . تیم ایران در این مسابقه که چهارشنبه شب د سياسي 3962
527 # زندگی مردم آمریکا به وامهای سنگین متکی شده است واشنگتن ـ ایرنا # : روزنامه وال استریت ژورنال در شماره روز چهارشنبه خود گزارشی دربارهٌ روند وام گرفتن مردم آمریکا ارائ علمي 3198
528 # # مانده بودم که چه کار کنم ؟ ! حسن می گفت حتماً باید مرا گریم کنید ! اگر گریم نکنید نمی روم روی صحنه ؛ نمی خواهم بچه ها مرا بشناسند ؛ اگر بشناسند ، از فردا دیگر نمی توانم ادبي 2286
529 در حدود دویست سال پیش ، پادشاهی به نام شاه جهان در هندوستان زندگی می کرد . او همسری به نام ارجمند خانم داشت . روزی ارجمند خانم به پادشاه گفت : دوست دارم بعد از مرگم در مک تاريخي 269
530 # # جهت تماس تلفنی با ایران با نرخ 25 سنت با شماره 0901 - 880 - 1234 تماس گرفته و سپس بعد از شنیدن بوق آزاد شماره تلفن محل مورد نظر خود را در تهران بدون گرفتن کد کشور 0098 و کد شهر 021 آگهي 610
531 بر اساس توافقهای به عمل آمده میان دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و مرکز مطالعات استراتژی الاهرام مصر ، میزگرد ایران و مصر ، در روزهای 20 و 21 تیرماه جا سياسي 3771
532 دکتر کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با روزنامه آلمانی فرانکفورترآلگماینه اظهار امیدواری کرد که سفر آقای خاتمی رئیس جمهوری به آلمان ، افقهای جدیدی برای سياسي 850
533 آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری روز پنجشنبه در جمع مردم گچساران اظهار داشت : اگر قلب اقتصاد ایران هنوز با نفت می تپد ، گچساران از کانونهای اصلی این محصول است و نقش مهمی را اجتماعي 5010
534 # تیم بسکتبال جوانان جمهوری اسلامی ایران بعدازظهر جمعه با برتری در مقابل لبنان به عنوان قهرمان دومین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان غرب آسیا دست یافت . # این دید اجتماعي 1926
535 # دو باند بین المللی مواد مخدر در بجنورد متلاشی شد بجنورد ـ ایرنا . # : دو باند بین المللی مواد مخدر هفته گذشته در شهرستان بجنورد در شمال خراسان متلاشی شد . از این باند 121 ورزشي 1655
536 # تهران ـ واحد مرکزی خبر : جشنواره فرار از مقابل گاوها که هر ساله از روز هفدهم تیرماه برای مدت هشت روز در شهر پامپلونای اسپانیا برگزار می شود ، روز جمعه با شرکت هزاران ن طنز 1176
537 # من در کشور سوئد زندگی می کنم و می خواهم با یک مرد غیر ایرانی ازدواج کنم ، آیا من با این ازدواج از تابعیت ایران محروم می شوم و تابع کشور شوهرم می شوم ، یا می توانم تابع ک سياسي 1248
538 # اشاره : مقاله حاضر ، متن سخنرانی سوزان فلچر نویسندهٌ آمریکایی رمان گمشدهٌ شهرزاد است # . وی قرار بود در دومین کنفرانس بین المللی کتاب کودک در جهان معاصر که از برنامه ه ادبي 3373
539 # مصاحبه با پائولو کوئیلو نویسنده برزیلی و خالق کیمیاگر ، زمانی صورت گرفت که او در انتهای سفرش به ایران بود # . کوئیلو که مشاور یونسکو در گفت وگوی بین ادیان است در زمان ادبي 1868
540 # حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی رئیس جمهور روز یکشنبه در آستانه سفر به کشور آلمان ، با رهبر انقلاب دیدار و گفتگو کرد # . در این دیدار ، حضرت آیت الله خامنه ای ، ضم سياسي 4221
541 # حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی روز یکشنبه در آستانه میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری » ع « در دیدار علما ، مسئولان ، کارگزاران و مدیران نظام ، تمام مسئول اجتماعي 4303
542 # اعضای تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در اردوی تدارکاتی روز یکشنبه وارد مشهد شدند # . این تیم طی اقامت هشت روزه در یکی از ییلاقهای مشهد ، کار تمرین سياسي 3777
543 # واشنگتن ـ ایرنا : دانشمندان ویروس جدیدی کشف کرده اند که از نظر ساختمانی با همه ویروسهای شناخته شده تفاوت دارد # . پژوهشگران دانشگاه پرینستون برای اولین بار نوعی ویرو طنز 2716
544 # دیدار رسمی جناب آقای خاتمی رئیس جمهوری به مدت 3 روز از آلمان از روز دوشنبه آغاز گردید # . این سفر به لحاظ روابط اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی دوجانبه میان ایران و آلمان و هم تاريخي 4262
545 # ایگور ایوانف ، وزیر امور خارجه روسیه دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد در نظریه تازهٌ سیاست خارجی این کشور اهمیت مناسبات با جمهوری اسلامی ایران مورد دقت و توجه فراو اقتصادي 4558
546 # صدراعظم آلمان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری سفر آقای خاتمی را به آلمان به عنوان نخستین سفر یک رئیس جمهوری اسلامی ایران به آلمان ، پس از پیروزی انقلاب ، بسیار مثمر ثم هنري 4434
547 # دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت : فوتبال ایران سرشار از استعدادهای درخشان است و فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برای توسعه این ورزش در ایران آماده همه گونه همکاری ه اقتصادي 3468
548 # تهران ـ واحد مرکزی خبر : فضاپیمای دیپ اسپیس 1 که هنگام کاوش در اعماق فضا دچار مشکل شده بود ، با تلاش دانشمندان ناسا فعالیت خود را از سر گرفت # . این فضاپیما که به مدت چند پزشكي 2911
549 # ارکستر بزرگ موسیقی ملی ایران ، چندی پیش همزمان با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشور چین ، عازم این کشور شد و چندین برنامه در شهرهای مختلف چین اجرا کرد # . برنامه ها هنري 3300
550 # نخستین همایش بررسی و شناخت مسائل و مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور با عنوان گفتمان ایرانیان با حضور جمعی از اندیشمندان و متفکران از داخل و خارج از کشور ، صبح دیروز اقتصادي 5074
551 صلح و آزادی جز در سایه گفت وگو به دست نمی آید . بر این اساس است که جمهوری اسلامی ایران تلاش خود را در برقراری گفت وگوی سازنده و ترویج اندیشه گفتگوی تمدنها و فرهنگها به ک فرهنگي 5231
552 # سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال » فیفا « از چارلز دمپسی رئیس کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه که رای ممتنع برای انتخاب میزبان مسابقات جام جهانی 2006 داد ، حمایت ک حوادث 2340
553 # از سوی جلال طالبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 33 بازیکن برای انجام آزمایشهای آمادگی جسمانی اعلام شد # . پرویز برومند ، هادی طباطبایی ، مهدی واعظی ، داود فنایی ، ورزشي 1607
554 # چین با سیاسی شدن فعالیتهای بانک جهانی مخالف است پکن ـ ایرنا # : سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه گفت : چین با سیاسی شدن فعالیتهای بانک جهانی به شدت مخالف است . سو سياسي 1881
555 # تهران ـ واحد مرکزی خبر : استفاده از موکت به عنوان کفپوش اتاقهای منازل ، خطر ابتلا به آسم و سایر بیماریهای حساسیتی را افزایش می دهد # . به گفته پژوهشگران انگلیسی دانشگا طنز 986
556 # امروزه برای مصرف ویتامینها تبلیغات گسترده ای می شود این که ویتامینها همچون اکسیری هستند که می توانند با سرطان مقابله کنند و از بروز پیری در انسان جلوگیری نمایند . # ا تغذيه 4362
557 # سخنان رهبر انقلاب # روزنامه رسالت در سرمقاله خود " نمایش اصلاحات " نوشته است : هفته گذشته رهبر انقلاب با شخصیتهای سیاسی مملکت دیدار داشتند و طی بیاناتی دردمندانه ، طر سياسي 4420
558 # روسای جمهور ایران و روسیه ، یکدیگر را برای دیدار از تهران و مسکو دعوت کرده اند و انتظار می رود ، دیدار دو رئیس جمهور ، در پایتخت یکی از دو کشور انجام شود . # مهدی صفری س عمراني 4120
559 # حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی یکشنبه هفته گذشته در آستانه میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری » ع « در دیدار علما ، مسئولان ، کارگزاران و مدیران نظام ، سخن سياسي 5176
560 # در جستجوی دوست # 3 سال پیش در روز چهارشنبه بیست و سوم جولای 1997 23 / 07 / 1997 بر حسب اتفاق با هم وطن ایرانی به نام مزدا در فرودگاه هیترو لندن ـ ترمینال 2 در کنار تلفنهای BT آشنا اجتماعي 2286
561 # تهران ـ واحد مرکزی خبر : بر اساس گزارشی که پنجشنبه گذشته در دوربان آفریقای جنوبی منتشر شد ، نزدیک به 28 میلیون نفر از کودکان در آفریقا ، تا سال 2010 دست کم یکی از والدین خ اجتماعي 389
562 # سخنان مقام رهبری # من آن روز به آقای خاتمی عرض می کردم که هیچ نظامی در دنیا ـ حتی دمکراسیهای غربی ، چه در آمریکا ، چه در فرانسه ، چه در جاهای دیگر ـ نمی تواند ادعا کند ک اقتصادي 5616
563 # وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از مشمولین قانون نحوهٌ تامین هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی » طرح سربازی « خواست دورهٌ کوتاه مدت آموزش نظامی خود را در تابستا سياسي 4607
564 # نحوه خرید خدمت سربازی اعلام شد # معاون نیروی انتظامی در امور نظام وظیفه کشور ، نحوه خرید خدمت سربازی را اعلام کرد . سردار نوروزی در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گ ادبي 4018
565 # مدیر فنی و سرمربی تیم فوتبال پیروزی تهران گفت : تیم فوتبال پیروزی اکنون به 80 درصد آمادگی رسیده و تا شروع رقابتهای جام آزادگان ، بازیکنان این تیم به مرز آمادگی کامل دس حوادث 2728
566 # نقل وانتقال بازیکنان در فوتبال اروپا ایتالیا ـ # لندرو امارال مهاجم بین المللی و جوان برزیلی با یک قرارداد چهارساله که قابل تمدید نیز هست به تیم فوتبال باشگاه فیورن ورزشي 1043
567 # بن ـ ایرنا : به گفته کارشناسان امور جنایی آلمان ، درآمد باندهای حرفه ای قاچاق انسان به مراتب بیشتر از عایدات قاچاقچیان مواد مخدر است . # فرانتس مایر ، رئیس پلیس شهر رو پزشكي 2588
568 # رستن از همه عالم به علم # حاتم اصم گفت رضی الله عنه : چهار علم اختیار کردم از همه عالم برستم . گفتند : کدام است آن ؟ گفت : یکی آن که بدانستم خدای را تعالی بر من حقی است که ج علمي 453
569 # 80 ایرانی در بانک جهانی شاغل هستند و افسانه شیخی معاون خزانه داری این نهاد مهم بین المللی است . # محمد خزائی نزدیک به 10 سال است که نماینده رسمی ایران در بانک جهانی است . ادبي 4801
570 # همراهان رئیس جمهور در سفر آلمان فقط 10 نفر بودند . # دفتر رئیس جمهوری با صدور اطلاعیه ای ، اخباری را که در برخی مطبوعات درباره تعداد اعضای هیأت رسمی رئیس جمهوری به کشور فرهنگي 3212
571 # مذاکرات شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر و آقای خاتمی رئیس جمهور ایران بعدازظهر دوشنبه در تالار مجموعهٌ سعدآباد برگزار شد . # رئیس جمهوری در این مذاکرات با اشاره به سياسي 816
572 # تیم فوتبال استقلال تهران که اردوی کوتاه مدت خود را در شهر بلگراد پایتخت یوگسلاوی دایر کرده است ، امروز به مصاف تیم میلیتسیونار این کشور می رود . # این دیدار در یکی از حوادث 3732
573 # لندن ـ ایرنا : هوش مصنوعی از زمانی که کلود شانون در 50 سال قبل نخستین ماشین شطرنج باز را اختراع کرد ، تا این زمان پیشرفت زیادی کرده است . # روزنامه ایندیپندنت در این زمی سياسي 3159
574 # به یاد استاد همائی # هنگام تحصیل در دبیرستان سعدی و دانشسرای مقدماتی اصفهان ، گاه گاه از استادان خود سخنانی دربارهٌ مقام فضل و احاطهٌ مفخر اصفهان ، استاد همائی می شن فرهنگي 4477
575 # لویدز سهم بیمه اتکایی از بازار ایران را افزایش می دهد . # رئیس هیأت مدیره شرکت بیمهٌ لویدز لندن روز دوشنبه در دیدار با رئیس کل بیمه مرکزی ایران ، آمادگی این شرکت را بر فرهنگي 4804
576 # رئیس قوه قضائیه : مجرم کوی دانشگاه را مشخص می کنیم ایرنا : # رئیس قوه قضائیه روز سه شنبه در دیدار دانشجویان عضو شورای نهاد رهبری در دانشگاهها ، گفت : تلاش می کنم و خواهم هنري 5030
577 # تیم کاراته نونهالان و نوجوانان دختر اصفهان قهرمان کشور شد . # تیمهای کاراته نونهالان و نوجوانان دختر استان اصفهان با کسب چهار نشان طلا و دو برنز قهرمان دهمین دوره رق حوادث 3532
578 # تأثیر ورزش بر سلامتی روان دارای ابعاد گوناگون است . # در این نوشتار به نتایج پژوهشی مربوطه به ورزش و بهداشت روانی و تأثیر ورزش در تغییر ابعاد گوناگون روانشناختی آدمی علمي 3022
579 # آخرین یافته های پزشکی نشان می دهد نقش آلاینده های هوا از قبیل سرب ، تأثیر عمده ای در کاهش باروری مردان دارد . # سرب و کادمیوم سبب کاهش تحرک اسپرم مردان می شود . شدت این ادبي 680
580 بقیه از صفحه اول عبدالکریم سروش به چاپ رسانده که اتفاقا مضمون تلویحی آن نیز ، اعتراف به دریافت کمک مالی ـ البته با نام مستعار جایزه ـ است و آقای سروش در این نوشته ، تلا سياسي 1864
581 # بقیه از صفحه اول # و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود . یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند . و یا بر سياسي 1044
582 در چهارمین روز از رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا که با شرکت ورزشکاران 71 کشور در شهر شانگهای چین جریان دارد ، تیم ملی دوچرخه سواری ایران به نخستین مدال طلای خود دس فرهنگي 3679
583 اوکیناوا ـ ایرنا : نشست پایانی سران کشورهای صنعتی جهان ، موسوم به گروه 8 در قرن بیستم ، امروز در جزیره اوکیناوا در جنوب ژاپن گشایش می یابد . این ، بیست و ششمین نشست سران سياسي 3309
584 یکی بود ، یکی نبود . زیر گنبد کبود ، روزهای آخر تابستان بود ؛ آخرهای فصل گرما . خانم موشه مثل همیشه به فکر چه بود ؟ آسایش و راحتی بچه ها . خانم موشه مادر کدبانویی بود ؛ زح داستاني 1997
585 اولین جلسه تفهیم اتهام فریدون وردی نژاد مدیر مسئول سابق روزنامه ایران روز یکشنبه در شعبه 0141 دادگاه عمومی تهران به ریاست سعید مرتضوی ، برگزار شد . وردی نژاد پس از پایا سياسي 4562
586 بررسی سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاستهای کلی نظام قضائی درباره امنیت قضائی در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت . به گزارش روابط عمومی مج سياسي 372
587 متن کامل آئیننامه اجرایی و دستورالعمل نحوه خرید خدمت سربازی شامل مشمولان غایب ، معافیت تحصیلی ، ترک تحصیل و نیز ارزش ریالی معافیت با تخفیف و بدون تخفیف از سوی معاونت اجتماعي 5701
588 اوکیناوا ـ ایرنا : سران کشورهای قدرتمند صنعتی موسوم به گروه 8 با انتشار بیانیه ای خواهان تلاش برای ایجاد صلح و ثبات در آسیا ، آفریقا ، حوزه بالکان و خاورمیانه شدند . نش سياسي 2991
589 کنفرانس بازنگری 5 سال بعد از پکن فرصت مناسبی برای ارزیابی اجرای اعلامیه و چارچوب عمل پکن است . در این اجلاس دستاوردهای حاصله و موانع که در طول راه رخ نموده ، تعیین چالش سياسي 3384
590 سمیرا : دوست دارم مثل یک زن ایرانی باشم . تخته سیاه به وطن دوستی ، جنگ شیمیایی ، قربانیان مرزها ، پیرها و جوانها و ... می پردازد . فرهنگي 28
591 حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی صبح دیروز در میان استقبال پرشور مردم وارد شهرستان اردبیل شد . رهبر انقلاب در سفر به استان اردبیل به شهرهای مشکین شهر و گرمی م سياسي 2522
592 بقیه از صفحه اول ، می آزارد ! و ازاین رو به جناب گورباچف باید حق داد که این روزها با مرور خاطرات گذشته آهی سرد از سر حسرت و درد بکشد و انگشت ندامت به دندان بگزد و اعتراف سياسي 2005
593 هنر هفتم « ماهنامه سینمایی » ـ سال اول ، شماره 5 ـ نشانی : تهران ، صندوق پستی 7953 ـ 51851 / تلفن : 0420288 فاکس : 2295488 فهرست برخی مطالب : زنده باد سینمای ایران ، اما ... ـ کشف امروز و سينما 4222
594 تیم ملی دوچرخه سواری ایران مقام چهارم آسیا را کسب کرد . در پایان بیستمین دوره رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان و هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا که د ورزشي 4714
595 کارشناسان ایرانی در جریان آخرین مراحل کار مرمت روی قدیمی ترین درفش جهان موسوم به شهداد که از قدمتی 5 هزار ساله برخوردار است ، به روش ساخت این اثر بی نظیر پی بردند . به گ آثار باستاني 2966
596 بیروت ـ ایرنا : با توجه به اصول بنیادینی که پیوسته روند مذاکرات سازش بین فلسطینیها و رژیم صهیونیستی را تهدید می کند ، دولت آمریکا از اواخر سال 1999 میلادی تصمیم گرفت به سياسي 3617
597 مجید انصاری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیروز در جمع خبرنگاران تأکید کرد ، بسیاری از مسائل اقتصادی ، اجتماعی و مطبوعاتی به نوعی با تصمیمها و اقدامهای مدیریت کلا اقتصادي 4776
598 سبز در سبز « ماهنامه بهداشتی ، دارویی و اجتماعی » ـ شماره 42 ـ نشانی : خیابان طالقانی ، نبش سپهبد قره نی ، ساختمان شماره 903 / تلفن : 4883088 / فاکس : 1530088 فهرست برخی مطالب : چرا ف فرهنگي 5461
599 در پایان دومین دوره مسابقه های کشتی فرنگی قهرمانی پیشکسوتان جهان در سال 2000 که در شهر پلودیف بلغارستان جریان داشت ، تیم کشتی فرنگی پیشکسوتان ایران به مقام نایب قهرمان ورزشي 4700
600 سرپرست تیم فوتبال پیروزی گفت : موضوع استخدام استانکو پوکله پوویچ در این باشگاه منتفی است و علی پروین با اختیار تام سکان هدایت تیم پیروزی را عهده دار خواهد بود . محمود ورزشي 322
601 سازمان ملل ـ ایرنا : سازمان ملل اعلام کرد ، برای به نصف رساندن تعداد گرسنگان جهان تا سال 2015 میلادی ، همچنان به تلاش خود ادامه خواهد داد ، اما این برنامه ، پیشرفت لازم ر سياسي 2799
602 واشنگتن ـ ایرنا : در انتخابات آیندهٌ مجلس سنای آمریکا ، ممکن است دموکراتها فاصله خود را با جمهوریخواهان کمتر کنند . روزنامه واشنگتن پست ، در شماره روز دوشنبه خود نوشت سياسي 264
603 بخش اول مقاله زندگینامه استاد دکتر جلال الدین همائی هفته گذشته از نظر خوانندگان گذشت ، امروز بخش دوم آن را پی می گیریم : مرحوم آسید مهدی درچه ای برادر کوچک آسید محمد ب داستاني 5240
604 وقتی شیطان به سرم دست کشید ، گفت : « گوش کن ؛ دیاری که می گویم دیاری است ملال آور در لیبی ، در کنار رود زئیر ، و جایی که در آن نه آرامش است ، نه سکوت . « آب رود بیمارگونه و ز ادبي 1278
605 بقیه از صفحه اول تحت الشعاع پرونده دیگری قرار گرفت . رهامی افزود : رأی دادگاه متهمان کوی هنوز به من به عنوان وکیل دانشجویان رسماً ابلاغ نشده ، حال آنکه رأی باید رسماً ا قضايي 2786
606 تأکید رهبر انقلاب بر ادامه همکاری ایران ، سوریه و لبنان . دکتر علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی رهبر انقلاب عصر سه شنبه با سپهبد امیل لحود رئیس جمهوری لبنان ملاقات و گ سياسي 1614
607 هفته نامهٌ نوین پزشکی ـ فهرست برخی مطالب : سیکلوفسفامید سبب بهبود کارکرد ریوی و افزایش بقای بیماران مبتلا به اسکلرودرمی که الوئولیت دارند ، می شود ـ همه گیرشناسی خطا فرهنگي 4926
608 تیم شمیرانات عنوان نخست مسابقات آمادگی جسمانی پنجمین جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان استان تهران را از آن خود کرد . این تیم با کسب 6 هزار و 26 امتیاز حائز مقام نخست شد و تیم ورزشي 2330
609 یک گورستان تاریخی با قدمتی سه هزار ساله ، که به طور غیرمنتظره در استان کهکیلویه و بویراحمد کشف شد ، باستان شناسان را با حقایق جالبی روبرو کرد . یک گورستان قدیمی به هنگ آثار باستاني 2391
610 سازمان ملل ـ ایرنا : سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد : سالانه پنج میلیون تن در جهان ، در اثر ابتلا به سه بیماری مهلک ایدز ، سل و مالاریا جان خود را از دست می دهند . در بیانی بهداشتي 236
611 عادات ناخواسته ای که در فرزندانمان بروز می کند امری کاملاً معمولی و عادی است . این عادات می تواند شامل جویدن ناخن ، مکیدن انگشت ، لکنت زبان ، تیکها و بسیاری از عادات نا روانشناسي 3531
612 گوشت قرمز کمتر بخورید . مصرف گوشت قرمز احتمال بروز سرطانهای گوارشی از جمله سرطان روده بزرگ ، راست روده ، معده و لوزالمعده را افزایش می دهد . تحقیقات نشان داده است که مص گياهخواري 576
613 اعلام نامزدی محمد خاتمی در هشتمین دوره ریاست جمهوری که روز چهارشنبه در یک اجتماع دانشگاهی از طرف رئیس جمهور انجام گرفت بازتاب گسترده در محافل سیاسی و اجتماعی ایران د سياسي 4968
614 آقای خاتمی رئیس جمهور روز چهارشنبه در دیدار وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری و روسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با وی خبر از حضور در انتخابات آینده ریاست جمهوری داد و با سياسي 6527
615 تیم بسکتبال جوانان ایران روز چهارشنبه در هفتمین و آخرین دیدار خود در رقابتهای بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا در کوالالامپور تیم لبنان را شکست داد و به مقام نهمی این مسا ورزشي 3231
616 از سوی فدراسیون کشتی ، ترکیب تیم کشتی فرنگی جوانان ایران برای شرکت در سومین دوره مسابقه های کشتی قهرمانی جوانان 18 تا 20 سال آسیا در سال 2000 که در هندوستان برگزار می شود ورزشي 211
617 با پیوستن وزرای خارجه ژاپن ، چین و کره جنوبی به وزرای خارجه کشورهای عضو آ . سه . آن در بانکوک ، اولین نشست تاریخی گروه موسوم به آ . سه . آن که گامی به سوی تشکیل یک بلوک منط سياسي 1780
618 تهران ـ واحد مرکزی خبر : پزشکان اسکاتلندی روز سه شنبه اعلام کردند ، افرادی که دچار سکته قلبی شده اند ، به دلیل نداشتن شناخت کافی از علائم سکته ، درمان بیماری را به تأخی پزشكي 1154
619 می گویند قرنها پیش سربازان اتریشی به اوری که یکی از استانهای سوییس است ، حمله کردند و آنجا را تصرف کردند . ترس و غم بر سرزمین زیبای اوری سایه افکند . مردی اتریشی حاکم او داستاني 3178
620 رییس کل دادگستری فارس گفت : پرونده متهمان به جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی برای رسیدگی به اعتراض وکلای مدافع و برخی متهمان ، به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان فارس ار سياسي 1730
621 قوانین نباید به بافت و ساخت کلی وضع موجود لطمه ای وارد بکند . در مقابل انقلاب یعنی تلاش برای دگرگونی بنیادی همه چیز از طریق ایجاد یک جنبش توده ای و تصرف قهرآمیز قدرت تو سياسي 2782
622 تازه های اقتصاد » ماهنامه علمی ، اقتصادی و بانکی « نشانی : تهران ، صندوق پستی 1148 ـ 16765 / تلفن : 2855637 فاکس : 2850457 فهرست برخی مطالب : ایران ، گامهایی برای توسعه ـ کشاورزی و فن فرهنگي 5046
623 تیم اسکی روی چمن ایران در سومین دوره از مسابقات جام جهانی اسکی روی چمن که در پیست اسکی دیزین جریان داشت به مقام سوم دست یافت . تیم ایران با کسب 282 امتیاز بعد از تیمهای ا ورزشي 1263
624 یک فروند هواپیمای نظامی در شیراز سقوط کرد . شیراز ـ ایرنا : یک فروند هواپیمای نظامی ، صبح روز شنبه در پایگاه هوایی شیراز ، سقوط کرد . به گفته منابع آگاه ، علت سقوط این هو حوادث 2298
625 پاریس ـ ایرنا : یاسر عرفات ، روز شنبه برای دیدار با مقامهای فرانسوی وارد پاریس شد . به گزارش منابع خبری فرانسه ، وی در دیداری جداگانه با ژاک شیراک ، رئیس جمهوری و لیونل سياسي 2769
626 # کیش شخصیت در شوروی # کیش شخصیت ستایش بیش از حد از یک فرد و اغراق گوئی درباره نبوغ و رهبری شخصیتی است که بر سر قدرت است . خروشچف رهبر شوروی این اصطلاح را در مورد ژوزف است سياسي 202
627 با تجزیهٌ رسوبهای یخی » نمونه های یخ « استخراج شده از عمق زیر پوستهٌ زمین ، دانشمندان می توانند مسیر تغییر اقلیمی را در هزاران سال پیش رسم کنند . در عکس ، نمونهٌ یخی که محيط زيست 3453
628 پرواز لندن ـ تهران با هواپیماهای خطوط هوایی ملی ایران » ایران ایر « در حدود 5 ساعت و نیم طول کشید . البته این پرواز برای ما بسیار راحت بود ، زیرا ما در قسمت تجاری بودیم و خاطره 1060
629 حسین مظفر ، وزیر آموزش و پرورش ، تمرکززدایی در امور آموزشی و پرورشی را یکی از اصول اساسی این وزارتخانه اعلام کرد و گفت با اجرای آن ، خدمات بیشتری به دانش آموزان و خانو سياسي 4636
630 فدراسیون فوتبال اعلام کرد : تیم فوتبال داخل سالن » فوتسال « جوانان زیر 18 سال ایران در یازدهمین دوره مسابقه های بین المللی جام دایملر کرایسلر در آلمان شرکت خواهد کرد . سياسي 3380
631 با اجرای طرح ساماندهی تپه باستانی هگمتانه از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ، با حمایت استانداری همدان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، برای نخستین بار برج و باروی هگمت سياسي 2741
632 مهاتما گاندی رهبر ملی هندوستان در هند متولد شد . در رشته حقوق از لندن فارغ التحصیل گردید و ابتدا در بمبئی و سپس در افریقای جنوبی به شغل وکالت پرداخت . هدفش از خدمت در اف سياسي 285
633 درباره حکمت خسروانی از منظر سهروردی نوشته است : فلسفه سیاسی ایران پیش از اسلام دارای اهمیت فراوانی است و تاکنون از دیدگاههای مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است . اقتصادي 4274
634 # اطلاعیه بانک تجارت # آغاز برنامه خرید ارز در شعب لندن و پاریس بانک تجارت مشابه بازار آزاد و انتقال سریع وجه آن به حساب مورد نظرتان در داخل کشور یک قدم دیگر در توجه به آگهي 455
635 ایرنا : آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی ، رئیس قوه قضائیه ، روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضائی بار دیگر از قضات کشور خواست که حتی الامکان از حکم زندان دادن پرهیز ک قضايي 2193
636 گورباچف مشابهت سازی میان فضای سیاسی کنونی با سال 60 را بخشی از تهاجم سازماندهی شده علیه رئیس جمهوری دانست وبا رد این تحلیلها ، تأکید کرد : اگر روند اصلاحات به حرکت متعا قضايي 2458
637 محمدرضا رستمی ، معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا گفت : در چهار ماه اخیر 63 هزار تن از اتباع افغانستان ، داوطلبانه ایران مذهبي 4472
638 در ادامه مسابقه های بین المللی مشتزنی جام ریاست جمهوری اندونزی ، تیم ملی مشتزنی ایران عصر روز دوشنبه به 4 پیروزی و دو شکست دیگر دست یافت . در وزن 60 کیلوگرم ، محمد عاشری ورزشي 1431
639 تیم آ . ث . میلان ایتالیا قصد دارد با خرید دیوید بکهام بازیکن انگلیسی تیم منچستریونایتد ، رکورد ارزش خرید بازیکن را در تاریخ فوتبال جهان بشکند . آدریانو گالیانی مدیرعا حوادث 1849
640 هوگو چاوز بار دیگر رئیس جمهور شد . مادرید ـ ایرنا : هوگو چاوز رئیس جمهور فعلی ونزوئلا ، در جریان انتخابات عمومی روز یکشنبه در این کشور ، با کسب اکثریت آرا ، بار دیگر به طنز 2692
641 کورش شیشه گران جزو نقاشانی است که کارش در نگاه نخست متفاوت از کارهای دیگران می نماید . وی متولد 1324 قزوین است و جزو نقاشان نسل سوم نقاشی مدرن ایران . کارهای شیشه گران را هنري 3682
642 هیئت منصفه مدیر مسئول روزنامه آزاد را مستحق تخفیف دانست . هیئت منصفه مطبوعات ، محمدرضا یزدان پناه فدایی ، مدیر مسئول روزنامه آزاد را در پنج مورد اتهام با اکثریت آراء سياسي 4526
643 یک گرمابه تاریخی با قدمت تقریبی حدود 700 سال » مربوط به دورهٌ ایلخانی « هنوز در شهر تاریخی بسطام مورد استفاده اهالی قرار دارد . این گرمابه که یکی از بناهای تاریخی این شه مذهبي 3496
644 نائب رییس فدراسیون اسکی ایران و آسیا گفت : جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد میزبانی خود را برای برپایی مسابقات جام جهانی اسکی روی چمن در سال 2001 به فدراسیون بین المللی اسکی حوادث 3517
645 تهران ـ ایرنا : بر اساس یک پژوهش جدید رفتار صحیح همسر فرد بیماری که به افسردگی دچار شده است ، موثرتر و ارزانتر از به کار بردن دارو برای درمان این بیماری است . به گزارش خ بهداشتي 2447
646 هنگامی که کودکان از دیدن کابوسهای شبانه مکرر شکایت می کنند و یا شبها به علت دیدن خوابهای ترسناک از خواب می پرند والدین نگران می شوند . اما مطالعات محققان نشان می دهد ک روانشناسي 201
647 پترا خبرگزاری رسمی اردن ، گزارش داد ، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در پی دعوت روز چهارشنبه آقای محمد خاتمی رئیس جمهور ایران ، در آینده نزدیک برای نخستین بار از ایران د سياسي 4618
648 سازمان ملل ـ ایرنا : سازمان ملل ، شرکتهای بزرگ سیگارسازی آمریکا را متهم کرد که به طور غیرعلنی ، فعالیتهای ضد استعمال دخانیات این سازمان را خنثی می کنند . در گزارش سازم پزشكي 1818
649 تیم بسکتبال امید ایران در سومین روز از مسابقه های بسکتبال انتخابی امیدهای غرب آسیا مقابل تیم لبنان به پیروزی رسید . در این دیدار که بعد از ظهر روز چهارشنبه در سالن بسک انرژي 2956
650 # مرگ خورشید # خورشید نیز عاقبت مثل ستارگان دیگر ، روزی خواهد مرد . در پنج یا شش میلیون سال آینده ، بحرانی در نیروهای درونی خورشید رخ می دهد که در نتیجه آن ، هیدروژن سطح داستان 1446
651 رئیس جمهور خاتمی که روز شنبه در میان استقبال گرم و پرشور مردم کردستان وارد سنندج شده بود در ورزشگاه ملک نیای این شهر به تجلیل از مردم کردستان پرداخت و گفت : کوه های سرب سياسي 4493
652 تهران ـ ایرنا : در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ، علی اصغر هادی زاده نماینده محلات و دلیجان در قالب تذکر آیین نامه ای خطاب به هیأت رئیسه گفت : شما به موجب ماده آثار باستاني 4054
653 فصل جدید رقابتهای فوتبال دسته اول جام آزادگان عصر روز پنج شنبه آغاز شد و در دیدار افتتاحیه تیمهای فوتبال پیروزی و سایپا در ورزشگاه آزادی تهران به تساوی رضایت دادند . حوادث 3257
654 6 تیم منتخب کشتی آزاد ایران که در مسابقه های بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی » لودز « در لهستان شرکت کرده است ، رقابتهای خود را با پیروزی آغاز کرد . این مسابقه ها با ورزشي 489
655 رم ـ ایرنا : یک فرمانده نظامی امنیتی سابق ایتالیا در اظهارات تکان دهنده ای ، آمریکا و سازمان سیا را متهم کرد که تمام بمب گذاریها و کشتار عمومی در دهه های 60 و 70 میلادی را جدول 3013
656 # ضرورت بازشناسی علی » ع « # # نویسنده : علامه محمدتقی جعفری # به نظر می رسد که تحقیق و بررسی مجدد و مشروح درباره امیرالمومنین » ع « ، در هر دوره ای یک امر ضروری و لازم است . فرهنگي 4044
657 ایرنا : رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی گفت : تقاضای عفو دو نفر از محکومان حادثه 20 تیرماه گذشته دانشگاه تبریز که هم اکنون دوران محکومیت خود را سپری صنعتي 642
658 در این هنگام ، شماری از نمایندگان عمدتاً عضو فراکسیون مشارکت که در میان آنان افرادی چون آرمین ، بورقانی ، موسوی خوئینی و خاتمی به چشم می خوردند از صندلی خویش برخاسته سياسي 4065
659 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : در حال حاضر 88 پروژه برون مرزی به ارزش 1 / 3 میلیارد دلار از سوی شرکتهای ایرانی اجرا یا در حال اجرا می باشد . دکتر محمدمهدی نواب روز سياسي 5519
660 # درخشش ورزشکاران اعزامی ایران در چهاردهمین دوره مسابقه های شنا و شیرجه قهرمانی آسیا ـ پاسیفیک روز یکشنبه نیز ادامه داشت . # چهاردهمین دوره مسابقه های شنا و شیرجه قهرم ورزشي 3313
661 مطالعه روی مجموعه ای مشتمل بر 240 سکه تاریخی دوره ساسانی ، به کسب اطلاعات بیشتر در زمینه زبان پهلوی شد . این سکه ها که بیشتر متعلق به خسرو اول ، خسرو دوم ، قباد ، هرمز چها جدول 3435
662 اشاره : در کوران رقابتهای سیاسی جناحی ، معدود مسائلی وجود دارند که به دلیل اهمیت بالای خود توانسته اند ، توجه افکار عمومی و صاحبنظران را به خود جلب نمایند . مسئله بازگ اجتماعي 4592
663 رهبر انقلاب روز دوشنبه به مناسبت درگذشت عالم مجاهد آیت الله حاج شیخ ابوالحسن شیرازی پیام تسلیتی خطاب به حجت الاسلام والمسلمین واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی صادر کر سياسي 4429
664 به گزارش واحد مرکزی خبر ، سرمدی معاون اروپا ، امریکای وزارت امور خارجه روز دوشنبه گفت پیدایش سه کشور جدید در حوزه دریای خزر ، آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان شرایط ج هنري 4584
665 # شناگران ایران در تایوان صاحب 9 مدال شدند . # تیمهای شنا و شیرجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در چهاردهمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا و اقیانوس آرام به تایوان عزیم ورزشي 3815
666 لندن ـ ایرنا : کارشناسان معتقدند به زودی میزان تأخیر در انتقال اطلاعات از اینترنت تا حد زیادی بالا خواهد رفت ، به نحوی که در اغلب مسیرهای این شبکه اطلاعاتی ، راه بندان جدول 3449
667 شاید به جرأت بتوان گفت که در هیچ کشوری در جهان ، پیوند تاریخ با ادبیات مانند ایران تنگاتنگ ، همه جانبه و وسیع نبوده است . گوئی تاریخ و ادبیات در این سرزمین با یکدیگر عج سياسي 5179
668 ایرنا : در پی احضار آقایان جلایی پور و علوی به شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ، آقای جلایی پور اعلام کرد که صبح روز سه شنبه هر دو به فاصله دو ساعت در این شعبه دادگاه حضور یا سياسي 4655
669 بیژن زنگنه ، وزیر نفت ، روز سه شنبه تأکید کرد که هنگام عقد قراردادهای بین المللی ، باید حساب کار سیاسی را از کار اقتصادی جدا کرد . وزیر نفت در پاسخ به این سؤال که گفته م فرهنگي 3526
670 اشاره : براد شرمن کاندیدای حزب جمهوریخواه آمریکا که تحت حمایت شدید صهیونیستها می باشد ، اخیرا طی سخنرانیش در کنگره آمریکا مواضع خصمانه و اهانت آمیزی را نسبت به دولت و سياسي 1063
671 # کاروان ورزشی ایران 19 شهریور به سیدنی می رود . # نخستین گروه از اعضای کاروان ورزشی ایران به منظور شرکت در بازیهای المپیک سال 2000 سیدنی ، روز 19 شهریورماه آینده عازم این ش اجتماعي 2012
672 # انفجار بمب در مسکو ، 8 کشته بر جای گذاشت . # مسکو ـ ایرنا : انفجار در یک گذرگاه زیرزمینی ، در یکی از میدانهای مرکزی مسکو ، به مرگ دست کم 8 تن انجامید . این انفجار ، عصر روز حوادث 1400
673 به زودی تلسکوپ غول آسای دیگری که قدرت آن بسیار بیشتر از تلسکوپ هابل است ، طراحی و ساخته خواهد شد . به گزارش رویتر از آمریکا ، با سرمایه گذاری دو تن از مردان بسیار ثروتم اجتماعي 3433
674 بچه ها به داستانهای خنده دار بسیار علاقه مند هستند . آنها بسیار تأثیرپذیر هستند به طوری که وقتی برایشان داستان خنده دار تعریف می کنیم از خوشحالی به هیجان می آیند و هنگ تغذيه 2510
675 هیات وزیران بعدازظهر چهارشنبه به ریاست آقای خاتمی تشکیل جلسه داد . در این جلسه هیات وزیران تعدادی از مواد لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و تصویب شد . معافیت مذهبي 1347
676 ضمن تأمین معاش مردم و فراهم کردن زمینه های زندگی شرافتمندانه شهروندان از حقوق و آزادیهای قانونی آنان دفاع می کند . به نظر من تشبیه توسعه سیاسی به توسعه سرکوب طنز تلخ ر تاريخي 2899
677 # نمایندگان فرهنگی ایران در خارج از کشور ، روز چهارشنبه با آقای خاتمی رئیس جمهور دیدار کردند . # به گزارش ایرنا : رئیس جمهوری در این دیدار اظهار داشت : نمایندگی روح و فره سياسي 4990
678 هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا که چهارشنبه شب وارد تهران شد ، صبح پنجشنبه توسط رئیس جمهور خاتمی در مجموعه سعدآباد مورد استقبال رسمی قرار گرفت . در مراسم استقبال رسمی از اقتصادي 310
679 در پی اظهار تمایل تیم پروجیا ، برای در اختیار گرفتن علی کریمی هافبک تیم پیروزی ، وی به اتفاق امیر عابدینی ، مدیرعامل این باشگاه ، مذاکراتی با مقامهای باشگاه پروجیا ان ورزشي 2490
680 # کشف مواد مخدر در تنکابن # با تلاش نیروی انتظامی تنکابن ، سه قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند و 22 کیلو تریاک از آنان کشف شد . با دستگیری دو قاچاقچی در یکی از میادین تنکابن حوادث 684
681 بر اساس آخرین یافته های دانشمندان ، افرادی که به مرض قند مبتلا هستند و روزانه مقادیر زیادی آب می نوشند ، خطر سکته قلبی را در خود کاهش می دهند . به گزارش آسوشیتدپرس از د اجتماعي 2034
682 # سروش نوجوان # ماهنامهٌ سروش نوجوان یک نشریه ادبی ـ هنری است که سیزده سال است برای نوجوانان منتشر می شود . در آخرین شماره این مجله با قصهٌ خنجر چوبی ، سینما را تجربه کن فرهنگي 1225
683 وزیر بازرگانی اعلام کرد : در صورت عدم اقدامات اساسی برای تسهیل در روند صادرات غیر نفتی ، تحقق برنامه صدور 34 میلیارد دلار کالای غیر نفتی در طول برنامه سوم توسعه ، غیر م اقتصادي 2379
684 گابریل بوسکتس آپاریسیو سفیر اسپانیا در تهران پیش از ظهر روز شنبه با آقای مهدی کروبی رئیس مجلس دیدار و گفتگو کرد . در این دیدار کروبی با اشاره به مشترکات تاریخی و فرهنگ سياسي 5034
685 رئیس جمهور خاتمی در ملاقاتی که یاسر عرفات رئیس دولت فلسطین بعدازظهر پنجشنبه با وی انجام داد به فلسطینیان توصیه کرد محکم بایستند چه در این صورت مطمئناً پیروز خواهند ش فلسفي 4340
686 # پهلوانان جوان ایران در آسیا اول شدند . # کشتی گیران ایرانی صاحب 4 مدال طلا و 4 مدال نقره شدند . تیم کشتی فرنگی جوانان نیز 3 طلا و دو نقره گرفت . تیم کشتی آزاد جوانان جمهور حوادث 3769
687 نیویورک ـ ایرنا : برنامه های کمدی شبانه در آمریکا به تدریج کارکردهای سیاسی فزاینده ای در افکار عمومی این کشور پیدا می کنند . سیاستمداران آمریکایی ، برای پیروزی در انت جدول 3246
688 ارزش اقتصادی گاز و مایعات این میدان 4 میلیارد و 700 میلیون دلار برآورد شده است ذخایر این میدان 6 تریلیون و 700 میلیارد مکعب گاز و 82 میلیون بشکه مایعات گازی می باشد . در نام سياسي 2233
689 گرگان ـ شهر باستانی دشت قلعه در استان گلستان ، از آثار به جای مانده دوران اشکانی ، با انجام عملیات ساماندهی برای بازدید گردشگران آماده شد . جبرئیل نوکنده سرپرست هیأت اجتماعي 4166
690 تیم کشتی فرنگی جوانان ایران ، در پایان سومین دوره مسابقه های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان 18 تا 20 سال آسیا در سال 2000 که در ورزشگاه ایندیرا گاندی شهر دهلی نو ، پایتخت هند ج سياسي 3043
691 کاوش در تپه قالایچی بوکان در استان آذربایجان غربی که با قدمتی 2700 ساله به عنوان مرکز استقرار اقوام مانا شناخته شده است ، برای سومین بار آغاز شد . به گفته بهمن کارگر ، سر جدول 3552
692 # معجزه آسیای شرقی » گزارش تحقیقاتی بانک جهانی « مترجم : دکتر محمدتقی بانکی ، ناشر : انتشارات سروش ، چاپ اول ، 1379 ، 446 صفحه ـ 24000 ریال . # معجزه آسیای شرقی عنوان کتاب جدیدی سياسي 3954
693 حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر لزوم همبستگی و وحدت نظر کشورهای اسلامی در مقطع حساس کنونی در قبال مسئله فلسطین تأکید کرد . به گزارش اداره سياسي 2187
694 دیروز مراسم غبارروبی مرقد مطهر حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب انجام شد . در این مراسم معنوی که همراه با طنین دلنشین آیات اقتصادي 4414
695 مهندس محمدرضا باقری افزود : این اعتبار از محل بودجه استانی برای چند طرح عمرانی شامل ایجاد فضای سبز ، سیل بند ، بهبود معابر ، زیرسازی ، جدول گذاری ، آسفالت خیابانها ، ت فرهنگي 3361
696 مسابقه های مشتزنی قهرمانی ایران که با شرکت 174 مشتزن در قالب 27 تیم در خرم آباد جریان داشت ، دوشنبه شب با قهرمانی تیم لرستان به پایان رسید . پس از تیم لرستان که با کسب 52 ام سياسي 3377
697 نیویورک ـ ایرنا : اختلاف ناچیز دو رقیب عمده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در نظرخواهیها ، نقش رقبای دیگر را حائز اهمیت کرده است . در حالی که انتخاب ریاست جمهوری سال 2 جدول 3083
698 کاست جدیدی شامل قطعاتی از بداهه نوازی سه تار و تنبک در دستگاه راست پنجگاه و یکی از سخنرانیهای دکتر حسین الهی قمشه ای در لندن ، به تازگی با نام ماوراءالنهر از سوی انتشا سينما 1650
699 مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان گفت : هموطنان مقیم خارج از کشور تاکنون افزون بر 10 میلیارد ریال برای توسعه فضاهای آموزشی اصفهان کمک کرده اند . محمدحسین سجاد ، عصر روز سياسي 4106
700 قم ـ کار بازسازی و مرمت آتشکده نویس در یکی از مناطق روستایی قم به تازگی به پایان رسید . به گزارش ایرنا ، برای مرمت و بازسازی این بنای تاریخی بیش از 50 میلیون ریال ، هزینه هنري 3961
701 # صنام تهران تیم ملی والیبال مصر را هم شکست داد . # تیم والیبال صنام تهران که به نمایندگی از ایران در مسابقه های بین المللی جام امیر قطر شرکت کرده است ، روز چهارشنبه در د اجتماعي 4295
702 # افاضات فدوی # از آن جا که اخیرا" تعداد طرفداران اصلاحات یا همان اصلاح طلبان زیاد شده و بیم آن می رود که بیشتر هم بشود فدوی پیشنهاد می کند برای جلوگیری از ابهام ، هر کدا جدول 3303
703 # طرح و لایحه مهم در دستور این هفته مجلس # بررسی کلیات طرح ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در دستور کار جلسات علنی این هفته مجلس شورای اس سياسي 1125
704 مهدی کروبی رئیس مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس به اظهارات اخیر آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران واکنش نشان داد و گفت : نمایندگان می توانند در اقتصادي 5112
705 # زندان قصر به خارج از تهران منتقل می شود . # زندان قصر ، زندان بزرگ و قدیمی تهران که سالهاست در مرکز شهر قرار گرفته به خارج از تهران انتقال می یابد . این خبر در نشست شورا مذهبي 3426
706 # فوتبال باشگاه های آلمان # دیدار تیمهای بروسیا دورتموند با انرژی کوتبوس در آغاز هفته دوم مسابقه های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های آلمان » بوندسلیگا « به سود تیم نجوم 3559
707 # بینی مصنوعی می سازند . # تهران ـ واحد مرکزی خبر : پژوهشگران می گویند با استفاده از مواد رنگی خاصی که در مجاورت مواد شیمیایی تغییر رنگ می دهد ، نوعی بینی مصنوعی طراحی کر جدول 2599
708 تصور استفاده از آهن ، آلومینیوم و برخی از فلزات دیگر ، » در ساخت کشتی نوح « در زمانی که گمان می رود بشر از زندگی ساده ای برخوردار بوده ، بسیار عجیب است . آرتورسی کلارک ، هنري 3682
709 نخستین دانشجوی دکترای فیزیک دریا از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد موفق به اخذ درجه دکترا در این رشته شد . مسعود ترابی آزاد ، نخستین دانش آموخته دکترای فیزیک دریا د سياسي 5080
710 تبریز ـ چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران با حضور بیش از 700 تن از صاحبنظران و استادان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از هشتم شهریور به مدت سه روز در دانشگاه تبری سينما 3890
711 شمشیربازان ایرانی در ادامه مسابقه های شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در هنگ کنگ به دو مدال ـ یک طلا و یک برنز ـ دست یافتند . مدالهای طلا و برنز ایران را مجتب پزشكي 3432
712 # هیپنوتیزم و اختلالات مغزی # تهران ـ ایرنا : پژوهشگران می گویند ، بیمارانی که هیپنوتیزم می شوند ، اغلب درد را احساس نمی کنند ، زیرا این شیوه معالجه فرآیندهای ارتباطات جدول 2857
713 از فرهنگ تعاریف زیادی شده است . نسبتاً جامعترین آن عبارت است از خط مشی رفتاری و ارزشهای اجتماعی که به صورت مجموعه ای از نمادهای منسجم ، اشتراکی ، تعهدی و فراگرفته متجل اجتماعي 3978
714 رئیس جمهور : قانون اساسی باید مبنای وفاق ملی باشد مواردی را که به نظرم می آمد قانون اساسی نقض می شود در جزواتی به مجلس و مقام معظم رهبری دادم دوگانگی در نحوهٌ برخورد با سياسي 2155
715 از زمانی که قتلهای زنجیره ای به سازمان قضائی نیروهای مسلح واگذار شد ، دیگر هیأتی از ریاست جمهوری در جریانها دخالت نداشت . بنده بیشترین کاری که در این مدت کردم واقعاً ک سياسي 6423
716 وزیر صنایع در آستانه هفته دولت اعلام کرد : 341 طرح صنعتی با 1400 میلیارد ریال و 181 / 5 میلیون دلار سرمایه گذاری در سطح کشور در هفته دولت راه اندازی می شود . غلامرضا شافعی روز سياسي 3983
717 مدیرعامل سازمان آب منطقه ای فارس ، بوشهر ، کهکیلویه و بویراحمد گفت : 9 طرح توسعه آب و خاک با 21 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این منطقه آماده بهره برداری در هفته دولت است فرهنگي 5083
718 تهران ـ واحد مرکزی خبر : انتقاد روزنامه ها و دیگر رسانه های گروهی روسیه از ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور و مقامهای بلندپایه ارتش و نیروی دریایی این کشور ، هر روز ابعاد گ جدول 2949
719 محسن امین زاده معاون وزیر امور خارجه در ملاقات سه شنبه شب با نجدت سزر رئیس جمهور ترکیه پیام آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران را تسلیم وی کرد . رئیس جمهور ت اقتصادي 4489
720 آقای خاتمی رئیس جمهور به مناسبت هفته دولت در یک مصاحبه رادیوتلویزیونی شرکت و درباره مسائل گوناگون سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی صحبت کرد و به سئوالات مختلفی پاس هنري 5487
721 تیم والیبال جوانان ایران در عین شایستگی مقابل تیم ژاپن در چارچوب مسابقه های والیبال قهرمانی جوانان آسیا شکست را پذیرا شد . در این دیدار که برای کسب سرگروهی و در دور دو اجتماعي 2893
722 # احکام شرعی زندگی خارج از کشور # بسیاری از هموطنان ارجمند که به دلائل شغلی و تحصیلی و نظایر آن در خارج از مرزهای میهن زندگی می کنند ، غالباً در خصوص مسائل شرعی و احکام سياسي 6476
723 # رئیس جمهور ، دانشجویان و دانشگاهیان را به مقابله با خشونت گرایی فراخواند . # رئیس جمهور خاتمی در پیامی به نشست سراسری اردوی سیاسی ـ فرهنگی اتحادیه انجمن اسلامی دانشج سياسي 1946
724 مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب اعلام کرد : تولید نفت خام کشور در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 472 هزار بشکه افزایش می یابد . مهندس حسین شهاب الدین دیروز گفت : بخشی از سياسي 4267
725 اصفهان ـ استاندار اصفهان گفت : عملیات اجرایی مترو شهر اصفهان پنجم شهریورماه امسال با حضور وزیر کشور آغاز می شود . جعفر موسوی در جمع خبرنگاران گفت : این طرح پس از هشت سا اقتصادي 4064
726 # استقلال امروز در حافظیه مسابقه می دهد . # مسابقه تیمهای برق شیراز و استقلال تهران از هفته چهارم جام آزادگان روز جمعه چهارم شهریورماه برگزار می شود . این مسابقه ساعت 17 اقتصادي 4290
727 افرادی را که به طور جدی به خودکشی فکر می کنند ، می توان از طریق بررسی تن صدایشان شناخت . مجله علمی نیوساینتیست بریتانیا گزارش داد که صدای افراد به واسطه تفاوتهای ظریف پزشكي 3133
728 !!! می رسد از کوچه صدای اذان ، پنجره هست و من و یک آسمان ، پنجره هست و من و راهی ز نور ، می رسد آهسته صدایی ز دور ، چادری از سبزه به سر می کنم ، بازهم از خانه گذر می کنم ، می طنز 985
729 لایحه معافیت کارمندان با حقوق زیر یکصد هزار تومان و افزایش فوق العاده شغل کارمندان از 51 به 52 درصد تصویب شد . نیروهای انسانی کارآمد در تصمیم سازیها بیش از پیش باید حضور سياسي 2576
730 آیت الله جوادی آملی استاد حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان به منظور شرکت در همایش هزاره رهبران ادیان و مذاهب جهان در سازمان ملل بعدازظهر جمعه به وقت محلی وارد نیویورک سياسي 5039
731 شاهرود ـ کنفرانس جهانی فیزیک 79 و پنجمین همایش دانشجویی فیزیک ایران ، روز یکشنبه با حضور جمع کثیری از اندیشمندان ، استادان ، پژوهشگران و دانشجویان فیزیک با پیام دکتر آگهي 4622
732 با کسب چهار مدال طلا ، دو نقره و یک برنز تیم کاراته ایران ، جام قهرمانی آسیا را کسب کرد . فدراسیون کاراته اعلام کرد : تیم کاراته جوانان ایران عنوان نخست پنجمین دوره مسا باستان شناسي 3338
733 لندن ـ ایرنا : دانشگاه کیمبریج قصد دارد با پرداخت شش میلیون و 370 هزار پوند ، تعدادی از دست نوشته های علمی و نامه های نیوتن را که تاریخ تحریر برخی از آنها به سال 1666 بازمی فهرست منابع 2532
734 مسئله اصلی که ذهن شهروندان روسیه و غرب را به خود مشغول کرده ، این است که آیا نهادهای ضعیف دمکراتیک روسیه مانند طبقه بازرگان ، مطبوعات آزاد و احزاب این کشور که از تولد سياسي 4059
735 # پیام رهبر انقلاب به رهبران ادیان و مذاهب جهان # # رئیس مجلس : ایران 4 مسئله را در اجلاس هزاره سوم رؤسای مجالس جهان مطرح می کند . # # رهبر انقلاب از زحمات و تلاشهای مجموعه سياسي 2739
736 # تعرض به اتوبوسهای حامل دانشجویان در بروجرد # بروجرد ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : تعدادی از اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور دفتر تحکیم مذهبي 4242
737 # بررسی سرمایه گذاری # یک هیأت نه نفره از ایرانیان مقیم آمریکا ، با هدف بررسی امکان سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی و تولیدی در قشم ، روز یکشنبه وارد این جزیره شدند . مس سياسي 3691
738 تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین رده بندی کشورهای آسیایی در صدر فوتبال این قاره پهناور قرار گرفت . کنفدراسیون فوتبال آسیا در تازه ترین شماره ماهنامه ف حوادث 2060
739 واشنگتن ـ ایرنا : تحقیقات جدید نشان داده است که تغییراتی که از طریق مهندسی ژنتیک در بذرهای کشاورزی داده می شود ، ممکن است نسل برخی حیوانات را با مخاطره مواجه کند . پژوه جدول 2875
740 سعی کرده ام مطالب دشوار مثنوی را با قلمی روشن و به دور از ابهام و کلی گویی بیان کنم ، و در حد بضاعت ناچیز علمی خود آراء شارحان قدیم و جدید را به محک نقد زده ام . # دیباچه د ادبي 2255
741 بحران استان لرستان در جلسه روز سه شنبه شورای امنیت کشور بررسی شد . به گزارش روابط عمومی وزارت کشور ، در پی بروز بحران در استان لرستان شورای امنیت کشور با حضور مسئولین سياسي 4766
742 ملاقاتهای رئیس مجلس ایران با رؤسای مجالس کشورهای مختلف : کروبی با کوفی عنان ملاقات می کند آقای کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس رؤسای مجالس کشورهای سياسي 3650
743 # تیم فوتبال نوجوانان ایران راهی ویتنـام شد . # تیم فوتبال نوجوانان ایران برای شرکت در مرحله پایانی نهمین دوره مسابقه های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا ، صبح روز سه شنب آموزشي 2274
744 لندن ـ ایرنا : تصاویر روشن و واضحی که از نحوه عمل کارخانه های پروتئین سازی درون سلولها تهیه شده است ، سرنخهای تازه ای در خصوص منشأ حیات و چگونگی مقابله با باکتریها و وی پزشكي 2210
745 نفس والاترین و برترین احساسی است که یک انسان می تواند داشته باشد و ضعف آن بزرگترین خطری است که می تواند آینده شغلی و اجتماعی و شخصیتی یک انسان را تهدید کند . یک فرد با ع پزشكي 3815
746 آقای خاتمی رئیس جمهور در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با بیان این که انقلاب اسلامی به حضور استیلاگرانه بعضی قدرتها در این منطقه از جهان پایان داد و به صورت الگویی بر سياسي 2512
747 # بقیه از صفحه اول # # سخنانی هشداردهنده # برگزاری اجلاس مجلس خبرگان و واقعه ناآرامی در خرم آباد از جمله موضوعاتی است که در تحلیل سیاسی هفته ، روزنامه جمهوری اسلامی به آ سياسي 2661
748 علی یونسی وزیر اطلاعات روز چهارشنبه به مناسبت هفته دولت در گفتگویی با خبرنگاران از فعالیتهای این وزارتخانه در سالهای گذشته و وضع حال آن سخن گفت و درباره مسائل روز به هنري 4797
749 تهران ـ واحد مرکزی خبر : به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی ، یک دادگاه در آلمان ، رأی نهایی خود را دربارهٌ سه آلمانی متهم به قتل یک موزامبیکی صادر کرد . این دادگاه ، این س ورزشي 1763
750 تهران ـ واحد مرکزی خبر : رهبران بیش از 160 کشور ، از هفته آینده به مدت سه روز به منظور تعیین مسیر سازمان ملل متحد در قرن بیست و یکم ، در نیویورک گرد هم می آیند . به گزارش رو پزشكي 2497
751 سازمان صنایع ملی ایران ، 785 میلیارد ریال سهام واگذار کرد برای تحقق اهداف خصوصی سازی ، سازمان صنایع ملی ایران در جریان اجرای دومین برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فره قضايي 3774
752 تهران ـ ایرنا : آیت الله هاشمی رفسنجانی خطیب جمعه تهران در خطبه دوم نماز ، اجلاس چهارم مجلس خبرگان رهبری را بسیار مهم توصیف و ابراز امیدواری کرد نتایج این اجلاس برای ت عمراني 4583
753 دیدار دوستانه فوتبال دو تیم ایران و اتریش در ورزشگاه ارنست هاپل وین شامگاه جمعه با شکست سنگین ایران خاتمه یافت . در این دیدار تیم ملی اتریش با نتیجه 5 بر یک پیروز میدان ورزشي 3769
754 پژوهشگران یک مؤسسه تحقیقاتی شهر پاسادنا ـ واقع در ایالت کالیفرنیا ـ موفق به اختراع ابزار خاصی شده اند که با کمک آن ، می توانند نقش اقیانوسهای قطبی در وضعیت آب وهوایی سياسي 2481
755 گفتگوی تمدنها ترکیب مفهومی معناداری است . مفهوم گفتگو به سادگی قابل ادراک است و مفهوم تمدن نیز از طریق محور قرار دادن ذهن در مقابل عین و مشاهده دستاوردهای زندگی جمعی ادبي 4620
756 آقای خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه در اجلاس ویژه گفتگوی تمدنها ، گفت : سرمشق گفتگوی تمدنها و فرهنگها اگر از منظر اخلاقی مورد ملاحظه قرار گیرد ، درواقع دع فلسفي 3363
757 ردوا الحجر من حیث جاء ، فان الشر لا یدفعه الا الشر . هر سنگ دشمن را از همان نقطه پرتاب پاسخ دهید که شر را جز شر پاسخگویی نیاید . همایش گفتگوی تمدنها صبح سه شنبه به وقت نی فرهنگي 1433
758 دیدار تیمهای فوتبال استقلال و سایپا در چهارچوب مسابقه های فوتبال دسته اول باشگاههای ایران » جام آزادگان « با نتیجه مساوی خاتمه یافت . این دیدار که بعدازظهر روز سه شنب محيط زيست 4076
759 # خانواده تگزاسی در محاصره پلیس آمریکا # واشنگتن ـ ایرنا : یک خانواده تگزاسی که خود را میلیشیای مبارزه با ظلم و فساد در آمریکا می خواند ، از شش هفته پیش تا کنون ، در محاص بهداشتي 2203
760 بهترین و طبیعی ترین راه برای یادگیری کودکانمان ، بازی کردن است . بازی موقعیتی لذت بخش برای کودک فراهم می کند و باعث می شود که کودک ما با لذت بیاموزد . حال چه کنیم که این ادبي 3208
761 آقای توماس کلستیل رئیس جمهوری اتریش روز چهارشنبه در محل دیدارهای رئیس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با آقای خاتمی دیدار کرد . رئیس جمهوری اسلامی ایران در ای سياسي 3962
762 معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی نسبت به گسترش همکاری ایران و آلمان در صنایع پتروشیمی ابراز امیدواری کرد . مهندس محمدرضا نعمت زاده روز چهارشنبه در مراسم امضای قرارداد فرهنگي 3146
763 # سخنگوی وزارت امور خارجه ، ادعاهای آمریکا را بی اساس خواند . # حمیدرضا آصفی ، سخنگوی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه ادعاهای وزارت امور خارجه آمریکا در قالب گزارش سالان سياسي 179
764 خبرهای این رویداد بزرگ ورزشی را تا پایان این مسابقات در این ستون خواهید خواند . # مسئولان کاروان ورزشی ایران عازم سیدنی شدند . # سه تن از مسئولان کاروان ورزشی ایران ، سه سياسي 3205
765 سازمان ملل ـ ایرنا : یاسر عرفات ، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین اعلام کرد ، این سازمان در چند روز آینده درباره اعلام استقلال فلسطین که اسرائیل و برخی کشورهای غربی ، خوا طنز 2238
766 !!! من دانه شدم ، خاک مرا پنهان کرد ، تو قطره شدی ابر تو را باران کرد ، من تشنه شدم تو نم نمک باریدی ، من سبز شدم تا تو مرا بوسیدی ، من پر شدم از جوانه جانم دادی ، من غنچه شد اطلاعات عمومي 1233
767 # داستان کوتاه قصه شب یلدا # # سنبل پویان # امشب شب یلداست . از صبح زود همه آمده اند خانه خانم جان ، مثل هر سال شب یلدا . خاله ها ، دخترخاله ها ، دختردایی ها ، پسرعمه ها همه اجتماعي 862
768 # خجالتی ، پرتلاش ، کم جرئت # # گفت وگو با کوین واتلی ، بازیگر نقش گروهبان لوئیس در مجموعه « بازرس مورس » # کوین واتلی از هنرپیشه های مشهور تلویزیون انگلستان است که به خص هنري 1320
769 به مناسبت گرامیداشت یکصدمین سال ولادت حضرت امام خمینی » ره « و ولادت حضرت فاطمه زهرا » س « ، گردهمائی با شرکت مسئولین ادارات شهرستان تکاب و بخش تخت سلیمان و روحانیون و مواد مخدر 5418
770 تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : جان هاوارد ، نخست وزیر استرالیا ، از نتایج همه پرسی روز شنبه گذشته این کشور ، استقبال کرد . به گزارش رادیو امان ، طبق نتایج این همه پرس سياسي 5642
771 # سرعت ، حرکت به سمت دیوار # # یادداشتی بر مراسم اهدای جایزه در جشن سالگرد تاسیس شبکه تلویزیونی تهران # # غزاله یکتا # پرده ها کنار می روند . دوربینهای مختلف همچون شوهای ز اجتماعي 1209
772 # ایستگاه فروش آخر # # هرولد پینتر # نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس صاحب سبک انگلیسی است که بخصوص در نگارش گفت وگو تبحر خاصی دارد . مارتین اسلین منتقد هم وطن وی ، گفت وگو هنري 2072
773 # # اشاره » حدیث ولایت « ، منادی فرهنگ انقلاب و میراث مکتوب ملت است ؛ خطوط اساسی سازمانها و نهادهای اجتماعی را تعیین می کند ؛ شعله به راه و رسم زندگی می افکند ؛ مخاطرات ر فرهنگي 5762
774 # # جمهوری اسلامی ، با آینده ی حوزه پیوند دارد . # اصلاح و قوت حوزه ، به بقا و اقتدار نظام می انجامد و ادامه ی کلیشه ها و سنتهای موجود در حوزه ، به ضعف و یا زوال سیستم منتهی مذهبي 6517
775 # # من فکر می کنم که شما در این جا ، یک چیز خوب و یک هدف متمایز از آن دو هدف ، در ذهنتان هست که شاید تحدید هم شده باشد . من عرض می کنم ، اگر تحدید نشده ، دقیقاً بشود حتی روی ک سياسي 10313
776 # # جوانی طلبه ، جوانی نجیبی است . # نوآوری جوان ، گستاخی جوان ، ابتکار جوان ، بسیاری از قیود را نپذیرفتن - که در روحیه ی جوان هست - در طلبه هست و همه ی اینها مثبت است ؛ اما مذهبي 8801
777 # # مردمی بودن حوزه و روحانیت ، شریک درد و رنج توده های مردم بود ؛ با آنان می زیست و در کنار آنان قرار می گرفت ؛ درد ایشان را ، رنج خود می دانست و دل می سوزاند ؛ در کنار سرش مذهبي 7001
778 # # فصل دوم ، حوزه و قیام امام ) ره ( ، گفتار اول : حوزه و نهضت ، گفتار دوم : حوزه و انقلاب ، گفتار سوم : حوزه و دفاع مقدس . گفتار اول : حوزه و نهضت ، قیام امام ، به درستی نهضت ر سياسي 7403
779 # # اگر تداوم انقلاب ، به تداوم تلاش انقلابی بستگی دارد ، بخش عمده یی از این تلاش انقلابی و اسلامی ، بر دوش همان کسانی است که از اول هم حرکت انقلابی اسلامی را شروع کردند مذهبي 7315
780 # # این حالت صفا و معنویت جبهه ، برای ما خیلی لازم است ؛ قدری به آن جا برویم . آن جا ، مرز و خط فاصل دنیا و آخرت است . این طرف ما ، دنیا با همه ی زر و زیورهایی است که ماها را ج مذهبي 7832
781 # # ... یک جبهه بندی عظیم فرهنگی که با سیاست و صنعت و پول و انواع و اقسام پشتوانه ها همراه است ، مثل سیلی راه افتاده ، تا با ما بجنگد . جنگ هم جنگ نظامی نیست . بسیج عمومی هم د سياسي 9211
782 # # این شیوه ی جدیدی که می خواهیم طراحی کنیم ، باید چه کاره باشد ؟ اصلاً تکلیفش چیست ؟ تکلیفش این است که درس خواندن ، ما را ، به سمت نیازهای یک جامعه ی اسلامی - نه در سطح ا سياسي 8102
783 # # اگرچه درس خواندن و آشنایی به معارف و خودسازی و پرداختن به درون و باطن خود ، یکی از فرایض مهم ، بلکه مهمترین فرایض است ؛ اما این فریضه ی مهم ، نبایستی ما را از جریانات سياسي 8004
784 # # مقام معظم رهبری ، در سخنان مختلف ، به شبهه زدایی پرداخته اند و تردیدافکنی مغرضان و یا جاهلان را در جدایی حوزه از سیاست ، پاسخ گفته اند . از جمله : امروز ، عده یی پافشا سياسي 8392
785 # روزی اینجا شاید کاروانسرایی بود . # # یادداشتی بر مجموعه تلویزیونی « هتل » صغری آقااحمدی # 1 - از کاروانسرا تا هتل در گذشته : در عصر ماقبل رسانه ها و عصر ماقبل ارتباطات ، هنري 1390
786 # تنها صداست که می ماند . # # مجری ؛ تلفیقی از هنر ، احساس و تکنیک # # گفت وگو با شعله قهرمانی ، گوینده رادیو # شعله قهرمانی فعالیت خود را از سال 1367 در صداوسیمای مرکز یاسوج ، هنري 1125
787 # نقد خوانندگان # # تولدت مبارک : شهرام حامدی نژاد - تهران # به سلامتی و خوشی پنجمین سالگرد تولد شبکه تهران نیز فرارسید . با توجه به اعلام پرزرق وبرق جناب شهریاری مبنی بر فرهنگي 1651
788 دومین ایالت بزرگ اندونزی در آستانه تحولات جدیدی قرار گرفته و احتمال دارد سناریوی تی مور شرقی این بار در آچه تکرار شود . اعتراضات وسیع و گسترده مردم آچه طی هفته گذشته ع سياسي 1003
789 # کمیته سه جانبه چین ، هند و روسیه اعلام کرد که ایجاد ارتباط زمینی بین آسیا و اروپا که بخشهای شرقی آسیا را به سواحل غربی اروپا متصل می سازد ، برای این سه کشور اهمیت فوق سياسي 861
790 درحالی که بسیاری از کشورها یا فاقد ذخائر آبزیان هستند و یا از این نظر در مضیفه اند ، کشور ما با در اختیار داشتن حجم قابل توجهی از ذخائر یاد شده ، از نظر مصرف سرانه ماهی آگهي 2749
791 سرویس سیاسی : مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دیروز خود ، سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران در بخش معادن را تصویب کرد . به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت ، در این جلس آگهي 2080
792 سرویس سیاسی : دکتر زهرا مصطفوی روز پنج شنبه در حرم مطهر امام خمینی » ره « گفت : امام خمینی » ره « دین را به دانشگاه و سیاست را به حوزه وارد کرد . دختر امام » ره « که در هشتم نظامي 2267
793 اوایلی که امام در نجف بودند یک نفر استخدام شده بود برای این که در منزل آقا چای بدهد . وضع لباسش یک قدری پاک و تمیز نبود ـ پاره پاره و کثیف بود ـ مرحوم حاج آقا مصطفی به من حوادث 4786
794 # مهاجمان که یک گروه از دانشجویان ناراضی میانمار هستند ، خواستار یک هلی کوپتر شده اند و قصد دارند با گروگانهایشان به مرز تایلند و میانمار بروند . # بانکوک ـ خبرگزاریها آگهي 4776
795 یکی از بچه ها یقه یکی از آنها را گرفت و گفت : شما کی هستید ؟ گفت انا ایرانی ، من ایرانی ام . مهدی هم کلاش خود را بالا آورد و گذاشت زیر چانه او و گفت : انا عزراییل . نعمت رو ک ادبي 5164
796 # اتحاد کلمه و اتحاد دلها # پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه نماز جمعه دیروز به همه گروههای سیاسی ، به مردم و به تمامی کسانی که اصل انقلاب و جمهوری اسلامی را قبول دا آگهي 5421
797 افزایش میزان بهره برداری از صنایع موجود ، توجه به بهبود کیفیت و افزایش تولید محصولات سبب ارتقاء توان رقابتی واحدهای تولیدی و به دست آوردن سهم بیشتری از بازارهای خارج اقتصادي 4752
798 # بقیه از صفحه دوم # با هر شرایطی و با هر خصوصیاتی ، به حاکمیت مطلق خودشان قبول بکنند ؛ نه معیاری ، نه علمی ، نه تقوایی ، نه عقلی ، هیچ چیز ملاک نباشد ! چنین رژیمی را در ای آگهي 4188
799 آنچه از نظر می گذرد مصاحبه منتشرنشده ای است از نوام چامسکی که دانشگاه آزاد لندن با وی پیرامون مسائل مختلف از جمله سیاستهای آمریکا پس از جنگ دوم جهانی به گفتگو پرداخته سياسي 3506
800 توافقنامه شرم الشیخ نمی تواند صلحی جامع و عادلانه را برای ملت فلسطین به ارمغان آورد . امضای توافقنامه شرم الشیخ ، این تصور نادرست را ایجاد کرده ، که در روند مذاکرات صل سياسي 3542
801 یک روزنامه آمریکایی در سرمقاله خود با اشاره به انتخابات پارلمانی هند ، تلویحا هشدار می دهد که چنانچه آمریکا از جناح خانم سونیا گاندی حمایت نکند ، تمام منطقه دچار درد سياسي 1584
802 امر به معروف و نهی از منکر بر همه ملت واجب است . اگر یک خلاف یکی کرد باید او را نهی بکنید ، باید بازدارید او را از این کار و اگر چنانچه یک آدمی در یک پادگانی یک عملی کرد ک سياسي 3330
803 تهران ـ واحد مرکزی خبر : پژوهشگران دانشگاه کلرادو در امریکا اعلام کرده اند که میزان آسیب پذیری مردان در برابر ضربات روحی و جسمی بیش از زنان است و احتمال ابتلا به بیمار پزشكي 1942
804 در ماجرای هملتون علاوه بر تعدادی نماینده و وزیر حتی شخص نخست وزیر وقت نیز به نحوی در این ماجرا سهمی داشتند و آقای گریر اعتراف کرده بود که از سال 1979 به حزب محافظه کار کم خاطره 2846
805 # سند شماره 72 ، تاریخ دریافت نامه : 5 فوریه سال 1943 ، مسکو ، عالی جناب ژوزف استالین ، فرمانده کل نیروهای مسلح اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی # من به عنوان فرمانده کل نیروه اقتصادي 2824
806 # " نصف کشتی ؟ ـ نصف دریا " ! نویسنده : محمدرضا کاتب ، چاپ اول ، 1377 ، ناشر : نشر کوثر ، 54 صفحه ـ 3500 ریال # این کتاب ، داستانی کوتاه برای بزرگسالان است . ظاهر کتاب و نقاشیهای آن فرهنگي 2909
807 تا آنجایی که من شاهد انتخابات در ایران بودم ، از زمان قبل از رضا شاه ، سالهای طولانی که شاهد بودم انتخابات را ، انتخاب آزاد در ایران نبود . منتها انتخابات یک وقت با زور سياسي 3208
808 سرویس سیاسی : همایش بین المللی تببین انقلاب اسلامی ، روز شنبه با سخنان آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز به کار کرد . آقای خاتمی در سخنان آغاز آگهي 4576
809 # شبه نظامیان مخالف استقلال تی مور شرقی برای جنگ با نیروهای سازمان ملل آماده شدند . # تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : درحالی که نیروهای حافظ صلح بین المللی به منظور بر سياسي 4335
810 # در دیدار سفیر لهستان با شهردار بندرانزلی ، موضوع خواهرخواندگی انزلی با یکی از شهرهای لهستان مطرح شد . # بندرانزلی ـ خبرنگار اطلاعات : موضوع خواهرخواندگی بندرانزلی ب ورزشي 5807
811 تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : سخنان مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران بازتاب گسترده ای در رسانه های خارجی داشت . رادیو » بی بی سی « در همین رابطه در برنامه هنري 5800
812 سازمان عربی توسعه کشاورزی اعلام کرد ، نیمی از منابع آبی جهان عرب هدر می رود . ارزش صادرات سوریه به آمریکا از 48 میلیون دلار در سال قبل به 53 میلیون دلار در سال جاری افزای اجتماعي 2955
813 به نظر من مهمترین پیامهایی که انسانها با یکدیگر تبادل می کنند به یکی از سه صورت است : دوستت دارم ، اهمیتی ندارد و نتیجتاً . از عبارتهای مفید دیگر جمله " من آنجا خواهم بو محيط زيست 2407
814 25 سال از آرامش شکننده و مذاکرات بی فایده برای حل مشکل قبرس می گذرد . آنچه در زیر می آید ، رویدادهای جزیره قبرس در مدت یاد شده است . 1974 ـ اسقف ماکاریوس رئیس جمهور قبرس از سياسي 1549
815 علل نهضت جنبش مشروطه بر ضد رژیم بود ، البته با قبول داشتن رژیم ، عدالت می خواسته اند ایجاد کنند . شما تاریخ انقلاب مشروطه را بخوانید و ببینید در انقلاب مشروطه چه بساطی سياسي 2921
816 تهران ـ واحد مرکزی خبر : از بین رفتن تنوع زیستی ، تهدیدی برای تغذیه و سلامتی مردم جهان است و فن آوریهای زیست محیطی ، از دست رفتن تنوع ژنتیکی گیاهان را جبران نمی کنند . ب پزشكي 1407
817 # سند شماره 75 ، نامه بسیار محرمانه و خصوصی استالین نخست وزیر به روزولت رئیس جمهور ، 12 فوریه # من از چرچیل نامه ای که حاوی اطلاعات تکمیلی درباره تصمیمات متخذه به وسیله ج فرهنگي 2854
818 # سیاست خارجی » ویژه اروپا « # فصلنامه سیاست خارجی » سال سیزدهم ، تابستان 1378 « منتشر شد . این شماره فصلنامه سیاست خارجی ویژه اروپاست و مطالب آن در دو بخش مقاله ها و تحلیل فرهنگي 1395
819 # کنگره بزرگداشت نی ریزی برگزار می شود . # کنگره بزرگداشت فضل بن حاتم نی ریزی ، ریاضی دان ، منجم و اخترشناس ایرانی روزهای 28 و 29 مهر ماه از سوی فرمانداری نی ریز با همکاری آگهي 1916
820 # سخنی در آغاز # آن چشم بیدار ، آن قلب همیشه در تپش و التهاب ، آن قامت همیشه در قیام ، که بر ما ـ نسل حوزه ها ـ حق گران بیداری و خودآگاهی ، هشیاری ، خودباوری ، عزت و اعتبار سياسي 2321
821 پس از رونق سالهای 1373 تا 1375 در بخش مسکن ، از اوایل سال 1376 دوره ای از رکود فعالیتها و معاملات در این بخش آغاز شد که هنوز امواج آن در نقاط مختلف کشور دیده می شود . اما در ماه شناسنامه كتاب 1272
822 برخی از نویسندگان مسلمان تصور کرده اند که امام خمینی » ره « نظریهٌ انتظار را به نظریهٌ ولایت فقیه تبدیل ساخت ، درحالی که این تصور نادرست است ، زیرا ولایت فقیه به عنوان سياسي 6347
823 سرویس اجتماعی : به منظور تکمیل 17 طرح بزرگ عمرانی ، خدماتی ، فرهنگی ، ورزشی ، فضای سبز و اداری در منطقه 14 تهران ، اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و 400 میلیون تومان مورد نیاز اس آگهي 5115
824 از سابق امور مالی امام در اختیار بنده بود ، یعنی وجوه و حتی امور زندگی شخصی در اختیار من بود . امام هر ماه از پولی که مخصوص به خودشان بود ، مثل هدایایی که خدمتشان تقدیم آگهي 4527
825 # حمله جنگنده های آمریکایی و انگلیسی به شمال عراق # تهران ـ واحد مرکزی خبر : یک سخنگوی نظامی عراق اعلام کرد : هواپیماهای آمریکایی و انگلیسی دیروز تاسیسات غیرنظامی و خدم سياسي 3214
826 اصفهان ـ خبرنگار اطلاعات : یک میلیون و 250 هزار دانش آموز اول مهر ماه ، سال تحصیلی جدید را در استان اصفهان آغاز کردند . آقای مدنیان مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در گ حوادث 4228
827 به منظور ارج گزاری پژوهشهای دانشگاهی و با هدف ایجاد زمینه مساعد برای بروز خلاقیتهای علمی و پژوهشی دانشجویان و بهره مندی هرچه بیشتر جامعه از اندیشه ها ، آموخته ها ، و هنري 1631
828 # عید و عیدی مردم ، از : ابوالقاسم ـ قاسم زاده # گامی از فضای تلخ سیاسی و پرخاشگری این و آن فاصله بگیریم و از جنگ الفاظ با سپرها و نیزه های چوبین و سوار بر اسبی که از تارها اقتصادي 4447
829 کسی که در کنج خانه به عبادت مشغول است ، اگر خودبینی کند ارث شیطان را دارد . تحذیر از خودبینی همواره در لابلای سخنان امام خمینی رضوان الله علیه ، مشهود است . از دیدگاه ای سياسي امنيتي 3017
830 سرویس اقتصادی : تالار بورس اوراق بهادار تهران ، دیروز شاهد دادوستد یک میلیون و 57 هزار و 233 سهم از سهام 95 واحد تولیدی و صنعتی به ارزش بیش از 3 میلیارد و 782 میلیون و 749 هزار آگهي 4124
831 # سند شماره 78 ، تاریخ ارسال نامه : 23 فوریه سال 1943 ، واشنگتن به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرانکلین روزولت # لطفاً ، سپاس قلبی مرا به خاطر ارسال نامه دوستانه خود به م باستان شناسي 2624
832 امام خواهان احیای تفکر دینی و دگرگونی اساسی و بنیانی در روابط مناسبات حاکم و در پیش گرفتن راهی مستقل برای نوسازی و توسعه به منظور نیل به جامعه آرمانی بود . به نظر هانت روانشناسي 3799
833 ژاک آتالی سیاستمدار متفکر فرانسوی ، در پاسخ به درخواست وزیر امور خارجه فرانسه به تبیین دیدگاههای خود در خصوص آینده اروپای متحد پرداخته و طی گزارشی دیدگاههای خود را ب سياسي 1193
834 آن وقت هم که قانون اساسی را نوشتند ، از بلژیک و بعضی جاهای دیگر گرفتند و نوشتند . مجالس شورای دوران مشروطیت در تمام طول مشروطیت الا بعضی از زمانها آن هم نسبت به بعض از و سياسي 2879
835 تهران ـ واحد مرکزی خبر : گروهی از پژوهشگران معتقدند وقوع طوفانها صرفا صدمه و خسارت به بار نمی آورد ، بلکه برخی پیامدهای مثبت زیست محیطی نیز به همراه دارد . به گفته این آب وهوا 1601
836 به دنبال این واقعه روابط انگلیس و ژاپن رو به تیرگی گذاشت . سفیر انگلیس در اظهار نظری از این اقدام خبرنگار رویتر ابراز تاسف نمود و آن را ضربه به روابط دو کشور انگلیس و ژ سياسي اقتصادي 2687
837 توکیو ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : جمعیت سالمندان بالای 65 سال ژاپن برای نخستین بار در تاریخ این کشور به بیش از 21 میلیون نفر رسید . سازمان مدیریت و هماهنگی ژاپن در گزارشی فرهنگي 2141
838 # تمدید اجرای نمایش " اگر گربه رو ببینم " # نمایش " اگر گربه رو ببینم " به دلیل استقبال کودکان و نوجوانان همچنان در حال اجرا است . به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کود فرهنگي 1082
839 شهداء روحانیت ، منحصر به شهداء مبارزه و جنگ در ایران نیستند . یقیناً رقم شهداء گمنام حوزه ها و روحانیت که در مسیر نشر معارف و احکام الهی به دست مزدوران و نامردمان ، غری سياسي 2251
840 تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه دیدار کردند . در این دیدار آیت الله هاشمی شاهرودی ض ورزشي 3123
841 آقای شیخ محمد فرقانی که از جمله ملازمین امام در غیاب آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی بود در نجف برایم نقل کرد زمانی که آقای شیخ عبدالعلی به ایران رفته بود و من افتخار ملازم پزشكي 4423
842 # شورای امنیت طرح افزایش میزان صادرات نفت عراق را تصویب کرد . # # صدام خواستار گفتگوی مستقیم با کلینتون شد . # نیویورک » سازمان ملل « ـ خبرگزاری فرانسه : شورای امنیت سازما سياسي 4458
843 # ارزش مبادلات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان با توجه به امکانات و ظرفیتهای موجود در دو کشور بسیار ناچیز است . # # یاشار علی اف : در حال حاضر هیچ گونه مشکل غیر قابل حلی در سياسي 3136
844 # مالیات بر سود سپرده ها ، آثار و تبعات : میرجلیل سید مجیدی # در خبرها به نقل از بانک مرکزی ایران آمده بود که برقراری مالیات بر سود سپرده های بانکی و افزایش مالیات نقل وا آگهي 3870
845 از جمله مواردی که بخش خصوصی باید به فعالیت در آن تشویق شود ، هتل سازی است . مردم می گویند : باید تلاش کنیم تا فرهنگ کهن کشورمان ، رنگ نبازد . یک کارشناس : وقتی مصر 6 / 3 میلی گردشگري 2174
846 امام خمینی » س « : اینجا آرای ملت حکومت می کند . این ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امک فهرست منابع 4039
847 پس از قیام مردمی 15 خرداد 1342 ، که با تهاجم بی رحمانهٌ رژیم پهلوی به خون کشیده شد ، رژیم محدودیتهای بیشتری برای امام خمینی » ره « و گروههای مذهبی اعمال کرد و آنگاه امام » فهرست منابع 1333
848 در صدر مشروطیت که احزاب مختلف پیدا شد ، دنبال آن پیروزی که ملت پیدا کرده بود ، این احزاب مختلف به جان هم افتادند و این کشور را تباه کردند . شما گمان نکنید که احزابی که د سياسي 2936
849 پوست وسیعترین عضو بدن با گذشت سن دچار تغییرات مشخصی می شود . مثلاً پوست خشک تر و دارای چین وچروک و لکه های بیشتری شده و سرعت التیام آن کندتر می شود . بعضی از این تغییرات علمي 2013
850 # سند شماره 81 ، خصوصی و محرمانه ، از رئیس جمهور به استالین # تلگرام جنابعالی را به هنگام سفر بازدیدی خود از بخش غربی ایالات متحده دریافت نمودم . من وخامت وضعیت شما را کا سياسي اقتصادي 2333
851 با قدرت گرفتن یهودیها در انگلیس و به وجود آمدن فضای مناسب از یک سو و آزاد شدن مطبوعات در این کشور و نیاز آنها به منابع خبری از سوی دیگر ، همه چیز برای رشد سریع رویتر فرا سياسي 2684
852 بن ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : به گفته رئیس جامعه اروپایی روانشناسی کودکان و نوجوانان ، 14 درصد از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال در اروپا ، از ناراحتیهای روانی رنج می برند سياسي 2125
853 نمایش فیلم " سه پادشاه " که با هزینه پنجاه میلیون دلار درباره جنگ خلیج فارس در هالیوود ساخته شده است ، در سینماهای آمریکا آغاز شد . به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبک آگهي 1703
854 ترویج تفکر " شاه سایهٌ خداست " و یا با گوشت و پوست نمی توان در مقابل توپ و تانک ایستاد و این که ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم و یا جواب خون مقتولین را چه کسی می دهد و از فضايي 2280
855 # اعضای هیأت چاپ و نشر کتاب در استان کرمان معرفی شدند . # آقای جعفری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان ضمن ابراز خشنودی از تفویض اختیارات مربوط به چاپ و نشر از سوی وزارت ورزشي 5072
856 فدراسیون سوارکاری اعلام کرد : تیم ملی پرش با اسب ایران مقام نخست تیمی رقابتهای بین المللی پرش با اسب سنگاپور و نایب قهرمانی رقابتهای انفرادی این مسابقه ها را کسب کرد . حوادث 3842
857 امام تواضع عجیبی نسبت به طلابی که درسخوان بودند داشتند . طلبه روضه خوان و مداح اهل بیت » ع « را که می دیدند جلو آنها تمام قد بلند می شدند و یا موقعی که آنها می خواستند از مواد مخدر 3233
858 # مبارک برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری مصر سوگند یاد کرد . # تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : حسنی مبارک ، رئیس جمهوری مصر ، دیروز » سه شنبه « طی مراسمی برای چهارمین دوره سياسي 4415
859 ... و لا تتفرقوا فیه ، سایه ات بر سر ما مستدام ، ای اهورایی مرد که در دستهایت یاس و ارغوان داری ، یا ابن فاطمه » س « ، پدر بزرگوار امت ، خمینی دیگر ، نغمه آشتی با کلام تو در آب وهوا 4271
860 # آقای خاتمی : شرکتهای کشتیرانی باید با شیوه های پیشرفته جهانی ، تجدید سازمان شوند . # توسعه باید تامین کننده نیاز نسل حاضر و نسلهای آینده باشد . مراسم روز جهانی دریانور آگهي 2955
861 سازمان جهانگردی ، قابلیت ایران را در زمینه توریسم و گردشگری 5 میلیون نفر در سال پیش بینی کرده است . توسعه صنعت گردشگری تنها در سایه برنامه ریزی دقیق و تدارک امکانات لا گردشگري 2149
862 نزدیک 60 سال در کنار امام ، همراه امام و شریک غم و شادیهای امام بود . در میان دوستان و نزدیکان امام ، کسی به اندازهٌ او شاهد صادق و گواه نزدیک زندگی خانوادگی امام نبود . ا تاريخي 1569
863 استحمام کمتر و استفاده از صابونهای ملایمتر یا مواد جانشین صابون و استفاده از وان حمام با آب ولرم بدون صابون باعث بهبود خشکی پوست می شود . کراتوزهای آفتابی از شایعترین كشاورزي 1310
864 # مقدمه مترجم # مسئله فلسطین که در حدود هفت دهه اخیر ، مشکل بسیار بزرگ و پیچیده منطقه ما در ابعاد جهانی شده ، نیاز مبرم به کندوکاو و تجزیه و تحلیلهای دقیق و بی طرفانه ای سياسي 2613
865 # مدیرکل تربیت بدنی پسران وزارت آموزش و پرورش گفت : ورزش به عنوان یک اصل تربیتی قادر است نقاط ضعف ، قوت و ساختار شخصیتی انسانها را به خوبی نشان داده و در رفع برخی نارسای اقتصادي 2811
866 # مذاکره پیرامون صدور ویزا برای عاملین اقتصادی ایران جهت سفر به عربستان ، صادرات لاستیک و قطعات خودرو و همچنین همکاری مشترک در زمینه صدور خدمات ازجمله دستاوردهای اقت اقتصادي 2281
867 # به گفته یک مقام تایوانی ، نظریه دو دولت لی تنگ هویی ، رئیس جمهوری این جزیره مورد حمایت 70 درصد مردم قرار گرفته است و توسط رئیس جمهوری آینده تایوان که در انتخابات ماه م اجتماعي 1958
868 # محور اصلی نمایشگاه فرانکفورت گفتگو است و مسئولان برگزاری نمایشگاه امیدوار هستند تا هرچه بیشتر موانع گفتگو را برطرف کنند ، رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و رئی فرهنگي 2035
869 سخن گفتن از علی » ع « سخن از تاریخ نیست ، سخن از روز نیست ، سخن از بی نهایت و سخن از ابدیت است . گفتن از جاودانگی و مردانگی و فرزانگی و ایمان و عشق و تقوی است . این زنده مرد هنري 5825
870 حدوداً 15 سال پیش با شادروان دکتر سید جلال الدین مجتبوی ، قرآن شناس و مترجم جلیل القدر قرآن و استاد فلسفه ـ و سالها رئیس گروه فلسفه و رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران عمراني 4819
871 علیرغم زحماتی که برای غنی سازی کتابهای زبان انگلیسی توسط دفتر برنامه ریزی و تألیف کتابهای درسی صورت گرفته ، آموزش زبان انگلیسی در مدارس متوسطه ایران ، غیر از درصدی ب تغذيه 5131
872 سیزدهم رجب ، سالروز طلوع خورشید ولایت و امامت است ، روزی که پیشوای عارفانه و عاشقانه ، حضرت علی ابن ابیطالب » ع « دنیای خاکی را با انوار مقدس خویش فروغ و روشنایی بخشید مذهبي 2928
873 پیشوای متقیان ، علی » ع « از 10 سالگی با قرآن آشنا بود و مانند تشنه ای که به آب زلال برسد ، آیات قرآن را فرامی گرفت و تا آخر عمر پیامبر » ص « در رأس کاتبان وحی قرار داشت . ح مذهبي 3179
874 و همه صحاح ششگانه اهل سنت « و او مصداق بارز حدیث ثقلین که در میان شیعه و سنی به تواتر رسیده است . » حدیث ثقلین « و نیز حدیث راه ارتباطی با مسجد رسول که بر همه یاران پیامب تاريخي 2666
875 # با شنیدن صدای اعتراض مردم ، رضاشاه خود با عجله به قم سفر کرد و شخصا یکی از مخالفان را که از مجاهدین سرشناس نیز بود ، با میله آهنی به گونه ای مضروب کرد که میله خم شد . # م تاريخي 2649
876 # وسیله ایاب وذهاب در دهه 40 و 50 # شخصیت پدرم همزمان با حوزه ، در دانشگاه هم مطرح شده بود . پدرم با شهید مطهری ، همگام ، هم توی دانشگاه فعالیت داشتند و هم در حوزه . ماهانه و مذهبي 5869
877 # دادگاه شهر پالرمو ، جولیو آندرئوتی ، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب دمکرات مسیحی ایتالیا و سناتور مادام العمر این کشور را از اتهام همکاری با مافیا تبرئه کرد . # خبرگزاری سياسي 5696
878 # ثروت اعراب و تهدید اسرائیل # ویلیام کوهن ، وزیر جنگ آمریکا ریاست یک هیئت از ژنرالها و کارشناسان نظامی آمریکائی را در سفر به خاورمیانه و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس سياسي 1885
879 # وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تشکیل انجمنهای قرآن و نهج البلاغه تأکید کرد . # وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تشکیل انجمنهای قرآن و نهج البلاغه در کنار کانونهای فرهنگی و اجتماعي 1357
880 پیش بینی مکانی یا شناسایی مناطق لرزه خیز و اعلام آنها به مردم می تواند ، میزان ضایعات و تلفات را شدیداً کاهش دهد . دانستنیهای لازم برای مردم در زمینه زلزله و وقایع پس ا علمي 2341
881 کمربند سبز تهران ، این روزها بر اثر آتش سوزیهای متعدد در آستانه نابودی قرار گرفته به طوری که این حقیقت تلخ چهره فضای سبز تهران را دگرگون کرده است . در این حریقها که بیش منابع طبيعي 950
882 مهمترین رهبر مذهبی که با تمام قدرت از نهضت ملی شدن صنعت نفت حمایت کرد ، آیت الله کاشانی بود که توسط رضاشاه تبعید گردید و پس از برکناری وی از سلطنت به ایران بازگشت . درو خاطره 2689
883 # با کشف ژن و شاخص پیش آگهی سرطان سینه و رحم دنیای پزشکی و درمان سرطان دچار تحولی عظیم شد . # به گزارش روابط عمومی کنگره سراسری پاتولوژی ، پروفسور رضا پرورش ، استاد آسیب علمي پزشكي 2069
884 اکثر مهاجران این دوره دوباره به جاهای دیگر کوچ کردند ، اما درمیان کسانی که در فلسطین ماندند ، افرادی بودند که می خواستند در برقراری و ایجاد یک دولت یهودی نقش پیشگامی سياسي 2771
885 # وسیله هشداردهنده شیوع بیماری تب استخوان # محققان می گویند که یک روش جدید دنبال کردن و یافتن مناطق تخم ریزی حشرات را به عنوان یک سیستم هشداردهنده بر علیه شیوع تب دانگ بهداشتي 1783
886 # یک روزنامه هندی ، می نویسد : رنج و عذاب زنان افغانی ناشی از قوانین اسلامی نیست ، بلکه از به کارگیری نادرست برخی از این قوانین در یک جامعه سنتی مردسالار می باشد . # روزن تغذيه 1761
887 # بازدید مشاور رهبر معظم انقلاب از جشنواره # آقای میرمحمدی ، مشاور رهبر معظم انقلاب به همراه مهندس حقانی ، معاون خدمات شهری شهرداری تهران و مهندس واعظی ، رئیس سازمان ف آموزشي 1799
888 # مسئول حادثه نشت پرتوهای اورانیوم در ژاپن استعفا کرد . # رئیس شرکت اتمی جی سی او که چندی پیش موجب بروز بدترین حادثه نشست پرتوهای هسته ای در ژاپن شد ، با پذیرش مسئولیت ا سياسي 2607
889 جمهوری اسلامی ایران برای تحقق شعار توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به اهداف صادراتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی نیازمند دستیابی به بازارهای جدید است . از سوی دیگر اطلاعات عمومي 5473
890 با این که علت وجودی ناتو پس از جنگ سرد مورد تردید قرار گرفت ، ایالات متحده آمریکا با ارائه راهبرد جدید و گسترش حوزه ناتو ، فعالیت پیمان آتلانتیک شمالی را وارد مرحله جد سياسي 5286
891 سئوال آقای خواجه پور ، نماینده بوشهر ، از آقای حبیب الله بی طرف ، وزیر نیرو ، در مورد علت تداوم خاموشیهای مکرر و نوبتی در استان بوشهر ، عدم نصب پست 400 کیلوولت چغارک ، خر ورزشي 4660
892 غلامحسین از کودکی کار می کرد و در تأمین معاش خانواده شریک بود . بسیار اهل کار و تلاش بود . زمان جنگ یکبار برادرش در جبهه بود و او نیز اصرار داشت که به جبهه اعزام شود . به حوادث 2512
893 # طبق آنچه که از نتایج 10 حوزه انتخاباتی از 25 حوزه انتخاباتی تونس به دست آمده است ، زین العابدین بن علی ، رئیس جمهور فعلی این کشور ، 99 درصد آراء مأخوذه را به دست آورده اس سياسي 5901
894 حمیدرضا آصفی ، سخنگوی وزارت امور خارجه ، سفر آقای خاتمی به فرانسه را سفری سیاسی و بسیار مهم خواند و گفت : این سفر در پی دعوت 14 ماه پیش ژاک شیراک ، رئیس جمهوری فرانسه از بهداشتي 4302
895 # در شش ماهه اول امسال : 147 اثر و بنای تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید . # 147 اثر و بنای تاریخی شامل کاروانسرا ، مسجد ، آب انبار ، امامزاده ، خانه و بناهای قدیمی ، مذهبي 1482
896 یک کارشناس برجسته امور مالی دیروز از بانکهای خاورمیانه دعوت کرد به منظور افزایش توانمندی در رقابتهای روزافزون بین المللی و مقابله با اثرات جهانی شدن اقتصاد ، درصدد عمراني 2930
897 # به مدت 6 ساعت آب آشامیدنی ساکنان خیابان شهید اعجازی ، امشب قطع است . # آب آشامیدنی ساکنین خیابان شهید اعجازی » آصف « از ساعت 10 شب مورخ 78 / 8 / 3 تا ساعت 4 صبح مورخ 78 / 8 / 4 قطع آگهي 945
898 # سالانه یک میلیون تن گاز خطرناک منواکسیدکربن از لوله اگزوز خودروها خارج و در آسمان تهران منتشر می شود . حمل ونقل تهران به تنهایی 2 برابر کربن سرانه تولیدی در کشورهای ج آلودگي هوا 2156
899 # آثار خطی میرزای بختیاری ، یکی از مفاخر گمنام کشورمان در دورافتاده ترین روستاهای لالی از توابع مسجدسلیمان ، که زادگاه اوست ، گردآوری شد . # این دیوان خطی عارف و شاعر ب بهداشتي 4052
900 پدیده های اجتماعی و فرهنگی ، فوق العاده بغرنج و پیچیده هستند ، لذا هر گونه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم درباره آنها ، نیازمند مطالعه و پژوهش همه جانبه است و مدیریتهای اجت روانشناسي 4227
901 # شورای اسلامی شهر اصفهان با حضور چند تن از مسئولان شهرداری در تالار شهرداری اصفهان تشکیل جلسه داد . # در این جلسه ، ابتدا مشکلات موجود احداث پارک در شمال شهر اصفهان مو اقتصادي 1720
902 # 10 / 5 میلیون مرسوله پستی در یک سال گذشته در استان کرمان جابجا شده است . # این مطلب را مهندس توکلی ، مدیرکل پست استان کرمان به مناسبت روز جهانی پست در جمع خبرنگاران رسانه خدمات 490
903 در عرصه انتخابات ریاست جمهوری تونس ، دو فرد مشهور و تا حدودی جدی ، به نامهای عبدالرحمان طلیلی ، دبیرکل حزب اتحاد دمکراتیک وحدت گرا و بلحاج عمر ، دبیرکل حزب وحدت مردمی كامپيوتر 1665
904 لذا با اراده ای مصمم در 21 ژولای 1952 به بیرون مجلس رفت و جمله تاریخی خود را مبنی بر این که : هر جا که مردم حضور دارند ، همانجا مجلس است ، یا مجلس جایی است که مردم حضور دارند خاطره 2872
905 # ابتلاء به سل مصونیت دائمی ایجاد نمی کند . # پژوهشگران آفریقای جنوبی می گویند : بهبودی از یک دوره حاد ابتلا به سل ، فرد را در برابر ابتلا به انواع دیگر این بیماری مزمن ر پزشكي 1946
906 # جیمی کارتر ، رئیس جمهور اسبق آمریکا در اسلو ، پایتخت نروژ از افزایش شکاف بین فقرا و ثروتمندان در جهان ابراز تاسف کرد . # به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسلو ، کارتر تصریح مواد مخدر 2149
907 نهالستانها به سبب این که نیاز به سرمایه گذاری عظیم دارند و هم چنین به دلیل این که بیش تر از کارگران یهودی ، به کارگران غیریهودی احتیاج است ؛ ناموفق بوده اند ، و کشت وسی اجتماعي 2509
908 # آلودگیهای محیطی باعث افزایش ابتلا به سرطان در زنان می شود . # دکتر منصور ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز دیروز در همایش زن و محیط زیست گفت : آلودگیهای محیطی بر هنري 1350
909 # کمیته علمی همایش زن و سینما در نشستی مشترک با برخی از هنرمندان زن سینما ، منتقدان و صاحبنظران سینمایی بر نهادینه و شفاف کردن نقش زنان در این عرصه تاکید کرد . # همایش ز هنري 2767
910 # فریتس اشترن ، مورخ آمریکائی آلمانی الاصل و برنده جایزه صلح صنف کتابفروشان آلمان گفت : روابط آمریکا و آلمان در آینده ، بیش از پیش به سردی خواهد گرائید . # وی که در محل ب پزشكي 2324
911 # سندرم اسپرگر به یک ناهنجاری نوروبیولوژی اطلاق می شود که مغز را تحت تأثیر قرار می دهد . # بر اساس گزارش پزشکی که شبکه تلویزیونی سی . بی . اس ارائه داد ، کسانی که به این عا علمي پزشكي 1891
912 امروز دوران اظهارنظرهای فردی برای ورود به عرصه اجتماعی ، بدون توجه به سایر عناصر جامعه به سر آمده و شفاف حرکت کردن و حرف اصولی زدن ، ارزش است . توسعه سیاسی در زمان جنگ باستان شناسي 383
913 # رزمایش بزرگ میثاق با ولایت در شمال غربی کشور آغاز شد . # رزمایش بزرگ میثاق با ولایت رزمندگان لشکر مکانیزه 31 عاشورا ، در منطقه عمومی نینوا در ناحیه شمال غربی آذربایجان ورزشي 3820
914 یک سال در قم خیلی برف آمده بود ، قریب پنج ـ شش ذرع ، که سیل آمد و نصف قم را برداشت . در همان موقع ، ایشان نصف شب از مدرسه دارالشفا می آمدند ، مدرسه فیضیه و به هر زحمتی بود عمراني 3646
915 # 550 میلیارد ریال اعتبار برای بن مستمری بگیران تامین اجتماعی اختصاص یافت . # 550 میلیارد ریال اعتبار برای بن مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافت . دکتر ستاری قضايي 503
916 # شورای اسلامی شهر تهران مسائل مربوط به آبهای سطحی ده ونک را بررسی کرد . ساخت پل در خیابان علامه طباطبائی و روی بزرگراه نیایش مورد بررسی قرار گرفت . # کمیسیون توسعه و عم سياسي 2567
917 # اعتصاب سراسری کامیون داران هند # در اعتراض به افزایش 35 درصدی گازوئیل به عنوان اصلی ترین سوخت در این کشور همچنان ادامه دارد . شاخص سهام بازارهای بورس هنگ کنگ ، سئول ، س عمراني اقتصادي 2181
918 کارشناسان می گویند با روند وضع موجود ، ترافیک تهران تا سال 1384 بیش از 40 درصد رشد خواهد یافت . خیابانهای تهران چون دارای شیبهای سرازیری و سربالایی است ، باعث فشار بیشتر آلودگي هوا 2393
919 آیا هیچ گاه به این نکته فکر کرده ایم که هر کدام از ما سرمایه ای برای کشورمان هستیم ؟ نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر جامعه است ، مخصوصاً اگر این نیرو متخصص نیز باشد . بی جامعه شناسي 3413
920 آنچه که از محافل رسمی و دیپلماتیک درباره سفر ویلیام کوهن به منطقه و دیدار از کشورهایی چون بحرین و عربستان سعودی ، برمی آید ، پیگیری مساله انفجار پایگاه سربازان آمریک سياسي نظامي 992
921 شاه بازگشت خود را به ایران ، دلیل عشق و علاقهٌ شدید مردم به او و رژیم سلطنتی تلقی می کرد . اما با روشن شدن حقایق ، خصوصاً در سالهای اخیر ، جای هیچ شک و شبهه ای باقی نماند تاريخي 2635
922 # شبکه های تلویزیونی # شبکه تلویزیونی انگلیس نیز همانند رادیو از ابتدای تاسیس یعنی در سال 1936 در اختیار دولت بوده و هنوز هم نظارت دولت بر برنامه های شبکه های تلویزیونی سياسي 2355
923 # به گفته مقامهای اتحادیه اروپا ، توافق های دهگانه در اجلاس اخیر رهبران این اتحادیه در تمپره فنلاند ، نقاط عطفی در روند یکپارچه شدن این نهاد به شمار می روند . # در همایش كامپيوتر 576
924 # یک نوبت اضافی امتحان برای داوطلبان آزاد سوم راهنمایی برگزار می شود . آن دسته از داوطلبان آزاد سوم راهنمایی طرح جامع که مجازند در مدارس ایثارگران ثبت نام و تحصیل کنند فرهنگي 1295
925 # شبکه تلویزیونی ای . بی . سی در گزارشی تحت عنوان رویکرد به مذهب ، خاطرنشان ساخت که شمار فزاینده ای از مردم آمریکا شدیداً به آموزشهای دینی و اعتقادی روی آورده اند . # لوک سياسي 2352
926 رانندگان تاکسی در لبنان اصول برخورد با مسافر را آموزش می بینند . رانندگان تاکسی در لبنان در دوره های آموزشی اجباری شرکت خواهند کرد تا نحوه برخورد با مسافر را آموزش بب جنايي 2131
927 چهاردهمین شماره تهیه شده از آخرین تصمیمهای الزام آور مربوط به شهریورماه هفتاد و هشت با شرح و بسطی به تناسب بضاعت گردآوری شده که فهرست و عناوین آن به شرح ذیل است : فهرس حقوقي 4398
928 # آزادی اندیشه ای : دیدگاه اسلام نسبت به آزادی اندیشه ای و موضع عملی اهل بیت » ع « در این زمینه چیست ؟ تحقیقا" بسترهایی برای اتخاذ آزادی اندیشه ای وجود دارد که باید نگرش سياسي 2977
929 سئوال آقای عباسعلی نورا ، نماینده زاهدان ، از آقای سید عبدالواحد موسوی لاری ، وزیر کشور ، در انتقاد از عملکرد استاندار سیستان و بلوچستان در خصوص مسایل امنیتی منطقه ، آگهي 4316
930 مثل دو برادر بودند ، کریم و محسن ، گویی یک روح بودند در دو جسم . نمی دانم با هم از کی آشنا شده بودند ، ولی هر دو در چابکی و چالاکی نظیر نداشتند . کریم می گفت : محسن آر . پی . هنري 3076
931 # به اتهام جنایت ، دادستان دادگاه بین المللی لاهه خواستار دستگیری میلوشوویچ شد . # دادستان دادگاه بین المللی لاهه ، خواستار دستگیری و محاکمه اسلوبودان میلوشوویچ ، رئی سياسي 5484
932 اگر چه چرچیل و ایدن هر دو در مورد طرح هم عقیده بودند ، ولی ایدن خود و به دلیل محکم کاری حاشیه هایی بر طرح مربوطه نوشت . سرانجام ، کرمیت روزولت ، پس از یک برنامه ریزی دقیق خاطره 2683
933 ملت ما احتیاج به اطلاعات دارد ، هر کس خوب تر است ، در این امر شرکت کند ، روشن است ، که هر کشور و هر نظام حکومتی یی به یک سازمان نیرومند و هوشمند اطلاعاتی نیاز مبرم دارد . فرهنگي 1913
934 بانک مرکزی اندونزی از دیروز کار چاپ اسکناسهای جدید 100 هزارروپیه ای که مزین به عکس سوکارنو ، بنیانگذار استقلال این کشور است ، را آغاز کرد . وزیر نفت کویت اعلام کرد که او عمراني 3813
935 از نثر فارسی برای بیان مطالب گوناگونی ازجمله مطالب فلسفی ، تاریخی و امثال آن استفاده شده است . یکی از استفاده هایی که از نثر فارسی شده ، نوشتن داستانهای ملی و پهلوانی داستان 6205
936 # استاد سلیمی از چهره های برجسته قرآنی کشور : باید در صدد ایجاد یک تشکل قرآنی برخوردار از دو ویژگی مشروعیت و مقبولیت باشیم تا بتواند به همه نیازهای قرآنی این کشور مخصو فرهنگي 3505
937 # آموزش و پرورش می تواند با ایجاد کلاسهای ویژه در هر منطقه به دانش آموزانی که مشکل برخی دروس خود را با مطالعه شخصی نمی توانند برطرف کنند ، کمک کند . سازمان سنجش آمادگی د تغذيه 4941
938 مقامهای فرانسوی در بسیاری از موارد علاوه بر اتخاذ مواضعی صحیح و اصولی در قبال جمهوری اسلامی ایران ، عملاً به تصحیح اشتباه های گذشته خود در برابر تهران پرداختند . روند سياسي 3098
939 اکنون حزب دمکراتها که به عنوان حزبی قوی در جامعه سیاسی ایتالیا مطرح شده است ، با مطرح کردن طرح راه اندازی مجدد جناح اولیوو به دولت ایتالیا چراغ سبز نشان می دهد . در حال سياسي 755
940 # پژوهشگران می گویند : افرادی که در دوره زندگی جنینی خود دچار کمبود مواد غذایی بوده اند ، هنگام بزرگسالی دچار چاقی خواهند شد . # به گزارش شبکه جهانی اینترنت ، پژوهشگران حيات وحش 2436
941 متعاقب انتخاب آقای دایک به عنوان مدیرعامل جدید BBC » دایک در آوریل سال 2000 جای آقای جان برت را در BBC خواهد گرفت « برای اولین بار خبر انتخاب وی توسط دفتر هیگ ، رهبر حزب محا سياسي 2380
942 # آمریکا هم اکنون سرگرم ساخت زیردریاییهای هسته ای جدیدی است که امتیازات ویژه ای نسبت به زیردریاییهای هسته ای کنونی این کشور دارند . # به گزارش شبکه جهانی اینترنت ، در ز اجتماعي 1924
943 زانگ یامو ، کارگردان چینی که در فستیوال ونیز ، برنده جایزه شیر طلایی شد ، می گوید ؛ فیلم کیارستمی از ایران قوی تر از فیلم من بود ... زانگ یامو متولد سال 1950 است . یکبار دیگ اجتماعي 1903
944 باد ما را خواهد برد ، تنها فیلم سینمای ایران است که در جشنواره بین المللی فیلم وین 99 به نمایش درآمد . این فیلم به کارگردانی عباس کیارستمی ، کارگردان برجسته سینمای ایرا سينما 1594
945 # مقام چینی به جرم جاسوسی برای تایوان به زندان محکوم شد . # یکی از مقامهای ارتش چین به جرم جاسوسی برای تایوان در دادگاهی در استان سی چوان محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شد . علمي 2067
946 سالیان سال حوادث و سوانح طبیعی ، جان و مال مردم را از بین می برد و از خود ویرانه ای بر جای می گذارد . سازمانها و مسئولین دولتها بر لزوم ایمن سازی ، آموزش و آمادگی امدادی فرهنگي 5410
947 آیت الله خاتمی انسان بسیار وارسته و بی قیدی بود . خیلی باصفا ، خیلی روراست ، خیلی بی اعتنا به زخارف . انسان آنقدر صفا و محبت و صمیمیت در ایشان می دید که مجذوب می شد . احتج مذهبي 2500
948 رئیس جمهور در فرانسه به عنوان مظهر اراده ملی ، شخصیتی قدرتمند در ساختار سیاسی این کشور محسوب می شود . سیاست خارجی فرانسه در جمهوری پنجم ، عرصه کشاکش متناوب بین گلیسته سياسي 3261
949 # در آستانه 13 آبان ، روز ملی مبارزه با استکبار ، سازمانها ، نهادها و تشکلها با انتشار بیانیه هایی بر حضور در مراسم این روز تأکید کردند . # به گزارش خبرنگار ما ، ستاد رسید ورزشي 4818
950 # دو مظنون لیبیایی رسماً به بمب گذاری در هواپیمای پان آمریکن متهم شدند . # سرهنگ معمر قذافی ، رهبر لیبی امروز » شنبه « از اعراب خواست در برابر آمریکا و برای احیای شأن و م سياسي 5669
951 # سفری کوتاه ، دستاوردی بزرگ # سفر کوتاه » سه روزه « آقای خاتمی ، رئیس جمهوری به فرانسه ، دیدار با آقای شیراک ، رئیس جمهور این کشور و سخنرانی در مجمع عمومی یونسکو در پار سياسي 4934
952 # روزنامه فیگارو : ایران یکی از تولیدکنندگان غیرقابل انکار گاز و نفت است . # روزنامه فیگارو در شماره امروز خود نوشت : توتال ، نخستین شرکت نفتی غربی است که پس از وقوع انقل صنعتي 4015
953 توسعه علمی کشور ، نیازمند تعداد کافی پژوهشگر است و با وضع موجود ، نمی توان و نباید در این زمینه انتظار زیادی داشت . آنچه در پیش نویس اهداف و فعالیتهای انجمن ترویج علم د اجتماعي 2146
954 جهانی شدن شامل تراکم دنیا به عنوان یک کل ، و از طرف دیگر ، افزایش سریع در اجماع و پایه گذاری فرهنگ جهانی است ، این امر با نوعی توازن و یکپارچگی انتظارات همراه است و با ت سياسي 5453
955 # برگزاری همایش مسئولان پایگاهها و اعضای شورای بسیج دانش آموزی شهرستان بناب # گردهمائی مسئولان پایگاهها و اعضای شورای بسیج دانش آموزی مدارس شهرستان بناب در سالن اجتم اجتماعي 5410
956 سیاست خارجی فرانسه صرفاً متأثر از عوامل داخلی و درونی نیست بلکه عوامل و نقشهای منطقه یی و بین المللی از میزان تأثیرگذاری قابل توجهی بر فرآیند تصمیم گیری روابط خارجی مذهبي 3302
957 # مایور اظهار داشت : یونسکو در چارچوب فعالیتهای خود در این زمینه و در راه نزدیکی بیشتر ملتها ، از طریق مبادله فرهنگها و تمدنها تلاشهای گسترده تری انجام خواهد داد . مدیر فرهنگي 2062
958 # دادستان کل جمهوری آذربایجان : اعتیاد در حال حاضر روز به روز میدان عمل خود را در شهرها ، روستاها ، مراکز آموزشی و نیز مؤسسه های این جمهوری گسترش می دهد و شمار معتادان ب مواد مخدر 964
959 شاه به طوریکه خودش اظهار می داشت ؛ تأسیس ساواک بمنظور مقابله با کمونیسم بعد از فاجعهٌ مصدق و دریافت اطلاعات لازم از فعالیت جاسوسان ، خیانتکاران ، خرابکاران حرفه ای م خاطره 2708
960 # گرهارد شرودر ، صدراعظم آلمان ، پنجمین همایش بین المللی آب و هوای سازمان ملل را در شهر بن ، پایتخت سابق آلمان ، افتتاح کرد . # به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از بن ، در علمي 2037
961 # شرح حال آقای دایک # وی در سال 1947 در لندن متولد شد و پس از پایان دوران تحصیلات ابتدائی و متوسطه در 1971 در دانشگاه یورک در رشته علوم سیاسی آغاز به تحصیل کرد و قبل از آن نیز خاطره 2241
962 # رژیم صهیونیستی به زودی دومین زیردریایی آلمانی را تحویل می گیرد . # دومین زیردریایی ساخت آلمان از نوع دولفین به زودی به رژیم صهیونیستی تحویل داده می شود . منابع صهیونی سياسي 2441
963 # به گفته یک متخصص آلمانی ، سکته قلبی ، مهمترین دلیل مرگ ومیر در آلمان به ویژه در مناطق شرقی این کشور است . # رولاند باخ ، رئیس هیئت مدیره انستیتوی قلب درسدن در حاشیه یک فرهنگي 1734
964 # اثر تاریخی برج توت مربوط به دوره قاجار ، واقع در دهستان زرین روستای توت اردکان با شماره 2350 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید . # به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فر هنري 690
965 # شبکه تلویزیونی سی . ان . ان گفت ؛ یک برنامه اجتماعی که هدف از آن ، جلوگیری از فرزنددار شدن زنان معتاد در کالیفرنیا است ، موجب تظاهرات گروههای اجتماعی زنان در این ایالت صنعتي 1835
966 یزید خلیفهٌ اموی با به شهادت رسانیدن حضرت امام حسین » ع « یکی از نفرت انگیزترین جنایات بشری را به وجود آورد و برای تحکیم حکومت خود که تنها در حدود سه سال به طول کشید ، ب اقتصادي 4316
967 سفر آقای سید محمد خاتمی ، رئیس جمهوری کشورمان به فرانسه بازتاب گسترده ای در شبکه های تلویزیونی و مطبوعات جهان داشته است . اهمیت این سفر باعث شد که رسانه های گروهی جهان سياسي 3997
968 # سوئیس ، علاقمندی خود را به مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای اقتصادی و تجاری ایران ، اعلام کرد : گسترش روابط پارلمانی ، بالا بردن سطح روابط دوجانبه و همکاریهای سیاسی ، علمي 5261
969 سالها پیش از انقلاب یکی از علمای بزرگ پس از ارتحال پدرش ، زندگی سختی را می گذراند . امام به واسطهٌ شخص ثالثی ، مبلغ هزار تومان برای ایشان فرستاد تا نفهمد که امام این پو فرهنگي 3800
970 # به نقل از کارشناسان روسیه ، مطبوعات جمهوری آذربایجان ، آمریکا را عامل عملیات تروریستی در ارمنستان خواندند . مقامهای بلندپایه روسیه وارد ایروان شدند . رئیس جمهوری ار سياسي 5734
971 # مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل : هدف اسرائیل ، کنترل نیروهای اسلامی ترکیه و حضور در قفقاز و آسیای میانه است . # دکتر علی اکبر ولایتی ، مشاور عالی رهبر مع سياسي 3753
972 # طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری ، نماینده ولی فقیه در استان مازندران منصوب شد : طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری ، حجت الاسلام والمسلمین نورالله طبرسی ، امام جمعه ساری ، فرهنگي 2325
973 بانک ملی یونان تصمیم دارد بزرگترین بانک مقدونیه را خریداری کند . ارزش کل این بانک ، 59 / 5 میلیون یورو برآورد شده که 65 درصد از آن متعلق به بانک ملی یونان است . علیرغم لغو م اقتصادي 3902
974 نمی توان تمام آنچه را که به عنوان آموزش عمومی کشور و تربیت نیروی متخصص و کارآمد در جامعه در ذهن داریم ، درخواست کنیم . آموزش و پرورش هر کشوری وظیفه مشخص و عمده ای دارد و اجتماعي 2160
975 افکار و آداب ، ترتیبات دینی و صنعتی که در ایران پدید آمده ، آثار خود را در تمدنهای ممالک بیگانه باقی گذاشته است . تمدن ایرانی در دورهٌ ماقبل تاریخ حائز اهمیت است و ازجم فلسفي 5198
976 تحقیقات گسترده پیرامون نحوه رفتار زنان و مردان نشان می دهد که تفاوتهای ناشی از تاثیرات متفاوت هورمونهای گوناگون بر ذهن این دو گروه در مراحل شکل گیری مغزشان وجود دارد علمي پزشكي 5681
977 # همایش منطقه ای مدیران کل منابع طبیعی کشور در شهرکرد به کار خود پایان داد . # در این همایش دوروزه ، مدیران کل منابع طبیعی 20 استان مشرف به سلسله جبال زاگرس ، شرکت داشتند ورزشي 3849
978 # وزارت خارجه نسبت به حادثه خونین حمله موشکی به غیرنظامیان در چچن ابراز تاسف کرد . # سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به حادثه خونین حمله موشکی به کارو عمراني 3142
979 # برای سهولت بیشتر صادرات ، در تمام مراکز استانها و مناطقی که ظرفیتهای مناسب صادراتی وجود دارد ، دفاتر گمرکی تاسیس می شود ، سفته های تودیعی صادرکنندگان برای واردات مج اقتصادي 301
980 در طول جنگ سرد ، حتی در زمان تنش زدایی ، امنیت اروپا در قالب ناتو مورد بررسی قرار می گرفت . وحدت مجدد آلمان ، مهمترین چالش را برای سیاست خارجی کشورهای عضو جامعه اروپایی سياسي 5039
981 # وزیر پست و تلگراف و تلفن که به منظور افتتاح 13 طرح مخابراتی و پستی به قم سفر کرده بود ، دیروز در این شهر با حضرات آیات عظام دیدار و گفتگو کرد . # دکتر عارف در دیدار با حضر اقتصادي 5154
982 # وزارت خزانه داری آمریکا قوانین تجدیدنظرشده خود برای فروش مواد غذایی و دارو به کشورهای ایران ، لیبی و سودان را منتشر کرد . # این قوانین ، فروش مواد غذایی و دارویی به کش منابع طبيعي 3981
983 با همسرش عهد و پیمان بسته بود که چنانچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد ، به یاد تشنگان کربلا آب به نیت او خیرات کند ، امروز آبسردکنی به همین منظور در فضای گلزار شهدا قرار اجتماعي 4039
984 روستاهای ما به رغم چندین دهه اجرای سیاستهای گوناگون و غالباً ناموفق ، همچنان با قوت و قدرت تمام به حیات خود ادامه داده و حتی در شرایط بسیار نامطلوب ، هویت اجتماعی ، اق كشاورزي 2439
985 نکته آخر ، اکنون در پایان قرن بیستم قرار داریم ؛ قرنی که دو جنگ گستردهٌ جهانی را در حافظه خود دارد . اکنون نیز برخوردهای خونین در گوشه و کنار دنیا به چشم می خورد . در قلب فلسفي 3810
986 روزنامه نگاران و رسانه های خبری ، دونده های مسافتهای کوتاه هستند و آموزش و پرورش و آموزش عالی دونده ی دو استقامت و علت تضعیف پوشش خبری این دو سازمان تا حدودی به گرایشا هنري 6257
987 # جانبازان باید در عرصه های سیاسی کشور ، حضوری مستمر و فعال داشته باشند : جانبازان با در نظر گرفتن مسائل روز ، باید در عرصه های سیاسی کشور ، حضوری مستمر و فعال داشته باش ورزشي 4396
988 # اعضای هیات رئیسه حزب همبستگی ایران اسلامی ، دیروز ، ضمن تشریح مواضع و دیدگاه های خود درباره انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی ، بر وجود اتحاد میان نیروهای جبهه اجتماعي 2401
989 # سفیر اندونزی در تهران : اکنون وظیفه اندونزی در قبال تی مور شرقی به پایان رسیده است و جاکارتا باید به خواست و نیازهای مردم منطقه پاسخ دهد . ما باید با اتخاذ تدابیری درس سياسي 744
990 # بیماری افسردگی در سطح جهان ابعاد همه گیری به خود گرفته است و پیش بینی می شود ، ظرف 20 سال آینده پس از بیماری قلبی ، دومین عارضه خطرناک برای انسان باشد . # در جریان کنفرا پزشكي 2236
991 # سوکارنو ، بنیانگذار استقلال اندونزی سرانجام روی اسکناسهای اندونزی جای مردی را گرفت که وی را سه دهه پیش برکنار کرد . # به گزارش رویتر از جاکارتا ، بانک مرکزی اندونزی ا پزشكي 2335
992 در این میان خبرسازان دو دسته بودند : دسته اول که خطائی مرتکب شده بودند ، تحت هیچ شرایطی مایل نبودند که خبر آن منتشر شوند و لذا تمامی توان خود را جهت ممانعت از انتشار آن سياسي 2534
993 # با پایان یافتن دهمین فصل کاوش در تپه هگمتانه که یکی از قدیمی ترین شهرهای باستانی دنیا از نظر معماری به شمار می رود ، علاوه بر کشف مجموعه ای دیگر از معابر و خانه ها ، و علمي پزشكي 1206
994 # جمعیت سوریه از مرز 17 میلیون نفر گذشت . # بر اساس گزارش نمایندگی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سوریه ، جمعیت این کشور در پایان نیمه دوم سال 1999 به 17 میلیون و 460 هزار نفر سياسي 2422
995 # سید مهدی جوادی ، فرماندار شهرستان نیر در مصاحبه با اطلاعات ، در زمینه مسائل عمرانی و جاری این شهرستان توضیحاتی داد . # وی ابتدا به تشریح موقعیت اقلیمی ، تاریخی و جاذب انتظامي 2161
996 # برخی از مزایای پیمان نفتا ، باعث افزایش سرمایه گذاری ، اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی بالا برای مکزیک شده است . از آغاز اجرای نفتا در سال 1994 ، مکزیک به طور متوسط سالانه 11 سياسي 6288
997 # مجلس با تعلیق فرماندار به پیشنهاد شورای نگهبان مخالفت کرد . تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از 270 نفر به 290 نفر رسید . # سوال آقای جواد باقرزاده ، نماینده زنجان ، از ورزشي 4392
998 # همایش معاونان آموزشی - عقیدتی - سیاسی نواحی انتظامی سراسر کشور برگزار شد : رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی در همایش معاونان آموزشی - عقیدتی ـ سیاسی نواحی انتظ مذهبي 1858
999 # هواپیماهای رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به جنوب لبنان ، دیروز » سه شنبه « منطقه دیدبه را در شمال بخش اشغالی بمباران کردند . # منابع امنیتی در جنوب لبنان اعلام اجتماعي 4567
1000 # حماسه سیزدهم آبان # فردا سیزدهم آبان ، روز ملی مبارزه با استکبار و یادآوری حماسه تسخیر انقلابی لانه جاسوسی آمریکا است . اکنون دو نسل این روز را گرامی می دارند ، نسلی ک اجتماعي 5037
1001 # آیت الله یزدی گفت : فقهای شورای نگهبان در راستای وظایف محوله به خصوص نظارت بر انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی برخورد جناحی نخواهد کرد . # وی در جمع گروهی از طلاب م سياسي 2984
1002 شاخص ارزش سهام در بازار بورس شانگهای با 0 / 38 درصد کاهش ، معادل 5 / 63 واحد به مجموع 1487 / 47 تنزل یافت ، ولی در بازار بورس هنگ کنگ ارزش سهام به 13 / 73 واحد افزایش یافت و به مجموع اقتصادي 3851
1003 سازمانهای متعددی در سطوح محلی ، ملی و منطقه ای و حتی بین المللی به دنبال اطمینان از حصول مشارکت مردمی در روستاها هستند ، ولی در بعضی مناطق هنوز این مشارکتهای کارساز ا جامعه شناسي 2003
1004 گزاره های شعری بدون هیچ گونه تردید ، بیانی از حقیقت شمرده می شوند ؛ زیرا حقیقت تنها در یک چهره ظاهر نمی گردد . تجربه شاعرانه نوعی از معرفت است که در میان انواع معرفت ان فلسفي 6557
1005 پژوهش در زمینه الگوهای ارایه شده در کتاب کودک و نوجوان ، ارایه کتاب در قالب برپایی نمایشگاه و فروشگاه ، بکارگیری روشهای بهینه توزیع به منظور تسهیل در دسترسی به کتاب ک فرهنگي 3443
1006 رژیم صهیونیستی در آخرین موضعگیری خود اعلام کرده است که تنها حاضر است ، تشکیل دولت فلسطینی را در 18 درصد سرزمینهای کرانه باختری بپذیرد که به این ترتیب به خودی خود ، بیت سياسي 1294
1007 اما اردشیر و من نمی توانستیم با هم دوست شویم . هر دو ما از فلزی سخت و غیرقابل انعطاف ساخته شده بودیم . دعوای واقعی در لندن اتفاق افتاد . در جریان جلسه های مالی کنسرسیوم ک خاطره 2913
1008 # پژوهشگران می گویند : میزان مرگ ومیر ناشی از سکته های قلبی در بیمارانی که از نظر اقتصادی در سطوح پائین تری از اجتماع قرار دارند ، بیشتر از افراد مرفه جامعه است . # به گز بهداشتي 1784
1009 # هانس برانشاید ، سخنگوی مدیکوانترناشنال در رابطه با همکاری نظامی آلمان با ترکیه برای ساختن یک آزمایشگاه تولید مواد شیمیایی ، مخصوص بمبهای شیمیایی ، گفت که آلمان موا مواد مخدر 2282
1010 نخستین شماره فصلنامه مطالعات فلسطین به صاحب امتیازی موسسه تحقیقات و پژوهشهای سیاسی ـ علمی ندای زیتون منتشر شد . مدیرمسئول و سردبیر این فصلنامه ، آقای احمد سروش نژاد هنري 2432
1011 # فیلم سینمایی خودمانی که از یک پرونده حقوقی واقعی ساخته شده ، اعتراض صاحبان صنایع دخانیات و همچنین یکی از مسئولان تلویزیون آمریکا را که متهمان اصلی این پرونده بوده ا هنري 939
1012 # کارشناسان بهداشتی اروپا به منظور بررسی مدارک فرانسه ، دایر بر عدم سلامت محصولات گوشت گاو انگلیس تشکیل جلسه دادند . # با وجود اعلام کمیسیون اروپایی مبنی بر سلامت محصو اجتماعي 2059
1013 # رئیس جمهوری : بستن مطبوعات و محاکمه افراد دلسوز در کشور محکوم است : اعضای شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادواری مجلس شورای اسلامی ، سه شنبه شب با آقای سید محمد خاتمی ، رئ اقتصادي 2017
1014 اتحادیه شرکتهای عرضه فرآورده های نفتی ایتالیا در اعتراض به اقدام دولت این کشور در کاهش بهای بنزین اعلام کرد که هفته های پایانی سال جاری را اعتصاب خواهد کرد . نخست وزی اقتصادي 3716
1015 اسرائیل هرگز به جدایی سوریه و لبنان از یکدیگر در جریان مذاکرات صلح موفق نخواهد شد . اروپا همیشه در مذاکرات صلح از نقشی مثبت برخوردار بوده و سوریه همواره سعی کرده تا ار سياسي 4534
1016 امام برای این که بیشتر با جریانات داخلی و خارجی سروکار داشته باشند ، بیشتر ساعتهای خود را به مطالعه می گذرانند ، یعنی شاید حداقل روزانه هشت ساعت مطالعه می کنند که ابت حوادث 1951
1017 # در جریان تیراندازی به سمت اجتماع چندهزارنفری که خواستار برگزاری همه پرسی در مورد خودمختاری استان اچه بودند ، دست کم 19 تن زخمی شدند . # به گزارش خبرگزاری فرانسه از جاک سياسي 4185
1018 # کشاورزان گیلانی با توجه به میزان زیانهای وارده ناشی از خشکسالی ، از پرداخت آب بها معاف شدند . # مهندس بیطرف ، وزیر نیرو در سفر به استان گیلان با اعلام این مطلب در جمع خ ورزشي 4123
1019 # حماسه سیزدهم آبان # در نوشته دیروز درباره روز سیزدهم آبان که به روز ملی مبارزه با استکبار نام گرفته است ، آمد که ، اکنون دو نسل این روز را گرامی می دارند . نسلی که در جر سياسي 5201
1020 # نخستین کنفرانس بین المللی داوری در روزهای 16 و 17 آبانماه توسط دانشکده حقوق و با همکاری انجمن ایرانی داوری در محل تالار ابوریحان بیرونی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خوا اجتماعي 2440
1021 به گفته صاحبنظران ، ضرورت پرداختن به ابعاد اخلاقی ، مذهبی ، اجتماعی و حقوقی مسئله مرگ مغزی و پیوند اعضاء اجتناب ناپذیر است . آیت الله هاشمی رفسنجانی : نمی توان از پیون پزشكي 2897
1022 # همایش توجیهی طرح ارتقای پایدار صادرات غیرنفتی در سمنان برگزار شد : همایش توجیهی طرح ارتقای پایدار صادرات غیرنفتی در محل اداره کشاورزی سمنان برگزار شد . # در این همای فرهنگي 951
1023 در نظام جدید آموزشی ، سال چهارم متوسطه نظام قدیم با عنوان دوره پیش دانشگاهی و در مراکزی به همین نام تشکیل می شود . از مهمترین تفاوتهای پیش دانشگاهی با سال چهارم ، جدا ب اجتماعي 5330
1024 زن می تواند در صورت انجام وظایف زوجیت خود ، از دادگاه تقاضا کند که شوهرش را به پرداخت نفقه وی محکوم نماید و دادگاه زوج را ملزم به پرداخت نفقه می کند و اگر شوهر از پرداخ حقوقي 3853
1025 # مسلمانان صدر اسلام # اول : خدیجه » س « نخستین زن و نخستین کسی است که به محمد » ص « گروید . خدیجه » س « زن باایمان و یار وفادار و همسر مهربان شوی خود بود . هر گاه دشمنان محم تاريخي 3546
1026 بیست و پنجم رجب سالروز شهادت امام هفتم ، حضرت موسی بن جعفر » علیه السلام « می باشد که در مدینه در سال 128 به دنیا آمد و در بغداد در زندان خلیفه عباسی ، هارون به دست سندی ب تاريخي 2997
1027 هجرت به حبشه : قریش به خاطر حشمت ابوطالب و رعبی که از حمزه داشتند ، به محمد » ص « چندان آزار نمی رسانیدند ، اما نومسلمانان که بیشتر از بردگان بودند در سختی به سر می بردن تاريخي 2552
1028 اعراب فلسطین و کشورهای عربی از منابعی که در اختیار داشتند ، بهترین استفاده را نکردند ، اما این ، دلیل اساسی برای شکست آن ها نبود . نبرد آن ها در میادین اقتصادی ، اجتماع فضايي 2485
1029 متأسفانه در ایران ، هنوز بیشتر دیابتیها از درمان صحیح برخوردار نیستند . فدراسیون بین المللی دیابت برای اولین بار در سال 1991 ، روز 14 نوامبر را روز جهانی دیابت اعلام کرد پزشكي 1961
1030 # آیت الله طاهری در جلسه اخیر شورای اداری استان اصفهان خطاب به مسئولان گفت : ساعت کار را ساعت کار و ساعت استراحت را ساعت استراحت بدانید و این راه سعادت شما غیر از واجبا آموزشي 5140
1031 اختلاف بر سر موضوع تجاوز بیش از این که اختلاف حقوقی باشد ، یک اختلاف سیاسی است . قدمهای اولیه ای که در اولین اجلاس کمیسیون مقدماتی در خصوص تعریف تجاوز برداشته شد ، قدم فرهنگي 5327
1032 # مأموران مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در جریان درگیری با اعضای چند شبکه بین المللی قاچاق مواد افیونی در 5 استان کشور مقدار 3 تن و 316 کیلوگرم مواد مخدر کشف کردند . # سياسي 2372
1033 در ابتدای جنگ ، شهر اندیمشک به علت مجاورت با مناطق جنگی ، مرکز کمک رسانی به مجروحین بود و نیروی امدادگر متخصص کم بود ، لذا به همت و تلاش او ، چندین دوره آموزش امدادگری اجتماعي 1911
1034 # تأکید پادشاه مغرب بر انجام همه پرسی در صحرای باختری : ملک محمد ششم پادشاه مغرب ، دیروز » شنبه « علاقمندی کشورش را بر همه پرسی مربوط به حق تعیین سرنوشت در صحرای باختری سياسي 3109
1035 در دو امپراتوری عظیم آن روز ـ یعنی امپراتوری ایران ساسانی ، و امپراتوری روم ـ همین جاهلیت وجود داشت ؛ آن جا هم از عدالت خبری نبود ؛ آن جا هم تبعیض بود . در همین ایران ، د حوادث 5763
1036 # وزیر دفاع امارات : رفتار با ایران باید بر اساس احترام به حاکمیت ، دخالت نکردن در امور داخلی و حسن همجواری باشد . # شیخ محمد بن راشد ، ولیعهد دوبی و وزیر دفاع امارات متح سياسي 1577
1037 انگلستان اعلام کرد که پیوستن این کشور به پول واحد اروپائی سالانه 14 / 4 میلیارد دلار از تولیداتش را کاهش می دهد . وزیر بازرگانی ایران دیشب به منظور شرکت در نمایشگاه بین اقتصادي 1548
1038 مسئله مرگ مغزی و پیوند اعضاء ، چنانکه پیش از این از قول پزشکان گفته شد ، یکی از جنجالی ترین موضوعهای علم پزشکی است که در دهه های اخیر مطرح شده و بحثهای زیادی را در پی دا پزشكي 3049
1039 فتوحات خیره کننده مسلمانان که تا حدی به تقدیر الهی یا معجزه اسلامی تعبیر شد ، فقط بدان سبب امکان داشت که همه جا عامه مردم ، مقدم مهاجمان را با علاقه استقبال کردند . تمد فرهنگي 5841
1040 9 روز از نطق تاریخی امام خمینی » ره « در مخالفت با لایحهٌ خفت بار کاپیتولاسیون گذشته بود که در سحرگاه سیزدهم آبانماه 1343 ، کماندوهای مسلح منزل امام را در قم محاصره و ایش سياسي تاريخي 2157
1041 پس از یک انتظار طولانی که وزیر به من اطمینان داد ، وقتی به دیدن شاه می آئیم ، غیرعادی نیست ، ما سرانجام به داخل فراخوانده شدیم . ساعت یازده بود . خلعتبری تعظیم کرد و گفت خاطره 2890
1042 # گروهی از دانشمندان با انجام تحقیقاتی اعلام کردند : تفاوت در جنسیت موجودات زنده » نر و ماده « که از طریق کروموزومها صورت می گیرد ، 300 میلیون سال پیش در پستانداران به وج پزشكي 1632
1043 در سال 1835 مدت حضور متوسط دانش آموز دریک مدرسه حدود یک سال بود . این رقم در سال 1850 به 2 سال افزایش یافت و در پایان قرن نوزدهم اکثر دانش آموزان تا سن 12 سالگی در یک مدرسه تحص سياسي تاريخي 2613
1044 دبیرکل یونسکو تاکید کرد : یونسکو برای مقابله با فشارهای ناشی از پدیده جهانی شدن امور ، تلاش خواهد کرد . فدریکو مایور ، دبیرکل یونسکو که برای مدت 12 سال ، ریاست این سازما اجتماعي 1683
1045 » تاریخ ، تئوری ، جهان سوم « نوشته : هاری مگداف ـ تام کمپ ، ترجمه و اقتباس : هوشنگ مقتدر ، ناشر : انتشارات کویر ، چاپ چهارم : 1378 ، 253 صفحه ـ 12000 ریال ، چاپ چهارم کتاب امپریال فرهنگي 2145
1046 # همزمان با مبعث پیامبر گرامی اسلام ، همایش ادبی دانش آموزان برگزیده کشور در قم برگزار می شود : همایش ادبی دانش آموزان با عنوان نوری از مبعث با شرکت 300 نفر دانش آموز پسر اجتماعي 927
1047 # در پی وقوع درگیری میان کارگران مصری و بنگالی و پلیس در کویت ، فوزی بشری یکی از تحلیلگران شبکه تلویزیونی جزیره » قطر « در تحلیلی وضع کارگران خارجی را در کشورهای عرب من سياسي 2729
1048 # با انجام دیدارهای هفته گذشته در رقابتهای جام قهرمانی باشگاههای اروپا و روشن شدن شرایط صعود تیمهای برتر به مرحله سوم ، جمعه شب قبل در شهر ژنو سوییس قرعه کشی مرحله بعد خدمات 3236
1049 # سازمان حفاظت محیط زیست : افزایش روزافزون تعداد خودروها در سطح شهر تهران نه تنها مستقیماً منجر به آلودگی هوا می شود ، بلکه باعث کاهش سرعت متوسط و افزایش چشمگیر زمان م آلودگي هوا 636
1050 حجت الاسلام والمسلمین فرقانی رفتنش به جبهه قطع نمی شد ، بار آخر پدرش به عنوان درددل به مسئول مربوطه اداره اش پیرامون مشکلات همسر و فرزندانش در غیاب او ، مطالبی را بیا حوادث 1485
1051 اشاره : تحلیلی که در پی از نظر خوانندگان می گذرد ، به بهانه تشکیل اجلاس معارضین عراقی در نیویورک به نگارش درآمده و موضوع سرنگونی رژیم عراق به وسیله آمریکا را مورد بررس حقوقي 5519
1052 # مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران اعلام کرد : 3 هزار تاکسی امسال به ناوگان حمل ونقل تهران اضافه می شود : مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران دیروز گفت : طبق برنامه ریزی سال اقتصادي 2697
1053 نوشته های قدمای دانش طب بیانگر آن است که پزشکان قدیم نیز از پیوند اعضاء بی اطلاع نبودند . پزشکان می گویند : در مواردی که سن بیمار زیر 5 سال است ، در تشخیص مرگ مغزی باید ا پزشكي 3337
1054 پژوهش بررسی تطبیقی اندیشه های لیبرالیسم در مغرب زمین اثر آقای محمد توحیدفام به سفارش مرکز پژوهشهای بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انجام رسیده است . این تحقیق ت فرهنگي 5197
1055 # بحران تشکیل کابینه در اتریش : چند هفته از برگزاری انتخابات سراسری مجلس اتریش و اعلام نهایی نتایج انتخابات می گذرد ، اما تلاشهای توماس کلستیل ، رئیس جمهور این کشور بر سياسي 915
1056 با در نظر گرفتن نظر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر پشتیبانی کامل از ایران به دلیل مسئولیت دفاعی منطقه ، و همچنین پدیدهٌ گران شدن نفت ، جای تعجب نیست که میزان خرید اسلحه از خاطره 2739
1057 # استفاده از نوع جدید رگهای مصنوعی برای درمان بیماران قلبی : استفاده از رگهای مصنوعی تهیه شده از کولاژن در آینده ای نزدیک ، به افرادی که به بیماری انسداد سرخرگهای قلبی پزشكي 1705
1058 بر اساس آمار موجود در سالهای اخیر مردم علاقه چندانی برای رفتن به سینما از خود نشان نمی دهند و تنها بخشی از زوجهای جوان جامعه برای دیدن فیلمهای داستانی و کمدی به سینما خاطره 2617
1059 # در همایش منطقه ای تغییر اقلیم عنوان شد : مهمترین چالش قرن 21 ، تغییرات آب وهوایی است . # دومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم با هدف ایجاد بستری مناسب برای ارتباط میان پژوه باستان شناسي 1353
1060 # شیمون پرس ، وزیر توسعه رژیم صهیونیستی نسبت به فروپاشی جامعه این رژیم ابراز نگرانی کرد . # وی که در گذشته تصدی نخست وزیری را به عهده داشت ، در گفت وگو با رادیوی این رژیم نظامي 1919
1061 # برای کشورهای آسیای مرکزی ، ثبات سیاسی و اجتماعی ، مقدم بر ثبات اقتصادی است . # بیش از یک ماه است که گروهی با هویت نه چندان روشن ، عده ای و ازجمله چند معدن کاو ژاپنی را د سياسي 5220
1062 # رئیس جمهوری ، مقاومت دولت و ملت لبنان در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی را ارزشمند دانست و نقش این کشور را در قبول اندیشه های مختلف ، برخورد بین ادیان و افکار و پیشرفت حوادث 4791
1063 # 400 تخته فرش نفیس از عوامل قاچاق کشف شد : بیش از 400 تخته فرش ، شامل یک تخته فرش 12 متری ابریشمی منقوش به تصویر پادشاهان ایران ، خلفای عباسی و ایلخانان مغول کشف و ضبط شد . # حوادث 1473
1064 # اوبر ودرین ، وزیر امور خارجه فرانسه ، اعلام کرد : نظام آینده جهان ، نظامی چندقطبی خواهد بود که در آن باید به گوناگونی فرهنگی ، احترام گذارده شود . # ودرین که دیروز » دو سياسي 3253
1065 # نوزدهمین نمایشگاه استانی قرآن کریم ، جمعه 14 آبان طی مراسمی با حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال وبختیاری و جمعی از مسئولان مراکز و مؤسسات قرآنی این سياسي 2689
1066 # از 24 آبان تا 11 آذرماه در موزه هنرهای معاصر تهران ، نمایشگاه بین المللی آثار تصویرگران کتاب کودک برپا می شود : چهارمین نمایشگاه بین المللی آثار تصویرگران کتاب کودک با فرهنگي 1683
1067 نگرانی از رواج تجارت اعضای بدن و سوءاستفاده افراد سودجو ، از دلایل رد لایحه مرگ مغزی و پیوند اعضاء بوده است . آیا می توان گفت ، کسی که بدنش هنوز گرم است و قلبش می تپد و ی پزشكي 2513
1068 از خدا بپرس ، در یکی از دیدارهایی که با حضرت علامه استاد محمدتقی جعفری داشتم ، از ایشان پرسیدم : شما که اینقدر زحمت کشیده اید و سالها مثنوی مولوی را شرح کرده اید ، آیا ج فرهنگي 6214
1069 # مهندس سفید ، استاندار یزد در جلسه شورای معاونان و مشاوران استانداری گفت : مسلما مهمترین کار و موضوع مطرح برای وزارت کشور در سال جاری برگزاری انتخابات سالم است . # وی ب اجتماعي 3721
1070 # با آزادی چهار گروگان ژاپنی و پایان درگیری مخالفان مسلح ازبک با نیروهای دولت قرقیزستان ، مسئله حضور این افراد در منطقه مورد توجه قرار گرفته است . # گزارشهای برخی رسان سياسي 1822
1071 سپاس خدای را که جلوه جمالش بر ساکنان ملک و ملکوت گسترش یافته و شعاع حسنش بر اهالی عوالم جبروت و لاهوت درخشیدن گرفته است . از غیب هویت ، با جمالی هرچه زیباتر جلوه گری کر مذهبي 1880
1072 # به تازگی تحول چشمگیری در درمان ورزشکاران رزمی پدید می آید . # به گزارش شبکه جهانی اینترنت ، پیشرفتهای بدست آمده در بهبود وضعیت این ورزشکاران دخیل است . حدود 12 درصد کود پزشكي 1770
1073 برخلاف انتظار ، تأکید بر مسئلهٌ حقوق بشر جیمی کارتر که در سال 1977 به ریاست جمهوری آمریکا رسید ، تنها اثری سطحی و گذرا بر روی سیاست ایران باقی گذارد . محاکمات زندانیان س خاطره 2434
1074 # سند شماره 168 ، تاریخ دریافت نامه : 25 فوریه سال 1944 ، محرمانه و خصوصی از پرزیدنت روزولت به مارشال استالین # در ماههای اخیر دولتهای ملل متحده ، سلسله اقدامات مهمی را در جه اجتماعي 2409
1075 # ساخت یک کشتی به مراتب بزرگتر از تایتانیک : اکنون یک کشتی مسافربری ساخته شده است که به مراتب بزرگتر از تایتانیک و بسیار باشکوهتر از کوین مری می باشد . # کشتی وویجردسیز باستان شناسي 1817
1076 # نخستین خبرگزاری دانشجویی کار آزمایشی خود را آغاز کرد : همزمان با سیزده آبان ، نخستین خبرگزاری دانشجویی کشور ، فعالیت آزمایشی خود را در تهران آغاز کرد . # مدیرعامل خبر فرهنگي 956
1077 در سالهای 1880 ، محافظه کارها تلاش بی امانی جهت به کنترل درآوردن مهمترین روزنامه های شهرستانها به کار بردند که درنهایت موفق شدند . محافظه کاران بیش از سایرین به روزنامه سياسي 2478
1078 # نایب رئیس مجلس : اگر کشوری مصونیت سیاسی و قضایی دولت ایران را نقض کند ، ما نیز باید این اختیار را داشته باشیم که عمل متقابل انجام دهیم . مهلت صدور سند برای املاک خارج ا ورزشي 3401
1079 در دفتر خاطراتش می خوانیم : جلو سنگر نشسته بودم و به اطراف نگاه می کردم ، حدود ساعت 30 / 6 بعدازظهر بود ، آفتاب رنگ خود را باخته بود ، محو تماشای غروب دلنشین آفتاب بودم که اجتماعي 2198
1080 # کارلوس لیچ ، معاون شورای وزیران کوبا ، گفت : آمریکا قصد دارد ، نهمین اجلاس ماه جاری میلادی رهبران کشورهای منطقه آمریکای لاتین ، عضو اتحادیه ایبرو آمریکا و اسپانیا در سياسي 4021
1081 # تمدید طرح شکست خورده : رئیس جمهور آمریکا تحریم اقتصادی و مالی آمریکا علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد . # این طرح بخشی از برنامه ای می باشد که دولت آمریکا آنرا اجتماعي 1658
1082 پیش بینی شد در طی برنامه سوم ، مجموعاً 796 هزار و 494 میلیارد ریال دارای درآمدهای عمومی باشیم که درآمد نفتی در حد 374 هزار میلیارد ریال ، درآمدهای مالیاتی 262 هزار میلیارد ر اجتماعي 1594
1083 # واردات نفت خام ایتالیا از ایران افزایش یافت : در هفت ماه اول سال جاری میلادی واردات نفت خام ایتالیا از ایران ، 11 / 7 درصد نسبت به دوره مشابه سال 98 افزایش یافت و به هفت م اجتماعي 2626
1084 آیت الله هاشمی رفسنجانی : باید یک نوشته محکم و قانونی داشته باشیم ، برای بیماران ، پزشکان ، بیمارستانها و برای آنها که می خواهند وصیت کنند ، آنها که می خواهند اعضای خو پزشكي 2673
1085 # روسیه ، چین و کشورهای غیرمتعهد به طور یکپارچه از این قطعنامه حمایت کردند : پس از چند هفته بحث و مذاکره در مجمع عمومی سازمان ملل ، قطعنامه ابتکاری جمهوری اسلامی ایران سياسي 1925
1086 # به منظور بررسی مسائل و مشکلات شرکتهای کشت و صنعت کارون و هفت تپه ، آقای کلانتری ، وزیر کشاورزی به همراه تنی چند از معاونین این وزارتخانه از مزارع نیشکر کشت و صنعت کار ورزشي 2420
1087 برای داشتن روزنامه ای بین المللی ، باید تحریریه ای قوی داشت که در تمام زمینه های موردنظر ، دارای تخصص باشد و کار را چنان تخصصی پیش ببرد که جای تردیدی در اظهارنظرهای رو سياسي 3550
1088 بوزان : سیاستمداران از مبهم و نامشخص ماندن مفهوم امنیت کاملاً خشنودند ، زیرا برای توجیه اهداف مختلف بهتر می توانند ، بدان تمسک جویند ، در نظر اندیشمندان ملت یا بحران سياسي 2514
1089 حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی ، رئیس جمهوری ، دیروز با حضور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران ، مسئولان و کارکنان این وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد . رئیس ج فرهنگي 906
1090 قرآن کتاب انسان سازی است ، کتابی است که با این کتاب اگر کسی توجه به آن بکند ، تمام مراتبی که از برای انسان هست ، این کفایت دارد و همه مراتب را به آن نظر دارد . به همین منظ عمراني 2444
1091 رئیس پلیس قم سرهنگ رزمی ، بلافاصله پس از این جریان به درجهٌ تیمساری ارتقاء پیدا کرد و به عنوان رئیس پلیس به یکی از مناطق دوردست جنوب ، یعنی آبادان منتقل گردید . از این خاطره 2753
1092 # سند شماره 171 ، تاریخ دریافت نامه : 28 فوریه سال 1944 ، از پرزیدنت روزولت به مارشال استالین # متن نامه 20 فوریه نخست وزیر به جنابعالی درباره پیشنهاد مربوط به حل مقدماتی مسئ حوادث 1818
1093 # هفتمین نمایشگاه خوشنویسی قرآن کریم برگزار می شود : هفتمین نمایشگاه آثار خوشنویسی قرآن مجید ، از نوزدهم آذرماه در تهران برگزار می شود . # به همین منظور مؤسسه نمایشگاه هنري 960
1094 این رسانه ها در مواقع عادی یک نوع حالت بی طرفی نسبی دارند و بعضاً به دفاع از حزب موردنظر بویژه حزب حاکم می پردازند ، ولی در زمان انتخابات عملکرد آنها تا حدودی شفاف می ش بهداشتي 2260
1095 # آقای خاتمی ، رئیس جمهوری صبح امروز از نمایشگاه بزرگ دستاوردهای بیست سال فعالیت کمیته امداد امام خمینی » ره « دیدن کرد . # در این بازدید ، رئیس جمهوری با حضور در غرفه ه فرهنگي 415
1096 # مسابقات بسکتبال جوانان ایران با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید : تیم تهران به مقام نخست رقابتهای بسکتبال قهرمانی جوانان ایران دست یافت . # تیم تهران بعدازظهر دیروز سياسي 2418
1097 # محل اقامت باید پائین تر از توپخانه باشد : امام ، زمانی که از پاریس عازم تهران بودند ، پیغام دادند محل اقامت ایشان در تهران باید پائین تر از میدان توپخانه باشد نه در قس حوادث 1243
1098 # طالبان برای استرداد بن لادن به آمریکا شرط تعیین کردند . تظاهرکنندگان خشمگین دیروز در قندهار به دفتر سازمان ملل ، حمله و خساراتی به آن وارد کردند : یک ژنرال سابق ارتش سياسي 5298
1099 # به مناسبت میلاد متبرک امام حسین » ع « و روز پاسدار عشق و دشواریها ... # سوم شعبان سالروز تولد مردی است که جهانی در عظمت نامش انگشت حیرت به دندان گرفته اند ، هزار و چهارص سياسي 3824
1100 # سخنگوی وزارت امور خارجه : تمدید تحریم ایران نشانه نبود ابتکار در سیاست خارجی آمریکا است . # سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با تقبیح تمدید تحریم اقتصادی جمهوری اسلام اجتماعي 2016
1101 # نوبتی کردن تردد خودروها ، آثار و تبعات # در خبرها آمده بود : جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی » 110 نفر « با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری ، خواستار اجرای طرح محدودیت اقتصادي 2734
1102 # با حضور ملکه انگلیس ، سران و مقامهای بلندپایه عضو این جامعه ، اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع در آفریقای جنوبی آغاز به کار کرد . در اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع سياسي 3957
1103 # مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی حفظ ، قرائت و تفسیر قرآن کریم ، روز پنجشنبه در حسینیه امام خمینی » رض « و با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد . فرهنگي 3643
1104 # در آستانه سالگرد میلاد سومین حجت حق ، حضرت حسین بن علی ع سرور آزادگان جهان ، مرکز اسناد و مطالعات دستور زبان فارسی با حضور دکتر حسن حبیبی ، معاون اول رئیس جمهوری در ر اجتماعي 1375
1105 # در پیامی برای رئیس جمهوری ترکیه : رئیس جمهوری ایران خواستار تشکیل شرکت سرمایه گذاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی شد : پیام کتبی سید محمد خاتمی ، رئیس جمهوری ایر اقتصادي 3439
1106 # شکست تیم پیروزی تهران از العربی کویت : بازی دوستانه تیم فوتبال پیروزی تهران و العربی کویت با نتیجه 3 بر 2 به سود تیم کویتی پایان یافت . # این بازی به مناسبت خداحافظی خال حوادث 3660
1107 سقف شمار زائرانی که هر هفته به عتبات عالیات سفر خواهند کرد ، سه هزار نفر تعیین شده است : محمد شریعتمداری ، وزیر بازرگانی کشورمان روز جمعه اعلام کرد : راه کربلا از روز س حوادث 2560
1108 II گفتار دوم : شاه در 5 اوت 1978 قول انتخابات آزاد را در بهار آینده به مردم ایران داد . هیچ کس به سخنان وی توجه چندانی ننمود و آن را جدی نگرفت ، زیرا برای ادامهٌ این گونه راه خاطره 2685
1109 # برگزاری همایش جانبازان طلاب و دانشجو ، مسابقات قرآن کریم ، شب شعر و خاطره ، گردهمایی ویژه همسران جانبازان ، جانبازان و فرزندان و برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی از سينما 1749
1110 فرار مغزها یکی از علائم وضعیت نامطلوب در کشور و ازجمله در حوزه آموزش و پژوهش است . تنی چند از مسئولان و صاحبنظران وزارت فرهنگ و آموزش عالی در گفتگویی با خبرگزاری جمهور اجتماعي 1107
1111 رسانه های گروهی انگلیس در انعکاس واقعیات مربوط به مسائل داخلی و احزاب توان مانور زیادی دارند ، ولی جهت تخطئه کردن افکار حزبی علیه حزب دیگر ، ملاحظات متعددی را می بایس سياسي 2087
1112 # خوان کارلوس برای انجام یک دیدار رسمی وارد کوبا شد : صدها تن از مردم اسپانیا عصر دیروز » یکشنبه « با برپایی تظاهرات ضدآمریکایی در شهر بارسلون این کشور ، سیاست واشنگتن سياسي 5162
1113 # محاکمه مدیران مسئول نشریات پنجشنبه ها و شبکه در دادگاه مطبوعات برگزار شد : مدیرمسئول هفته نامه پنجشنبه ها و مدیرمسئول ماهنامه شبکه امروز در دادگاه ویژه مطبوعات محا ورزشي 4811
1114 آیت الله هاشمی شاهرودی ، رئیس قوه قضائیه روز گذشته در دیدار رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مسئولان صنعت بیمه کشور گفت : توسعه صنعت بیمه نیاز به کار فرهنگی گسترده و اطلاع ر سياسي 2903
1115 برخورد سطحی با مرحله هشدار : سازمان هواشناسی کشور به عنوان نخستین مرکز مسئول پیش بینی وضعیت هوا و پدیده هایی همچون استقرار جریانهای پایدار و وارونگی که منجر به تهویه خدمات 3681
1116 برنامه سوم توسعه و راهکارهای اجرایی : برنامه سوم توسعه ، به دلیل ویژگیهای خاص و گستردگی مباحث و موضوعات ، و این که زمینه ساز توسعه ای همه جانبه در برنامه های آتی کشور خ اقتصادي 4769
1117 یکی از شعارهای مطرح شده از همان شروع بحران اقتصادی آسیا ، تأکید بر پیدا کردن راه حل منطقه ای بحران بوده است . در بحران اخیر آسیا ، در مورد اتفاقی که حادث شده و این که چر اجتماعي سياسي 5869
1118 # بر اساس مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی تا پایان برنامه سوم توسعه ادامه می یابد : مجلس شورای اسلامی ، دیروز نیز در 3 نوبت صبح ، بعدازظ ورزشي 4961
1119 # دبیرکل جدید یونسکو سوگند یاد کرد : کوئی شیرو ماتسورا ، دبیرکل جدید یونسکو که در انتخابات اخیر برای مدت شش سال به دبیرکلی یونسکو برگزیده شد ، دیروز » دوشنبه « در اجلاس سياسي 4936
1120 # هفتمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ، از صبح دیروز با برگزاری مراسمی در حسینیه جماران در سراسر کشور آغاز شد . # به گزارش خبرنگار ما ، مراسم گشایش هفته کتاب با حضور دک انتظامي 4344
1121 # دکتر سید عطاءالله مهاجرانی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر دیروز در مراسم گشایش چهارمین نمایشگاه بین المللی تصویرگران کتاب کودک ، از هنرمندان خواست ، بیش از پیش به اجتماعي 2710
1122 برنامه سوم ، اشتغال و مشارکتهای مردمی : تدوین لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان پایه و رکن اصلی در توسعه و پیشرفت و حتی سرنوشت اقتصادی کشور از اجتماعي 4881
1123 # متن سخنرانی دکتر مصطفی معین ، وزیر فرهنگ و آموزش عالی در مراسم قدردانی از ناشران برگزیده دانشگاه فردوسی مشهد و جهاد دانشگاهی مشهد ـ 20 / 8 / 78 . # در پایان هفته ای هستیم ک فرهنگي 6253
1124 خانم دکتر ، جوانی را که دوره تخصصی پزشکی خود را می گذراند با یک آدنیت سلی » تورم غدد لنفاوی گردن « برای آزمایشهای تکمیلی نزد من فرستاد . قیافه معصوم این دکتر جوان قلبم قضايي 4059
1125 # مدیرکل راه و ترابری استان : مازندران ، از لحاظ حوادث رانندگی مقام دوم کشور را دارد : مدیرکل راه و ترابری مازندران گفت : این استان از لحاظ داشتن راههای فرعی و اصلی ، مقا اقتصادي 4490
1126 سرمایه گذاری در نشر کتاب باید سودآور باشد اما این روند برعکس شده است . باید کاری کرد تا در عرصه نشر کتاب ، تمامی استعدادها امکان رشد پیدا کنند . صنعت نشر کتاب با وضع موج اجتماعي 2441
1127 # مأموران آتش نشانی در معرض خطر از دست دادن حس بویایی خود قرار دارند . # به گزارش خبرگزاری فرانسه از شیکاگو ، آتش نشانان نسبت به سایر مشاغل با خطرات بیشتری در حین کار رو صنعتي 1952
1128 ساعت 8 صبح ، میدان ژاله : ارتش و نیروهای امنیتی کاملاً در میدان مستقر گشته اند ، و تمام راههایی را که به میدان متصل می شود ، بسته اند ، ماسکهای ضد گاز ، کلاه کاسکها ، سرن تاريخي 2640
1129 # چین قرار است ، کمکهایی به ارزش 1 / 5 میلیون دلار به منظور بازسازی نیروهای مسلح کامبوج در اختیار این کشور قرار دهد . # روزنامه هنگ کنگی استاندارد به نقل از ژنرال نیانگ فا اجتماعي 1925
1130 # با انجام و پایان عملیات مرمت و بازسازی آب انبار بلور در شهرستان تفرش ، این بنای تاریخی دوره قاجار به مرکز فرهنگی تبدیل می شود . # به گزارش روابط عمومی سازمان میراث فره هنري 2144
1131 دیوید لوید جورج در میان وزرای اسکویث ، حریص ترین وزیری بود که علاقه وافری به نزدیکی به مطبوعات و معامله با دست اندرکاران آن داشت . وی معتقد بود که یا باید با مطبوعات دو اجتماعي 2655
1132 # دومین ایالت بزرگ اندونزی در آستانه تحولات جدیدی قرار گرفته و احتمال دارد سناریوی تی مور شرقی این بار در آچه تکرار شود . # اعتراضات وسیع و گسترده مردم آچه طی هفته گذشت سياسي 992
1133 # نوزدهمین نمایشگاه استانی قرآن کریم به همت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری موسسهٌ نمایشگاههای فرهنگی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار مواد مخدر 3964
1134 در بازداشتگاه خیام که از سال 1985 به دست رژیم صهیونیستی ساخته شد ، هم اکنون 144 اسیر لبنانی به سر می برند که بیشتر آنان را میانسالان ، کشاورزان و روزنامه نگاران تشکیل می د سياسي 1232
1135 جورج لوید در مقابله با بولشویسم ، به ثروت لردهای مطبوعات متکی بود ، ولی این ثروت جهت آرام کردن ژنرالها کافی نبود و لذا او مجدداً به نورثکلیف ، سردبیر تایمز رو آورد . پس سياسي 2041
1136 # لغو تخفیفها و معافیتهای مالیاتی و گمرکی در مورد نهادهایی که مجوز حضرت امام » ره « یا مقام معظم رهبری را دارند ، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است . افرادی که امکان ته ورزشي 3530
1137 مشارکت مردم در تمام عرصه ها به ویژه انتخابات یک حق و یک تکلیف اجتماعی و اصل تعطیل نشدنی است . نباید از وحدت و وفاق عمومی بر چهار محور اسلام ، انقلاب ، امام و اصل ولایت ف سياسي 992
1138 در حالی به قرن بیست و یکم وارد می شویم که نظامهای اقتصادی گوناگون جهان در فرایند جهانی شدن ، حل می شوند . باتوجه به اینکه یکی از بازیگران اصلی این فرآیند ، آمریکاست ، ب اقتصادي 2702
1139 در ابتدای جنگ ، شهر اندیمشک به علت مجاورت با مناطق جنگی ، مرکز کمک رسانی به مجروحین بود و نیروی امدادگر متخصص کم بود ، لذا به همت و تلاش او ، چندین دوره آموزش امدادگری اقتصادي 3248
1140 # صندوق جمعیت سازمان ملل از چگونگی پرداخت بدهی آمریکا به این سازمان انتقاد کرد : یک مقام صندوق جمعیت سازمان ملل از مصالحه ای که قرار است ، در رابطه با پرداخت بدهی عقب ا سياسي 3799
1141 # تظاهرات ضد آمریکایی # در هفته گذشته مردم یونان بخصوص در مرکز آن ، آتن هر روز علیه سفر کلینتون ، رئیس جمهور آمریکا به این کشور تظاهرات ضدآمریکائی داشتند . شدت این اعتر اجتماعي 4324
1142 # خودروسازان ایرانی در نمایشگاه بین المللی مالزی شرکت می کنند : شرکتهای خودروساز ایرانی در نمایشگاه بین المللی مهندسی خودرو و تجهیزات تعمیرگاهی مالزی شرکت می کنند . # سياسي 2047
1143 # برنامه سوم و ضرورت توجه بیشتر به بخش کشاورزی : کمیته های منتشره برنامه سوم توسط سازمان برنامه و بودجه آشکارا نشان از ضرورت توجه بیشتر به اولویت لایحه برنامه و معضلات صنعتي 2267
1144 # کاغذ کتاب باید از هر گونه مشکلات و موانع قیمت گذاری جدا شود . کتاب کودک در ایران با دیدگاه های مختلف چاپ و عرضه می شود . تشویق نویسندگان کتاب و تامین نیازهای مالی آنها فرهنگي 1949
1145 صنعت جهانگردی با بیش از سی میلیارد دلار درآمد ارزی در سال 1998 ، یکی از بزرگترین بخشهای صنعتی ایتالیا محسوب می شود . همچنین بخش جهانگردی از نظر ایجاد اشتغال نقش بسزایی د اجتماعي 5497
1146 # هفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ، امسال با شعار دانایی ، نیاز عصر انتظار در سراسر کشور برپا شده است . # در این مراسم که همزمان با جشنهای ولادت حضرت مهدی » عج فرهنگي 3883
1147 # به مناسبت هفتمین هفته کتاب ، از سوی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان 20 نمایشگاه در 20 استان کشور برپا شد . # محمد تقی حق بین ، رئیس نمایشگاههای انجمن فرهنگی ناشرا سياسي 2092
1148 # رژیمهای غذایی سرشار از پروتئین منجر به پوکی استخوان می شود : پژوهشگران می گویند : در اثر رژیم غذایی سرشار از پروتئین ، میزان اسید خون افزایش یافته و با از دست رفتن کلس حيات وحش 2092
1149 # بررسی روش جدید ترک سیگار : پزشکان در حال بررسی روشی هستند که به کمک قرصهای حاوی قند ، بتوان میل به کشیدن سیگار را کاهش داد . # از آنجا که بسیاری از سیگاریها برای ترک سیگ خاطره 2747
1150 # پنجمین گردهم آیی معاونان آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی معاون پژوهشی در محل مؤسسه مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی برگزار شد . # به گزارش روابط عمومی وزارت فرهن فرهنگي 1573
1151 # فیلمهای مستند منوچهر طیاب در سینما تک : فیلمهای مستند منوچهر طیاب از فیلمسازان برجسته و پیش کسوت در زمینه مستندسازی به مدت سه روز از دیروز در سینما تک موزه هنرهای مع هنري 2007
1152 # باوجوداین که به عنوان ضرب المثل گفته می شود ، سحرخیز باش تا کامروا شوی اما دانشمندان می گویند ؛ افراد سحرخیز ممکن است ، نسبت به افرادی که تا دیروقت در خواب هستند ، اس فني 2816
1153 # آمریکا و هند برای کاهش سلاحهای هسته ای به توافق نرسیدند : آمریکا و هند پس از دو روز مذاکره نتوانستند ، به توافقی برای کاهش تسلیحات هسته ای دست یابند . # به گزارش خبری ا اجتماعي 5687
1154 # سازمان بزرگ نهضت العلما تحت رهبری عبدالرحمان وحید با بیش از 30 میلیون عضو ، یک قدرت قابل توجه اجتماعی و یک کانون پرنفوذ مذهبی در جامعه اندونزی به شمار می رود . رئیس جم اقتصادي 5974
1155 # لوین آس ، سفیر جدید نروژ در تهران ، با آیت الله هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفت وگو کرد . # آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار ، با استقبال از ورزشي 2706
1156 با تمام قدرت مالی که امام داشتند و مخصوصاً این اواخر که شاید میزان شهریه هایی که ایشان به حوزه های مختلف می دادند که حدود صد میلیون در هر ماه می شد ، در زندگی خودشان از حوادث 5068
1157 # جایگاه تعاون در برنامه سوم # امروزه توجه به مشارکتهای مردم و استفاده از توانائیهای » مدیریتی ـ مالی « مردم از جایگاه ویژه ای در کشورها برخوردار است . قبول این اصل که ه اقتصادي 4113
1158 مقام معظم رهبری ، استفاده جانبازان از باقیمانده سلامتی خود در راه خدا را به مفهوم سربلندی در امتحان الهی دانستند و خطاب به آنان فرمودند : مبادا به خاطر رنجی که برای شم نظامي 6151
1159 # ملک فهد : عربستان در پیشبرد توسعه روابط برادرانه با ایران ، استوار و ثابت قدم است : پیام آقای سید محمد خاتمی ، رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز به ملک فهد ، پادشاه عربست فرهنگي 2166
1160 # تصویب طرح عملی فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر در ژنو : شدت بخشیدن به کنترل سلاحها ، تلاش برای پایان دادن به استفاده از مینهای ضدنفر و مبارزه با خشونت علیه زنان در جنگه باستان شناسي 2017
1161 امام خمینی » قدس سره « فقیه ، اسلام شناس بزرگ جهان اسلام ، فیلسوف حق بین ، احیاکننده اسلام ناب محمدی ، سیاستمدار دینی بی مانند ، رهبر دینی و سیاسی میلیونها انسان آزاده داستان 5548
1162 # مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام اصفهان از توانایی اجرای ، سالانه ، سیصد طرح تحقیقاتی برخوردار است . # معاون تحقیقات و آموزش جهاد سازندگی و رئیس مرکز تحقیقات مناب ورزشي 3677
1163 # حضرت آیت الله خامنه ای ، رهبر معظم انقلاب اسلامی ، صبح دیروز در حسینیه امام خمینی » ره « با صدها تن از دانش پژوهان و فرهیختگان جانباز دیدار کردند و با در آغوش گرفتن ده اجتماعي 505
1164 برگزاری هفته کتاب ، شرایط مناسبی فراهم می آورد تا با ارایه کتابهای منتشر شده ، ارتباطی چندسویه و فعال بین مخاطبین و نویسندگان و ناشران به وجود آید . حضور و مشارکت مردم فرهنگي 4400
1165 # در سال 1998 مبادلات تجاری انجام شده میان چین و قزاقستان حدود 630 میلیون دلار بود . آزمایشگاه هسته ای شوروی سابق در قزاقستان که در دهه 90 ، بزرگترین آزمایشگاه جهان بود ، اک سياسي اقتصادي 1359
1166 از بزرگترین افتخارات انسانها این است که خداوند بر آنها منت می گذارد و بزرگ مردانی نصیبشان می کند که با تکیه بر عنایات الهی ، تاریخ را متحول و مسیر آن را دگرگون می کنند خاطره 2279
1167 شاه به منظور پائین آوردن آتش تند مبارزات به سازمان عفو بین الملل قول داد که 1126 نفر از زندانیان را در سالروز تولدش یعنی چهارم آبان » 26 اکتبر 1978 « آزاد نماید . قول شاه این خاطره 2661
1168 # بودجه اطلاعاتی سازمان سیا افشا شده است : وزارت دادگستری آمریکا خطاب به یک دادگاه فدرال اعلام کرد که افشای بودجه سیا در سال 1999 ، امنیت ملی را وجه مصالحه قرار می دهد . # جنايي 1913
1169 کاخ سفید اعلام کرد : ترس مردم از تبعات ناشی از بحران رایانه ای سال 2000 میلادی مهمترین مساله دولت آمریکاست . به گزارش شبکه خبری ام اس ان بی سی ، جان کاسکینن مشاور ارشد کاخ فرهنگي 2154
1170 # مراسم گشایش نمایشگاه کتاب در مراکز تأمین و تربیتی کشور با عنوان یک صد نمایشگاه کتاب در یک صد مرکز تأمین و تربیتی به همت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرهنگي 3780
1171 # سند شماره 185 # # تاریخ دریافت نامه : 4 آوریل سال 1944 # # محرمانه و خصوصی # # از پرزیدنت روزولت به مارشال استالین # از جنابعالی به خاطر ارسال نامه 25 مارس بسیار تشکر می کنم . من خاطره 1940
1172 # سند شماره 185 ، تاریخ دریافت نامه : 4 آوریل سال 1944 ، محرمانه و خصوصی از پرزیدنت روزولت به مارشال استالین # از جنابعالی به خاطر ارسال نامه 25 مارس بسیار تشکر می کنم . من امی خاطره 1887
1173 # دولت اسرائیل ، به عنوان یک دولت ـ پادگان ، پیدایش ، تداوم و بقایش را مرهون نیروهای نظامی و نظامی گری اش است . با عنایت به ماهیت سلطه طلبانهٌ رژیم صهیونیستی است که زمام اقتصادي 5732
1174 # جناب آقای اسحاق جهانگیری - مقام عالی وزارت معادن و فلزات # تصمیم گیری شایسته حضرتعالی در واگذاری مدیریت و رهبری مجتمع عظیم المهدی به شرکت آلومینیوم ایران » ایرالکو « آگهي 413
1175 # بسمه تعالی # # فرم اشتراک شبکه اطلاع رسانی روزنامه اطلاعات # بدین وسیله به اطلاع کلیه هموطنان عزیز می رساند Website روزنامه اطلاعات در نظر دارد نشریات خود را همه روزه از آگهي 2497
1176 امام ، لطفی است از خداوند بر اجتماع تا مردم بر اثر حسن سیاست او در رفاه و عدالت زندگی کنند و اگر مردم قدر این لطف را ندانند ، تکلیف خود را انجام نداده اند . اعتقاد به وجو مذهبي 5581
1177 # تیم فوتبال برق شیراز به جمع مدعیان صعود پیوست . # هفته یازدهم مسابقات فوتبال قهرمانی دسته دوم باشگاههای ایران » جام آزادگان « در دو روز گذشته با انجام هفت دیدار در ته ورزشي 3555
1178 در نوروز 42 زمانی که قم کربلا شده بود و مدرسه فیضیه قتلگاه ، عده ای آمدند که امام منزلشان را ترک کنند و برای چند شبی در جای دیگر باشند . امام به آنان گفتند : متکی به خدا با آگهي 4130
1179 پلیس یونان دیروز » جمعه « همزمان با ورود بیل کلینتون ، رئیس جمهوری آمریکا به این کشور ، علیه تظاهرکنندگان ضدآمریکایی از گاز اشک آور استفاده کرد . به گزارش خبرگزاری فر آگهي 3468
1180 # نشستهایی برای رسیدن به وحدت # حرکت فرخنده و مبارکی که به دعوت جامعه روحانیت مبارز انجام شد و طی آن ، نمایندگان 3 جناح سیاسی اصلی روحانی کشور ، برای حل اختلافات و نزدیک سياسي 6588
1181 # سفیر ایران در سازمان ملل : روند توسعه سیاسی ایران ، صرف نظر از تصویب یا عدم تصویب قطعنامه ، ادامه خواهد یافت . # # این قطعنامه هرگز نمی تواند مبنای عادلانه ای برای ادام سياسي اقتصادي 2829
1182 نمازجمعه این هفته تهران با حضور نمازگزاران مومن ، به امامت آیت الله محمد امامی کاشانی در دانشگاه تهران برگزار شد . # خطبه اول # آیت الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موق آگهي 4352
1183 جامعه روحانیت مبارز بر اساس رهنمود گرانقدر رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای ، در زمینه وحدت و همدلی نیروهای خودی به ویژه روحانیان ، دومین نشست مق اقتصادي 5114
1184 عوارض اشغال در تمامی زمینه ها ، موجب فساد بود . دروغهایی در مورد نیازهای امنیتی اسرائیل و فوایدی که حکومت اسرائیل برای فلسطینیان می آورد ، می بایست سرهم بندی شود . برا فضايي 2585
1185 # فروش فوق العاده شرکت آجر صدف یزد # به مناسبت میلاد باسعادت و فرخنده اختران تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت اباعبدالله الحسین » ع « ، حضرت سجاد » ع « و حضرت حجت بن الحس آگهي 3249
1186 دراین حال ، پارلمان اروپا توصیه کرد ؛ درصورتی که مسکو با توقف فوری حملات خود به چچن و نشستن به پای میز گفتگو مخالفت کند ، هر گونه کمک فنی جدید اتحادیه اروپا به روسیه مت سياسي 2631
1187 سازمان کنفرانس امنیت و همکاری اروپا ، سازمان وسیع و متفاوت با سازمانهای فرادولتی مانند سازمان ملل متحد و ناتو است . در اجلاس استانبول سران 54 کشور عضو ازجمله آمریکا ، سياسي 1325
1188 # تمایل انسان نسبت به خوراکیها با افزایش سن تغییر می کند . # گروهی از دانشمندان با انجام تحقیقاتی اعلام کردند همراه با افزایش سن ، ذائقه انسان بویژه خانمها ، برای خوراک نجوم 1954
1189 # 4 - دوری از غیبت و گناه # وقتی گفتار و سیره عملی امام ، این پدر فرزانه مان را بررسی می کنیم ، می بینیم با وجود این که ایشان در اوج قدرت و مرکز توجه میلیونها انسان می باشن علمي 2528
1190 # سفیر ایران در بیروت ، پیام کتبی آقای خاتمی را تسلیم امیل لحود رئیس جمهوری لبنان کرد . # رئیس جمهوری لبنان به دعوت رئیس جمهوری کشورمان و ریاست سازمان کنفرانس اسلامی ، آگهي 2245
1191 مجلس شورای اسلامی که این روزها مشغول بررسی و تصویب مفاد برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی است ، بزودی در خلال مواد پیشنهادی این لایحه ، بررسی طرح تاسیس سازم اجتماعي 3915
1192 # دکتر نورانی : استعمال دخانیات در افراد دیابتی ، در بروز و پیشرفت عوارض دیابت نقش مؤثری دارد . # دخانیات در دیابتیها سبب کاهش جریان خون شبکیه و افزایش خطر آسیب رسیدگی ب بهداشتي 3174
1193 # نیویورک تایمز # # ژنرال مشرف نباید اشتباه آخرین دیکتاتور نظامی پاکستان یعنی ژنرال ضیاءالحق را که حکومت نظامی اش 11 سال طول کشید و اوضاع در پایان حکومتش بدتر از آغاز آن سياسي 1232
1194 آژانس فضائی اروپا در نظر دارد یک سفینه کاوشگر را برای کندوکاو درباره کره ماه به مدار این کره پرتاب کند . به گزارش شبکه جهانی اینترنت ، مأموریت این کاوشگر که اسمارت 1 نا پزشكي 2083
1195 # نمایش تئاتر گالو گالو در جشنواره بهار انتظار # در اولین روز جشنواره فرهنگی هنری بهار انتظار ، نمایش گالو گالو به کارگردانی سرکار خانم فریبا آقاپور به روی صحنه خواهد هنري 2145
1196 نظام نمایندگی نسبی اسرائیل ، کرسیها را در اختیار احزابی قرار می دهد که بیش از یک درصد آراء را به دست می آورند . مفهوم چنین کاری این است که بسیاری از گروههای مختلف ذینفع سياسي اقتصادي 2729
1197 موفقیت بیگانگان در جذب عناصر بااستعداد یک خطر برای حال و آینده کشور است . مسئولان آموزش عالی با جدیت هرچه بیشتر به تلاشهای خود برای مقابله با این خطر بالقوه ادامه دهن آگهي 1165
1198 # ششمین دوره انتخاب کتاب سال استان کرمان # به منظور تقدیر از اهل قلم ، فعال کردن روند تألیف ، چاپ و نشر کتاب و ارزیابی فرهنگ مکتوب در تالارخانه شهر کرمان برگزار شد . در ا فرهنگي 4878
1199 تأکید دولت جدید هند روی ملی گرایی هندو است ، تاکیدی که برای هند با تنوع قومی و مذهبی فراوانش ، واقع بینانه به نظر نمی رسد . هند در صحنه بین المللی و منطقه ، با دو مشکل اس نظامي 4855
1200 رسیدگی به جزییات لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و 3 ماده دیگر آن به تصویب ر سياسي 3471
1201 # بحث انتخابات مجلس ششم و دیدگاه ها در جلسه عمومی انجمن اسلامی پزشکان # جلسه عمومی انجمن اسلامی پزشکان ایران در محل مسجد نور با حضور جمع کثیری از پزشکان با موضوع انتخا آگهي 2519
1202 # سرمایه گذاری بلندمدت در تولید ، نیازمند تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی از : هادی غنیمی فرد # قیمت تمام شده کالای تولیدی هزینه های شامل بهای مواد اولیه ، هزینه های تولید قضايي 4794
1203 دکتر امین شفیعی جانباز 70 درصد ، هم اکنون در حال تحصیل در رشتهٌ فوق تخصصی پاتولوژی است و سال آخر این رشته را می گذراند . برادر جانباز حجت الاسلام رفیعی : با اجرای قانون ا آگهي 3452
1204 عشق به صلح و عدالت در درون جان هر کسی است و همگان از صلح و عدل لذت می برند و با تمام وجود خواهان جهانی مملو از این دو هستند . در نیمه اول قرن چهارم ، در میان اسماعیلیان اح اخلاقي 2281
1205 پژوهش بررسی آماری و تحلیلی تاریخ تئاتر در ایران ، اثر تاجبخش فنائیان به سفارش مرکز پژوهشهای بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انجام رسیده است . در این تحقیق ، وضع ت فرهنگي هنري 2526
1206 بیرون ماندن جمهوری اسلامی ایران از سازمان تجارت جهانی ، مثل بیرون ماندن از سازمان ملل متحد است . متاسفانه امروز تجارت بین المللی ما به یک علم عوام زده تبدیل شده است . ن جامعه شناسي 6280
1207 # آمریکا همواره می خواهد که ایران با همسایگان خود روابط حسنه نداشته باشد . # جلسه شورای بازرگانی در محل فرمانداری طارم تشکیل شد . در این جلسه آقای خلیلی فرماندار طارم ب بهداشتي 4642
1208 خدا را شکر می کنیم و مفتخریم که نیروهای مسلح تحت فرماندهی ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در راه تحقق این رسالتها با تمام توان به تلاش و پیشرفت خود اد سياسي فرهنگي 1937
1209 # بقیه از صفحه اول # # الف : رسالت مشترک نیروهای مسلح در تأمین امنیت منافع ملی # 1 - حفظ کیان اسلام : شماها توجه داشته باشید ، چه سپاه پاسداران و چه سایر قوای انتظامی و نظام سياسي فرهنگي 2183
1210 در تاریخ 29 - 22 مهر ماه گذشته ، طی 7 شمارهٌ پیاپی ، سلسله مقالاتی با عنوان نگاهی به اهمیت فزاینده مراقبتهای اساسی بهداشتی و لزوم پیشگیری از بیماریهای واگیر خطرناک چاپ ش پزشكي 2290
1211 از جانب دیگر شاه علیرغم موج تظاهرات فزاینده تا حد معقولی بر اعصاب خویش مسلط بود . شاه نمی دانست که علت مخالفت آیت الله خمینی و رهبران مذهبی دیگر چه بوده و واقعاً از او سياسي 2698
1212 ژنرال مشرف ، ضمن اظهار رضایت از نتایج نبرد با هند ، گفت ؛ درحالی که ما حتی یک وجب از مناطقی را که در اختیار داشتیم ، از دست ندادیم ، خسارات و تلفات شدیدی به نیروهای هندی اجتماعي 1874
1213 # وضعیت وخیم و بحرانی مناطق توفان زده در شرق هند # گزارشهای رسیده از مناطق توفان زده شرق هند حاکی است ، وضعیت این مناطق بسیار وخیم و بحرانی است . به گزارش رسیده و به نقل آموزشي 1907
1214 پنجمین اجلاس وزیران اطلاع رسانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از هشتم تا یازدهم آذر ماه در تهران برگزار خواهد شد . به گزارش دبیرخانه ستاد برگزاری اجلاس ، در این ه هنري 1987
1215 یهودیان هیچ گاه بیش تر از آنچه که در اوایل دهه 1950 انجام گرفت ، با تعداد زیاد به اسرائیل مهاجرت نکرده بودند . در عرض کمتر از چهار سال از زمان تشکیل این رژیم ، جمعیت آن بی سياسي 2218
1216 از مجموع آیات و روایات استنباط می شود که قیام مهدی موعود » عج « آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغاز جهان برپا بوده است . برداشت قشری مردم از مهدوی مذهبي 2549
1217 آدمیزاده هرچه انسان تر می شود ، چشم به راه تر می شود . نجات خویشاوند موعود منتظر است ، مگر نه رسالت منتظر نجات است و منجی درخشنده ترین صفت ممتاز او ؟ آنچه در پی می خوانی ادبي 1766
1218 در پایان قرن بیستم میلادی 1999 قرار داشته و اکنون 1160 سال هجری قمری از غیبت امام عصر علیه السلام و 1165 سال از ولادت آن معصوم بزرگوار می گذرد . می خواهیم ولادت وی را جشن گرفت مذهبي 2362
1219 در 11 دسامبر 1978 » 20 / آذر / 56 « پس از راهپیمایی عظیم و تاریخی که بنا به نقل و گفته B B C بیش از دو میلیون نفر در آن شرکت نمودند ، قطعنامه 17 ماده ای تظاهرکنندگان صادر گردید . در سياسي 2725
1220 # موزه رایش در آمستردام هدیه تولد می گیرد . # موزه هنرهای قدیم در آمستردام که به موزه رایش معروف است ، می تواند امیدوار باشد که به مناسبت دویستمین سالروز تولدش در سال آی فضايي 1728
1221 بسیجیان بی گمان بر ملت ، حق بزرگی دارند و رشادتهای قهرمانان گمنام بسیجی در سالهای دفاع مقدس ، موضوعی است که برای همیشه ، در خاطرهٌ تاریخ می ماند ، زیرا مقاومت و سلحشور آگهي 2957
1222 یازدهمین نشست ماهانه شورای مرکزی اتحادیه مدیران باشگاهای فوتبال کشور روز سه شنبه با حضور مهندس حسن رمضانیانپور معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تربیت بدنی در محل این ا آگهي 4876
1223 وصیت عملی است با ماهیت حقوقی که به موجب آن شخصی تصرف در اموال و حقوق مربوط به دوران بعد از فوت خود را به تصرفات زمان حیات خود متصل می نماید . در وقوع وصیت استعمال لفظ خا قضايي 6600
1224 رئیس سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس گفت : هم اکنون فعالیت 220 هزار کلاس درس در سطح کشور به صورت دونوبته انجام می شود . مهندس حبیب الله بوربور در مراسم پایانی جشنوار آگهي 4451
1225 # دکتر علی اصغر شعردوست # !!! مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم ، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم ، به ولای تو که گر بندهٌ خویشم خوانی از سر خواجگی کون و مکان برخیزم !!! . هر نیم سياسي 4295
1226 # رئیس اجرایی پاکستان بر میانه روی طالبان تاکید کرد . # پرویز مشرف بر ضرورت کشاندن طالبان به مسیر میانه روی ، تاکید کرد . به گزارش واحد مرکزی خبر از اسلام آباد ، ارتشبد پ سياسي 4769
1227 کتاب در بازگشایی اوراق اندیشه و بازگویی وجوه معرفت بشری میزان بالایی از قابلیت را داراست . رشد تاریخی نهال علم در گرو تعاملی است که میان آثار مکتوب و مخاطبان آن برقرا اجتماعي 6240
1228 # ماموریتهای سنگین نیروهای بسیج در طول مبارزه با دشمنان خارجی و مزدوران داخلی همراه با روحیه ساده زیستی ، آنان را به دفعات مورد الطاف آن پیر سفرکرده قرار داد ، به طوری فرهنگي 1874
1229 از زمانی که نام بسیج در فرهنگ انقلاب جایگاه ویژهٌ خویش را به عنوان یک ارزش الهی پیدا کرد ، حیات انقلاب اسلامی و تداوم حرکت توده های محروم و مستضعف در جهان تضمین شد . در سياسي فرهنگي 3091
1230 گرچه ممکن است تعدادی از نمایندگان برای نجات خود از مهلکه استعفا نمودند ، اما اقدام دسته جمعی گروه دیگر ، آشکارا به دلیل اخطار شدیداللحن آیت الله خمینی بود که آنها را سياسي 2581
1231 در حافظه جمعی یهودیان آسیائی ، روزهای بعد از ورود به اسرائیل ، دوران تجربه وحشتناک و کابوس مانند بود . آن ها که متوجه شدند که در کمپهای ترانزیتی قرار گرفته اند » یهودی سياسي 2289
1232 یکی از شاخصهای رشد صنعتی در کشورهایی که درآمد آنها ناشی از یک محصول خاص صادراتی نیست ، قدرت خرید شهروندان آن کشورها می باشد . کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در سال 1993 سياسي نظامي 5467
1233 # آزمایشهای ژنتیکی بر روی مواد غذایی در انگلیس ادامه خواهد یافت . # دولت انگلیس و شرکتهای فن آوری زیستی درباره آزمایش مواد غذایی اصلاح شده به روش ژنتیکی به توافق رسیدن فضايي 1911
1234 تقلید از روشهای بهداشتی درمانی غرب : پیروی کورکورانه از برنامه های بهداشتی و درمانی غرب برای ما نه ممکن است و نه مطلوب . ممکن نبودن آن به این علت است که این سیستم بسیار پزشكي 2272
1235 # رویش یک قارچ غول پیکر در ورزقان آذربایجان شرقی # یک کشاورز ورزقانی ، بر حسب اتفاق یک قارچ وحشی عظیم الجثه خوراکی را پیدا کرد که وزن آن بیش از سه کیلوگرم می رسد . حسن حض هنري 1770
1236 # پادشاه مغرب # # علاقمندیم نه تنها در بعد سیاسی ، بلکه در تمامی ابعاد به ویژه اقتصادی با ایران روابط گسترده ای داشته باشیم . # # از زمان شروع جنگ هشت هفته چچن تا کنون ، گر سياسي 1691
1237 میلوشویچ در سال 1986 به سمت رهبری حزب کمونیست انتخاب شد و تلاشهای گسترده یی را آغاز نمود تا ضمن بهره گیری از ناسیونالیسم جهت به دست گرفتن قدرت در کل یوگسلاوی ، در صورت م سياسي 5292
1238 مجلس شورای اسلامی ، پریروز » پنج شنبه « در 2 نوبت صبح و بعدازظهر جلسه علنی داشت و طی آن 9 ماده دیگر از لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ای آگهي 4092
1239 دبیرکل جدید یونسکو » سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل « از آمریکا خواست ؛ به جمع اعضای این سازمان بازگردد . کویچیرو ماستروا سفیر سابق ژاپن در فرانسه که از 12 نو سياسي 3975
1240 # یکصد سکه بهار آزادی از سوی مقام معظم رهبری به زوجهای جوان دانشجو در یزد اهدا شد . # از سوی مقام معظم رهبری ، یکصد سکه بهار آزادی به صد زوج جوان دانشجوی دانشگاه آزاد اسل آگهي 5116
1241 وزارت اطلاعات روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه ای ، خبر از انهدام یک گروه منحرف موسوم به مهدویت و دستگیری همه اعضای آن داد . متن کامل این اطلاعیه به این شرح است : بسم الله ال سياسي 2594
1242 # خودرو رئیس جمهور برزیل را دزدیدند . # رئیس جمهوری برزیل نیز نمی تواند از ارتکاب فراوان جرم در سائوپولو ، ازجمله سرقت خودرو درامان بماند . به گزارش خبرگزاری رویتر از س مواد مخدر 2551
1243 شبکه خبر باعث می شود تا سطح انتظارات مردم از تلویزیون بالاتر رود . شبکه خبر برای موفق بودن باید به تجهیزات جدید و خبرنگاران و گزارشگران خبره مجهز شود . شبکه خبر وظیفه ا آگهي 3086
1244 # پاسخهای حضرت آیت الله خامنه ای ، رهبر معظم انقلاب به پرسشهای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ، 12 / 6 / 1377 # حضرت آیت الله خامنه ای ، رهبر معظم انقلاب اسلامی » مدظله العالی ادبي 5284
1245 # دانشگاه مهاجرین افغان در آستانه تعطیلی قرار گرفت . # روزنامه پاکستانی فرانتیرپست نوشت : دانشگاه مهاجرین افغان در شهر پیشاور ایالت سرحد در معرض تعطیلی قرار دارد . روز سياسي 2208
1246 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد : جشنواره نمایش جوان سوره به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس حوزه هنری و گرامیداشت یکصدمین سال میلاد حضرت امام فرهنگي 4494
1247 # انجام پیشرفته ترین روش کاشت دندان در ایران # # روغن نعناع سلاح جدید در مقابل پشه # # خروج عظیم گاز متان از قعر اقیانوسها # # آمریکا و روابط شکننده با پاکستان و طالبان # # س سياسي 753
1248 یهودیان آسیایی ، با وجود منافع مشخص ، هرگز موضع ثابتی نداشته اند . مواضع آن ها موجب موقعیتی که در جامعه اسرائیل به دست آورده اند ، مذهب شان ، و کشور مبدأشان متغیر است . سياسي 2541
1249 یکی از انواع گونه های کوسه که بر خلاف کوسه های گربه ای و سرچکشی که برای انسان خطرناک هستند ، هیچ گونه خطری برای انسان ایجاد نمی کند ، کوسه نهنگی است که اخیرا" در سواحل ب قضايي 2591
1250 در پی اعلام و اجرای محکومیت جناب آقای عبدالله نوری جلسه فوق العاده شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تشکیل و به دنبال آن بیانیه این حزب به شرح زیر صادر شد . # بسمه تعال سياسي 703
1251 دولت کلینتون اخیرا" شکستهایی را در مسائل خارجی تجربه کرده است که بارزترین آنها ، شکست پیمان منع جامع آزمایشهای موشکی یا سی تی بی تی بوده است . روسیه در هشداری صریح به آ سياسي 1366
1252 شماره 16 و 17 از سال ششم نشریه سراج منتشر شد . سراج فصلنامه ای است در حوزه های سیاست ، فرهنگ ، تاریخ و اندیشه و از سوی مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان انتشار می یابد . عنا فرهنگي 1454
1253 # برگزاری همایش تبیین جایگاه مدیریت آموزشگاهی # همایش تبیین جایگاه مدیریت آموزشگاهی از سوی معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود . به گز هنري 2134
1254 # کانادا و تلاش برای گرفتن غرامت از برزیل # تورنتو - خبرگزاری جمهوری اسلامی : کانادا با وجود اعلام خودداری از مجادله با برزیل ، نخستین گام را برای درخواست یک غرامت ده می سياسي 2527
1255 در کشورهای پیشرفته به سپرده های بانکی سود کمی پرداخت می شود تا این سرمایه های کوچک به وسیله خود افراد در کسب و کار مورد استفاده قرار گیرند یا به صورت خرید سهام شرکتها اقتصادي 5915
1256 بقیه از صفحه اول . گروههای سیاسی را بر مبنای تشخیصی که بر اساس دیدگاههایشان می دهند و رعایت ملاکها و معیارها در گزینشهایشان را ضروری دانست و گفت : طبیعی است که گروههای اقتصادي 5433
1257 سرویس سیاسی : ایگور ایوانف وزیر امور خارجه روسیه دیروز با حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و پیام دعوت رسمی بوریس یلتسین رئیس جمهوری روسی فرهنگي 3112
1258 بانک مرکزی ژاپن برای پیشگیری از روند شتابان ارزش ین در برابر دلار آمریکا از امروز دخالت در بازار ارز را آغاز کرد . ارزش هر دلار آمریکا در نخستین ساعت گشایش بازار بورس اقتصادي 2560
1259 # پرسش و پاسخ # چرا از توانمندیهای علمی داخل ، به نحو مطلوب در حل مشکلات استفاده نمی شود ؟ چرا به جای اتکا به مغزهای مؤمن و متخصص داخل ، دنبال خارج و خارجی - کفار - و سرمای فرهنگي 2521
1260 اختلاف اصلی میان چین و غرب این است که پکن خواهان ورود به سازمان تجارت جهانی به عنوان یک کشور در حال توسعه است ، اما کشورهای غرب خواهان آن هستند که چین با توجه به حجم بز اقتصادي 1297
1261 # کشف ژن مؤثر در درمان کم خونی # - خبرگزاری جمهوری اسلامی : پژوهشگران ژاپنی موفق به پرورش نشاء برنجی شده اند که علاوه بر پیشگیری از بیماری کم خونی ، میزان کلسترول خون را اقتصادي 1787
1262 # گزارشی از فعالیت مرکز اسلامی در مادرید # مادرید : خبرنگار اطلاعات : مرکز انستیتوی تحقیقات اسلامی مادرید 50 ساله شد . در شهریور سال 1949 چند سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم فرهنگي 1996
1263 # خاطرات شاه # شاه پس از دلسرد شدن از پشتیبانی کامل آمریکا که او انتظارش را داشت ، تصمیم به ترک کشور گرفت . او در روز 16 ژانویهٌ سال 1979 / 26 دی ماه / 57 با چشمانی گریان درحالی سياسي 2759
1264 # تبریز ، کاظم نیک رفتار ، خبرنگار ورزشی روزنامه اطلاعات # : در دومین روز از پنجمین دوره مسابقات بین المللی فوتبال جام سرداران شهید آذربایجان دو تیم پیروزی تهران و پاب ورزشي 2897
1265 قبل از انقلاب تجارت وسائل و تجهیزات پزشکی و کیتهای آزمایشگاهی آزاد بود . شرکتهای داروئی اعم از داخلی و خارجی فرآورده های مختلف را به دلخواه وارد کشور می کردند . این کا سياسي 5906
1266 # بغداد ، آنکارا را به تلافی حمله ترکیه به شمال عراق تهدید کرد . # نیروهای ترکیه به عمق 20 کیلومتری خاک عراق نفوذ کردند . دور جدید مرحله نهایی گفتگوهای سازش بی نتیجه پایا سياسي 642
1267 # افتتاح سالن ورزشی # شهرقدس - خبرنگار اطلاعات : سالن ورزشی آموزش و پرورش منطقه شهرقدس با حضور آقای مشاعی معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران ، نجفی رئیس آم زيست محيطي 5389
1268 دنیای امروز علی رغم پیشرفتهای عظیم و شگفت آور علمی و صنعتی و دست آوردهای بزرگی که بشریت به آن نایل شده است ، هنوز هم آشکارا گرفتار مشکلات مهم و ریشه ای است همان طورکه ت فرهنگي 4179
1269 نماینده ولی فقیه و تولیت آستان حضرت عبدالعظیم ع گفت : یکی از وظایف اصلی نهادهای انقلابی در این مقطع تواضع در برابر مردم و برنامه ریزی برای جذب محبت آنان است . حجت الاسل فرهنگي 2653
1270 # دیدار رئیس قوه قضائیه از شورای نظارت بر صدا و سیما # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی : رئیس قوه قضائیه در دیدار اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما در سخنانی ، نقش صدا و سیم سياسي 2930
1271 # بقیه از صفحه 4 # این کشورها خواستار بازنگری پیمانهای قبلی اتحادیه اروپا برای بخشودگی بدهیها و امتیازات سلب شده از آنان شدند . در بیانیه پایانی این اجلاس که به تائید ک سياسي 4645
1272 # زنده یاد کوی دانشگاه ابوالقاسم - قاسم زاده : با دو عنوان برجسته خبری # یاد فاجعه کوی دانشگاه که رهبر معظم انقلاب آن حادثه را جنایت خواندند ، دوباره زنده شد . دو خبر چنی سياسي 6453
1273 آقای یحیی عبدالعزیزجامه رئیس جمهوری گامبیا که برای یک دیدار رسمی از جمهوری اسلامی ایران به کشورمان آمده است ، دیشب با حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی رئیس جمهو خدمات 2399
1274 # چرا خودرو ؟ علیرضا خانی # آغاز دیر و مقصد دور ، سرشت و سرنوشت صنعت این دیار است در مسابقه ای نابرابر میان کاروانهایی که به سرعت برق از پیش رفته اند و قافله هایی که به س صنعتي 3396
1275 # اخبار همایشها # گردهمایی یک روزه استانداران استانهای کویری فردا در شهرستان سمنان برگزار می شود . هدف از برگزاری این گردهمایی ، یافتن راهکارهای عملی برای هماهنگی و ه اجتماعي 1641
1276 سرویس اقتصادی : تعاونیهای مسکن می توانند از تسهیلات انبوه سازان استفاده کنند و فعالیت آنها در قالب انبوه سازی منع قانونی ندارد . به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ا اقتصادي 1519
1277 # قطار شهری # برای اجرای طرح قطار شهری در مشهد 113 میلیارد ریال اعتبار اولیه در نظر گرفته شده است ، که 100 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات ملی و بقیه از محل اعتبارات شهردار شهرسازي 2074
1278 # در مورد حل تمرین 33 کتاب منطق دبیرستان # ابتدا و به طور حدسی می توان فهمید که بین دو کلی ، کدام یک از نسبتهای چهارگانه برقرار است . اما گاهی درک و تجسم بین دو کلی دشوار ا تغذيه 5600
1279 اشاره : پنجمین اجلاس وزیران اطلاع رسانی و ارتباطات و تبلیغات کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی روز دوشنبه هفته گذشته در سطح کارشناسی در تهران آغاز به کار کرد . این اج اطلاع رساني 5483
1280 # اطلاع رسانی # قم - خبرگزاری جمهوری اسلامی : رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین اجلاس حوزه و تبلیغ با اشاره به جایگاه فن آوری و پیشرفت اطلاع رسانی و ارتباطات در جنبه های ورزشي 3261
1281 یکی از ائمه جماعات قم در مورد مسائل سیاسی یا احیاناً فلسفی ، با امام مخالف بود ، ولی امام گاه وبیگاه به نماز ایشان می رفتند و به او اقتدا می کردند . خدا شاهد است که هیچ ق اجتماعي 3361
1282 تهران - واحد مرکزی خبر : درحالی که 60 درصد آراء انتخابات ریاست جمهوری نامیبیا شمرده شده است ، سام نجوما با کسب 73 درصد آراء ، عملاً بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری نامیبیا سياسي 5230
1283 # قصه # در خانه زهرا خانم دختران می رقصیدند ، تار می نواختند . با مردان شوخی می کردند و جیبهایشان را به دنبال پول می گشتند . برای آنها این دولتمردان که همه در برابرشان به داستاني 2582
1284 در چارچوب اجرای طرح سنوکس 4 نوع کارگاه آموزشی در استانها تشکیل می شود ، که کارگاه نوع اول به ارتقاء تفکر نوین صادراتی و بیان اهمیت صادرات غیرنفتی ، اختصاص دارد . هدف از اقتصادي 2261
1285 آیت الله مددی : با در نظر گرفتن رواج شدید ربا بسیار بعید به نظر می رسد که جنبه مصرفی داشته باشد . به احتمال زیاد سرمایه داران مکه برای بهره کشی از اموال خود ، آن را به صو هرمنوتيك 5980
1286 درحالی که کمتر از یک ماه به آغاز هزاره سوم میلادی باقی مانده است ، خبرگزاری فرانسه طی گزارشی به معرفی مهمترین اختراعات و اکتشافات قرن بیستم پرداخت . # پرواز # : برادران فني 1269
1287 تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی : ستاره شناسان برای اولین بار یک سیاره دوردست را که از مقابل یک ستاره خارج منظومه شمسی عبور می کرد ، مشاهده کردند . به گزارش خبرگزاری روی نجوم 2076
1288 # سند شماره 234 محرمانه و خصوصی از استالین نخست وزیر به روزولت رئیس جمهور # در موقع حضور آقایان چرچیل و ایدن در مسکو ما درباره یک سری مسائل مورد علاقه مشترک تبادل نظر به سياسي 2462
1289 # مرکز بورس کشورهای اروپایی بزودی افتتاح می شود . # مادرید - صادقی وند : دومین مرکز بورس جهان به نام مرکز بورس و سرمایه گذاری از ماه فوریه سال 2000 در هشت کشور اروپایی افتت اقتصادي 2183
1290 # انزجار کاناداییها از افزایش روزافزون تبلیغات تلویزیونی در میانه برنامه های مورد علاقه خود # تورنتو - خبرگزاری جمهوری اسلامی : کاناداییها از افزایش روزافزون تبلیغات روانشناسي 1067
1291 # افزایش توزیع مواد مخدر در مدارس رژیم صهیونیستی # امان - خبرگزاری جمهوری اسلامی : گزارشهای منتشره در سرزمینهای اشغالی فلسطینی حاکی است ، پخش مواد مخدر در مدارس رژیم ص مواد مخدر 2320
1292 به علت مشکلات اقتصادی خانواده ، در مغازه ای مشغول شاگردی بود ، روزی از رفتن به سر کار امتناع می کند وقتی مادرش علت را جویا می شود می گوید مادر صاحب کار من آدم بی انصافی اجتماعي 2847
1293 # کیارستمی در صدر فیلمسازان دهه 90 جهان قرار گرفت . 60 برنامه ریز جشنواره های فیلم در سراسر جهان در یک نظرسنجی ، عباس کیارستمی را برجسته ترین و محترم ترین فیلمساز دهه 90 م اجتماعي 2400
1294 خرید کمد مدتی بود در خانه یک کمد کم داشتیم و لازممان بود . رفتند ناصرخسرو ، با یکی از دوستان خرید کنند . وقتی بازگشتند یک کمد بسیار قشنگ و قدیمی خریده بودند . اما ما می د فلسفي ديني 5183
1295 اسلام آباد خبرگزاری جمهوری اسلامی : به نوشته مطبوعات دیروز » شنبه « پاکستان ، نواز شریف نخست وزیر برکنار شده این کشور ، اتهام هواپیماربایی علیه خود را رد کرده و گفت : ب منابع 4203
1296 اردشیر زاهدی سفیر شاه در واشنگتن و فرزند تیمسار زاهدی با فریبندگی خاص خود و ثروت بادآورده بی حساب و شبکه ارتباطی بسیار قوی ، توانسته بود تا حدود زیادی رئیس جمهور آمری سياسي 2593
1297 # افزایش نگرانی ها در مورد احتمال شیوع جنون گاوی در فرانسه # پاریس ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : درحالی که با کشف دو مورد دیگر از جنون گاوی در فرانسه آمار بیماری ثبت شده در اقتصادي 2140
1298 تورنتو ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : کاناداییها از افزایش روزافزون تبلیغات تلویزیونی در میانه برنامه های مورد علاقه خود خسته شده اند . یک مقام مسئول در انجمن تبلیغات کا اجتماعي 1040
1299 نخستین شماره فصلنامه دوستداران حیوانات به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی دکتر سید جاوید داود و سردبیری دکتر رضا جوالچی منتشر شد . نشریه دوستداران حیوانات ، ویژه نامه ای ا اجتماعي 399
1300 # توصیه به دفتر مشترک فدراسیونها و هیاتهای ورزشی حبیب الله نیک نژاد # این که می گویند جوانان روحیه حساس و ظریفی دارند و باید در برخورد با آنها بسیار دقیق و سنجیده عمل ک ورزشي 3114
1301 در پاریس برخی اصرار داشتند از زندگی 24 ساعته امام از جمله از سفره غذای ایشان فیلمبرداری بکنند . امام فرمودند : این طور که شما می خواهید سفره بچینید دروغ است زیرا در سفره حوادث 2208
1302 چین مخالفت خود را با هر گونه تلاش احتمالی آمریکا برای کمک به تایوان و توسعه طرح دفاع موشکی موسوم به تی ام دی از طریق انتقال فن آوری موشکی پاتریوت به این جزیره اعلام کر سياسي 3574
1303 # از آستانه سال 1000 تا آستانه سال 2000 به بهانه بزرگداشت مهندس ابوالوفا بوزجانی # دو سال پیش ، در بیست و نهمین کنفرانس عمومی سازمان علمی ، آموزشی و فرهنگی ملل متحد » یونسک اقتصادي 5194
1304 نمایندگان 129 کشور که برای حفاظت از لایه اوزون در پکن گرد هم آمده اند ، تصمیم گرفتند نزدیک به 500 میلیون دلار به کشورهایی که در این زمینه گام برمی دارند ، کمک کنند . شمار ب فرهنگي 4506
1305 این روزها در پی اختلافات گروهها و دستجات در کشور ـ که خود از دیدگاه من مساله مهمی نمی باشد ؛ چرا که از بدنه همین اختلافات است که رشد صورت می گیرد ـ گاهگاهی حرکاتی و حرف سياسي 5222
1306 چهل و یکمین نمایشگاه استانی کتاب و دومین نمایشگاه بزرگ کتاب استان لرستان با استقبال بسیار خوب مردم سراسر استان از اول تا نهم آذرماه در خرم آباد برگزار شد و حدود 200 هزا فرهنگي 2402
1307 تبریز ـ خبرنگار اطلاعات : مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد : موزه کتب نفیس خطی کتابخانه ملی تبریز در محل ساختمان جدید آن راه اندازی می شود . به گفته اجتماعي 5623
1308 بنابراین وقتی در اواخر خدمتم ، کارلوس آندرس پرس رئیس جمهوری به من گفت ، تصمیم گرفته بود دعوتمان را برای دیدار از ایران بپذیرد ، بسیار خوشحال شدم . ژانویه سال 1977 بود و ا اقتصادي 2232
1309 مردم ایران با اشتیاق و علاقه قربانی دادند ، ولی نه برای گرفتن خانه و شغل بلکه برای رضای خداوند تبارک و تعالی . ایالات متحده آمریکا تا آخرین لحظات با شاه ، تشریک مساعی و سياسي 2638
1310 لندن ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : نتیجه یک تحقیق آماری نشان می دهد ، شمار مسیحیان انگلیسی که به طور مرتب در مراسم مذهبی کلیساها شرکت می کنند ، روند کاهشی دارد و در صورت ا اجتماعي 2051
1311 # پیشکسوتان طراحی ایران در نخستین نمایشگاه بین المللی طراحی معاصر تهران # نخستین نمایشگاه بین المللی طراحی معاصر تهران با حضور چهار تن از استادان پیش کسوت نقاشی ایرا هنري 1920
1312 # موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده برای چهارمین سال متوالی موفق به کسب رتبه های اول در جریان انتخاب کتاب سال دانشجویی شد . # موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده در سال ج سياسي 2233
1313 » زندگی ، زمان و اندیشه های فیزیکدانان بزرگ قرن بیستم « تألیف : ریچارد برنان ، ترجمه و حواشی از : دکتر حبیب الله فقیهی نژاد ، ناشر : انتشارات اطلاعات ، چاپ اول . هایزنبرگ فرهنگي 1195
1314 اشاره : سازمان همکاری اقتصادی » اکو « سازمانی منطقه ای است که با هدف توسعه اقتصادی و تامین رفاه مردم منطقه تاسیس شده است این سازمان با همکاری سه کشور ایران ، پاکستان و اجتماعي 5600
1315 # روسای دادگستری استانهای فارس و کردستان تعیین شدند . # تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : رئیس قوه قضائیه رؤسای کل دادگستری استانهای فارس و کردستان را منصوب کرد . به گزا قضايي 3796
1316 کرمان ـ خبرنگار اطلاعات : در جلسه ای با حضور آقای محمودی استاندار و جمعی از استادان دانشگاه کرمان ، طرح ساماندهی اجتماعی استان بررسی شد . آقای محمودی استاندار ضمن تبی اجتماعي 5456
1317 تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : نلسون ماندلا ، رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی ، دیروز » یکشنبه « خطاب به رهبران معنوی و مذهبی اعلام کرد : مذهب برای کمک به انسان در برخ سياسي 5163
1318 ویلیام دورتن رئیس بخش مطبوعات دانشگاه ایالتی کالیفرنیا برای مدت یک سال و به طور مداوم تمامی مطبوعات آمریکا و نظراتشان در مورد ایران را به دقت مورد بررسی قرار داد و در سياسي 2697
1319 سرویس فرهنگی : حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی رییس جمهوری ، فردا با حضور در دانشگاه علم و صنعت به پرسشهای دانشجویان پاسخ خواهد گفت ، در این روز 52 دانشجوی نمونه و هنري 2501
1320 علیرغم پایان ناموفق کنفرانس سازمان تجارت جهانی در سیاتل ویلیام دیلی وزیر بازرگانی آمریکا دیروز این کنفرانس را مثبت ارزیابی کرد . وی خاطرنشان ساخت : ما از این جهت خوشب اقتصادي 3043
1321 به طور کلی کودکان خیابانی به 2 گروه عمدهٌ ساکن و مهاجر تقسیم می شوند و حدود 65 درصد از کودکان یاد شده را ، مهاجران تشکیل می دهند . از نظر وضعیت اجتماعی و خانوادگی ، کودکا فرهنگي 3365
1322 به نظر حضرتعالی ، پیام اصلی دوم خرداد چیست ؟ پیام دوم خرداد همان است که در پیام رهبری در روز سوم خرداد منتشر شد ؛ بخشهایی از آن را برای یادآوری می آوریم : صحنه زیبا و پر فرهنگي 4824
1323 داشتن شخصیت قابل اعتماد علاوه براین که فرد را در نظر دوستان و آشنایان عزیز و محترم ، می گرداند خود به علت ایجاد تعادل مخصوص در مراکز مغزی و در نتیجه کنترل احساسات و تع روانشناسي 3735
1324 بعضی از خوانندگان کتب من از من خواسته اند که برای تحصیل یک شخصیت قابل اعتماد به آنان کمک کنم . که در خوشیها و سختیهایش خود را سهیم می دانیم با هر پیروزیش هیجان زده می شو اقتصادي 2343
1325 ضعف نظامی رقت بار اتحادیه اروپا در مقابل ناتو و آمریکا و تبعات سیاسی حاصله از آن که در بحرانهای اخیر بالکان به نمایش گذاشته شد ، باعث شد که اتحادیه اروپا نیز برای تحقق سياسي 1394
1326 دستاوردهای اولین کنگره ایمپلنتولوژی تهران ـ واحد مرکزی خبر : تحقیقات نشان می دهد که افرادی که در زمستان به حملات قلبی دچار می شوند ، بیشتر با مرگ روبرو می شوند تا در ت پزشكي 1963
1327 سند شماره 242 ، خصوصی و محرمانه از استالین ، نخست وزیر به روزولت ، رئیس جمهور . بسیار افسوس که ارگانهای نیروی دریایی شما در مطلوبیت پیشنهاد اولیه جنابعالی مبتنی بر انتخ اجتماعي 1798
1328 واشنگتن ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : یکی از کارخانه های بزرگ مونتاژ تلفنهای همراه در آمریکا ، بعد از روبرو شدن با جدیت کارکنان مسلمان خود در ادای نماز ، پذیرفت که امکان اجتماعي 1475
1329 # یک روزنامه ژاپنی : کیارستمی فیلم ایران را به جهان شناساند . # یک روزنامه ژاپنی نوشت : عباس کیارستمی کارگردانی است که موجودیت فیلم ایرانی را به جهان شناساند . به نوشته ر هنري 2288
1330 روز بعد قرار بود از چند کارخانه در خارج از شهر بازدید کنیم . اما وقتی به هتل وزیر رسیدم ، او گفت : ترجیح می دهد در کاراکاس باقی بماند . من گفتم : بیایید اختلافهایمان را کن پزشكي 2667
1331 # اختلاس مالی عرفات صحت دارد ؟ . # بیروت ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : جوید غصین رئیس سابق صندوق فلسطین از یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان خواست تا میزان موجودی خود را در اجتماعي 1936
1332 شهر جغتای یکی از شهرهای شهرستان سبزوار می باشد که در 120 کیلومتری این شهرستان و در دشت جوین واقع شده است . دشت جوین یک واحد جغرافیایی و جزو دشتهای پهناور و حاصلخیز و مست اجتماعي 5263
1333 ما از فوتبال حرفه ای فقط پول گرفتن آنرا بلد شده ایم ! گذری بسیار کوتاه به تراژدی حذف زودهنگام استقلال از گردونه دیدارهای جام حذفی باشگاههای آسیا دیدار برگشت از مرحله ورزشي 4239
1334 امام پس از عشق و علاقه به خدا و اولیاء ، بیشترین عشق و علاقه را به مردم داشتند و عشق به مردم را عشق به خدا می دانستند و پیوسته می فرمودند : دو چیز را دشمنان ما نشناخته ان اجتماعي 4565
1335 اشاره : سازمان همکاری اقتصادی » اکو « سازمانی منطقه ای است که با هدف توسعه اقتصادی و تامین رفاه مردم منطقه تاسیس شده است این سازمان با همکاری سه کشور ایران ، پاکستان و سياسي 5132
1336 دکتر احمد جلالی در قسمت قبلی این یادداشت گفتیم که در روزهای چهارم و پنجم آذرماه جاری ، مردم و مسئولان محترم و پرکار و باصفای شهرستان تربت جام که بوزجان هم جزء آن است ، فرهنگي 3908
1337 16 آذر و آن سه قطره خون 16 آذر 1332 نقطه ای عطف و خاطره ای تلخ در تاریخ مبارزات سیاسی و استقلال طلبانه و آزادیخواهانه مردم ایران عموماً و دانشجویان خصوصاً می باشد . سه قطره اقتصادي 3294
1338 # بن کارگری برای دریافت برنج و پنیر اعلام شد . # سرویس اقتصادی : دو شماره بن کارگری برای دریافت برنج و پنیر اعلام شد . به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی بن شما اقتصادي 4422
1339 اجرای طرح تردد سواری شخصی بر اساس پلاک زوج و فرد در سال گذشته موجب بروز عوارض اجتماعی و اقتصادی شد . اجرای طرحهایی که تنها جنبه مسکن داشته باشد به مصلحت نیست ایجاد وحد جدول 3070
1340 عموماً افرادی به عنوان صاحب نظر و اهل فن شرکت کردند که کمتر با فرهنگ و آداب و سنن و تاریخ تمدنهای باستانی دیگر آشنایی داشتند و سعی کردند در سخنرانیهای خود عموماً به تع اجتماعي 2504
1341 فعالیت سیاسی دانشجویان در ایران عمر طولانی ندارد ، زیرا دانشگاه در این کشور به شکل جدید قدمتی کمتر از 80 سال دارد . دانشگاههای کشور در آغاز منحصر به طبقه ممتاز و اعضای سياسي 1827
1342 در زمینه تحصیلات و تحقیقات ، لازم به یادآوری است که 41 دانشگاه از مجموعه 213 دانشگاه و مدرسه عالی کشور فاقد کتابخانه بودند . این شاید بیشتر بدین دلیل بود که توجه جوانان د سياسي 2535
1343 تهران ، واحد مرکزی خبر : پیشرفت روشهای تصویربرداری امکان زندگی طولانی تر دوقلوهای به هم چسبیده موسوم به دوقلوهای سیامی را فراهم کرده است . به گزارش شبکه جهانی اینترنت پزشكي 1515
1344 تهران ـ واحد مرکزی خبر : تحصیل کردن نه تنها بر ذکاوت و شخصیت افراد می افزاید ، بلکه باعث می شود سیناپسهای شبکه ارتباطی بین نرونها در کورتکس مغز افزایش یابند و حالت ویژ اجتماعي 588
1345 سند شماره 247 ، تاریخ دریافت نامه 14 دسامبر سال 1944 ، نامه خصوصی و محرمانه پرزیدنت روزولت به مارشال استالین . ازآن جاکه دورنمای ملاقات فوری ما هنوز روشن نمی باشد و نظر به سياسي 1896
1346 دهلی نو ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : دولت هند با نگرانی از شرکت نکردن بسیاری از واجدین شرایط رای دادن در انتخابات ، قصد اجباری کردن رای دهی را دارد . به نوشته روزنامه انگ 1506
1347 # اسلام ، تنها تسلی خاطر مردم سومالی # تهران ـ واحد مرکزی خبر : حدود 90 درصد جمعیت سومالی به قدری از جنگ داخلی ویرانگر کشورشان به ستوه آمده اند که اعتقادات مذهبی و اسلام اجتماعي 165
1348 معاونت امور فرهنگی ، اجتماعی و هنری بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی منتشر کرد : آثاری که در پی معرفی می شوند تعدادی از کتابهایی هستند که از سوی مرکز تحقیقات اسلامی جانبا فرهنگي 2009
1349 رئیس جمهوری امیدوار بود اگر ونزوئلا ، ایران و عربستان سعودی می توانستند اعلامیه مشترکی منتشر کنند ، سایر اعضای اوپک نیز به آنها تأسی می کردند . او عمداً عراق و الجزای پزشكي 2452
1350 ماه مبارک رمضان در کشورهای عربستان ، عراق ، کویت ، امارات ، قطر ، بحرین ، عمان ، سوریه ، مصر و اردن از فردا آغاز می شود . بیانیه حضرت آیت الله فاضل لنکرانی درباره آغاز م مذهبي 549
1351 با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و آرزوی موفقیت برای داوطلبانی که در مهلت مقرر مدارک خود را جهت شرکت در آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 78 ارسال داشته اند ، بدین وسیله ب 727
1352 اشاره : در روند مدیریت بحرانهای بین المللی بازیگران جهانی به ایفای نقشهای گوناگونی می پردازند . صلح و امنیت بین المللی با چالشها و تهدیدهای گوناگونی مواجه است . از آن فهرست منابع 4729
1353 امام معمولا در مجالس سکوت اختیار می کردند ، مگر موقعی که کسی از ایشان چیزی می پرسید . بر خلاف بعضی که وقتی کسی خدمتشان می رسد ، شروع می کنند به صحبت کردن که بله نظریه من مواد مخدر 2004
1354 سازمان ملل ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : یک مقام مالی سازمان ملل از این موضوع که همه درآمد حاصل از فروش نفت عراق در چهارچوب برنامه نفت در مقابل غذا ، منحصراً در یک بانک فر سياسي 6056
1355 # هیأت سازمان کنفرانس اسلامی در مسکو ابوالقاسم ـ قاسم زاده # دکتر خرازی در رأس هیأتی به نمایندگی از سازمان کنفرانس اسلامی برای مذاکره درباره بحران چچن وارد مسکو شد و ب آگهي 5914
1356 سرویس اجتماعی : گروه آسیا ـ اقیانوسیه مرکز بین المللی گفت وگوی تمدنها با همکاری سفارت جمهوری اندونزی ، یک دورهٌ آموزش زبان ملایو برگزار می کند . به گزارش واحد ارتباطا هنري 1501
1357 # با حضور رئیس مجلس دانشگاه آزاد روز دانشجو را برگزار کرد . # سرویس سیاسی : رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : از افتخارات دانشگاه ما در طول تاریخ مبارزه از سال 1333 تاکنون ، مبا سياسي 1267
1358 # مبانی اقتصاد سیاسی و قیمت انرژی # به نظر می رسد که نگاه عمومی به قیمت در طول چند دهه اخیر عموماً به قیمتهای داخلی از منظری ایستا و بدون توجه به قیمتهای بین المللی و من فرهنگي 4350
1359 # معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد : سرطان سینه شایعترین نوع سرطان در کشور ما است . # سرویس اجتماعی : هر سال 5 هزار زن ایرانی به علت بیماری سرطان سینه می میرند . دک حوادث 635
1360 هشتمین اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی روزهای 18 تا 20 آذر ماه 76 در تهران برگزار شد و به یک رویداد مهم سیاسی ـ اسلامی در جهان تبدیل گردید . گزارش حاضر به مناسبت سالروز ب آگهي 3446
1361 در سالهای اخیر با دگرگونی هایی که در سیاست داخلی و خارجی چین پدید آمده است بار دیگر عربستان به تجدید ارتباط با مساجد و مراکز آموزشی اسلامی در این کشور پرداخته و پاره ا ادبي 4738
1362 حجت الاسلام والمسلمین نظام زاده نمایندهٌ ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در گفتگویی با خبرنگار ما به تشریح برنامه های قرآنی این سازمان در ماه مبارک رمضان مذهبي 770
1363 شیراز ـ خبرنگار اطلاعات : گردهمایی مدیران روابط عمومی ادارات کل ، ارگانهای دولتی ، فرمانداریها و مسئولان رسانه های گروهی استان فارس در سالن اجتماعات شرکت آبفای شیرا فرهنگي 5026
1364 ه - کنفرانس مشترک اکو و صندوق جمعیت ملل متحد ) UNFPA ( تحت عنوان نقش مردان در تولید مثل ، بهداشت و تنظیم خانواده در روز 29 شهریور ماه 1377 در شهر باکو برگزار گردید . کارگاه ارت سياسي 921
1365 در آستانه برگزاری اجلاس سالانه خلق مصلحتی در ترکمنستان ، بار دیگر تلاشهایی برای تصویب طرح ریاست مادام العمری صفر مراد نیازاف بر کشور آغاز شده است . مقامهای عالی کشور سياسي 1624
1366 سهم و نقش حزب توده در انقلاب ، سه سال پس از پیروزی انقلاب توسط احمد توکلی سخنگوی دولت چنین توصیف گردید : عده ای در حال پختن آش بودند ، یکی برنج و دیگری لوبیا و سومی سبزی سياسي 2481
1367 دهلی نو ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : یک رژیم غذایی گیاهی می تواند از بیماریهای قلبی جلوگیری کرده و خطر ابتلا به سرطان و بیماری قند را کاهش دهد . به گزارش روزنامه انگلیسی بهداشتي 2223
1368 # سند شماره 248 ، تاریخ دریافت نامه : 20 دسامبر سال 1944 ، خصوصی و محرمانه ، از پرزیدنت روزولت به مارشال استالین # من خیال می کنم که با توجه به علاقه ای که در ایالات متحده نسب اجتماعي 1813
1369 پکن خبرگزاری جمهوری اسلامی : بر اساس مطالعات انجام شده توسط محققان ژاپنی و چینی ، بیش از 270 هزار تن از مردم چین در اثر کاربرد سلاحهای میکروبی توسط نیروهای ارتش ژاپن در سياسي 1763
1370 لندن ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : انگلیس بازنگری ترتیبات امنیتی منطقه ایرلند شمالی و حضور نظامی خود در این منطقه را ، آغاز خواهد کرد . پیش بینی می شود در نتیجه این بازنگ سياسي 2232
1371 به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان مراسم مقاوله با قرآن را زیر نظر استاد ناهیدیان مبلغ علوم قرآنی برگزار می کند . این مراسم همه روزه از اول تا آخر ماه مبارک رمضان از س فرهنگي 489
1372 # قصه عزیمت در سال 1977 # حالا پنج سال بود که در کاراکاس بودم ، زمان آن بود که به کشور بازگردم . من با اندکی بیم و هراس برای بازگشت آماده شدم . تصمیم گرفتم خانه ام را در فرما فرهنگي 2546
1373 # در دیدار با اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران # مهاجرانی : مناظره یک فرصت طلایی برای روشنگری است . در مناظره با آقای مصباح یزدی به دنبال این هستم که مشخص شود ، کدام سیاس سياسي 712
1374 مسئلهٌ رعایت حقوق اقلیتها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها ، از جمله اموری است که امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین المللی حقوق بشری است . در حال حاضر اکثریت حقوقدا قضايي 1605
1375 نمایندگان دومای کشور روسیه روز جمعه آخرین نشست از دومین دوره قانون گذاری این مجلس را به پایان رساندند . هرچند آخرین نشست دوما در فضایی نسبتاً آرام برگزار شد و نمایندگ سياسي 2947
1376 تهران ـ واحد مرکزی خبر : بررسی مواد و تبصره های لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان در مرحله ورزشي 3596
1377 هنگام آزادی امام از منزل تحت محاصره در قیطریه تهران و سوار شدن ایشان به اتومبیل برای بازگشت به قم ، سرهنگ مولوی معاون ساواک تهران تصمیم و اصرار داشت در اتومبیل کنار ا مواد مخدر 3457
1378 تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : عبدالرحمان وحید ، رئیس جمهور اندونزی ، دیروز » چهارشنبه « تاکید کرد ؛ دولت وی هیچ گونه اقدامی را از جانب چریکهای استقلال طلب در استان سياسي 2063
1379 # " تا وقتی که نمرده ایم ... " ، نگین حسینی # ساعت 45 / 7 دقیقه دیشب ، وقتی تهران در امواج دود خفه شده بود و رادیو مرتباً مردم را به رفتن به خانه ها و استفاده نکردن از وسایل نقل اقتصادي 5746
1380 سرویس سیاسی : اوسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان دیروز با دکتر حبیبی معاون اول رئیس جمهوری دیدار و گفت وگو کرد . به گزارش اداره کل اطلاعات و اخبار ریاست جمهوری ، دکتر آگهي 3652
1381 سرویس اقتصادی : شرکت ایران خودرو موفق به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت » ISO 9001 « شد . به گزارش خبرنگار طی مراسمی که به همین مناسبت روز گذشته برپا شد ، ایران خودرو برای م نظامي 3820
1382 اسلام دین گفتگو و مفاهمه ، دین برادری و برابری و دین پویایی و رشد است . برگزاری نشست هشتمین اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران ، یک رخداد سیاسی ـ عقیدتی بزرگ بو آگهي 2039
1383 مادر من چون حاجی بود ، ما نیز در این جرگه قرار می گرفتیم . یک گوسفند که برای همین منظور پروار شده بود ، در آن روز قربانی می شد . صبح ، دو نفر که مأمور این کار بودند می آمدن داستان 6311
1384 لرد استراوبری که یک اشراف زاده بود به گردآوری پرندگان می پرداخت . او در اروپا بهترین باغ وحش پرندگان را داشت . این باغ به حدی وسیع بود که عقابها در آن احساس ناراحتی نمی داستان 1999
1385 صاحب نظران خردمند و فرهیختگان اندیشمند ، اتفاق نظر دارند که از میان سرمایه های ارزشمند هر کشوری ، نظیر معادن و جنگلها و دریاها و رودخانه ها و غیره از همه ارزشمندتر نس مذهبي 5852
1386 همایش یک روزه ای تحت عنوان " قانون اساسی و حقوق ملت " از سوی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی روز دوشنبه 8 / 9 / 78 در تهران تشکیل شد . در این همایش علاوه بر گزارشی که سياسي 5227
1387 بیروت ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : نظامیان رژیم صهیونیستی پریشب » سه شنبه « به روستای اشغالی عیتاالشعب در جنوب لبنان ، یورش بردند . مسافرانی که دیروز » چهارشنبه « از بخش سياسي 2109
1388 # ارتش یوگسلاوی کنترل فرودگاه مونته نگرو را به دست گرفت . # تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : سربازان ارتش یوگسلاوی کنترل فرودگاه اصلی مونته نگرو را به دست گرفته و تنشها سياسي 827
1389 # روزه از منظر قرآن و اهل بیت # فرارسیدن ضیافت رحمانی در هنگامه نزول وحی الهی و مسدود شدن درهای دوزخ الهی و مفتوح گشتن درهای بهشتی ویژه بر همگان مبارک باد و توفیق انجام مذهبي 2432
1390 زمان و روزه : دستورات الهی حکیمانه است و طبیعت و توان انسان در هنگام صدور حکم لحاظ می شود و وظیفه توان فرسا در قوانین الهی وجود ندارد . لا یکف الله نفساً الا ما آتاها » ط مذهبي 2660
1391 حالا که بازگشته بودم ، شروع کردم به تجربه کردن ناراحتیها و سرخوردگیهای روزانه که در گذشته تنها از دور شاهد بودم . هر روز برق می رفت که ساعتها طول می کشید . خودروها هر گو سياسي 2662
1392 توکیو ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : پژوهشگران ژاپنی در جریان آزمایشهای حیوانی با دستکاری در ژن سلولهای مغزی موش ، موفق به بالا بردن سطح توانایی مغز آن ها شدند . پژوهشگرا پزشكي 1613
1393 سند شماره 250 ، تاریخ دریافت نامه : 24 دسامبر سال 1944 ، خصوصی و محرمانه از ، پرزیدنت روزولت به مارشال استالین : به منظور آن که همه ما بتوانیم اطلاعات مهمی را در جهت هماهنگ س نظامي 2702
1394 # چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران برگزار شد . # چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران با حضور آیت الله جنتی و دیگر اعضاء این شورا برگزار شد . به گزارش رو اخلاقي 1510
1395 سرویس فرهنگی : قرن آینده قرن کاربرد دانش برای تولید دانش جدید ، عصر اطلاعات و توسعه دانش محور و مغزافزار خواهد بود . این مطلب را دکتر معین وزیر فرهنگ و آموزش عالی در مر هنري 2384
1396 گفتگوی اطلاعات با وزیر نفت درباره قراردادهای جدید ، توسعه میادین و پرداخت یارانه مستقیم سوخت : قیمت بنزین برای سال آینده 45 تومان ، نفت سفید و گازوئیل هر کدام 12 تومان م سياسي 387
1397 بابل ـ خبرنگار اطلاعات : همایش ائمه جمعه و جماعات سراسر استان مازندران با عنوان " تبلیغ " با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مازندران در بابل برگزار شد . در ای سياسي 6128
1398 گفتگو درباره روابط خارجی ایران با سوریه همواره از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و این مصاحبه نیز بی تأثیر از این مساله نبوده است . پیرامون نحوه روابط ایران و سوریه گفت سياسي 5242
1399 قرار است امروز فدراسیون فوتبال آمریکا به طور رسمی اعلام کند که تیم ملی المپیک این کشور مسابقه ای با تیم ملی فوتبال ایران در 26 دی ماه امسال برگزار خواهد کرد . ایرانیان حوادث 3431
1400 حضرت امام قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان بااین که علاقه زیادی به ملاقات شان با مردم داشتند می فرمودند در ماه رمضان برای من برنامه ملاقات نگذارید . و ما حتی در یک مورد هم مواد مخدر 2752
1401 پنجاه و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل ، روز جمعه ، قطعنامه پیشنهادی ایران درباره گفت وگوی تمدنها را با اجماع آراء تصویب کرد . قطعنامه مصوب مجمع عمومی با اشاره به سياسي 4353
1402 تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها اعلام کرد که دو تن از دانشجویانی که توسط دادگاه انقلاب اسلامی به جرم اهانت به مسئولا سياسي 2059
1403 تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : خانواده های شهدا و مجروحین اقدام تروریستی منافقین در اهواز ، روز پنجشنبه ، مقابل دفتر سازمان ملل و سفارت آلمان تجمع و نسبت به جنایات فرهنگي 1510
1404 تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : امام جمعه موقت تهران گفت : اعتدال در اخلاق و فضایل یکی از بزرگترین محورهایی است که در طول تاریخ نظر بسیاری از علما و مکاتب را به خود جل سياسي 1794
1405 جهان اسلام در قرن بیست و یکم با تهاجم گسترده فرهنگی غرب مواجه خواهد شد ، لذا برای دفاع از کیان اسلام باید کشورهای مسلمان با استراتژی اطلاعات مناسب ، به نبرد ، با این ت سياسي 2703
1406 ماه رمضان ماه پاکسازی جسم و جان از تیره گیها و آلودگیهاست ؛ ماه شستشوی جان در چشمهٌ دعاست ؛ ماه انس و الفت با محبوب دلهاست ؛ ماه رویش روح و شکوفایی جان روزه داران است . مذهبي 4015
1407 با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و آرزوی موفقیت برای داوطلبانی که در مهلت مقرر مدارک خود را جهت شرکت در آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 78 ارسال داشته اند ، بدین وسیله ب آگهي 721
1408 روز جمعه 20 آذر 1360 برابر با 14 صفر 1402 ه ق آیةالله سید عبدالحسین دستغیب ، مردی که عمری را در محراب عبادت و در خدمت به خلق خدا سپری کرده بود ، درحالی که عازم سنگر نماز جمعه د سياسي 1747
1409 رمضان ماه باعظمت : همه موجودات این جهان ، ماده و معنا ، شریفند و مخلوق خداوند می باشند و هر یک در جایگاه خود تأثیرگذارند . سال قمری که دوازده ماه دارد : ان عدة الشهور عند مذهبي 2788
1410 این جنبش به وسیله دو تن از علمای معروف به نامهای سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و در سال 1905 رهبری گردید . این دو با کمک تجار و بازاریان ابتدا دست به تظاهراتی ن سياسي 2791
1411 تهران ـ واحد مرکزی خبر : به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان ، تحقیقاتی که به تازگی صورت گرفته است ، رابطه استفاده از تلفن همراه و صدمات مغزی را به نجوم 2412
1412 سند شماره 254 ، خصوصی و محرمانه ، از استالین نخست وزیر به فرانکلین روزولت رئیس جمهور ، نامه جنابعالی را درباره امور لهستان در تاریخ 20 دسامبر دریافت نمودم . درباره آنچه آثار باستاني 2549
1413 # تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد ، تدوین و ناشر : مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ، چاپ اول ، 1378 ، 618 صفحه + عکسها ، 29000 ریال # " تغییر لباس و کشف حجاب به روایت ا سياسي 1723
1414 سازمان تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای حلول ماه پرخیر و برکت رمضان را به رهبر انقلاب و امت شریف ایران تبریک و تهنیت گفت . رمضان ماه خودسازی و توجه به ارزشهای والای ا فرهنگي 1986
1415 من با دوست و کارمند سابقم غلامرضا نیک پی که NIOC را پنج سال قبل ترک کرده بود تا شهردار تهران شود ، تماس گرفتم . او مرا به ناهار دعوت کرد و سر راه مان ترتیبی دادم از کنار دی فني 2744
1416 # سه مرکز پستی در تهران امروز به بهره برداری رسید . # وزیر پست و تلگراف و تلفن : در صورت موافقت شورای نگهبان بخشهای قبول ، هدایت و ناوگان پستی به بخش خصوصی واگذار می شود . سياسي 732
1417 روسیه طی ماههای گذشته با بحران درگیری های داخلی و نشانه های آشکاری از واگرایی روبه رو بوده است . در این مقاله وضعیت روسیه در آستانه قرن بیست و یکم و تحولات در این فدراس سياسي 5653
1418 برای پیاده کردن تفکر حرفه ای در ژیمناستیک و تقویت ورزشکاران ، به مربیان حرفه ای نیاز هست . فدراسیون ژیمناستیک برای دنبال کردن کار به شکل علمی ، با مربیانی از کره شمالی ورزشي 4631
1419 وقتی هلی کوپتر به زمین نشست ، افراد انتظامات یک دالان خاصی در نزدیکی تریبون درست کردند و امام همراه حاج احمد آقا و چند تن از روحانیون پشت تریبون قرار گرفتند . در ابتدا حوادث 3794
1420 پکن ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : به گفته سرویسهای اطلاعاتی آمریکا ، چین در حال تکمیل کار ساخت یک پایگاه موشکی در استان ساحلی فوجیان در همسایگی تایوان ، است . روزنامه هنگ سياسي 5059
1421 سرویس فرهنگی : 51 تن از دانشجویان نمونه دانشگاههای سراسر کشور صبح امروز ، طی مراسمی ، ، از دست رئیس جمهوری لوح تقدیر دریافت کردند . به گزارش خبرنگار ما ، همزمان با هفتاد فرهنگي 4452
1422 گزارش شور دوم کمیسیون مشترک ارشاد و هنر اسلامی و امور قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح اصلاح قانون مطبوعات در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است . گزارش کمیسیون ارشا سياسي 3101
1423 سرویس اجتماعی : شهرداری تهران از تلاشگران عرصه علم و فرهنگ تجلیل می کند و اندیشمندان و دانشمندان کشور را مورد تکریم قرار می دهد . به گزارش اداره کل روابط عمومی و بین ال فرهنگي 4061
1424 # سازمان هواشناسی و خطاهای ابتدایی # نگین حسینی سازمان هواشناسی کشور در گزارش دیروز پیش بینی وضع هوای نقاط مختلف ، از کاهش فشار در نیمه غربی کشور و کاهش ابر و ناپایدار اقتصادي 1211
1425 در آستانه هزاره سوم میلادی ، موضوع محیط زیست و نقش آن در حفظ موقعیت زیستگاه انسانی ، در کانون توجه محافل علمی و افکار عمومی جهانیان قرار گرفته است . امروزه ، مقوله محی محيط زيست ورزش 2794
1426 پروفسور ساموئل هانتینگتون ، استاد دانشگاه هاروارد و مدیر انستیتوی جان الین برای تحقیقات استراتژیک در همین دانشگاه است . او متولد سال 1927 و تحصیلکردهٌ دانشگاه های ییل فرهنگي 5158
1427 # هدف طرح # امروزه از روباتها در صنعت به صورت گسترده ای استفاده می شود . سرعت ، دقت ، قابلیت تکرارپذیری ، قابلیت تغییر خطوط تولید در اسرع وقت ، قابلیت برنامه ریزی و مسائ محيط زيست 4738
1428 کرمان ـ خبرنگار اطلاعات : جلسه شورای هماهنگی ایرانگردی و جهانگردی استان کرمان با حضور آقای محمودی استاندار ، آقای کریمی معاون سیاسی ـ امنیتی و اعضای شورا در محل استا هنري 1584
1429 کرمان ـ خبرنگار اطلاعات : جلسه شورای هماهنگی ایرانگردی و جهانگردی استان کرمان با حضور آقای محمودی استاندار ، آقای کریمی معاون سیاسی ـ امنیتی و اعضای شورا در محل استا خدمات 1594
1430 یک نشریه هندی به تحلیل دلایل سفر آینده رئیس جمهور آمریکا به هند پرداخته است . بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا به احتمال زیاد در بهار سال 2000 به هند سفر خواهد کرد . وی اول سياسي 2023
1431 # گفتار چهارم # این کم لطفی خواهد بود که نقش شخصیتهایی چون مطهری ، طالقانی ، شریعتی و بسیاری از افراد دیگر که با سخنان ، نوشته ها و پیامهای خود راههای پیروزی انقلاب را ه سياسي 2743
1432 لندن ـ جمهوری اسلامی : شناسایی یک جهش ژنتیکی به محققان در فهم بهتر بیماریهای لثه که به سست شدن دندانها منجر می شود ، کمک کرده است . گروهی از محققان دانشگاه منچستر معتقد اجتماعي 2091
1433 # سند شماره 255 ، تاریخ دریافت نامه : 31 دسامبر سال 1944 ، خصوصی و محرمانه ، از پرزیدنت روزولت به مارشال استالین # باید به استحضار شما برسانم که من از نامه 27 دسامبر جنابعالی سياسي 1994
1434 بیروت ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : به گفته کینگ دستیار کوفی انان دبیرکل سازمان ملل ، 55 درصد زنان عرب ، بی سواد هستند . کینگ با ایراد سخنانی در دفتر نمایندگی سازمان ملل در پزشكي 950
1435 کتاب " سر دلبران در حدیث دیگران " برگزیده است از دفتر اول و دوم مثنوی ، اثر شاعر عارف شهیر ایران ، مولانا جلال الدین محمد بن حسین بلخی ، که به تازگی در تیراژ 4200 نسخه منتش هنري 1691
1436 # " عشق بدون مرز " نخستین فیلم ایرانی ساخته شده در هالیوود # روزنامه اتریشی استاندارد " می نویسد : یک فیلم ایرانی تحت عنوان عشق بدون مرز به کارگردانی پوران درخشنده در آمر آثار باستاني 412
1437 # حمایت وزارت فرهنگ و آموزش عالی از پایان نامه های مرتبط با نظام آموزش عالی ، تحقیقات و فن آوری کشور # دستورالعمل پشتیبانی از پایان نامه های مرتبط با نظام آموزش عالی ، آثار باستاني 1465
1438 به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ، فرهنگسرای اندیشه با همکاری معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی هنری اقدام به برگزاری مسابقات فوتسال تحت عنوان جام رمضان با شرایط زیر کرده هنري 126
1439 به آهستگی ، ابتدا در قم و بعد در تبریز ، تهران و اصفهان تظاهرات شروع شد و همه کشور را فراگرفت . دو دانشجو در دو نقطه کشته می شدند ، اعتصابی در نقطه دیگری برپا می شد ، و یک سياسي 1630
1440 # مقررات جدید برای واردات کالا از آمریکا # روز پنجشنبه گذشته بانک ملی صورت نه دسته کالاهای وارداتی را منتشر ساخت و اعلام نمود که ورود این کالاها مستلزم رعایت مقررات خا فضايي 1030
1441 # برای حل معضلات قانونی و قضایی ، قوه قضائیه و گمرک هیأت مشترک تشکیل می دهند . # رئیس قوه قضائیه : نتیجه نقص قوانین و مقررات گمرکی ، فشار بر مردم است . مقررات گمرک باید آس سياسي 276
1442 ما با ملت آمریکا دشمنی نداریم ، ملت ایران تسلط نمی پذیرد و به همه ملل دنیا احترام می گذارد و می گوید اساس رابطه بر اصل احترام متقابل و شکستن دیوار بی اعتمادی است . حضور آگهي 1022
1443 نگاهی گذرا به جامعه جهانی و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که تحول و تلاطم عظیمی در شرف وقوع است و در جوامع گوناگون جهانی این تغییرات کاملا مشهود و آشکار اقتصادي 1559
1444 تحدید حدود مناطق مرزی همواره از مسائل دشوار و بحث انگیز جامعهٌ بین الملل بوده است . این امر در خصوص مرزهای دریائی که پیچیدگیهای خاص خود را پیدا می کند ، به مراتب دشوار فهرست منابع 5892
1445 در دومین روز از هفته پانزدهم مسابقات لیگ فوتبال باشگاه های دسته اول اسپانیا پنج دیدار به تساوی انجامید . در این بازیها تیمهای اسپانیول و بایادولید یک بر یک مساوی شدند ورزشي 2903
1446 # به سبب بدی آب وهوا و مه غلیظ ، پروازهای دیروز هواپیمایی جمهوری اسلامی ، مسیر تهران ـ آبادان لغو شد . # آبادان ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : پروازهای هواپیمایی در مسیر تهر حوادث 1337
1447 تهران ـ واحد مرکزی خبر : نخست وزیر ترکیه اعلام کرد : کشورش قادر است ظرف چند ماه به معیارهای سیاسی و اقتصادی مورد درخواست اتحادیه اروپا دست یابد . به گزارش خبرگزاری فران سياسي 4528
1448 سرویس سیاسی : آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز » یکشنبه « در جمع هزاران تن از دانشجویان و دانشگاهیان در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت : در ماه مبارک رم مذهبي 3742
1449 سرویس سیاسی : واحد امور اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که 396 داوطلب ، دیروز در دومین روز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس ششم در سراسر کشور نام نویسی سياسي 2423
1450 # کمبود منابع مالی و ضرورت تسریع در اصلاح نظام مالیاتی # طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای پیشرفته که نیاز به بازسازی ارکان اقتصادی را کاملاً درک کرده بودند به اص اقتصادي 2900
1451 سرویس اجتماعی : چهار طرح عمرانی ، فرهنگی و هنری در منطقه 3 فردا با حضور جمعی از مسئولان مورد بهره برداری قرار می گیرد . به گزارش خبرنگار ما ، در این مراسم ، بهسازی خیابا عمراني 442
1452 چشمان فرزند شما زیباست ، اما ممکن است در پس این زیبائی ، هیولائی ناپیدا باشد که بینائی فرزند دلبندتان را آرام آرام برباید ! این هشدار بجا و آگاه کننده را این روزها احت چشم پزشكي 3023
1453 2 ـ تهییج جنبه های مادی حیات چنانچه خواهد آمد ، نیازهای اساسی انسان ، هماهنگ با مراتب مختلف حیات ، متشکل از نیازهای مادی ، روانی و معنوی می باشد . آنچه که اهمیت دارد ، پ مذهبي 5630
1454 انسان فردگرا ، با درک روابط قانونمند و متقابل موجود بین بخشهای مختلف حیات و شناسایی راه کارهای دستیابی به شرایط مطلوب ، ابداعهای ارزشمندی را به وجود آورده است . یکی ا فهرست منابع 4087
1455 # در هفتمین نمایشگاه قرآن کریم ، بانک اطلاعات رایانه ای علوم قرآنی ایجاد شد . # تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : برای دسترسی آسان محققان ، پژوهشگران و علاقمندان ، بانک قضايي 1080
1456 اسلام آباد ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : محمد رفیق تارر ، رئیس جمهور پاکستان ، گفت : ما خواهان گسترش روابط با آمریکا در تمامی زمینه ها هستیم . روزنامه اردوزبان جنگ چاپ اسل سياسي 1297
1457 اختلاف نظر اعضای دائم شورای امنیت ، به خصوص آمریکا و روسیه بر سر موضوعهایی مانند چگونگی ادامه تحریمهای عراق و نحوه فعالیت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در این کشور ، ه سياسي 1352
1458 او بر این باور بود که بیان حقایق و معانی در زبان ساده بقایی نخواهد داشت ، چرا که شنوندگان از گروهها و دسته های مختلف مردم آن هم با فرهنگهای گوناگون و دانشهای عمقی و سطح سياسي 2586
1459 # سند شماره 257 ، خصوصی و فوق محرمانه ، از استالین نخست وزیر به روزولت رئیس جمهور # امروز ، 15 ژانویه ، من با مارشال و ژنرالهای همراه او گفتگو داشتم ، اینطور که به نظر می آی اجتماعي 2131
1460 دهلی نو ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : یک فعال اجتماعی هند در امور زنان می گوید ؛ خشونتهای سیستم خشن پدرسالاری حاکم در جنوب آسیا سبب ناپدید شدن بیش از 74 میلیون زن در این من جامعه شناسي 1893
1461 واشنگتن ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : یک روزنامه محافظه کار آمریکایی به نقل از منابع اطلاعاتی و نظامی آمریکا ادعا می کند که چین در شرف ساختن یک زیردریایی جدید با استفاده فني 2109
1462 # قصه یک جهاد : پاسخ شاه به فاجعه سینما رکس # جایگزین کردن آموزگار با جعفر شریف امامی یکی دیگر از یاران قدیم حاضر به خدمت خود بود . شریف امامی فوراً بازگشت به تقویم اسلام سياسي 2674
1463 ! سیاسی ! مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان اجرایی و نظارتی انتخابات مجلس : همه باید سعی کنند انتخابات با شرکت گسترده مردم برگزار شود . ورود افراد شایسته نامزدی مجلس شور سياسي 1096
1464 اشاره : مفهوم مسئولیت بین المللی خصوصاً رکن موضوعی آن در چند دهه ی اخیر با تحولات مهمی روبه رو بوده است . اگر چنان چه در گذشته ، مفهوم مسئولیت بین المللی صرفاً متضمن جب قضايي 5240
1465 خبری داشتیم از چهارمین نشست مجمع فقهای اسلامی در مکه که در لیست کتابهای تحریم شده ، از کتابی نام برده شد که به زبان عربی درباره بشارتهای قرآن به انقلاب اسلامی ایران و اقتصادي 3601
1466 با نهایت تأسف درگذشت خانم ایران امیرمعینی والده گرامی جناب آقای دکتر بهروز امیرمعینی وکیل محترم دادگستری را به اطلاع می رساند . مجلس ترحیم آن مرحومه از ساعت 10 الی 11 / 3 آگهي 3067
1467 ! سیاسی ! بیروت - خبرگزاری جمهوری اسلامی : نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم هیچ پیش شرطی از سوریه را در مذاکرات نمی پذیرد . رادیوی این رژیم گزارش داد : بارا 2520
1468 حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ، در دیدار مسئولان اجرایی و نظارتی انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی با ایشان ، در بیاناتی ، از انتخابات به عنوان م آگهي 4120
1469 سؤال در باب تاسیس تاریخ و ماهیت هر تمدنی به دو صورت متفاوت قابل طرح است : الف : تحقیق تاریخی در باب زمان و مکان و شرایط خاص پدید آمدن آن تمدن ، ب : دقت در آثار آن تمدن به ع فلسفي 5372
1470 یک مقام نفتی کویت گفت که این کشور تمام تلاش خود را به کار بسته است تا سقف تولید نفت سه پالایشگاه خود را به 1 / 3 میلیون بشکه در روز برساند . در حال حاضر تولید این سه پالایش اقتصادي 2827
1471 پیش از ادامه بحث دربارهٌ پیامدهای خطرناک بیماری آمبلیوپی یا تنبلی چشم کودکان خردسال که همانا کوری یک یا هر دو چشم است ، جا دارد که به عنوان مقدمه گزارش ، به بازگوئی خب چشم پزشكي 2514
1472 پس از انقلابهای ملی و سوسیالیستی در دورهٌ حکومت ملی » 1949 ـ 1911 « که بعضی از محققان چینی آن را چهارمین موج حرکت فرهنگ اسلامی در چین می خوانند ، تأسیس مدارس دینی ازدیاد یا فرهنگي 3710
1473 حتی اگر درآمدهای ارزی کشور به حدی شود که بی نیاز از صادرات نفت خام شویم ، رقابتهای بین المللی و تنوع تولید و فرآورده های نفتی در این عرصه به حدی است که اگر کشوری صاحب ذ اقتصادي 3034
1474 یکی از افتخارات دولت کنترل مصرف فرآورده های نفتی است . شدت مصرف انرژی در ایران از بالاترین رقمها در جهان است . امسال برای اولین بار نفت سفید و گازوئیل صادر کردیم . تا سا اقتصادي 2437
1475 حجت الاسلام والمسلمین محمدیان نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان به اتفاق مهندس روح الامین معاون صنایع روستایی و عمران وزارت جهاد سازندگی از پ فرهنگي 1583
1476 # دیدار مسئولان دانشگاه کشاورزی آدلاید استرالیا از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران # دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و دانشگاه کشاورزی آدلاید استرالیا در زمینه های پژو كشاورزي 260
1477 سازمان ملل ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : شورای امنیت پس از چند هفته بحثهای رسمی و غیررسمی ، بدون نتیجه درباره قطعنامه جامع عراق که چگونگی بازرسی تسلیحاتی و وضعیت تحریمه سياسي 2231
1478 آخرین و مهمترین اجلاس سران کشورهای اتحادیه اروپا در قرن بیستم در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار شد و دو موضوع بسیار پراهمیت امنیت و توسعه را در دستور کار خود قرار داد . سياسي 1817
1479 این داستان مبارزه دو مذهب ، یکی مذهب شرک و دیگری مذهب توحید می باشد و این مبارزه در طول تاریخ وجود داشته و تا انقلاب جهانی که منادی مرگ قابیل و برقراری نظام هابیل است ، سياسي 2536
1480 تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : محققان می گویند : طب سوزنی سبب تسکین درد می شود و تصویربرداری از فعالیت مغز در طول این عمل نیز اثر تسکین بخشی آن را تأیید کرده است . به گ چشم پزشكي 1769
1481 افزایش میزان چندقلوزایی و همچنین افزایش تولد نوزادان کم وزن باعث شده است که میزان مرگ ومیر کودکان زیر یک سال آمریکا در سال گذشته ، از سایر کشورهای توسعه یافته بالاتر سياسي 1827
1482 # " زنده تاریخ " » شهید آیت الله سید حسن مدرس به روایت اسناد « تدوین و ناشر : مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ، چاپ اول ، 1378 ، 241 صفحه + عکسها ، 11000 ریال # " زنده تاریخ " سياسي 2086
1483 # نمایش قرآنهای منسوب به ائمه اطهار » ع « # قرآنهای منسوب به ائمه اطهار » ع « در بخش خطی هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به نمایش گذاشته می شود . در این بخش قرآنهای فرهنگي هنري 1822
1484 نمایندگان مخالفان شروع کردند میان تهران و پاریس سفر کردن و هر کلمه ای که امام خمینی گفت ، فوراً ضبط شد . تقریباً در همین زمان بود که حسین دولتشاهی پسرعمم و من ناممان را سياسي 2561
1485 ! اجتماعی ! با تصویب هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی : پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی به بیمه شدگان تامین اجتماعی 2 تا 5 برابر افزایش یافت . پیش از این هر بیمه شده و مستمری سياسي 384
1486 ! اقتصادی ! بودجه عمرانی استانها در سال 79 معادل 2104 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به پیش بینی عملکرد سال 78 از رشد 33 درصدی برخوردار است . اعتبارات عمرانی بودجه عموم 1239
1487 ! آگهی ! بسمه تعالی آقای محمدرضا خوئینی فرزند مظاهر شماره شناسنامه 4051 صادره از تهران کارمند شرکت مخابرات قزوین نظر به اعتراض شما به رأی هیأت بدوی موضوع در هیأت تجدید ن 2758
1488 ! فرهنگی ! چهارمین دوره هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران از امروز آغاز شد و تا سی ام آذرماه جاری در سراسر کشور ادامه خواهد داشت . هفته پژوهش که امسال چهارمین سال تولد خود 3597
1489 # گفتگوی تمدنها # نگاه به گذشته نشان می دهد که برخی از درگیریهایی که اتفاق افتاده موذیانه به عنوان برخورد فرهنگها ، مذاهب یا برخوردهای قومی جلوه داده شده اند به نظر من فرهنگي 5473
1490 آلساندرو داس سانتوز ملقب به آلکس به عنوان بهترین بازیکن فوتبال سال 1991 رقابتهای فوتبال باشگاه های ژاپن برگزیده شد . این بازیکن 22 ساله برزیلی ، 6 سال پیش به ژاپن آمد و سپ آگهي 4216
1491 یکی از خصوصیات امام این بود که با هیچ کس خصوصی ملاقات نمی کردند ، چرا که می فرمودند : بعضی از اینها حرفهای مرا کم و زیاد می کنند . لذا همیشه دو سه نفر از آقایان و شاگردان سياسي 4211
1492 # بازگشت همه به سوی اوست # . با کمال تأسف و تأثر درگذشت مادر و مادربزرگ عزیزمان مرحومه مغفوره بانوی پرهیزکار حاجیه خانم مولود گروه را به اطلاع کلیه اقوام دوستان و آشنای آگهي 3147
1493 تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی : صادق المهدی ، نخست وزیر پیشین سودان و یکی از رهبران گروههای مخالف این کشور ، دیروز سه شنبه نسبت به بروز یک جنگ داخلی جدید در سودان ، پس سياسي 943
1494 گزارشهای کارشناسان رسمی دادگستری درباره اختلاس 21 میلیارد تومانی در کارخانه های ارج به یک هزار برگ رسید . مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران در گفتگویی اختصاصی به مذهبي 185
1495 # نشست جامعه روحانیت مبارز برای تعیین لیست نهایی # رئیس مجلس شورای اسلامی ، ورود آقای هاشمی رفسنجانی به انتخابات را بسیار مثبت ارزیابی کرد . علی اکبر ناطق نوری در جمع خ قضايي 2833
1496 بیماریابی در مداوای تنبلی چشم کودکان ، بیش از هر مسئله دیگر حائز اهمیت است . بدیهی است که طفل شیرخوار ، از دید کم یا دوبینی شکایت نمی کند و ازاین رو ، ظاهراً نشانه و علا آگهي 3025
1497 متاسفانه اطلاع ما ایرانیان از تاریخ پرفرازونشیب سرزمین و نیاکانمان ، به ویژه پیش از آمدن اسلام بسیار اندک و ناچیز است . پیش از آن که شرق شناسان غربی دست به نگارش تاریخ اجتماعي 5865
1498 چهارمین دوره هفته پژوهش جمهوری اسلامی ایران از امروز آغاز شد و تا سی ام آذر ماه جاری در سراسر کشور ادامه خواهد داشت . هفته پژوهش که امسال چهارمین سال تولد خود را همزما فرهنگي 3376
1499 ! سیاسی ! نیویورک - خبرگزاری جمهوری اسلامی : رهبران هیأتهای سوریه و رژیم صهیونیستی برای شرکت در گفتگوهای صلح با میانجیگری آمریکا ، وارد واشنگتن شدند . فاروق الشرع وزیر سياسي 3485
1500 عبدالباسط علیمحمد مقراهی و امین خلیفه فهیمه در مقابل سه قاضی اسکاتلندی در یک دادگاه بی سابقه که در پایگاه سابق آمریکا در شهر زایست هلند برقرار شده است ، ظاهر شدند . مح سياسي 1168
1501 # سند 267 ، یادداشت برای مارشال استالین # از قدرت بالقوه کامل نیروهای هوایی ایالات متحده که اکنون در جنوب شرقی ایتالیا استقرار یافته اند ، به علت فواصل بیش از اندازه دور فرهنگي 2222
1502 علیرغم اختلافات عقیدتی و فلسفی بین طرفداران اسلام سنتی و شریعتی نمی توان این حقیقت را انکار نمود که او قشر عظیمی از طبقه متوسط جامعه را به شناخت اسلام ترغیب کرد . ممکن سياسي 2488
1503 تهران ـ واحد مرکزی خبر : اصلاح غیرطبیعی ژنتیکی محصولات کشاورزی از اوایل شروع دوره تمدن بشر ، همواره مورد توجه بوده است . به گزارش اینترنت از نیویورک ، حدود 10 هزار سال پ پزشكي 2230
1504 # سند شماره 238 ، محرمانه و خصوصی ، از استالین نخست وزیر به روزولت رئیس جمهور # نامه 25 اکتبر شما را دریافت داشتم . اگر فکر قبلی شما درباره امکان ملاقات ما در ساحل دریای سی مواد مخدر 2277
1505 لندن ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : یک گزارش تحقیقی در انگلیس فاش می سازد ؛ برای حل مشکل آمار بالای کودکان بی سرپرست در این کشور ، تعداد خانواده های متقاضی دارای شرایط برا سياسي 1807
1506 دوشنبه ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : مردم تاجیکستان بابت هزینه گاز مصرفی بیش از 24 میلیارد روبل به دولت این کشور بدهی دارند . محمد اسکندراف رئیس خدمات شهری تاجیکستان به ن فرهنگي 1966
1507 # گنجینه پژوهشی مردم شناسی # این گنجینه شامل اسناد و قباله ها و ابزار سنتی کتابت اشیاء و اسناد مردم شناسی شامل وسایل صید و شکار ، کشاورزی ، دامداری و بافندگی می باشد ، س آگهي 963
1508 غرفهٌ کتابخانهٌ مرکزی دانشگاه تهران حدود 19 جلد قرآن و تفسیر را در هفتمین نمایشگاه قرآن کریم ، برای دیدار عموم به نمایش گذاشته است ، که 12 جلد آن قرآن و هفت جلد تفسیر اس هنري 901
1509 کویت ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : با گذشت نزدیک به دو ماه از تلف شدن حجم وسیعی از ماهیان در آبهای کویت ، اکنون کارشناسان کویتی از احتمال ارتباط این پدیده با خشک کردن بات اقتصادي 2241
1510 دهلی نو ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : روزنامه هندی ایندین اکسپرس خبر داد : دولت هند ناچار است در سال مالی جاری برای تأمین هزینه های خود حدود دویست میلیارد روپیه » 4 / 6 میلی نظامي 1926
1511 # رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی # : فعالیتهای فرهنگی باید با هدف تعمیق تدین ، باورهای دینی و ارزشهای اسلامی صورت گیرد مسئولان نظام با آگهي 1509
1512 قانون جدید آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، که طبق اصل 58 قانون اساسی برای اجرای آزمایشی 3 ساله ، به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسل قضايي 5680
1513 مقدمه : استاد احمد صدقی الدجانی از خانواده اصیل و مشهور فلسطینی است که جدش سالها مقام مذهبی فلسطین قبل از اشغال آن توسط صهیونیستها را به عهده داشت . استاد الدجانی صاحب سياسي 4069
1514 رییس فدراسیون فوتبال ایران گفت : سفر تیم ملی فوتبال ایران به آمریکا در صورتی تحقق خواهد یافت که طرف مقابل ، توافق های صورت گرفته را به انجام برساند . محسن صفایی فراهان ورزشي 3222
1515 رمضان سال قبل از رحلت امام را خوب به یاد دارم . بعضی وقتها هر بار که به دلیلی نزد ایشان می رفتم و سعادت پیدا می کردم با ایشان نماز بخوانم ، وارد اتاقشان که می شدم می دیدم حوادث 3317
1516 بازگشت همه به سوی اوست . با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان باقر دزفولیان ریاست پیشین دبیرستان البرز را به اطلاع دوستان ـ آشنایان و کلیه دانش آموختگان دبیرستان البر حوادث 2390
1517 # حمله شدید رزمندگان مقاومت اسلامی به 72 پایگاه و محل تجمع اشغالگران در جنوب لبنان # بیروت ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : 72 پایگاه و محل تجمع اشغالگران رژیم صهیونیستی در طو سياسي 3425
1518 سرویس شهرستانها ـ جمعی از استادان ، پزشکان ، مهندسان ، هنرمندان ، دانشجویان ، کارمندان ، صاحبان مشاغل آزاد و قشرهای مختلف مردم کرمان با امضای نامه سرگشاده ای به مسئو اجتماعي 5609
1519 کارخانجات بازسازی لکوموتیو در نظر دارد ایجاد شبکه جامع رایانه ای مورد نیاز خود را از طریق مناقصه اجراء نماید . داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند ظرف مدت 10 روز از تاری اقتصادي 1853
1520 # قابل توجه پژوهشگران و فرهنگ دوستان ، CD شش ماهه اول سال 1378 روزنامه اطلاعات منتشر شد . # بدین وسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران و فرهنگ دوستان و علاقمندان روزنامه اطلاعات م اقتصادي 2739
1521 # نگاهی به مذاکره سوریه ـ اسرائیل # مذاکره مستقیم میان سوریه و اسرائیل در واشنگتن آغاز شد . ریاست هیات سوری را در این مذاکرات فاروق الشرع وزیر امور خارجه این کشور و از ط سياسي 3252
1522 # آگهی مزایده # شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان گرگان مجتمع مسکونی 231 واحدی نیمه تمام در چهار طبقه را کلاً به فروش می رساند . متقاضیان جهت بازدید و دریافت شرایط مزایده می توا اقتصادي 1182
1523 # شاید به خاطر تغییراتی که در لایحه برنامه سوم به وجود آمد ، نتوانیم به راحتی به اهداف مورد نظر این برنامه برسیم . # لایحه بودجه سال آینده با نگاه به چارچوب کلی برنامه س سياسي 2532
1524 بهای سهام در بازارهای ژاپن و استرالیا بیشترین افزایش را در مقایسه با قیمت سهام در سایر بازارهای آسیا طی بیست و چهار ساعت گذشته داشته است . روز گذشته شاخص سهام صنعتی نی اقتصادي 3428
1525 # اطلاعیه استخدام # سازمان تدارکات و تولید لوازم پزشکی و داروئی جمعیت هلال احمر استخدام می نماید . 1 ـ کارشناس نرم افزار رایانه با 3 سال تجربه با مدرک کارشناسی . 2 ـ دکتر اقتصادي 1532
1526 # آگهی تغییرات شرکت رادیاتور هادیکار سهامی خاص شماره ثبت 5201 # برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ 87 / 4 / 3 که در تاریخ 87 / 7 / 7 واصل گردید : 1 ـ عملکرد مالی سال م جدول 1989
1527 آب مروارید را می توان شایعترین بیماری چشمی در جهان دانست زیرا ، برآوردها نشان می دهد که نزدیک به 5 میلیون نفر در جهان به آب مروارید مبتلا شده اند و در ایران نیز هر سال ب پزشكي 2437
1528 بررسی تحلیلی وضع موجود فرهنگ عمومی بزرگسالان اثر سرکار خانم فریده آل آقا در چهار استان آذربایجان شرقی ، کرمانشاه ، هرمزگان و یزد با روش کتابخانه ای و میدانی انجام شد فرهنگي 5769
1529 یکی از مختصات ضروری حیات انسان ، افزایش آگاهی او نسبت به حیات و آفرینش و توسعهٌ بینش او در ارتباط با جهان است . نیل به این آگاهی ، بدون داشتن هدفی متعالی که کسب معرفت و مذهبي 5755
1530 آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت ، طی سخنانی در مراسم افتتاحیهٌ نمایشگاه بزرگ قرآن ، این نمایشگاه را هدیه گرانبهای وزارت ارشاد به مردم به مناسبت ماه رمض مذهبي 2495
1531 سرویس خبر : با متلاشی شدن 20 باند تهیه و توزیع مواد مخدر طی ماه جاری در حوزه انتظامی تهران بزرگ بیش از یک تن مواد مخدر کشف شده است . به گزارش خبرنگار ما ، سردار محسن انصار اجتماعي 806
1532 # واقعیتهای حوزه تمدن اسلامی # به منظور آگاهی و شناخت نسبت به واقعیتهای حوزه تمدن اسلامی ، لازم است به این حوزه در میان سایر تمدنهای جهان معاصر نظری بیفکنیم . نخستین وا فرهنگي 5355
1533 # پرونده 3894 / 87 عمومی در مورد حصروراثت # آقای رضا نریمی فرزند حسنعلی به شناسنامه 878 ، آبادان از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم کفایت حوادث 1089
1534 توماس سایفرت خبرنگار اتریشی روزنامه استاندارد در مقاله ای تحت عنوان افغانستان دیگری در قفقاز می نویسد استراتژی کنونی روسیه یعنی نابودی کامل این سرزمین ، می تواند یک سياسي 979
1535 نهضت فراگیر توسعه صادرات غیر نفتی از زمانی که درآمدهای ارزی کشور با کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی رو به کاهش نهاد ، اهمیت بسیار بیشتری کسب کرد . هم دولت و هم نهادهای اقتصادي 2438
1536 آقای روزولت گرامی ! نامه 10 فوریه شما را دریافت داشتم . نظر به این که تعداد آرای اتحاد شوروی با احتساب اوکراین و روسیه سفید در لیست اعضای مجمع به سه رأی افزایش می یابد ، سياسي 2111
1537 تهران ـ واحد مرکزی خبر : خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره گسترش اسلام در شمال نیجریه نوشت : ماه مبارک رمضان آغاز شده است و در منطقه ای در حومه شهر گوسائو در شمال نیجریه اجتماعي 1146
1538 عشق آباد ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : دولت ترکمنستان دریافت مالیاتها و عوارض جدید از کلیه کالاهای وارداتی را اقدامی در جهت حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان این کشور سياسي 1013
1539 تکثیر نوارهای قرآنی _ بخش تکثیر نوارهای اسلامی قرآنی با استقبال دیدارکنندگان هفتمین نمایشگاه قرآن کریم روبرو شده است . غرفه تکثیر نوارهای قرآنی با استفاده از هفت دست فرهنگي 2927
1540 تهران ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی : هزاران تن از دانشجویان دانشگاه های تهران دیروز در اعتراض به بازداشت عبدالله نوری در مقابل مسجد دانشگاه تهران تجمع کردند . این تجمع دا اقتصادي 4653
1541 # آگهی پذیره نویسی # شرکت تعاونی عام سیمان زرینه شاهین دژ در شرف تأسیس به اطلاع هموطنان عزیز می رساند به یاری ایزد منان کارخانه سیمان زرینه شاهین دژ اولین تولیدکننده س اقتصادي 2501
1542 سرویس اجتماعی : آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی گفت : پیوند حوزه و دانشگاه نقطه حساس تضاد منافع نظام اسلامی ایران با منافع استکبار و استعمار است . رئیس مجمع تشخیص مصلحت ن اجتماعي 1038
1543 مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران : اساس کار دشمن تخریب وحدت ملی است مهمترین اهداف امروز دشمنان در ایران اسلامی ، تخریب وحدت ملی ، تخریب ایمان و باورهای مذهب سياسي 193
1544 نهضت فراگیر توسعه صادرات غیر نفتی از زمانی که درآمدهای ارزی کشور با کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی رو به کاهش نهاد ، اهمیت بسیار بیشتری کسب کرد . هم دولت و هم نهادهای اقتصادي 2400
1545 در ادامه مسابقات دسته اول فوتبال آلمان دیروز دو بازی انجام شد . بایرن مونیخ با نتیجه دو بر صفر وردربرمن را شکست داد و تیم اشتوتگارت نیز توانست دو بر یک بر تیم آرمینیاب ورزشي 1944
1546 ولیعهد عربستان سعودی وزیران کابینه را به حسابرسی دقیق در بودجه وزارتخانه های خود دعوت کرد . وی هشدار داد : روزهای ولخرجی ناشی از درآمدهای هنگفت نفت سپری شده است و دیگر اقتصادي 3710
1547 نگاهی اجمالی به پژوهش : تصویرهای اجتماعی در رمان نفرین زمین بررسی تجربی اخلاق کار در ایران عنوان پژوهش آقای محمد حبیبی و همکاران سازمان مدیریت صنعتی است . در این پژوه اجتماعي 2445
1548 وی افزود : این ایده با هدف ناراحت کردن آمریکا مطرح نمی شود . به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، شیراک اعلام کرد : می گویند فرانسه خواهان یک جهان چندقطبی برای کاهش اه سياسي 3480
1549 نگاهی اجمالی به پژوهش : تصویرهای اجتماعی بررسی تجربی اخلاق کار در ایران عنوان پژوهش آقای محمد حبیبی و همکاران » سازمان مدیریت صنعتی « است . در این پژوهش با تاکید بر ای فرهنگي 2467</